Містобудівної реконструкції icon

Містобудівної реконструкції
НазваМістобудівної реконструкції
Сторінка1/5
Дата23.06.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


ПРАКТИКА

МІСТОБУДІВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

(2006 – 2011 рр.)


Бібліографічний покажчик


Харків

ХНАМГ

2011

УДК 016:[711.4:69.059.7]

ББК 85.118я1+38.7-09я1

П 69


Укладач: О. Ф. Сергієнко


Науковий редактор: О. В. Завальний


П 69 Практика містобудівної реконструкції (2006 – 2011 рр.) : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. Ф. Сергієнко, наук. ред. О. В. Завальний. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 47 с.


ЗМІСТ


Передмова.....................................................................................................................4


1. Законодавчі та нормативні документи..................................................................5


2. Містобудування: загальні питання.......................................................................9


3. Методи реконструкції міської забудови.............................................................18


4. Дослідження можливостей реконструкції вулично-магістральної мережі у великих містах...........................................................................................................29


5. Техніко-економічні обґрунтування містобудівних проектів............................34


6. Тенденції містобудівного розвитку м. Харкова.................................................38


7. Інтернет-ресурси....................................................................................................40


Іменний покажчик.....................................................................................................43


ПЕРЕДМОВА


Збереження будівельного фонду країни набуває з кожним роком все більшого значення. Актуальність цієї проблеми пов’язана з технічним станом будівель та інженерних споруд, які в переважній більшості були зведені 60 – 80 років тому і внаслідок фізичного старіння стали потенційно небезпечними. Занепокоєння викликає технічний стан великопанельних житлових будівель. Не відповідає вимогам сьогодення внутрішнє планування квартир цих будівель, неестетичність, стан зовнішніх станових панелей, недостатній теплозахист тощо. Зберегти такі будівлі та забезпечити довготривалу експлуатаційну придатність, створити безпечні умови праці та відпочинку людей – завдання державного значення.

Джерела, які включено до даного бібліографічного покажчика, висвітлюють питання реконструкції як безперервний і закономірний процес розвитку міст, важливий напрямок удосконалення житлової сфери.

В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань (які видано в Україні та Росії), електронні ресурси. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 „Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” та згруповано за 7 розділами:

– законодавчі та нормативні документи;

– містобудування: загальні питання;

– методи реконструкції міської забудови;

– дослідження можливостей реконструкції вулично-магістральної мережі у великих містах;

– техніко-економічні обґрунтування містобудівних проектів;

– тенденції містобудівного розвитку м. Харкова;

– інтернет-ресурси.

Джерела у розділах згруповано за українсько-російською абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів: 2006-2011 рр. Пошук закінчено у листопаді 2011 року. Загальна кількість джерел – 456. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.

Бібліографічний покажчик адресовано викладачам, аспірантам та студентам академії.


^ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


1. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт : постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 13 травня. – С. 12.

2. Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 558 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – С. 53 – 55.

3. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – С. 41 – 45.

4. Деякі питання реалізації Закону України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва, упорядкування процедур видачі технічних умов та визначення розміру плати за їх видачу” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1139 – р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 жовтня. – С. 13.

5. Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 972 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 21 вересня. – С. 22.

6. Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 427 // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2006. – № 84. – 5 травня. – С. 9.

7. Про будівельні норми : закон України від 5 листопада 2009 р. № 1704 – VI // Урядовий кур’єр : Орієнтир № 52. – 2009. – 9 грудня. – С. 7; Голос України. – 2009. – 8 грудня. – С. 13 – 14.

8. Про внесення змін до переліку об’єктів будівництва та реконструкції об’їзних автомобільних доріг навколо міст, пов’язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2009 році та обсягів їх фінансування : постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1344 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 17 грудня. – С. 10.

9. Про внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 468 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 12 травня. – С. 5.

10. Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1041 „Про затвердження проекту та титулу будови „Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів по вул. Солом’янській, 24, у м. Києві” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2279 – р // Урядовий кур’єр. – 2011. – 5 січня. – С. 22.

11. Про закупівлю послуг в проектуванні будівництва, реконструкції та ремонту аеродромів : постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. № 586 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 4 липня. – С. 21.

12. Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2010 році та обсягів їх фінансування : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 1403 – р // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2010. – 26 серпня. – С. 13.

13. Про затвердження першочергових заходів з будівництва, реконструкції та переоснащення об’єктів, призначених для розміщення учасників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1484 – р // Урядовий кур’єр. – 2008. – 13 грудня. – С. 7.

14. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України : указ Президента України від 31 травня 2011 р. № 633/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – С. 13 – 20.

15. Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до ІV і V категорій складності : постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 557 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 3 червня. – С. 7.

16. Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 547 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 3 червня. – С. 4.

17. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 3 червня. – С. 12.

18. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011р. № 553 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – С. 27 – 32.

19. Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 2 червня. – С. 20.

20. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій та переліку зазначених об’єктів: постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 767 // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2008. – 24 вересня. – С. 2.

21. Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 52 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 6. – С. 24 – 26.

22. Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – С. 20 – 22.

23. Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 471 // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2011. – 25 травня. – С. 17 – 22.

24. Про затвердження проекту „Реконструкція будівель комунальної установи „Міська клінічна інфекційна лікарня” з інженерними мережами за адресою : м. Одеса, вул. Пастера, 5/7” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2249 – р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 24 грудня. – С. 14.

25. Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови реконструкції спортивного комплексу комунального підприємства „Обласний спортивний комплекс „Металіст” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 1279 – р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 2 липня. – С. 20.

26. Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови „Реконструкція аеровокзального комплексу в комунальному підприємстві „Міжнародний аеропорт Донецьк” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 373 – р // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2011. – 15 червня. – С. 21.

27. Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови „Реконструкція аеродрому „Міжнародного аеропорту Харків (Основа) комунального підприємства „Харківський міський центр нерухомості” : постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 854 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 12 серпня. – С. 12.

28. Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд : постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2007. – № 8. – 17 січня. – С. 18.

29. Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва та облаштування функціональних зон та схем планування пішохідно-транспортних шляхів з розміщення автостоянок та об’єктів громадського обслуговування для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на прилеглих до Національного спортивного комплексу „Олімпійський” територіях (вул. Червоноармійська, 55, м. Києва) : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 88 – р // Урядовий кур’єр. – 2011. – 10 лютого. – С. 13.

30. Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на Ростов-на-Дону) на ділянці км 395+064 – км 420+050, Харківська область : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 294 – р // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2011. – 15 червня. – С. 10.

31. Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на Ростов-на-Дону) на ділянці км 431+407 – км 440+480, Харківська область : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 295 – р // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 червня. – С. 11.

32. Про заходи щодо реконструкції Національного спортивного комплексу „Олімпійський” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 479 – р // Урядовий кур’єр. – 2011. – 7 червня. – С. 4.

33. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду : закон України від 22 грудня 2006 р. № 525 – V // Голос України. – 2007. – № 6. – 16 січня. – С. 9.

34. Про містобудівний кадастр : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 3 червня. – С. 10 ; Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – С. 55 – 69.

35. Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 3 червня. – С. 7.

36. Про регулювання містобудівної діяльності : закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038 – VI // Урядовий кур’єр. – 2011. – 23 березня. – С. 9 – 15.

37. Про схвалення Концепції Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009 – 2016 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 1406 – р // Офіційний вісник України. – 2008. – № 86. – С. 110 – 114 ; Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2009. – № 2. – С. 67 – 75.

38. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку та реконструкції централізованих систем водовідведення населених пунктів України на 2012 – 2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. № 1004 – р // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2011. – 9 листопада. – С. 13 – 14.

39. Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 1436 – р // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55. – С. 154 – 156.

40. Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 549 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 2 червня. – С. 22.

41. ДБН В. 1.2-2:2006. Нагрузки и воздействия : нормы проектирования. – К. : Минстрой Украины, 2006. – 78 с. – (Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов).

42. О получении разрешительных документов на осуществление перепланировки квартир в многоквартирных жилых домах : письмо гос. архитектурно-строительной инспекции Украины от 17.06.11 г. № 40-16-513 // Все о бухгалтерском учете. – 2011. – № 77. – С. 38.

43. Аристов М. Новый закон устанавливает строгие правила территориального планирования и застройки : города должны внедрять муниципальные ГИС / М. Аристов, М. Скрыль // Геопрофиль. – 2011. – № 3. – С. 10 – 15.

44. Барзилович Д. В. До питання формування системи регламентуючих документів у будівництві / Д. В. Барзилович, І. А. Лагунова, М. В. Омельяненко // Будівництво України. – 2007. – № 1. – С. 34 – 44.

45. Горячев И. Е. 10 лет на страже качества проектной документации : строительный комплекс Московской области / И. Е. Горячев // Промышленное и гражданское строительство. – 2011. – № 7(1). – С. 16 – 17.

46. Дегтярев Б. И. Современные требования к нормативно-технической базе градостроительства / Б. И. Дегтярев // Архитектура жилых зданий. – 2007. – № 1. – С. 14 – 15.

47. Кукуруза Л. Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності” : що змінилося у земельних відносинах? / Л. Кукуруза // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 4. – С. 26 – 30.

48. Панченко Т. Ф. Нормативне регулювання комплексного територіального розвитку приморських міст / Т. Ф. Панченко, В. М. Онищенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2009. – Вип. 22. – С. 220 – 231.

49. Ріпенко А. Регулювання земельних відносин у містобудівному законодавстві України : [тенденції та перспективи] / А. Ріпенко // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 5. – С. 24 – 31.

50. Сеймова С. Ю. Містобудівна документація як інструмент підвищення ефективності управління розвитку міста / С. Ю. Сеймова // Містобудування та територіальне планування. – 2010. – Вип. 38. – С. 381 – 386.


^ 2. МІСТОБУДУВАННЯ: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


51. Авдєєва Н. Ю. Особливості організації гаражів у структурі житлової забудови на територіях, наближених до аеропортів / Н. Ю. Авдєєва, М. С. Авдєєва // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 1. – С. 3 – 8.

52. Актуальные проблемы градостроительства в Москве и перспективы архитектурного развития города // Архитектура жилых зданий. – 2008. – № 12. – С. 3.

53. Ананян І. І. До питання про правове визначення деяких проблем містобудівної діяльності / І. І. Ананян, С. Г. Кузнецов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 115 – 120. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15289/

54. Апатенко Т. Н. Способы размещения современных объектов градостроительства в исторической среде / Т. Н. Апатенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 64 – 71. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/15171/

55. Багрій Н. Ю. Основні засади оновлення центральної частини міста : тези підготовлені на підставі матеріалів доповіді на науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи розвитку міст України”, м. Ужгород, 20 – 23 травня 2010 року / Н. Ю. Багрій // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 26 – 31.

56. Баевский О. А. Генплан ХХІ века : в Москве разработан новый градостроительный документ / О. А. Баевский // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 4. – С. 2 – 5.

57. Балик Т. В. Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в регіонах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Балик Тетяна Василівна ; Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 2008. – 20 с.

58. Барсукова Т. М. Основные направления развития жилых территорий в Москве / Т. М. Барсукова, Т. А. Стецюк // Архитектура и строительство Москвы. – 2009. – № 3. – С. 18 – 23.

59. Бахирев И. А. Гаражное строительство : проблемы и пути их решения : [транспорт в городе] / И. А. Бахирев // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 4. – С. 10 – 14.

60. Бачинська Л. Г. Особливості формування комплексів соціального житла в Україні : (завдання та прогноз) / Л. Г. Бачинська, Т. В. Доросевич // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 34. – С. 49 – 66.

61. Бачинська Л. Г. Формування об’ємно-просторової композиції багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) з врахуванням вимог відеоекології / Л. Г. Бачинська, Н. В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2008. – Вип. 20. – С. 306 – 320.

62. Безлюбченко Е. С. Определение границ придомовых территорий существующего жилого фонда / Е. С. Безлюбченко, Т. А. Черноносова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 104 – 110. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/15284/

    1. Безлюбченко О. С. Планування і благоустрій міст : навч. посібник / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 191 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21795/

64. Беккер В. Я. Об особенностях разработки жилищных программ в мегаполисе (на примере Москвы) / В. Я. Беккер // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 6. – С. 24 – 38.

65. Беляев В. Л. Подземные территории – стратегический ресурс Москвы / В. Л. Беляев // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 2. – С. 23 – 26.

66. Биваліна М. В. Проблеми та методи модернізації районів масової житлової забудови 60 – 70 років (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 – містобудування та територіальне планування / Биваліна Марія В’ячеславівна ; КНУБА. – К., 2007. – 19 с.

67. Бобош Г. Є. Елементи, що мають вирішальне значення для формування образу міста / Г. Є. Бобош // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 34. – С. 79 – 108.

68. Болотов Г. І. Головні тенденції формування нових житлових утворень та їх класифікація / Г. І. Болотов, С. В. Лаврова // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 1. – С. 37 – 42.

69. Бондар Ю. О. Рекреаційні території в структурі сучасних міст і зон їх впливу / Ю. О. Бондар // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 1. – С. 43 – 46.

70. Бондаренко И. А. Городам нужны усадьбы : [градостроительство] / И. А. Бондаренко // Academia. Архитектура и строительство. – 2007. – № 1. – С. 13 – 16.

71. Браташ М. А. Значення капітального ремонту в процесі відновлення житлового фонду міста / М. А. Браташ // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – К. : Техніка, 2011. – Вип. 98. – С. 128 – 136. – (Серія „Економічні науки”). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21436/

72. Буравченко С. Г. Розроблення генеральних планів населених пунктів / С. Г. Буравченко // Особняк. – 2008. – № 1. – С. 10 – 13.

73. Вайтенс А. Г. Регламенты в планах градостроительного развития Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга (1920 – 2000) : [градостроительство] / А. Г. Вайтенс // Academia. Архитектура и строительство. – 2007. – № 1. – С. 24 – 32.

74. Васильченко В. І. Деякі проблеми формування соціально-культурного обслуговування населення нових житлових утворень малоповерхової забудови в Україні / В. І. Васильченко // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 1. – С. 47 – 51.

75. Верютин С. П. Проблемы методики формирования социального жилья : [градостроительство] / С. П. Верютин // Academia. Архитектура и строительство. – 2007. – № 3. – С. 25 – 26.

76. Вильнер М. О градостроительном развитии Белгородской области / М. Вильнер // Архитектура. Строительство. Дизайн. – 2008. – № 3. – С. 40 – 41.

77. Габрель М. М. Стан та перспективи просторового планування на внутріобласному рівні в Україні / М. М. Габрель, В. В. Демченко // Містобудування та територіальне планування. – 2008. – Вип. 31. – С. 61 – 72.

78. Герасимов А. И. Оценка степени комфортности жилых зданий различных строительных систем / А. И. Герасимов, И. А. Салтыков // Жилищное строительство. – 2011. – № 1. – С. 18 – 20.

79. Гладкий О. В. Київський столичний регіон : його межі, функції та роль у містобудуванні і територіальному плануванні / О. В. Гладкий // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 34. – С. 145 – 152.

80. Глухова Е. Н. Уровни изучения и исследовательские подходы к повышению компактности городских территорий : [градостроительство] / Е. Н. Глухова // Academia. Архитектура и строительство. – 2007. – № 2. – С. 19 – 23.

81. Город в городе : [градостроительство] // Архитектура жилых зданий. – 2007. – № 8. – С. 6 – 7.

82. Городецкий А. С. Исследование устойчивости конструкций зданий и сооружений к прогрессирующему разрушению при аварийных воздействиях / А. С. Городецкий, М. С. Барабаш // Нові технології в будівництві. – 2010. – № 2. – С. 19 – 23.

83. Григорьев Ю. П. Строительство массового доступного жилья в Москве / Ю. П. Григорьев // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 1. – С. 9 – 12.

84. Гриненко В. В. Система регулювання процесів містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування України / В. В. Гриненко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 108 – 112. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17247/

85. Губина М. В. Центральные общественные пространства городов. Этапы развития / М. В. Губина, О. П. Подгорная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 90 – 95. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/15271/

86. Дюжев С. А. Концепція стратегічного розвитку міста Києва : [проблеми містобудівної політики, теорії, методології, нормативно-правової бази] / С. А. Дюжев // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 39. – С. 136 – 156.

87. Дьомін М. М. Актуальні проблеми теорії та методології містобудівних досліджень / М. М. Дьомін // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 33. – С. 139 – 152.

88. Дьомін М. Свобода творчості у сфері сучасної містобудівної діяльності / М. Дьомін // Містобудування та територіальне планування. – 2008. – Вип. 31. – С. 142 – 144.

89. Ежов Д. В. Градостроительные особенности формирования водно-развлекательных комплексов (аквапарков) / Д. В. Ежов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К : КНУБА, 2007. – Вип. 17. – С. 254 – 261.

90. Єжов С. В. Комплексний розвиток житлового кварталу / С. В. Єжов // Будівництво України. – 2008. – № 9. – С. 24 – 26.

91. Єременко Л. К. Дезурбанізація : головний напрям містобудування майбутнього? / Л. К. Єременко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2008. – Вип. 20. – С. 12 – 23.

92. Жидкова Т. В. Вертикальне зонування території як метод збереження історичного середовища міста / Т. В. Жидкова, О. А. Шелковін // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 148 – 151. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/15782/

93. Зорин К. Л. Перспективы развития современных высотных зданий / К. Л. Зорин // Жилищное строительство. – 2010. – № 1. – С. 29 – 30.

94. Зуева П. П. Из американской практики строительства небоскребов : [зарубежный опыт] / П. П. Зуева // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 5. – С. 15 – 24.

95. Ильина И. Н. Москва : развитие в условиях глобализации : [вопросы градостроительного развития Москвы в свете глобализации] / И. Н. Ильина // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 6. – С. 3 – 8.

96. Ільчук Н. І. Перспективи сучасного будівництва / Н. І. Ільчук // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 33. – С. 179 – 185.

97. Каримов А. М. Генплан города, как основа жизнедеятельности и долгосрочной стратегии экоразвития : [градостроительство] / А. М. Каримов // Academia. Архитектура и строительство. – 2006. – № 1. – С. 27 – 29.

98. Кодин В. А. Пути совершенствования структурных элементов исторического центра стабильно развивающегося крупного города / В. А. Кодин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 16 – 21. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/15132/

99. Кодін В. О. Архітектурно-просторова взаємодія історичних ареалів-міст з сучасним містобудівним оточенням / В. О. Кодін // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тезисы докладов. В 3-х ч. Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х., 2010. – С. 31 – 32.

100. Козачун Г. У. Современная типология жилых зданий. Ч. 1. / Г. У. Козачун, Н. А. Лапко // Жилищное строительство. – 2011. – № 1. – С. 14 – 17.

101. Козачун Г. У. Современная типология жилых зданий. Ч. 2. / Г. У. Козачун, Н. А. Лапко // Жилищное строительство. – 2011. – № 2. – С. 14 – 17.

102. Козлова Н. В. Сучасні напрямки формотворення зовнішнього вигляду вітчизняних і закордонних багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) / Н. В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2009. – Вип. 22. – С. 363 – 368.

103. Козятник І. П. Фактори та умови формування мікроклімату житлових територій в аспекті містобудівних завдань / І. П. Козятник // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 34. – С. 235 – 240.

104. Колонтай А. Н. Москва и регионы. Опыт градостроительства / А. Н. Колонтай // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 6. – С. 9.

105. Кравченко С. Г. Удосконалення механізму утворення вітчизняного містобудівного продукту / С. Г. Кравченко // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 1. – С. 99 – 103.

106. Кравчуновська Т. С. Особливості розвитку застарілого житлового фонду / Т. С. Кравчуновська // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 140 – 148. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/15534/

107. Кудрявцев А. П. Градостроительная деятельность : [основные проблемы] / А. П. Кудрявцев, Ю. А. Сдобнов // Жилищное строительство. – 2008. – № 3. – С. 2 – 3.

108. Кузнецова Г. Москва поднимает планку : [проблемы и перспективы высотного домостроения] / Г. Кузнецова // Архитектура жилых зданий. – 2006. – № 8. – С. 8 – 16.

109. Ларионов А. Н. Экологическое жилищное строительство : проблемы и перспективы развития : [градостроительство] / А. Н. Ларионов, Ю. В. Иванова // Academia. Архитектура и строительство. – 2009. – № 1. – С. 57 – 62.

110. Лінда С. М. Пошук образу нового міста : [історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу] / С. М. Лінда // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 35. – С. 216 – 223.

111. Ломакина Д. Ю. Концепция устойчивого развития в стратегии градостроительного развития Франции / Д. Ю. Ломакина // Academia. Архитектура и строительство. – 2010. – № 2. – С. 64 – 70.

112. Ляпенко В. О. Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни „Основи містобудування” : для студ. 3 кур. ден. і 4 кур. заоч. форм навч. спец. „ЕОНС” / В. О. Ляпенко ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 62 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/3825/

113. Ляпенко В. О. Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни „Основи планування і благоустрою” : для студ. 4 кур. ден. і 5 кур. заоч. форм навч. спец. „ВВ” / В. О. Ляпенко ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 47 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/3826/

114. Малков И. Г. Градостроительное формирование городов Белорусского Полесья. Ч. 1 / И. Г. Малков, А. А. Пузеев, И. И. Малков // Жилищное строительство. – 2010. – № 6. – С. 8 – 13.

115. Мамедов А. М. Інформаційна система містобудівної діяльності та математичні моделі міського середовища / А. М. Мамедов, А. Ю. Жураковський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 32. – С. 292 – 296.

116. Мамедов А. М. Модель Лоурі у містобудуванні / А. М. Мамедов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 35. – С. 237 – 240.

117. Матухина Е. О. К проблеме территориального развития жилой застройки / Е. О. Матухина // Архитектура и строительство Москвы. – 2008. – № 1. – С. 24 – 27.

118. Меркулов С. И. Уроки градостроительного развития Курска / С. И. Меркулов, Н. Л. Авилова, Т. Г. Михайленко // Архитектура и строительство России. – 2007. – № 5. – С. 24 – 31.

119. Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування : для студ. 5 к. ден. і 6 к. заоч. форм навч. спец. „МБГ” / О. В. Завальний, Т. В. Жидкова, С. М. Гордієнко, Т. О. Черноносова ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 44 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/5520/

120. Михайлишин О. Л. Реалізація містобудівних новацій в плані забудови міста Рівне 1937 – 1938 років : [інтернаціональний та регіональний контекст] / О. Л. Михайлишин // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 35. – С. 252 – 264.

121. Моисеев Ю. М. Многоплановость международных доктрин градостроительного развития / Ю. М. Моисеев // Архитектура и строительство России. – 2010. – № 4. – С. 27 – 37.

122. Нарбаев Б. М. Малоэтажная застройка в крупном городе : генплан : [взгляд в будущее] / Б. М. Нарбаев // Архитектура и строительство Москвы. – 2010. – № 1. – С. 18 – 24.

123. Олійник Є. П. Основи містобудування : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навчального процесу : для студ. напр. підг. „Архітектура” / Є. П. Олійник, І. В. Потапчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 244 с.

124. Онищенко В. М. Особливості та принципи територіально-планувального розвитку приморських міст України / В. М. Онищенко // Будівництво України. – 2009. – № 7. – С. 9 – 16.

125. Онищенко В. М. Тенденції містобудівного розвитку приморських територій / В. М. Онищенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2008. – Вип. 20. – С. 188 – 195.

126. Орловский П. Н. Генеральный план развития г. Одессы целесообразно разрабатывать на принципиально новой основе / П. Н. Орловский // Будівництво України. – 2009. – № 3. – С. 38 – 42.

127. Осипова Т. С. Методы сохранения целостных элементов городской среды в условиях интенсивно развивающихся городов / Т. С. Осипова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 31 – 36. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/15137/

128. Панченко Т. Ф. Містобудівна типологія приморських територій та міст / Т. Ф. Панченко, В. М. Онищенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2009. – Вип. 22. – С. 209 – 219.

129. Перцик Е. Н. Проблемы развития городских агломераций : [градостроительство] / Е. Н. Перцик // Academia. Архитектура и строительство. – 2009. – № 2. – С. 63 – 70.

130. Подготовка, согласование, утверждение и реализация схем территориального планирования субъекта Российской Федерации / В. И. Римшин, Е. А. Омельченко, Р. Х. Бикбов, Л. И. Шубин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 23 – 28. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/5806/

131. Проблемы формирования конкурентной среды в жилищном строительстве Китая / В. И. Торкатюк, Вен Минмин, Чжунь Линь, Чен Хойшен // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 85. – С. 178 – 192. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/9466/

132. Режеп В. Е. Архитектурные проблемы экологии в строительстве и реконструкции / В. Е. Режеп // Реконструкція житла : наук.-виробн. вид. – К. : НДІпроектреконструкція, 2006. – Вип. 7. – С. 45 – 55.

133. Рекомендації з просторового планування міст і територій / О. Д. Міщенко, О. С. Усова, Р. М. Тригуб, П. П. Чередніченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2009. – Вип. 22. – С. 276 – 281.

134. Романенко І. І. Індекс маси будівлі як аргумент застосування міжвидового каркаса у житловому будівництві / І. І. Романенко, С. М. Гордієнко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 134 – 140. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/15531/

135. Романенко І. І. Масивність житлових будівель як критерій комфортності / І. І. Романенко, С. М. Гордієнко // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тезисы докладов. Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – Х. : ХНАГХ, 2008. – С. 12 – 16.

136. Романенко И. И. Индустриализированные строительные системы : [методология заменяемости и модульности] : монография / И. И. Романенко. – Х. : ХНАГХ, 2008. – 438 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : .http://eprints.kname.edu.ua/9744/

137. Саббаг К. И. Высотные здания : [дань моде или жизненная необходимость] / К. И. Саббаг // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 34. – С. 432 – 439.

138. Самойлова Н. А. Градостроительная деятельность в России. Ч. 1. / Н. А. Самойлова // Архитектура и строительство России. – 2011. – № 1. – С. 22 – 30.

139. Семенова С. А. Формирование городской среды жилых районов с учетом потребностей маломобильных групп населения и инвалидов / С. А. Семенова, А. А. Шрейбер // Архитектура и строительство России. – 2011. – № 7. – С. 26 – 34.

140. Сидорин А. М. Современное жилище. Часть первая : [актуальные проблемы жилищной политики] / А. М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 2008. – № 1. – С. 21 – 38.

141. Сидорин А. М. Современное жилище. Часть вторая : [градостроительные предпосылки создания доступного, достаточного и адекватного жилища] / А. М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 2008. – № 2. – С. 2 – 18.

142. Сидорова В. В. К вопросу о градостроительной типологии приморских территорий на примере Большой Алушты / В. В. Сидорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 26. – С. 169 – 176.

143. Сингаївська О. І. Явища і об’єкти предметної області містобудівної діяльності / О. І. Сингаївська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 32. – С. 395 – 410.

144. Системный подход к проблеме формирования ядра центра города Сургута : [градостроительство] / А. В. Усов, Л. В. Нечаева, Т. В. Зюзина-Зинченко и др. // Academia. Архитектура и строительство. – 2006. – № 2. – С. 19 – 23.

145. Смілка В. А. Містобудівні фактори, що впливають на розвиток мережі навчально-виховних закладів / В. А. Смілка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2009. – Вип. 22. – С. 242 – 246.

146. Снитко А. В. Архитектурно-градостроительные особенности совершенствования городской среды в малых исторических моногородах / А. В. Снитко // Жилищное строительство. – 2010. – № 6. – С. 2 – 5.

147. Соколов С. И. Инновации в градостроительстве России / С. И. Соколов // Архитектура и строительство Москвы. – 2010. – № 3. – С. 21 – 30.

148. Стратегія сталого розвитку Прилуччини (м. Прилуки та Прилуцького району) до 2011 року підготовлена експертним комітетом зі стратегічного планування за сприяння проекту TACIS „Сталий територіальний розвиток в Україні” : проект. – 2007. – грудень. – 107 с.

149. Сырмолотов В. В. Градостроительная аэродинамика открытых пространств и городской среды : [градостроительство] / В. В. Сырмолотов // Academia. Архитектура и строительство. – 2007. – № 4. – С. 36 – 42.

150. Тарасова Л. Г. Смена парадигм в развитии теории и практики градостроительства / Л. Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 2009. – № 3. – С. 28 – 37.

151. Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд : навч. посіб. / О. А. Тугай, В. М. Гарнець, В. А. Баглай та ін. ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : Хай-Тек прес, 2011. – 447 с.

152. Технічні проблеми будівництва в умовах щільної міської забудови / Р. О. Тімченко, Д. А. Кришко, Ю. І. Луценко, А. С. Приходько // Містобудування та територіальне планування : навч.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – № 36. – С. 430 – 434.

153. Товбич В. В. Сучасні проблеми, тенденції та досвід трансформації архітектурно-містобудівної діяльності : матеріали наук.-практ. конф. „Проблеми і перспективи розвитку міст України”, м. Ужгород, 20 – 23 травня 2010 р. / В. В. Товбич // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 499 – 512.

154. Товбич В. В. Теоретичні проблеми архітектурно-містобудівної діяльності / В. В. Товбич, С. А. Дюжев // Містобудування та територіальне планування : навч.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 33. – С. 462 – 474.

155. Торкаман Ахмад Организация пространства по традиции Фен Шуй : (на примере торговых центров) / Торкаман Ахмад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2008. – Вип. 20. – С. 60 – 71.

156. Торкатюк В. И. Анализ особенностей эволюции и современное состояние архитектурно-конструктивных решений зданий жилого фонда Ирака и их влияние на экономические аспекты реконструкции / В. И. Торкатюк, Дж. Ахмед Абдулсахиб // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 39 – 52. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/12585/

157. Трухачев В. Об архитектурно-планировочных принципах градостроительного зонирования : [градостроительство] / В. Трухачев // Academia. Архитектура и строительство. – 2009. – № 2. – С. 77 – 81.

158. Трухачев С. Ю. Региональные особенности градостроительного зонирования (на примере Юга России) : [градостроительство] / С. Ю. Трухачев // Academia. Архитектура и строительство. – 2006. – № 3. – С. 48 – 53.

159. Хараборська Ю. О. Системна оцінка функціонально-планувальної структури цілісних житлових утворень / Ю. О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2008. – Вип. 20. – С. 369 – 373.

160. Чистякова С. Б. Экологические аспекты регулирования градостроительной деятельности : [градостроительство] / С. Б. Чистякова // Academia. Архитектура и строительство. – 2009. – № 4. – С. 31 – 35.

161. Штолько В. Г. Архітектурно-містобудівні аспекти розміщення висотних будинків і споруд у Києві / В. Г. Штолько // Нові технології в будівництві. – 2009. – № 1 – 2. – С. 6 – 30.

162. Штомпель Н. Е. Розвиток українського містобудування в умовах сталого розвитку / Н. Е. Штомпель // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства ; программа и тезисы докладов. В 3-х ч. Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х., 2010. – С. 23 – 24.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Містобудівної реконструкції iconЗ дисципліни «технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд»
«Технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд» (для студентів 5 курсу денної І заочної форми навчання напряму...
Містобудівної реконструкції iconЗ дисципліни «технологія зведення, ремонту, реконструкції спеціальних споруд»
«Технологія зведення, ремонту, реконструкції спеціальних споруд» (для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти напряму...
Містобудівної реконструкції iconЗ дисципліни «технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд»
«Технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої...
Містобудівної реконструкції iconВ. О. Кодін Навчальний посібник з дісциплини «Основи реконструкції історичних міст»
Навчальний посібник з дісциплини «Основи реконструкції історичних міст» (для студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура» гриф мон...
Містобудівної реконструкції iconЗ дисципліни «технологія зведення будівель та споруд І технологія реконструкції»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд І технологія реконструкції» (для слухачів...
Містобудівної реконструкції iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни основи реконструкції історичних міст
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи реконструкції історичних міст» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного...
Містобудівної реконструкції iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни технологія зведення будівель І споруд І технологія реконструкції
«Технологія зведення будівель І споруд І технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо кваліфікаційного...
Містобудівної реконструкції iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни сучасні теорії реконструкції міського середовища
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного...
Містобудівної реконструкції iconПаспорт спеціальності 18. 00. 01 теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
Галузь науки, яка охоплює проблеми природи і суттєвості архітектурної, містобудівної діяльності людини та результатів цієї діяльності...
Містобудівної реконструкції iconМіністерствоосвітиінауки україни
Монографія «Методологічні основи реконструкції архітектурного середовища історичних міст»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи