Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці icon

Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці
НазваХарківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці
Сторінка1/13
Дата23.06.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці

Тексти лекцій
для студентів 4 і 5 курсів денної і 5 і 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”


Харків — ХНАМГ — 2007

Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 і 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Бородін Д.В. — Харків: ХНАМГ, 2007. – с.


Укладач: Дмитро Вікторович Бородін


Рецензент: д.т.н., проф. О.Г. Гриб


Рекомендовано кафедрою електропостачання міст,

Протокол № 6 від 26.01.07

ЗМІСТ

1. ВСТУП 5

^ 2. БАЗИ ДАНИХ 10

3. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕНЕРГЕТИЦІ 14

4. ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. RAID-ТЕХНОЛОГІЇ. 17

^ 5. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ 21

6. АСУ ТП ПС І МІКРОПРОЦЕСОРНЕ обладнАННЯ ПС 23

7. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ Й ПОТУЖНОСТІ 30

8. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО управління РІВНЯ району електричних мереж (РЕМ) 33

9. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО управління РІВНЯ підприємства електромереж (ПЕМ) І ОБЛЕНЕРГО 36

10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ мережами 220-750 кВ 39

^ 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 45

12. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 66

13. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ Й СПОЖИВАЧАМИ (БІЛІНГОВІ СИСТЕМИ) 77

^ 14. ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 85

Додаток П1. Найбільш розповсюджені операційні системи 91

Додаток П2. Система GPS 96

Додаток П3. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку (2000 р.). Фрагмент - розділ 2. 98

^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 103

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 106


 1. ВСТУП


  1. Огляд завдань, розв'язуваних за допомогою КІТ.

  2. Поняття про автоматизовані системи.

  3. Основні типи АС в енергетиці.

  4. Термінологія.

  5. Програмне забезпечення, операційні системи, мережі.

Термінологія:

КЕС, ТЕС, ДРЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, АЕС, ПЕС, СЕС (гелиотермальні) - генеруючі об'єкти;

НЭК, ЭС, МЭС, ОЭ, ПЭС, РЭС, РГЭС - мережні підприємства й організації;

ПС, РП, ТП, УП - розподільні вузли мережі;

ГОСТ, ДСТУ, РД, МІ - види нормативних документів.

Завдання енергетики:

 • Диспетчерське керування.

 • Облік електроенергії.

 • Розрахунки з постачальниками й споживачами (білінг).

 • Контроль і керування роботою встаткування станцій і підстанцій.

 • Регулювання частоти й потужності енергосистем.

 • Навчання й тренування персоналу.

 • Моделювання режимів мережі й перехідних процесів у мережі.

 • Документообіг і обмін інформацією.

 • Складський і бухгалтерський облік.

 • Керування підприємством і планування ресурсів.

Автоматизована система (АС) – сукупність апаратних засобів і програмного забезпечення (ПЗ), використовуваних для рішення цільових завдань і керована людиною.

Основні типи АС:

 • АСДУ (ОІК, АСЗТІ, ТМ) – автоматизована система диспетчерського управління (підсистеми: оперативно-інформаційний комплекс, автоматизована система збору телемеханічної інформації, телемеханіка);

 • АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електроенергії;

 • АСРС – автоматизована система розрахунків зі споживачами;

 • АСУ ТП – автоматизована система управління техногічними процесами;

 • САРЧП – система автоматичного регулювання частоти та потужності;

 • ІСУП – інтегрована система управління підприємством.

^ Операційні системи й прикладне програмне забезпечення

Операційна система — основний вид системного ПЗ, комплекс програм що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, роботу з файлами, введення й вивід даних, а також виконання прикладних програм і утиліт.

Загальними словами, операційна система — це перший і основний набір програм, що завантажується в комп'ютер. Крім вищевказаних функцій ОС може здійснювати й інші, наприклад надання користувальницького інтерфейсу, мережна взаємодія й т.п.

З 1990-х найпоширенішими операційними системами є ОС сімейства Microsoft Windows і UNIX-подібні системи. Також використовують сервер­ні ОС VAX/VMS. Види ОС:

 • одно- і багатозадачні,

 • одно- і багатокористувальницькі,

 • реального часу й інші,

 • серверні, персональні й такі що вбудовують ( ROM-DOS, RTKernel, QNX, WinCE, WinNT Embedded, WinXP Embedded).

Типи користувальницького інтерфейсу (текстовий, графічний) й засоби введення-виводу (дисплей, клавіатура, маніпулятор).

Основні сімейства ОС і програмний інтерфейс прикладних програм.

DOS, Windows, Unix і ін. DOS API, Win32 API, POSIX.

Додаткові дані про ОС наведено в додатку П1.

Способи обміну даними між додатками: DDE, OLE, COM/DCOM, .net.

Багатозадачність — властивість операційної системи, коли забезпечується можливість паралельної обробки декількох завдань

^ Властивості багатозадачного середовища

Примітивні багатозадачні середовища забезпечують тількі «поділ ресурсів», коли за кожним завданням закріплюється певна ділянка пам'яті, і зав­­дання активізується в строго певні інтервали часу. Більше розвинені багатозадачні системи проводять розподіл ресурсів динамічно, коли завдання стартує в пам'яті або залишає пам'ять залежно від його пріоритету й від стратегії системи. Таке багатозадачне середовище має наступні особливості:

 • кожне завдання має свій пріоритет, відповідно до якого одержує час і пам'ять,

 • система організує черги завдань так, щоб усі завдання одержали ресурси, залежно від пріоритетів і стратегії системи,

 • система організує обробку переривань, також завдання можуть активуватися, деактивуватися й віддалятися

 • по закінченні кванта часу завдання може тимчасово викидатися з пам'яті, віддаючи ресурси іншим завданням, а потім через наданий системою час, відновлюватися в пам'яті (свопинг),

 • система забезпечує захист пам'яті від несанкціонованого втручання інших завдань,

 • система розпізнає збої й зависання окремих завдань і припиняє їх,

 • система вирішує конфлікти доступу до ресурсів і пристроїв, не допускаючи тупикових ситуацій загального зависання від очікування заблокованих ресурсів,

 • система гарантує кожному завданню, що рано чи пізно воно буде активовано,

 • система обробляє запити реального часу,

 • система забезпечує комунікацію між процесами.

Мережні технології

Мережа складається з вузлів (комп’ютерів, мікропроцесорних пристроїв) і каналів зв’язку між ними.

Мережні з’єднання: 1) точка-точка 2) точка-многоточка. Для другого типу адресація інформації виконується 2 способами: 1) комутація каналів (як у телефонній мережі) 2) комутація пакетів (як у обчислювальних мережах). В енергетиці використовують мережі збору даних/керування (наприклад, телемеханічні) й обчислювальні комп’ютерні мережі.

Види комп’ютерних мереж:

 • локальні (ЛОМ – локальна обчислювальна мережа): вузли розташовані на відстані 10-100 м, швидкість передачі даних максимальна, досягає 1-10 Гбіт/с; окрема частина локальної мережі є сегментом; мережне обладнання ЛОМ складаеться з пасивного (кабелі зв’язку) й активного (концентратори, комутатори, маршрутизатори);

 • глобальні (відстань не обмежена, швидкість обмежена каналом зв’язку, в сучасних мережах 64-2048 кбіт/с).

Топологія мереж: 1) радіальна («зірка»), 2) магістральна (шина, централь), 3) кільце. В сучасних ЛОМ використовують радіальну топологію.

Фізичне середовище: для дротяних мереж – мідна вита пара (TP – twisted Pair), оптоволокно (FO – Fiber Optics). Як правило, оптоволокно використовують для магістральних каналів зв’язку, а також при наявності завад.

Види ЛОМ: найбільш розповсюджений стандарт Ethernet. Він має декілька версій: Ethernet 10BaseT (10 Мбіт/с), FastEthernet 100BaseTX, 100BaseFX (100 Мбіт/с), Gigabit Ethernet (1000 Мбіт/с). Ethernet також використовують в найбільш сучасних мережах збору даних нижнього рівня, але ці мережі як правило побудовані на базі RS485/RS422 (до 115200 біт/с).

Мережні протоколи: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX для ЛОМ, для мереж збору даних найбільш розповсюдженим є Modbus.

Багато мереж з протоколом TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) об’єднані в глобальну мережу Інтернет, яка надає декілька способів обміну інформацією, найбільш відомий - WorldWideWeb, що базується на мові гіпертекстових посилань HTML.

Існуюча в Україні галузева телекомунікаційна мережа «Енергія» призначена для забезпечення обміну інформацією підприємств енергетики.

^ Термінальний доступ

Це таке використання комп’ютерної системи, що складається з центральної ЕОМ (сервера чи мейнфрейма) і користувацьких терміналів, коли термінал використовують тількі для введення та виводу інформації (у тому числі для підтримки зв’язку мережею), а всю обробка виконують на сервері.

Види термінального доступа: текстовий і графічний. Найбільш розпов­сюдже­ний вид термінального текстового доступу мережею TCP/IP - Telnet. Переваги й недоліки термінального доступу: мінімальні вимоги до апаратних ресурсів терміналів і просте обслуговування (адміністрування) системи, тому що всі прикладні програми встановлені та працюють на сервері, а на терміналах працюють тількі комунікаційні програми й програми інтерфейсу ЕОМ-людина. Але не всі прикладні програми придатні для використання в режимі термінального доступу, також затримки при роботі залежать від каналу зв‘язку й можуть досягти декілька секунд.

Програмне забезпечення термінального доступу: серверне та клієнтське. Серверне ПЗ графічного термінального доступу:

 • Windows Terminal Services (NT, 2000, 2003, протокол RDP).

 • Citrix Metaframe (сумісно з Windows Terminal Services, протокол ICA).

 • UNIX: X-Window, X-термінали.

Сервер прикладних програм – це стратегія використання прикладних прог­рам на центральнії ЕОМ (сервері), коли клієнтські робочі станції використовують для введення-виводу даних. Реалізуєтья за допомогою технологій WEB, термінального доступу, клієнт-серверної архітектури.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМ. П. Пан Д. В. Бородін Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці
Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» ї для студентів денної...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Колбасін конспект лекцій з курсу «комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»
Колбасін О.І., Абраменко І. Г. Конспект лекцій з «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для слухачів другої вищої освіти...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Інформаційні комп'ютерні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”)...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для студентів 5 курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090603,...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМетодичні вказівки по складанню робочої програми навчальної дисципліни
Психологія”, “Інформатика”, з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології”, “Екологія землекористування”, “Комп’ютерні інформаційні...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова
«Інформаційні технології проектування» для студентів другої вищої освіти фпо та зн спеціальності 092101
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства інформаційні системи І технології в обліку навчальний посібник
Місюров А. В.:Інформаційні системи І технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106...
Харківська національна академія міського господарства комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи