Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять icon

Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Скачати 176.92 Kb.
НазваГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Дата23.06.2012
Розмір176.92 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

Перший проректор

Г.В. Стадник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять


Визначення маркетингової стратегії на основі платіжної матриці”


з курсу „Маркетинг”


(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ - 2006

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми навчання 3 курсу спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій,”) \ Укл.О.Г.Плеханова.-Харків: ХНАМГ


Укладач: О.Г. Плеханова


Рецензент: Р.А. Бігун


Рекомендовано кафедрою «Управління проектами в міському господарстві і будівництві»,протокол № 6 від 20 лютого 2006 р.


Маркетингова діяльність часто передбачає прийняття рішень в умовах недостатньої інформованості . Якщо керована система не відрізняється складністю, рішення може бути прийняте на основі інтуїції або досвіду. На відміну від цього при управлінні великими складними системами виникає необхідність підготовки та прийняття раціональних рішень з використанням кількісних методів.

Розробку методології прийняття таких рішень передбачає наука „Дослідження операцій”. В данному випадку розглядається підготовка раціонального рішення про обсяг постачання продукції на основі аналізу платіжної матриці – однієї з моделей, що пропонуються теорією ігор.

Далі наводиться приклад розрахунку платіжної матриці на основі таких вихідних даних : повні витрати на виробнитство одиниці продукції - 10 грн., ціна реалізації – 15 грн. Нереалізовану на протязі сезону продукцію можна продати пізніше по ціні 5 грн. за одиницю продукції. Об`ем попиту на дану продукцію коливається від 0 до 5 одиниць продукції на протязі сезону, при чому імовірність набуття попиту певного значення має такий розподіл:


Об`єм попиту

0

1

2

3

4

5

Імовірність

0,02

0,10

0,12

0,20

0,40

0,16


Необхідно прийняти рішення про обсяг пропозиції,тобто кількості одиниць продукції, яка постачається на ринок, маючи на увазі, що критерієм ефективності рішення є прибуток від реалізації.

Побудуємо платіжну матрицю. Ця матриця (табл.1) являє собою таблицю, графи якої відображають імовірні ситуації ( в даному випадку – імовірні значення попиту) , а рядки таблиці відповідають альтернативним стратегіям (в данному випадку – це обсяг пропозиції).

Маємо 6 імовірних ситуацій від „0” до „5” та, відповідно, 6 можливих стратегій.

На перетину рядків і стовпців відмічається П i,j – прибуток, отриманий від реалізації продукції при здійсненні i-тої стратегії в умовах j-тої ситуації (i = j = 0 ч 6 ).

Розглянемо приклад розрахунку елементів платіжної матриці для ситуації, коли попит дорівнює 1, а стратегія відповідає пропозиції, яка дорівнює 3 одиницям. При цьому повні витрати на одиницю продукції дорівнюють 3 · 10 = 30 грн. Доход від своєчасної реалізації дорівнює 15 грн (реалізована тільки 1 одиниця), а позасезонна реалізація двох нереалізованих своєчасно одиниць продукції дає доход, який дорівнює 2 · 5 = 10 грн. Таким чином, прибуток П 3,1 = - 30 + 15 + 10 = -5 грн.

Та ж стратегія при попиті, равному 3 принесе прибуток П 3,3 = - 30 + 15 · 3 = 15 грн. Результати повного розрахунку наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

^ Платіжна матриця

Ситуації ( попит ) j = 0 ч 5

Додаткові стовпці

0

1

2

3

4

5

Min

Max

Стратегії і = 0 ч 5

(обсяг

пропозиції)

0

-0

0

0

0

0

0

0*

0

1

-5

5

5

5

5

5

-5

5

2

-10

0

10

10

10

10

-10

10

3

-15

-5

5

15

15

15

-15

15

4

-20

-10

0

10

20

20

-20

20

5

-25

-15

-5

5

15

25

-25

25*

Імовірності

Попиту

0,02

0,10

0,12

0,20

0,40

0,16


Побудована платіжна матриця дає уявлення про те, який прибуток може забезпечити визначена стратегія при визначенній ситуації, тобто є інструментом для обгрунтування рішення. Рішення про вибір ситуації є прерогативою самого підприємця. Так, обережний підприємець здійснить вибір у відповідності із песимістичним критерієм Вальда, тобто крітерієм мінімакса. При цьому в першому додатковому стовпці відображаються мінімальні елементи ряду, тобто відображається найгірший результат, очикуваний при реалізації даної стратегії. Потім з цих гірших очикувань обирається краще, тобто обирається максимальний із мінімальних елементів.

В даному випадку песимістичному критерію відповідає нульова стратегія.

В другому додатковому стовпці платіжної матриці відображені максимальні елементи по кожному рядку. По цьому стовпчику можна визначити стратегію, яка відповідає позиції крайнього оптимізму. В даному випадку це ?п'ята? стратегія, що передбачає максимальний прибуток, який дорівнює 25 грн. при здійсненні ?пґятої?ситуації. Не слід забувати, що ця ж стратегія при ?нульовому? попиту призводить до збитку, який дорівнює 25 грн.

Такі крайні позиції характерні для ситуацій з високим ступенем невизначеності ,коли відсутня інформація про імовірність здійснення певних ситуацій. Ясно, що ні одна з цих позицій не може бути основою для прийняття оптимального рішення. Зменшити невизначенність дозволяє інформація про імовірності проявлення окремих ситуацій. Такі імовірності показані в додатковому рядку платіжної матриці (табл.. 1)т. На основі цієї інформації можна розрахувати прибуток, очикуваний з урахуванням визначених імовірностей. Для цього будується платіжна матриця прибутків П' i.j , яка враховує ці імовірності (табл.2)

Таблиця 2

^ Платіжна матриця з урахуванням імовірностей


Ситуації ( обсяг попиту ) j = 0 ч 6

Очикуємий

прибуток

0

1

2

3

4

5

Стратегії і = 0 ч 5

(обсяг

пропозиції)

0

-0

0

0

0

0

0

0

1

-0,1

0,5

0,6

1,0

2,0

0,8

4,8

2

-0,2

0

1,2

2,0

4,0

1,6

8,6

3

-0,3

-0,5

0,6

3,0

6,0

2,4

11,2

4

-0,4

-1,0

0

2,0

8,0

3,2

11,8*

5

-0,5

-1,5

-0,6

1,0

6,0

4,0

8,4Розрахунок показує, що максимальний прибуток можна очикувати при здійсненні ?четвертої? стратегії :

П ґ4 = -20 ·0,02 – 10 ·0,10 + 0 ·0,12 + 10· 0,20 + 20· 0,40 + 20 ·0,16 = 11,8 ст.єд.

Вибрати стратегію, що забезпечує найменший ризик, можна на підставі матриці ризиків. В цій матриці в кожному стовпці визначається різниця між результатом, отриманим при даній стратегії і результатом, можливим при ситуації, яка відповідає даному стовпцю.

Таблиця 3

^ Матриця ризиків
Ситуації

0

1

2

3

4

5

Стратегії

0

0

5

10

15

20

25

1

5

0

5

10

15

20

2

10

5

0

5

10

15

3

15

10

5

0

5

10

4

20

15

10

5

0

5

5

25

20

15

10

5

0


Звичайно, найменший ризик спостерігається в випадках, коли пропозиція повністю відповідає попиту. На матриці мінімальні значення ризику, які дорівнюють „0”, розташувались по діагоналі, в клітинках, де i = j.

Знизити ризик до мінімуму дозволяє достовірна інформація про відносну частоту проявлення ситуації. При цьому можна досягти максимального прибутку, здійснюючи поставки в повній відповідності з попитом. В нашому випадку максимальний прибуток дорівнює 16,7 грн.

Пмах = 5 · 0,10 +10 · 0,12 + 15 · 0,20 + 20 · 0,40 + 25 · 0,16 = 16,7грн.

Таким чином , зменшення невизначенності на підставі достовірної інформації дозволило б збільшити прибуток з очикуємого, що враховує імовірність(11,8 ст.єд.), до максимально імовірного (16,7 ст.єд.) в умовах повної визначеності.

Необхідно памятати про інформаційні обмеженнях,обумовлені витратами на отримання додаткової інформації.


Вихідні данні для виконання самостійної роботи.№ варіанту

Витрати на виробництво одиниці продукції

Ціна реалізації одиниці продукції

Ціна поза- сезонної реалізації

1

12

17

8

2

15

21

10

3

20

26

12

4

14

20

9

5

25

32

19

6

22

30

17

7

18

25

11

8

16

23

10

9

24

31

18

10

30

40

15

11

28

37

15

12

29

43

17

13

32

45

18

14

25

36

13

15

35

47

18

16

31

45

15

17

40

60

20

18

38

55

18

19

42

61

23

20

45

63

25

21

50

70

25

22

48

69

20

23

55

72

25

24

53

70

20

25

47

65

18

26

54

70

20

27

60

85

30

28

57

70

24

29

54

72

25

30

65

90

32

31

62

85

30

32

58

77

33

33

63

80

30Список рекомендованої літератури

  1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002.

  2. Герасимчук В.Г. Маркетинг. – К.: Вища школа,1994.

  3. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.

  4. Котлер Ф. Маркетинг .- Менеджмент. СПБ.: Питер, 1998.

  5. Вентцель Е.С. Исследование операцій. – М.: Советское радио, 1990.

  6. Соловьев Б.А. Управление маркетингом. – М.: РЭА им. Плеханова, 1999.

  7. Митропольский А.К. Техника статистических вичислений. – М.: Наука, 1971.

  8. Шегда А.В. Менеджмент. – К.: Лібра, 2002.Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять

з курсу „Маркетинг” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”.


Укладач: Плеханова Олена Георгіївна.


Редактор М.З.Аляб`єв


План 2006, поз.

Підп.до друку Формат 60х84. 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл..-вид. арк. УМ.-друк. арк..

Тираж 50 прим. Зам. № Ціна договірна.


Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул..Революції, 12.

Схожі:

Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Дичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconВ. В. Димченко методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи та організації самостійної роботи студентів...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconХарківська національна академія міського госопдарства c. Ю. Юр’єва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного підприємства” для студентів...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” / Укладачі:...
Г. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи для студентів з курсу «Інноваційно-інвестиційна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи