Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності icon

Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності
Скачати 376.64 Kb.
НазваБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності
Сторінка1/3
Дата23.06.2012
Розмір376.64 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


016: 628.4

В42

Харківська Національна Академія міського господарства


Бібліотека


Довідково-бібліографічний відділ


Відходи як індикатори природоохоронної діяльності


Рекомендаційний покажчик

(2000 – 2007)


Укладачі:

Нач. ДБВ

Давидова Н.Б.,

Бібліотекар

І категорії

Рибакова Н.О.


Харків – 2007


Зміст

1. Вступ…………………………………………………………. 3

2. Матеріали уряду....................................................................... 5

3. Загальні питання....................................................................... 6

4. Промислові відходи..................................................................13

5. Побутові відходи.......................................................................22

6. Екологічні аспекти утилізації відходів....................................29

7. Сміття: Харківський підхід......................................................31

8. Зарубіжний досвід.................................................................... 34

9. Переглянуті джерела.................................................................37

Вступ


Проблема утилізації та переробки відходів, а також їх збору та транспортування є однією з нагальних з усього комплексу екологічних проблем будь-якого міста. Відходи у виробничій та побутовій сферах та їх накопичення в містах є джерелом істотної екологічної небезпеки та соціальної напруги, створюють негативний імідж населених пунктів держави. В цілому складається враження, що держава і муніципалітет нездатні раціонально й ефективно управляти вторинними ресурсами, у тому числі твердими промисловими та побутовими відходами.

З урахуванням сучасного технологічного рівня переробки відходів в Україні, серед загальної кількості відходів, що утворюються кожного року, реальну цінність становлять 410 – 430 млн. тонн, а утилізується лише третина загальної кількості відходів. При цьому частка вторинної сировини в загальному споживанні ресурсів в Україні становить 13 – 14%.

Не менш важливе значення має й утилізація відходів від автотранспортних засобів – акумуляторів, шин з металокордом, використання корпусів від автомобілів, відпрацьованих мастил, утилізація мулу з очисних споруд після миття автотранспорту тощо.

На сьогодні актуальним є питання утилізації пакувального матеріалу: упаковки типу TETRA – PAK, металевих банок з-під напоїв та пластикової тари, виготовленої з поліетилентеріортолапу (ПЕТ).

Звичайно, що темпи збільшення накопичення твердих відходів залежать від динаміки зростання населення та темпів розвитку промисловості. Та разом з тим зауважимо, що збільшення відходів пов’язано також зі структурою споживання – пакувальні і поліграфічні та інші матеріали. В західноєвропейських країнах середньорічне збільшення накопичення відходів на одну людину становить 7 – 14 відсотків. А в США збільшення населення на 1% збільшує загальну кількість відходів до 5%. Подібні тенденції просліджуються в українській столиці.

Нова соціально-економічна, екологічна та санітарно-епідеміологічна ситуація України, як цивілізованої держави, вимагає термінового вдосконалення організації впровадження системи високоефективної санітарної очистки території міст, розробки генеральної схеми санітарної очистки міст України.

Тому для вирішення питання управління твердими відходами потрібен лише комплексний підхід. Будівництво нових полігонів чи сміттєспалювальних заводів кардинально не змінить ситуації, а лише відтягне вирішення проблеми, яка через певний час поставить нові умови її розв’язання в економічній, політичній, соціальній та технічних сферах.

Даний рекомендаційний покажчик допоможе ознайомитися з сучасними проблемами утилізації та переробки твердих відходів у світі, а також в Україні, надасть допомогу професорам, викладачам, студентам, співробітникам та всім тим, хто небайдужий до цих проблем.

Матеріал розташовано по розділах, а в середині – за абеткою. Тут подано 353 джерела, які розкривають дану тему. У даному рекомендаційному покажчику використано книги, газетні та журнальні статті українською та російською мовами, а також нормативні документи, які регламентують вирішення питань управління твердими відходами.

Матеріали уряду


1. Про відходи: Закон України // Голос України. – 1998. – № 70. – 14 квітня. – С. 5.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про відходи”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 19 січня. – № 9. – С. 2.

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів: Закон України // Урядовий кур’єр. – Орієнтир. – 2002. – № 78. – 24 квітня. – С. 5.

4. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року, № 1518 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2003. – № 3. – С. 4 – 6.

5. Про внесення змін до Закону України „Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів”: Закон України від 30 листопада 2006 р. № 400 – V // Голос України. – 2007. – № 4. – 12 січня. – С. 11.

6. Про встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот: Рішення Виконавчого комітету Харківської міської Ради від 31.12 2003 р. № 1327 // Слобода. – 2004. – 13 січня. – С. 2.

7. Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами: Затверджено Законом України від 14 вересня 2000 р. № 1947-ІІІ // Голос України. – 2000. – № 199. – С. 4 – 7.

8. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів: Постанова від 19 серпня 2002 р. № 1219 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 28 серпня. – С. 12.

9. Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 218 // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 168 – 169. – 3 вересня. – С. 13.

10. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – С. 121.

11. Про розроблення загальнодержавної Програми поводження з небезпечними відходами: Постанова Верховної Ради України від 3 квітня 2007 р. 854-V // Голос України. – 2007. – № 96. – 5 червня. – С. 5.

12. Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення: Постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 р. № 2967-ІV // Голос України. – 2005. – № 199. – 21 жовтня. – С. 9.


Загальні питання


13. Астафьев, А. Утилизация отходов по программам / А. Астафьев // Строительная газета. – 2005. – № 10. – 11 марта. – С. 13.

14. Александрук, М. Мусор за деньги? / М. Александрук // Комсомольская правда. – 2003. – 8 августа. – С. 3.

15. Березіна, С. Яка державі користь від переробки відходів / С. Березіна // Столичний вісник. – 2005. – № 9. – С. 13.

16. Берлінг, Р.З. Переваги і недоліки замкнутого виробництва в системі управління відходами / Р.З. Берлінг // Региональная экономика. – 2001.– №4.– С. 231 – 233.

17. Бондар, І. Боротьба з несанкціонованими звалищами: Перевізника відходів контролюють ЖЕКи й полігони / І. Бондар, Л. Карбанева // Партнери. – 2006. – № 4. – С. 11.

18. Бройде, З.С. Государственная поддержка, региональное планирование и объектное обеспечение минимизации отходов на основе применения «лучших доступных технологий» для повышения конкурентоспособности производства, товаров и услуг / З.С. Бройде // Экология и промышленность. – 2005. – № 4. – С. 20.

19. Буров, Б.И. Кузовой мусоровоз с задней и боковой разгрузкой / Б.И. Буров // Грузовик. – 2005. – № 2. – С. 25.

20. Быстров, Л. Выведение шлаков, или как это делается / Л. Быстров // Коммунальщик. – 2006. – № 3. – С. 82.

21. Вайсман, С. Что мешает наладить сбор и утилизацию отходов: насущные вопросы рачительного использования промышленных и бытовых отходов / С. Вайсман // Строительная газета. – 2005. – № 2. – 14 января. – С. 5.

22. Ведь, В.Е. Повышение эффективности каталитических преобразователей отходящих газов, мусоросжигательных печей / В.Е. Ведь // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2002. – № 2. – С. 90 – 94.

23. Вербило, Л. Цены на продукцию в упаковке могут подскочить, если Кабмин примет постановление о введении тарифов на утилизацию тары: Проект / Л. Вербило // Комсомольская правда в Украине. – 2000. – 2 ноября.

24. Відходи як доходи // Партнери. – 2005. – серпень-вересень 2005 року. – С. 9.

25. Гарчук, В. І відходами можна управляти / В. Гарчук // Дзеркало тижня. – 2003. – № 26 – 27 липня. – С. 19.

26. Гаташ, В. Плюс генеральне прибирання всієї країни / В. Гаташ // Дзеркало тижня. – 2004. - № 21. – 29 травня. – С. 14.

27. Где хранить атомные отходы?: энергетика // День. – 2006. – № 22. – 14 февраля. – С. 5.

28. Герасимчук, В. Запах грошей: Проблеми галузі прийому відходів вторинної сировини / В. Герасимчук // День. – 2005. – № 38. – 3 березня. – С. 6.

29. Голуб, С. Захоронение надежд: радиоактивные отходы / С. Голуб // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – № 8. – С. 8.

30. Горбунова, О. Кодекс про відходи на смітник? / О. Горбунова // Голос України. – 2003. – 18 жовтня. – С. 1 – 12.

31. Городские власти видят проблемы с утилизацией отходов и находят пути их решения // Коммунальщик. – 2005. – № 6. – С. 39 – 46.

32. Горох, Н.П. Полимерные отходы – ресурсно-сырьевой потенциал региона / Н.П. Горох // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комун. господарства: Матер. Всеукр. науч.-практ. конфер. 25 – 28 вересня 2005 р. – Алушта, 2005. – С. 106 – 108.

33. Горох, Н.П. Тенденции перехода к комплексной переработке муниципальных отходов / Н.П. Горох // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житл.-ком. гос-ва: Матер. Всеукр. науч.-практ. конф. 19-22 травня 2005 р. – Алушта, 2005. – С. 153 – 155.

34. Грищенко, А.А. Строительство дорог из продуктов переработки мусора / А.А. Грищенко // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2007. – № 4. – С. 76.

35. Гусак, Л. На купі грошей з протягнутою рукою: Проблеми утилізації й переробки відходів в Україні / Л. Гусак // Голос України. – 2001. – № 56. – 29 березня. – С. 2.

36. Державна політика поводження з відходами // Демокр. Україна. – 2005. – № 214. – 14 грудня. – С. 6.

37. Дмитрів, І. Гудрони: Україну хочуть обернути на великий європейський смітник / І. Дмитрів // Демокр. Україна. – 2004. – № 108. – 31 серпня. – С. 8.

38. Довженко, О. «Кладбище цивилизации»: реальная мусорная катастрофа // Міське господарство України. – 2006. – № 3. – С. 33.

39. Єремєєв, І.С. І сміття можна використати до пуття: (як перетворити звалища на цехи з переробки та утилізації - полігони) / І.С. Єремєєв, О.І. Єщенко // Міське господарство України. – 2003. – № 4. – С. 32 – 35.

40. Жукова, М. „Брудна” криза: Проблеми збуття і переробки сміття / М. Жукова // Україна молода. – 2000. – № 41. – 3 березня. – С. 5.

41. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами // Голос України. – 2000. – № 199. – 31 жовтня. – С. 4 – 7.

42. Заровний, О. Сізіфів труд у „сміттесмузі”: чергове прибирання сміття біля платформ / О. Заровний // Слобідський край. – 2003. -–№ 93. – 22 травня. – С. 2.

43. Захарченко, М. Тверді відходи у тверді доходи // М. Захарченко // Робітн. газета. – 2003.– - № 114. – 1 серпня. – С. 1.

44. Зрянин, А.А. Обращению с отходами надо учиться / А.А. Зрянин, Н.Н. Бурцева // Энергия. – 2001. – № 4. – С. 42 – 43.

45. Зубенко, В. Как нам победить мусор? (о концепции комплексного управления отходами) / В. Зубенко // Коммунальщик. – 2006. – № 3. – С. 55.

46. Іванов, Д. Прибутки з відходів // Уряд. кур’єр. – 2003. – 24 липня. – № 135. – С. 5.

47. Ігнатенко, О.П. Утилізація: шляхи створення системи / О.П. Ігнатенко // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 21.

48. Ішков, В.І. Паливо із ... сміття / В.І. Ішков // Міське господарство України. – 2000. – № 3. – С. 24 – 25.

49. Ишков, В.И. Топливо из мусора / В.И. Ишков // Міське господарство України. – 2000. – № 2. – С. 16 – 18.

50. Іщенко, Г. Дивіденди зі сміття: Пробл. сортування та перероб. сміття / Г. Іщенко // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 127. – 9 липня. – С. 8.

51. Кацюра, А. Куда девать ненужное?: Украина переживает «свалочный» кризис / А. Кацюра // День. – 2002. – 13 сентября. – С. 12.

52. Косінкевич, З. Вибір ізоляції для рекультивації сміттєзвалищ / З. Косінкевич // Ринок інсталяцій. – 2005. – № 12. – С. 36.

53. Кошель, М. Паливо ... стічних вод / М. Кошель // Міське господарство України. – 2000. – № 3. – С. 26.

54. Крапива, С. Пока в Украине существуют лишь фрагменты системы обращения с отходами, инвестор в отрасль не придет. Отвальна страна: отходы / С. Крапива // Бизнес. – 2006. – № 33. – 14 августа. – С. 85.

55. Кучеренко, О Вигідно державі – вигідно всім: (Виробництво без відходів) / О. Кучеренко // Міське господарство України. – 2003. - № 2. – С. 31 – 32.

56. Кучеренко, О. Наука про сміття, або що варто було б запозичити Україні з зарубіжного досвіду / О. Кучеренко // День. – 2003. – № 153. – 9 вересня. – С. 5.

57. Кучма, З.В. Перспективные исследования и разработки в области использования отходов производства и потребления отходов производства / З.В. Кучма, В.И. Андреев, В. М. Коверя // Экология и промышленность. – 2005. – № 4. – С. 29.

58. Липец, А.У. Утилизация тепла уходящих газов / А.У. Липец, Л.В. Дирина, О.Н. Ионкина // Энергетик. – 2003. – № 11. – С. 17.

59. Матвеев, Ю. Українські звалища. Або як стримати самозаймання сміття / Ю. Матвеев // Зелена енергетика. – 2007. – № 3. – С. 10.

60. Межгосударственные перевозки опасных отходов и их утилизация: (Охрана окружающей среды) // Экономика предприятия. – 2000. – № 9. – С. 13.

61. Мельник, Н.І. Стан виконання „Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року” та перспективи вирішення проблеми поводження з відходами / Н.І. Мельник, В.І. Шусть // Экология и промышленность. – 2005. – № 4. – С. 12.

62. Мешков. А. Если мусор в головах / А. Мешков // Природа и человек. Свет. – 2004. – № 12. – С. 48 – 49.

63. Мичко, С. Час утилізувати відходи / С. Мичко // Україна молода. – 2000. - № 220. – 28 листопада. – С. 10.

64. Міщенко, В.С. Відходи як індикатори природоохоронної діяльності / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська // Экология и промышленность. – 2005. – № 4. – С. 15.

65. Мюррей, Р. Ноль отходов. Альтернативная концепция управления отходами / Р. Мюррей // Экология и жизнь. – 2004. – № 6. – С. 16.

66. Нагребецька, І. Ірпінський експеримент – відходи. Збирання, переробки та утилізації використаної упаковки, твердих побутових відходів як вторинної сировини / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 139. – 28 липня. – С. 5.

67. Наместников, В.В. Перспективная технология утилизации осадков городских сточных вод / В.В. Наместников, И.В. Кривенко // Водоснабжение и санитарная техника. – 2001. – № 8. – С. 12 – 15.

68. Омельченко, О. Добірне сміття / О. Омельченко // День. – 2003. – № 124. – 22 липня. – С. 5.

69. Оспищев, В.И. Организация утилизации отходов производства и потребления / В.И. Оспищев // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 94 – 101. – (Серия «Экономические науки»). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4259/

70. Оспищев, В.И. Факторы, влияющие на сбор и утилизацию отходов / В.И. Оспищев // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 52. – С. 51 – 55. – (Серия «Технические науки и архитектура»). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2758/

71. Оспищев, В.И. Экономический механизм рециклирования коммунальных отходов / В.И.Оспищев // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку ЖКГ: Матер. Всеукр. науч.- практ. конф. 19 – 22 травня 2005 р. – Алушта, 2005. – С. 155 – 159.

72. Отходы: концепции и решения / В.И. Оспищев, Д.А. Пруненко, А.Н. Горяинов и др. // Проблемы реализации реформирования ЖКХ: Матер. Всеукр. науч.-практ. конф. 27 – 28 ноября 2003 г. – Х., 2003. – С. 126 – 128.

73. Павліха, Н. Особливості організації логістичної системи управління потоками відходів у регіоні / Н. Павліха // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 208 – 216.

74. Парфенюк, А.С. Ефективний шлях вирішення проблеми твердих відходів в Україні – індустріальна термолізно-енергетична рекуперація / А.С. Парфенюк, А.А. Топоров, І. Кутняшенко // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 12. – С. 8.

75. Петухов, И.С. Проблемы санитарной очистки городов Украины и пути их решения / И.С. Петухов // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 7. – С. 31 – 32.

76. Пилиграмм, С.С. Пути совершенствования отходообращения / С.С. Пилиграмм, Б. К. Зеленский // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 219 – 222. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4400/

77. Планируется обязательное страхование утилизации автомобилей поставить на законодательную основу // Коммунальщик. – 2005. – № 6. – С. 47 – 48.

78. Поводження з відходами за міжнародними стандартами // Партнери. – 2005. – серпень-вересень 2005 року. – С. 9.

79. Почему опасно сжигать мусор во дворе // Коммунальщик. – 2006. – № 3. – С. 72.

80. Принципиально новая система мусороудаления // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2003. – № 5. – С. 39.

81. Рижков, С.С. Технології утилізації та рекуперації відходів: Метод. вказівки / С.С. Рижков. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 80 с.

82. Савинова, М. Лавина. Отходы. Окружающая среда / М. Савинова, С. Прасолов // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – № 16. – 21 апреля. – С. 8.

83. Савченко, О. Отходы и доходы / О. Савченко, Р. Кишкань // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 24 – 28.

84. Сагайдак, И.С. Малоотходные ионообменные технологии очистки гальваностоков от хроматов (Очистка и переработка отходов) / И.С. Сагайдак, И.Н. Гомеля // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 6. – С. 26 – 29.

85. Сжигание отходов // Строительная газета. – 2000. – № 5. – 4 февраля. – С. 2.

86. Сигал, И.Я. Источники выбросов метана в Украине и особенности утилизации биогаза / И.Я. Сигал, Н.А. Гуревич, М.М. Хворов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 3. – С. 33.

87. Сільченкова, О. Космічне „сміття”: цю проблему досліджує головний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Дмитро Павлович Дума / О. Сільченкова // Науковий світ. – 2004. – № 1. – С. 17.

88. Слободянюк, К. До відходів – європейський підхід: Проблеми утилізації міського сміття в Україні / К. Слободянюк // Дзеркало тижня. – 2004. – № 26. – 3-9 липня. – С. 16.

89. Сміття ... атакує // Міське господарство України. – 2007. – № 2. – С. 30 – 34.

90. Сміття можна використати до пуття // Міське господарство України. – 2001. – № 2. – С. 39.

91. Сміття – наше багатство? // Партнери. – 2005. – № 10. – С. 1 – 2.

92. Студінський, В.А. Підходи до твердих відходів / В.А. Студінський // Міське господарство України. – 2000. – № 3. – С. 18 – 32.

93. Сумина, М. Решение «грязной» проблемы / М. Сумина // Коммунальщик. – 2006. – № 3. – С. 59.

94. Сухин, Е.И. Энергетическая утилизация отходов в контексте антикризисной политики государства / Е.И. Сухин. – К.: Знания Украины, 2005. – 139 с.

95. Терпило, М.В. Комплексно подходить к решению проблемы утилизации отходов / М.В. Терпило // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 7. – С. 6 – 10.

96. Тугов, А. Сжигаем мусор, чтобы не превратить планету в свалку / А. Тугов // Коммунальщик. – 2006. – № 3. – с. 75.

97. Утилізація: шляхи створення системи // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 27.

98. Федорова, Л. З пластикових пляшок виходить добрий шифер, а на пресованих відходах виростають чудові сади / Л. Федорова // Хрещатик. – 2000. – № 38. – 6 квітня. – С. 5.

99. Цокін, А.Р. Біомаса деревних відходів – засіб збільшення альтернативних джерел енергії та покращення екологічного стану довкілля України. За матеріалом конф. „Енергія з біомаси” / А.В. Цокін, Ю.В. Колесник // Енергоінформ. – 2005. – № 14. – С. 1.

100. Шевчук, Ю. У нас один з найбільших смітників світу / Ю. Шевчук // Голос України. – 2005. – № 172. – 14 вересня. – С. 1-2.

101. Шестопалов, В.М. Щодо важливості використання в Україні свердловинного типу конструкції геологічного сховища радіоактивних відходів / В.М. Шестопалов, Ю.О. Шибецький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 5. – С. 39.

102. Юфит, С. Мусоросжигатели – не лучшее решение проблемы удаления мусора / С. Юфит // Коммунальщик. – 2006. – № 3. – С. 81.

103. Ядерные отходы – в пищу бактериям // Экология и жизнь. – 2005. – № 2. – С. 48.

  1   2   3

Схожі:

Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ „Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу”
Вступ
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconДонбаський державний технічний університет
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи