Екзаменаційна білетна програма icon

Екзаменаційна білетна програма
Скачати 96.54 Kb.
НазваЕкзаменаційна білетна програма
Дата23.06.2012
Розмір96.54 Kb.
ТипДокументи

Екзаменаційна білетна програма

з “Менеджменту та лідерства в медсестринстві”

для студентів ІІ курсу

медсестринського факультету


 1. Загальна характеристика процесу управління.
 1. Роль управління в охороні здоров’я.
 1. Структура управління охороною здоров’я.
 1. Функціональний тип структури управління в охороні здоров’я.
 1. Матричний тип структури управління в охороні здоров’я.
 1. Фази управління.
 1. Поняття про ситуаційне управління.
 1. Значення інформації для управління в охороні здоров’я.
 1. Значення єдиної інформаційної бази для управління діяльністю поліклініки. Впровадження талону амбулаторного пацієнта.
 1. Медичні організації (заклади), як об’єкти в охороні здоров’я.
 1. Поняття про формальні і неформальні організації.
 1. Вплив “навколишнього середовища” на діяльність організацій.
 1. Поняття про автономію медичних закладів, та окремих медичних служб.
 1. Комплектування кадрів в лікувально-профілактичних закладах.
 1. Роль головного лікаря і старшої медичної сестри в комплектуванні кадрів медичного закладу.
 1. Менеджмент в медсестринстві, визначення, зміст.
 1. Основні теорії менеджменту.
 1. Використання системного підходу в менеджменті.
 1. Поняття про систему охорони здоров’я. ЇЇ основні характеристики.
 1. Менеджер, як управитель в системі охорони здоров’я. Завдання і обов’язки менеджера.
 1. Роль менеджменту та менеджерів в діяльності закладів охорони здоров’я.
 1. Принципи планування роботи менеджера в закладах охорони здоров’я.
 1. Основні функції менеджменту в діяльності менеджера.
 1. “Мета управління” як провідна функція менеджменту в діяльності менеджера.
 1. “Планування” як функція менеджменту, її характеристика.
 1. “Управлінське рішення” як функція менеджменту.
 1. Форми управлінських рішень: наказ, розпорядження, припис.
 1. Види управлінських рішень: стратегічні, ситуаційні, оперативні.
 1. Методи підготовки управлінських рішень. Метод “дискусії” і “суцільного обгово­рення”. Метод “за “ і “проти”.
 1. Методи вибору управлінських рішень. Методи “ділової гри” і “мозкової атаки”.
 1. “Організація виконання рішення” як функція менеджменту, основні елементи.
 1. “Контроль” як функція менеджменту. Види контролю за стадіями діяльності та призначенням.
 1. Поняття про організацію в регулюванні роботи підпорядкованої медичної служби. Форми регулювання.
 1. Характеристика ділових нарад. Критерії, за якими належить проводити ділові наради.
 1. Основні риси керівника-менеджера (особисті, професійні тощо). Оцінка менеджерських здібностей та визначення здібностей до управлінської діяльності.
 1. Особливості в роботі менеджера за різною чисельністю колективу.
 1. Групування працівників в залежності їх відношення до праці.
 1. Лідерство, вплив та влада як елементи управлінських функцій.
 1. Психологічні аспекти прийняття управлінських рішень.
 1. Міжособисті стосунки як елемент формування психологічного клімату в колективі.
 1. Поняття “конфлікт” та “конфліктна ситуація”. Форми усунення конфліктів у колективі.
 1. Контроль роботи середніх медичних працівників в лікувально-профілактичних закладах.
 1. Підконтрольні види діяльності. Форми проведення поточного контролю.
 1. Параметри оцінки якості роботи середнього медичного персоналу в лікувально-профілактичних закладах.
 1. Оцінка якості роботи середніх медичних працівників в стаціонарі і поліклініці.
 1. Графіки роботи медичних сестер. Робота в нічний час і вихідні дні.
 1. Сумісництво в роботі медичних сестер. Форми оплати.
 1. Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу за місцем роботи.
 1. Наступність в роботі чергових медичних сестер.
 1. Поняття про ліцензування і акредитацію медичних закладів.Додаток


до екзаменаційної білетної програми

з “Менеджменту та лідерства в медсестринстві”

для студентів ІІ курсу медсестринського

факультету


Задача 1.

У відділенні 35 ліжок. Робочий тиждень кожної медичної сестри складає 38,6 годин, відпустка 24 дні. Яке число посад середнього медичного персоналу необхідно для забезпечення роботи цілодобового поста у відділенні? (Нормативний показник числа посад середнього медичного персоналу з розрахунку 1 пост на 20 ліжок складає 4,925 посад).

Задача 2.

В автономному гозпрозрахунковому терапевтичному відділенні (21 ліжко) працює 10 медичних сестер, старша медична сестра і три середніх медичних працівника, що володіють кількома суміжними спеціальностями. Старша медична сестра виконує управлінські функції. Визначте менеджерські функції старшої медичної сестри.

Задача 3.

У новоствореному автономному (госпрозрахунковому) кардіологічному відділенні повністю заповнено штат лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу. Хто буде виконувати роль менеджера в даній організації? Визначте бажаний процес управління для забезпечення ефективної роботи медичного персоналу.

Задача 4.

Старшою медичною сестрою за результатами поточного контролю середніх медичних працівників були виявлені помилки у заповненні листків призначень хворим. Яке належить прийняти рішення старшій медичній сестрі? Як його підготувати? Визначте послідовність дій для прийнятті рішення.

Задача 5.

В гатроентерологічному відділенні міської лікарні виявлена низька ефективність надання медичної допомоги. Експертна комісія встановила, що це частково обумовлено несвоєчасністю виконання медичними сестрами призначень лікарів. Які належить прийняти заходи старшій медичній сестрі щодо удосконалення роботи середніх медичних працівників? Яка інформація буде використана старшою медичною сестрою для прийняття управлінського рішення?

Задача 6.

За результатами поточного контролю роботи медичних сестер в міській лікарні встановлено, що не всі медичні сестри в достатній мірі володіють навичками виконання певних маніпуляцій. Окрім того, інколи хворі пред’являють скарги з боку етико-деонтологічного характеру взаімовідношень середнього медичного персоналу з пацієнтами. Яке належить прийняти рішення головній медичній сестрі для усунення даних недоліків? Які цілі повинні бути реалізовані у цьому рішенні?


Задача 7.

Медична сестра відділення призначена на посаду старшої медичної сестри. Визначте основні функціональні обов’язки старшої медичної сестри відділення стаціонару.

Задача 8.

За результатами аналізу графіка роботи середнього медичного персоналу в терапевтичного відділенні (за місяць) було вичвлено нерівномірний розподіл чергувань медичних сестер. За якими вимогами складається старшою медичною сестрою графік чергувань медичних сестер?

Задача 9.

Відомо, що у будь-якій міській лікарні є посади головної медичної сестри, старших медичних сестер відділень, чергових медичних сестер, а також молодшого медичного персоналу. Представте графічно найбільш оптимальний тип структури управління середнім і молодшим медичним персоналом в міській лікарні.

Задача 10.

Обласна лікарня повністю забезпечена посадами лікарів, технічного персоналу, середнього і молодшого медичного персоналу. В її структурі існує спеціальний відділ по управлінню середнім і молодшим медичним персоналом. Представте графічно найбільш придатний тип структури управління середнім і молодшим медичним персоналом в обласній лікарні.

Задача 11.

За наказом адміністрації лікарні старші медичні сестри відділень повинні скласти і подати план особистої роботи на рік. Які основні розділи роботи повинен містити особистий план роботи старшої медичної сестри, що керує роботою середнього і молодшого медичного персоналу?

Задача 12.

В хірургічному відділенні обласної лікарні працюють за штатом лікарі, середні молодші медичні працівники, а також технічний персонал. Визначте характеристики обласної лікарні і окремо хірургічного відділення як “системи”. В якому випадку ці системи виступають як “підсистеми” в управлінні?

Задача 13.

Головна медична сестра стаціонару лікарні за результатами спеціального аналізу виявила недостатність заходів контролю старшими медичними сестрами відділень, роботи підпорядкованого їм середнього медичного персоналу. Дайте перелік основних регулюючих і контролюючих заходів щодо здійснення контролю за роботою середнього медичного персоналу.

Задача 14.

У новостворену госпрозрахункову стоматологічну поліклініку адміністрації треба прийняти на роботу (за штатним розкладом) лікарів і середніх медичних сестер. Яких умов повинна дотримуватись адміністрація при прийнятті на роботу спеціалістів?

Задача 15.

У травматологічному відділенні міської хірургічної лікарні працюють за штатним розкладом лікарі, середній і молодший медичний песонал. Старша медична сестра (за функціональними обов’язками) повинна координувати і контролювати у відділенні роботу середніх і молодших медичних працівників. Який розподіл праці найбільш придатний для управління роботою середнього і молодшого медичного персоналу у даному відділенні.

Задача 16.

У відділенні виник конфлікт в колі середніх медичних працівників на грунті нестачі лікарських препаратів для хворих. Про це повідомила медична сестра, що заступила на чергування. Старшій медичній сестрі потрібно з’ясувати стан ситуації, що виникла, і терміново усунути конфлікт. Дайте перелік форм усунення конфліктів в колективі.

Задача 17.

У відділенні 80 ліжок. Робочий тиждень кожної медичної сестри складає 38,6 годин, відпустка 24 дні. Яке число посад середнього медичного персоналу необхідно для забезпечення роботи цілодобового поста у відділенні? (Нормативний показник числа посад середнього медичного персоналу з розрахунку 1 пост на 20 ліжок складає 4,925 посад).

Задача 18.

Старша медична сестра відділення лікарні отримала завдання щодо проведення аналізу рівня теоретичної і практичної підготовки середніх медичних працівників у відділенні. Визначте основні напрямки (форми) контролю рівня теоретичної і практичної підготовки середнього медичного персоналу у відділенні? Які види робіт підлягають контролю? Як проводиться їх оцінка?

Задача 19.

У новоствореній госпрозрахунковій стоматологічній поліклініці необхідно провести комплектування штату управлінського персоналу. Назвіть основні функціонально-посадові групи апарату управління лікувально-профілактичного закладу.

Задача 20.

Старша медична сестра за результатами контролю роботи середнього і молодшого медичного персоналу у відділенні виявила відмінності відношення до праці з боку окремих працівників. Назвіть основні групи розподілу співробітників за відношенням до праці. Яким чином можна усунути стан неякісного відношення до праці окремих працівників.


Задача 21.

На медсестринській нараді головна медична сестра лікарні довела до відома присутніх старших медичних сестер відділень розпорядження щодо правил проведення контролю за роботою підпорядкованого їм середнього і молодшого медичного персоналу у відділеннях. За яким стилем проводятся такі наради, назвіть їх форми?

Задача 22.

Старша медична сестра перевищила свої повноваження по відношенню до підлеглої їй медичної сестри. Остання подала скаргу головному лікарю лікарні. Визначте варіанти вирішення даної проблеми. Назвіть основні правила рекомендації щодо формування взаємовідносин керівника і персоналу.

Задача 23.

У відділенні 60 ліжок. Робочий тиждень кожної медичної сестри складає 38,6 годин, відпустка 24 дні. Яке число посад середнього медичного персоналу необхідно для забезпечення роботи цілодобового поста у відділенні? (Нормативний показник числа посад середнього медичного персоналу з розрахунку 1 пост на 20 ліок складає 4,925 посад).

Задача 24.

Головна медична сестра наказала старшим медичним сестрам пред’явити документацію щодо проведення контролю за роботою середнього медичного персоналу у відділеннях. Яка документація використовується для оцінки проведення контролю за роботою середнього медичного персоналу у відділеннях?

Задача 25.

В хірургічному відділенні виявилась недостатня підготовка хворих до проведення операцій. Хто повинен прийняти рішення щодо покращення даної ситуації, і як його реалізувати?

Схожі:

Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма
Методи вивчення мислення та афективно-особистісної сфери діяльності у хворих на шизофренію
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма диференційованого заліку з предмету
Поняття про “централізоване” та “децентралізоване управління галузями охорони здоров’я
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма
Роль фармацевта в здійсненні стратегії вооз в області лікарських засобів. Системи gmp, glp, gcp, gpp
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма з основ медичної психології
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма з основ медичної психології
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології
Програма доклінічного вивчення нових лікарських засобів з урахуванням вимог системи glp (Good Laboratories Practice)
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці
Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма диференційованого заліку з реаніматології
Діагностика форми зупинки серця, підготовка електрокардіологічної апаратури до роботи із хворим (електрокардіоскоп, електрокардіограф),...
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма
Епідеміологія психічних захворювань в Україні І світі. Методи дослід-ження захворюваності та поширення психічних розладів. Клінічна...
Екзаменаційна білетна програма iconБілетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи