До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу icon

До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу
НазваДо виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу
Сторінка2/5
Дата23.06.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

3. Завдання на контрольну роботу


Задача 1. Охарактеризуйте економiчний прогноз за такими класифiкацiйними ознаками: призначення, мета, форма вираження результатiв, спосiб побудови, кiлькiсть прогнозованих величин.

Таблиця 5- Вихідні даніварiанта

Змiст прогнозу

0


1

2

3

4


5


6


7

8


9

У найближчий рiк на машинобудвному пiдприємствi очiкується зростання обсягiв виробництва на 15-20 вiдсоткiв.

Реалiзацiя послуг населенню областi в наступнi 2 мiсяцi зростатиме.

Фондоозброєнiсть виробництва на домобудiвному комбiнатi в наступному кварталi може зменшитися на 2-3 вiдсотки.

Призупинити падiння продуктивностi працi пiдприємство зможе десь у березнi-квiтнi наступного року.

У наступному пiврiччi на текстильнiй фабрицi очiкується зменшення плинностi кадрiв на 3-3.5 вiдсотка.

Чисельнiсть фермерських господарств в областi в наступному роцi може зрости на 5 вiдсоткiв.

Чисельнiсть працiвникiв сфери обслуговування в областi у наступному роцi зросте ще на 7-8 вiдсоткiв.

Населення м.Харкова до 2015 р. досягне 1600 тис. чоловiк, а територiя мiста збiльшиться з 30.5 до 46.3 тис. га.

Збiльшення загальної житлової площi на одного мешканця м.Харкова до 30 кв. метрiв можливе лише у 2015 року.

Обсяг реалiзацiї продукцiї агропромислового комплексу в наступному мiсяцi зросте на 60 тис. грн.

Задача 2. При формуваннi групи експертiв для отримання експертної iнформацiї про перспективи розвитку будiвництва в регiонi кожному з 20 претендентiв до групи експертiв було запропоновано заповнити двi анкети: першу - для самооцiнки рiвня аргументованостi своїх думок про виучувану проблему; другу - для самооцiнки ступеня знайомства з виучуваної проблеми (див. таблицi 6, 7).

Проаналiзувавши вiдповiдi на пропонованi анкети, вiдiбрати в групу експертiв 15 найбiльш компетентних спецiалiстiв.

Таблиця 6 - Бальна самооцiнка ступеня знайомства


Варiант

Вiдповiдi претендентiв до групи експертiв (бал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

3

5

7

10

1

4

5

6

7

9

2

5

7

8

10

2

4

7

3

6

1

4

7

8

9

3

4

7

8

2

10

9

1

3

5

6

7

10

9

4

5

2

9

2

7

8

5

6

3

2

9

10

2

4

6

7

9

8

10

1

3

5

3

3

7

8

2

5

4

7

9

3

4

7

8

9

2

10

7

4

3

8

5

4

9

7

4

8

5

3

1

10

7

6

7

5

4

3

8

2

4

5

3

8

5

8

7

6

9

5

4

10

2

9

10

7

6

8

9

5

3

10

9

6

7

6

2

6

8

10

1

9

6

5

4

7

4

8

7

6

7

5

9

2

1

10

7

4

9

7

8

5

6

3

4

10

8

9

3

8

9

6

5

4

3

9

8

8

3

9

8

6

7

2

4

7

9

10

5

4

7

10

6

8

6

7

4

5

9

10

8

7

6

3

2

4

6

8

10

6

3

5

6

8

10

4

3

7

9


Таблиця 7- Бальна самооцiнка рiвня аргументованостi думок


Варi-

ант

Вiдповiдi претендентiв до групи експертiв (бал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

0.45

0.60

0.60

0.50

0.30

0.50

0.65

0.44

0.44

0.55

0.35

0.45

0.60

0.60

0.70

0.35

0.50

0.65

0.45

0.70

1

0.35

0.70

0.40

0.80

0.30

0.45

0.65

0.75

0.35

0.75

0.60

0.30

0.70

0.40

0.35

0.40

0.65

0.70

0.60

0.40

2

0.80

0.40

0.70

0.30

0.45

0.25

0.60

0.55

0.45

0.60

0.70

0.50

0.60

0.30

0.40

0.50

0.60

0.35

0.75

0.45

3

0.35

0.40

0.55

0.60

0.40

0.30

0.25

0.75

0.70

0.80

0.90

0.75

0.45

0.45

0.60

0.65

0.75

0.80

0.30

0.50

4

0.25

0.40

0.55

0.65

0.70

0.80

0.25

0.75

0.85

0.90

0.50

0.80

0.70

0.45

0.45

0.75

0.45

0.60

0.70

0.65

5

0.45

0.60

0.65

0.50

0.35

0.50

0.30

0.44

0.45

0.70

0.35

0.60

0.50

0.40

0.60

0.70

0.75

0.80

0.90

0.30

6

0.40

0.50

0.70

0.80

0.30

0.80

0.90

0.40

0.50

0.70

0.60

0.80

0.40

0.60

0.55

0.60

0.75

0.60

0.35

0.75

7

0.50

0.45

0.70

0.30

0.75

0.95

0.50

0.55

0.85

0.40

0.50

0.55

0.35

0.45

0.65

0.85

0.85

0.45

0.30

0.50

8

0.55

0.65

0.65

0.55

0.80

0.90

0.60

0.65

0.50

0.85

0.60

0.45

0.40

0.85

0.75

0.80

0.90

0.55

0.40

0.30

9

0.85

0.70

0.50

0.40

0.85

0.45

0.65

0.70

0.35

0.70

0.80

0.60

0.65

0.55

0.80

0.70

0.50

0.85

0.50

0.40Задача 3. При прогнозуваннi обсягу виробництва на наступний рiк керiвництво машинобудiвного пiдприємства експертним методом з`ясовує, якi фактори найбiльше впливають на прогнозований показник.

З цiєю метою 15 експертам-спецiалiстам пiдприємства запропонували анкету, одне з питань якої сформульовано так:

розташуйте за зменшенням сили впливу на обсяг виробництва такi об’єктивнi та субєктивнi фактори:


^ Шифр фактора

Найменування фактора

1

Фондоозброєнiсть працi

2

внутрiзмiннi простої

3

податкова система

4

плиннiсть кадрiв

5

цiни на сировину
1   2   3   4   5

Схожі:

До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «економічний ризик та методи його вимірювання»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconЗа спеціальністю 050100 “економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічні ризики” (для студентів заочної форми навчання...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи