До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу icon

До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу
НазваДо виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу
Сторінка5/5
Дата23.06.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
Задача 6. Виразити аналiтично тенденцiю показника фондоозброєностi працi будiвного пiдприємства, що склалася протягом 10 рокiв. Аналiтичну форму вираження тенденцiї прийняти у виглядi прямої.


Таблиця 13 - Фондоозброєнiсть працi (грн./люд.)

Варi

ант

Р о к и

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0

8.5

8.4

8.6

8.7

8.4

8.3

8.8

8.7

8.9

9.0

1

11.2

11.6

11.8

12.0

12.6

12.3

12.2

12.4

12.6

12.8

2

8.4

8.7

8.6

8.6

8.5

8.7

8.9

9.1

9.3

9.4

3

8.7

8.9

9.1

9.0

9.3

9.3

9.1

9.4

9.5

9.6

4

8.1

8.5

9.0

9.4

9.8

9.6

10.1

10.3

11.2

11.0

5

12.6

12.4

12.4

12.7

12.8

12.8

12.9

13.1

13.3

13.5

6

10.3

10.7

11.2

11.6

12.0

12.6

12.4

12.3

12.6

12.8

7

9.0

9.4

9.8

10.3

10.5

10.6

10.7

10.9

11.1

11.2

8

8.3

8.5

8.4

8.5

8.6

8.4

8.7

8.8

9.1

9.2

9

13.1

13.0

13.1

13.3

13.2

13.3

13.4

13.4

13.6

13.8


Задача 7. Для розробки соцiальної програми розвитку областi треба мати данi про тенденцiю, що склалася з реалiзацiєю послуг населенню областi.

Визначити тенденцiю показника обсягу реалiзацiї i скласти прогоноз на наступні два роки окремо.

Таблиця 14 - Реалiзацiя послуг (тис. грн.)

Варi-

ант

Р о к и

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0

6.8

7.3

7.8

9.1

9.8

9.6

9.4

9.4

9.5

9.8

10.1

10.2

1

8.2

8.7

8.9

9.4

9.6

9.8

10.4

10.6

10.7

10.9

11.4

11.8

2

9.4

9.6

9.4

9.7

9.9

10.3

10.5

10.8

11.2

11.4

11.6

11.8

3

7.4

9.3

11.6

14.1

14.6

14.6

14.8

14.9

15.5

15.7

15.9

16.8

4

7.5

9.4

11.7

14.3

14.6

14.7

14.8

14.9

15.3

15.4

15.5

15.8

5

6.8

7.1

7.3

7.7

8.2

8.5

8.7

9.0

9.1

9.3

9.5

9.7

6

6.4

6.8

7.0

7.4

7.7

7.9

8.1

8.3

8.5

8.5

8.6

8.8

7

7.2

7.3

7.7

7.8

7.9

8.3

8.5

8.4

8.7

8.8

8.9

9.2

8

5.9

6.2

6.4

6.7

6.6

6.4

6.5

6.6

6.8

7.1

7.3

7.5

9

7.4

7.7

8.1

8.5

8.9

9.3

9.7

8.1

8.5

8.9

9.3

9.7


Порядок вирiшення:

1) визначити тенденцiю аналiтичним методом, розрахувавши параметри аналiтичного рiвняння прямої;

2) побудувати графiк з вiдображенням заданого ряду динамiки та рiвняння тренду;

3) розрахувати абсолютнi й вiдноснi показники ряду динамiки;

4) зробити прогнози показника обсягу реалiзацiї послуг за абсолютним приростом ряду динамiки, за середнiм темпом ряду динамiки; за аналiтичним рiвнянням прямої на 2007 та 2008р.р.

5) зобразити на графіку три прогнозних значення показника обсягу реалізації продукції на кожен з двох років та зробити висновки.

Список лiтератури


^ Основна література

1

Владимирова Л. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.: Дашков и Ко, 2000.

2

Гливенко С. Экономическое прогонозирование. Сумы: Мрія –1, 2000

3

Мотышина М.С. Методы социально-экономического прогнозирования: Учебное пособие. — С - Петербург: издательство С- Петербургского университета экономики и финансов, 1994.

4

Макроекономічне моделювання та прогнозування. За ред. Крюкової І. Харків, 2000.

5

Прогнозирование и планирование экономики: практикум. Герасименко В.П. Учебное пособие. Минск. 2001

6

Рабочая книга по прогнозированию. Монография. -М: Мысль, 1982.

^ Додаткові джерела

7

Бешелев С.Л., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М., Статистика, 1980.


8

Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). -М., Прогресс, 1986.


9

Секторальні моделі прогнозування економіки України. / ред. Гойця В.К.: Фенікс, 1999

10

Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. -М.: Прогресс, 1970

11

Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. -М.: Статистика, 1977.

^ Методичне забезпечення

12

Світлична Т.І. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Прогнозування”. – Х.: ХДАМГ, 2003.

13

.Світлична Т.І. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Прогнозування”. Харків: ХНАМГ, 2005.Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти за спеціальністю 6.050100   «Економіка підприємства»)


Укладачі: Тетяна Іванівна Світлична,

Ганна Григорівна Соболєва


Редактор М.З. Аляб`єв


План 2006, поз. 424

____________________________________________________________________

Підп. до друку 12.10.2006р. Формат 60x84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 1,2 Умовн.-друк. арк. 1,6

Зам. № Тираж 200 прим

____________________________________________________________________

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії, ІОЦ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

1   2   3   4   5

Схожі:

До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «економічний ризик та методи його вимірювання»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconЗа спеціальністю 050100 “економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічні ризики” (для студентів заочної форми навчання...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
До виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи