Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу icon

Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу
Скачати 110.43 Kb.
НазваТематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу
Дата23.06.2012
Розмір110.43 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»
ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1: Розвиток дитини

1.

Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

4

2.

Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості.

4

3.

Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани періоду новонародженості.

4

4.

Фізичний розвиток дітей

4

5.

Психомоторний розвиток дітей

4

6.

Підсумковий модульний контроль

4

^ Модуль 2: Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей

1.

АФО нервової системи, методика клінічного неврологічного обстеження дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Додаткові методи дослідження нервової системи у дітей. Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.). Догляд за дітьми з патологією нервової системи.

4

2.

АФО, методика дослідження шкіри і підшкірної клітковини у дітей. Семіотика уражень шкіри і підшкірної клітковини у дітей. Семіотика уражень шкіри і підшкірної клітковини. АФО, методика дослідження кісткової і м’язової систем. Семіотика уражень кісткової і м’язової систем.

6

3,4.

АФО, методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Семіотика уражень (кашель, задишка та ін.) і основних захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви.

8

5,6.

АФО, методика огляду, пальпації, перкусії та аускультації серцево-судинної системи у дітей. Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.). Семіотика природжених і набутих захворювань серця та судин у дітей. Електрокардіографія, фонокардіографія, ехокардіографія.

8

7.

АФО, методика клінічного обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань у дітей. Абдомінальний синдром.

8

8.

АФО, методика обстеження і семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей. Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності. Догляд за хворими з патологією сечової системи.

4

9.

АФО, методика обстеження ендокринних залоз. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

4

10.

АФО системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей. Лабораторні методи дослідження функціонального стану органів та систем дитячого організму. Правила і техніка взяття матеріалу для дослідження.

АФО імунної системи у дітей різних вікових груп. Методи діагностики імунодефіцитів у дітей.

4

11.
^

Написання історії хвороби дитини


4

12.

Підсумковий модульний контроль

4

^ Модуль 3: Дитяча нутріціологія

1.

Природне вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії.

4

2.

Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні.

4

3.

Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Схеми змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

2

4.

Організація та принципи раціонального харчування дітей старших одного року (ранній дитячий вік та дошкільний вік).

4

5.

Організація та принципи раціонального харчування дітей шкільного віку та підлітків.

2

6.

Лікувальне харчування.

2

7.

Підсумковий модульний контроль:

4


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАТЕМА

Кількість

годин

Види

контролю

Модуль 1: Розвиток дитини

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

6

Поточний

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Госпіталізація хворих до дитячої лікарні і специфіка роботи дитячих відділень. Диспансерне спостереження і реабілітація дітей в умовах поліклініки. Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці. Поняття про здоров'я дітей, критерії його оцінки та групи здоров'я. Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність та ін.). Етика і деонтологія в клінічній педіатрії

3

Підсумковий

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

Підсумковий

^ Модуль 2: Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

20

Поточний

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:Енергетичний обмін у дітей

2

Підсумковий
^

Білковий обмін у дітей


1

Підсумковий

Вуглеводний обмін у дітей


1

Підсумковий
^

Ліпідний обмін у дітей


1

Підсумковий

Водно-електролітний та кислотно-лужний обмін у дітей

1

Підсумковий
^

Вітаміни, їх значення для розвитку дитини


1

Підсумковий

3.

Написання історії хвороби


2

Підсумковий

4.
^

Підготовка до підсумкового модульного контролю


6

Підсумковий

Модуль 3: Дитяча нутріціологія

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

6

Поточний

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

Особливості вигодовування недоношених новонароджених.

Поняття про “вільне вигодовування”, його форми і показання до призначення.

3

Підсумковий

3.
^

Підготовка до підсумкового модульного контролю


6

Підсумковий


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Традиційна

оцінка

^ Конвертація у бали

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

“5”

15

8

15

“4”

12

6

12

”3”

9

5

9

“2”

0

0

0


Модуль 1

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (9Ч8). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.


Модуль 2

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 75 балів (15Ч5). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.


Модуль 3

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (9Ч8). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.


^ КОНВЕРТАЦІЯ БАЛІВ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

^ За шкалою БДМУ (у балах)

A (відмінно)

відмінно

180-200

B (дуже добре)

добре

165-179

C (добре)

150-164

D (задовільно

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

70-119

F

незадовільно з обов’язковим

повторним курсом

1-69


Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб,

д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.

Схожі:

Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconІнформація для студентів тематичний план лекцій: Кафедра педіатрії №3 нму тематичний план лекцій по догляду за хворими дільми для студентів ІІ курсу медичного факультету №4
Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії...
Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія») на 2012 -2013 навч рік Модуль «Сучасна практика внутрішньої медицини» (77 год./2,56 кредити)
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія»)
Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 3 курсу стоматологічного ф-ту
Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconІнформація для студентів тематичний план лекцій: Кафедра педіатрії №3 нму тематичнийй план лекцій з пропедевтики педіатрії для студентів 3 курсу 1, 2, 11,12,13,14, 15 груп
Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Стадії внутрішньоутробного розвитку. Тератогенні фактори і їх вплив у різні...
Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconІнформація для студентів тематичний план лекцій: Кафедра педіатрії №3 нму тематичнийй план лекцій з пропедевтики педіатрії для студентів 3 курсу 1, 2, 11,12,13,14, 15 груп
Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Стадії внутрішньоутробного розвитку. Тератогенні фактори і їх вплив у різні...
Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб тематичний план практичних занять з внутрішніх хвороб для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність “стоматологія”) на 2011-2012 навчальний рік
...
Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconТематичний план практичних занять з хірургії для студентів 4 курсу медичного факультету №2

Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconТематичний план практичних занять з французької мови для студентів І курсу медичного факультету

Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconТематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичного факультету

Тематичний план практичних занять з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу iconТематичний план практичних занять з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи