Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих icon

Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих
НазваЗагальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих
Сторінка1/8
Дата23.06.2012
Розмір1.34 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З дисципліни “ОСНОВИ ТЕРАПІЇ” для студентів І курсу медичного факультету №4 з відділенням МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “фармація” , оКР - "молодший спеціаліст", кваліфікація "фармацевт" на 2009-2010 навчальний рік

п/п

Теми


К-сть годинЗагальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих.

2Основи догляду за хворими.

2Хвороби органів кровообігу з елементами догляду за хворими

2Хвороби органів дихання з елементами догляду за хворими.

2Хвороби органів травлення з елементами догляду за хворими.

2Гострі алергічні стани. Гостра судинна недостатність. Кома. Шок.

2Інфекційні, шкірні, венеричні хвороби.

2Стани, пов'язані з різними видами зовнішнього впливу.

2Нервові і психічні хвороби.

2Невідкладні стани, реанімаційні заходи.

2
^
Всього: 20 годин


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

вищої медсестринської освіти, професор Т.В.Сорокман

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З дисципліни “ОСНОВИ ТЕРАПІЇ” для студентів І курсу медичного факультету №4 з відділенням МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “фармація” , ОКР - "молодший спеціаліст", кваліфікація "фармацевт" на 2009-2010 навчальний рік


п/п

^

Назва теми

К-сгь годин
Методи обстеження хворих.

2
Загальний догляд за хворими.

2
Парентеральне введення лікарських засобів.

4Хвороби органів дихання, догляд за хворими.


2
Хвороби органів серцево-судинної системи, догляд за хворими.

2
Хвороби органів травлення, догляд за хворими.

2
Медична допомога при кровотечах. Накладання джгута, перев'язки, накладання шин.

2

Серцево-легенева реанімація. Невідкладна допомога.

2Диференційований залік (перевірка вмінь та знань з основ терапії)

2

Всього 20 годин


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

вищої медсестринської освіти, професор Т.В.Сорокман


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення, з дисципліни “ОСНОВИ ТЕРАПІЇ” для студентів І курсу медичного факультету №4 з відділенням МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “фармація” , ОКР - "молодший спеціаліст", кваліфікація "фармацевт"

на 2009-2010 навчальний рік№ п/п

Назва теми

К-сть годМедична документація.

2Дуоденальне, сліпе, шлункове зондування.

2Найпростіші фізіотерапевтичні процедури.

2Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм. Залежність, психічні та фізичні розлади при алкоголізмі.

2Допомога при електротравмі, утопленні, задушенні

2Гостра серцева, судинна недостатність

2Хвороби нирок та сечовивідних шляхів, догляд за хворими.

2


Всього 14 години


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

вищої медсестринської освіти, професор Т.В.Сорокман

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ МЕДСЕСТРИНСТВО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ” для студентів ІІ курсУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (ОКР- «БАКАЛАВР»)

НА 2009-2010 Н.Р
п/п

Теми


К-сть годин

1.

Вступ у клініку професійних захворювань. Поняття про професійні хвороби. Структура профпатологічної служби в Україні. Класифікація професійних захворювань. Характеристика професійних шкідливостей. Основні завдання і принципи профілактики професійних захворювань. Основні законодавчі акти про охорону здоров'я. Порядок проведення медичних оглядів на підприємствах із професійними шкідливостями.

2

2.

Пневмоконіози. Поняття про пневмоконіози. Класифікація пневмоконіозів. Діагностика, лікування, профілактика.

2

3.

Хронічна інтоксикація свинцем. Гостра та хронічна інтоксикація бензолом. Клініка, принципи лікування, профілактика.

2

4.

Інтоксикація сільськогосподарськими отрутохімікатами. Токсикологічна характеристика основних інсектофунгіцидів. Гостра та хронічна інтоксикація фосфорорганічними і хлорорганічними сполуками. Клінічні прояви, профілактика.

2

5.

Професійні радіаційні ураження. Гостра та хронічна променева хвороба. Патогенез. Клініка. Форми і ступені тяжкості захворювання. Принципи лікування, профілактика.

2

6.

Гострі професійні отруєння. Основні принципи надання невідкладної допомоги, антидотна терапія. Отруєння оксидом вуглецю, метгемоглобіноутворювачами, миш'яковистим воднем. Клінічні прояви, діагностика, лікування, профілактика.

2

Всього 12 годин


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

медсестринської справи та

лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ МЕДСЕСТРИНСТВО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ” для студентів ІІ курсУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (ОКР- «БАКАЛАВР») НА 2009-2010 н.р.


п/п

Теми

К-сть годин

1.

Вступне заняття. Поняття про професійні шкідливості. Класифікація професійних шкідливостей та професійних захворювань. Основні законодавчі акти про охорону здоров‘я та праці. Структура профпатологічної служби в Україні. Порядок проведення медичних оглядів на підприємствах із професійними шкідливостями.

2

2.

Пневмоконіози. Класифікація, клініка. Принципи лікування, профілактика, догляд за хворими.

2

3.

Вібраційна хвороба. Класифікація, клініка, лікування, профілактика.

4

4.

Нейротоксикози. Гострі отруєння тетраетилсвинцем, парами ртуті, марганцем. Патогенез, клініка, лікування, профілак­тика, догляд за хворими.

4

5.

Хронічна інтоксикація свинцем. Клініка, принципи лікування, профілактика, догляд за хворими.

2

6.

Інтоксикація бензолом. Гостре отруєння хлорованими вуглеводнями (4-х хлористим вуглецем, дихлоретаном). Клініка, принципи лікування, профілактика, догляд за хворими.

2

7.

Інтоксикація сільськогосподарськими отрутохімікатами, кла­си­фікація отрутохімікатів. Гостре отруєння фосф-, хлор-, ртутьор­га­ніч­ни­ми та миш'яковистими сполуками. Клініка, прин­ци­пи лікування, профілактика.

4

8.

Професійні радіаційні ураження. Механізм дії іонізуючого випромінювання на організм людини. Клініка, принципи лікування, догляд за хворими.

4

9.

Диференційований залік.

2
Всього 26 годинСхвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

медсестринської справи та

лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення з ДИСЦИПЛІНИ ^ МЕДСЕСТРИНСТВО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ” для студентів ІІ курсУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (ОКР- «БАКАЛАВР»)

НА 2009-2010 н.р.


п/п

Теми

К-сть годин

1.

Вивчення основних законодавчих актів про охорону здоров‘я і праці.

2

2.

Організація роботи і функціональні обов'язки медичної сестри на підприємствах, де є професійні шкідливості.

2

3.

Бериліоз: клініка, лікування, профілактика.

2

4.

Дія виробничого шуму на організм. Основні клінічні синдроми. Профілактика.

2

5.

Професійні захворювання, пов‘язані зі зміною атмосферного тиску - висотна та кесонна хвороба. Клініка, профілактика.

2

6.

Перегрівання, переохолодження. Тепловий удар, судомна хвороба, "сонячний удар".

2

7.

Професійні захворювання, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання різного діапазону. Клініка, профілактика.

4
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих icon№1: методи обстеження гінекологічних хворих

Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconУ лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу орловський В. Ф., проф.; Орловський О. В., асист.; Зеленська Н. П., студ. 4-го курсу
Використання разо (рабепразолу) у лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconЗаняття 2 «Загальна нозологія: загальне вчення про хворобу, етіологію, патогенез» Заняття 3 «Патогенна дія факторів зовнішнього середовища: іонізуюче випромінювання, механічний фактор, барометричний тиск»
Заняття Предмет і завдання патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень.Історичні етапи формування патофізіології
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих icon“Затверджено”
Україні. Структура психіатричної лікарні психоневрологічного диспансеру. Організація роботи середнього медичного персоналу при обслуговуванні...
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconРобоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень
Мета курсу: сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних...
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconSCD40l фактор ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2-го типу
Етапі розвитку медицини підвищення рівня sCD40L є фактором ризику серцево-судинних захворювань І пов'язано з несприятливим прогнозом...
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconФорма підсумкового контролю
Мета курсу – Сформувати загальне уявлення про імідж (образ) та його значення в житті і професійній діяльності особистості
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconФорма підсумкового контролю
Змістовий модуль Особистість та її психологічна характеристика Загальне уявлення про особистість. Особистість. Індивід. Індивідуальність....
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconСпеціальність: медична психологія) (лекції читаються: вул. Головна, 129)
Загальна симптоматологія гінекологічних захворювань, методи обстеження гінекологічних хворих у різні вікові періоди
Загальне уявлення про хворобу. Методи обстеження хворих iconМетодична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гострий тромбофлебіт магістральних вен нижніх кінцівок І тазу зустрічається у 5-10% хворих, ускладнюючи в 33-65% випадків варикозну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи