Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 325.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата23.06.2012
Розмір325.25 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки до курсової роботи

“Розрахунок економічних показників діяльності готелю”

з курсу “Економіка підприємства”


(для студентів спеціальності “Менеджмент готельного господарства і туризму”)


Харків – ХДАМГ-2001


Методичні вказівки до курсової роботи “Розрахунок економічних показників діяльності готелю” з курсу “Економіка підприємства” для студентів спеціальності “Менеджмент готельного господарства і туризму”.-Укл. Славута О.І. - Харків: ХДАМГ, 2001.-24 с.


Укладач: О.І.Славута


Рецензент: В.М.Тюріна


ЗАВДАННЯ


Показники

Од. виміру

Розмір
^

Площа пральної


м2

303,5

Висота приміщення

м

3,5

Явочна чисельність робітників

чол.

4

Кількість робочих днів на місяць

дн.

22

Кількість робочих годин на день

год.

8,2

Кількість телефонів

од.

2

Заробітна плата 1 робітника

грн.

130*

Норма витрат холодної води ( із наступним підігрівом)

л/1 кг білизни

3

Норма витрат холодної води

л/1 кг білизни

10*

Норма витрат електроенергії

кВт/1 кг білизни

1,5*

Норма витрат теплоенергії:а)на опалення приміщення

Гкал/1м3 приміщ.

0,00831

б)на підігрів холодної води

Гкал/1м3 води

0,102

Норми витрат миючих засобів:а)пральний порошок

г/1 кг білизни

40

б)крохмаль

г/1 кг білизни

15

в)відбілювач

г/1 кг білизни

4

Тариф на теплоенергію

грн. /1 Гкал

60

Тариф на електроенергію

грн. /1 кВт

0, 09

Тариф на каналізацію

грн./1 м3

0,55

Тариф на холодну воду

грн./1 м3

0,36

Вартість миючих засобів:а)пральний порошок

грн. /1 кг

7,24

б)крохмаль

грн. /1 кг

2,83

в) відбілювач

грн. /1 кг

6,67

Щомісячна абонентська плата за телефон

грн. /1 од.

9,92

Ставка орендної плати

грн. /1 м2

1,04

Коефіцієнт облікової чисельності

од.

1,5
^

Норма запасу миючих засобів


дн.

4*

Норма запасу МШП


грн. /чол.

20*


*- додати до останньої цифри останній номер залікової книжки ВСТУП


Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання організації у готелі власної пральні, визначаються економічні показники її діяльності, вплив діяльності пральні на економічні показники готелю в цілому, аналізуються відносні показники.


У процесі виконання курсової роботи студент повинен виявити:

 • наявність теоретичних знань з курсу “Економіка підприємства” та вміння використовувати їх в економічних розрахунках;

 • вміння користуватися нормативною документацією;

 • знання діючого законодавства в сфері оподаткування підприємства.


Курсова робота оформлюється на папері формату А4, матеріал розміщується у такій послідовності:

 1. Титульний аркуш.

 2. Завдання.

 3. Зміст.

 4. Розрахункова частина пояснювальної записки.

 5. Висновки.

 6. Перелік використованої літератури.


^ 1. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЛЬНІ


Для власних потреб готелем «S» у 0002 р. було випрано 63700кг білизни за ціною 1,3 грн./кг(без ПДВ). Керівництво готелю прийняло рішення про обладнання власної пральні в 2(3)** кварталі 0003 р. Було розглянуто Проект I(II)** обладнання пральної, запропонований шведською фірмою «Електролюкс». Характеристики обладнання наведено в таблиці 1.1(1.2)**.
^

Таблиця 1.1. Проект I. Характеристика обладнання.


Найменування обладнання
Характеристики

Ціна, грн.

Шт.

 1. Пральна машина FL330
 1. Гідроцентрифуга С 91

 2. Сушильна машина ТТ 600
 1. Гладильний каток IM 3320|2

 2. Візок для білизни RV73

 3. Візок для брудної білизни BV131

 4. Стелаж

Номінальна потужність – 24кВт, завантаження - 32 кг, тривалість 1 прання - 75 хв.

Номінальна потужність - 0.65 кВт, завантаження - 18 кг сухої білизни

Номінальна потужність - 30 кВт, завантаження - 30 кг, тривалість 1 сушіння - 30 хв.

Номінальна потужність - 22.5 кВт

20654


10960


10862


23584


456


1050


850

2


1


1


2


3


2


2
^

Таблиця 1.2. Проект II. Характеристика обладнання.


Найменування обладнання
Характеристики

Ціна, грн.

Шт.

 1. Пральна машина FL230
 1. Пральна машина FL160
 1. Гідроцентрифуга С 614.Сушильна машина ТТ 350


 1. Сушильна машина ТТ 500
 1. Гладильний каток IM 3316|2

 2. Візок для білизни RV74

 3. Візок для брудної білизни BV131

 4. Стелаж

Номінальна потужність – 18кВт, завантаження - 23 кг, тривалість 1 прання - 75 хв.

Номінальна потужність -12.8кВт, завантаження - 16 кг, тривалість 1 прання - 75 хв.

Номінальна потужність - 0.55 кВт, завантаження -12 кг сухої білизни

Номінальна потужність - 14 кВт, завантаження - 18 кг, тривалість 1 сушіння - 30 хв.

Номінальна потужність - 30 кВт, завантаження -26 кг, тривалість 1 сушіння - 30 хв.

Номінальна потужність -18,4 кВт

13850


10090


8140


8696


9566


20266


576

1050


850

2


1


2


1


1


2


3

2


2

Необхідно визначити:

 • розмір виробничої потужності і виробничої програми пральної;

 • повну собівартість прання 1 кг білизни;

 • суму доходу, який отримає пральня у разі виконання послуг для сторонніх споживачів.

1.1. Виробнича потужність і виробнича прграма


Виробнича потужність підприємства – максимально можливий річний обсяг випуску продукції заздалегідь визначених номенклатури, асортименту, кількості та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології і організації виробництва.

Розмір виробничої потужності визначається на підставі характеристики виробничого обладнання (таблиця 1.1 (1.2))** шляхом порівняння продуктивності пральних машин і сушильних машин. Розрахунок виконується у такій послідовності:

 1. визначається кількість повних операційних циклів для кожного виду машин за один робочий день в залежності від тривалості робочого дня і операційного циклу;

 2. обчислюється кількість білизни, яку можна обробити за один день, як добуток кількості повних операційних циклів, норми завантаження машини за 1 цикл і кількості машин зазначеного виду;

 3. розраховується кількість робочих днів у 0003р. за умови, що пральня працюватиме 22 дні на місяць.Слід враховувати дату введення в дію обладнання;

 4. визначається максимальна кількість білизни, яку можно обробити окремо на пральних і сушильних машинах. Для цього кількість білизни, яку можна обробити за один день, помножують на кількість робочих днів у 0003р.

 5. на підставі двох отриманих величин визначають виробничу потужність пральної, враховуючи технологічні особливості прання білизни.


Виробнича програма – це завдання підприємства з номенклатури, асортименту, обсягу та якості продукції(послуг, робіт).


Розмір виробничої програми складається з кількості білизни, що підлягає пранню для задовільнення потреб готелю, і кількості білизни, що підлягає пранню на замовлення сторонніх споживачів. У курсовому проекті розмір виробничої програми в 0003 р. умовно дорівнює 67.5(45)** т білизни (з урахуванням дати введення пральні).

1.2. Собівартість прання 1кг білизни

Калькулювання собівартості – це визначення розміру витрат у грошовому вираженні на виробництво одиниці певного виду робіт (послуг) по окремих видах витрат.

Характеристика діяльності пральні готелю наведена у завданні на курсову роботу.

Калькулювання виробничої собівартості прання білизни відбувається за статтями, наведеними у таблиці 1.3. Розрахунковий термін - 1 місяць.


Таблиця 1.3. Калькуляція виробничої собівартості прання білизни

Статті витрат

Сума, грн.

Структура, %

Миючі засобиВодопостачанняКаналізаціяЕлектроенергіяТеплоенергіяЗаробітна платаВідрахування на соціальні заходиАмортизаціяЗагальноексплуатаційні витратиРазом витрат з виробничої собівартості

Визначається сума витрат:

 • за ст. «Миючі засоби» як сума витрат на придбання окремих видів миючих засобів. Сума витрат по кожному виду миючого засобу розраховується на підставі норм витрат миючого засобу на 1 кг білизни, обсягу прання (величини виробничої програми) і ціни за 1 кг миючого засобу;

 • за ст. «Водопостачання» як добуток суми витрат холодної води з наступним підігрівом і без за розрахунковий місяць, обсягу прання і тарифу на холодну воду;

 • за ст. «Каналізація» визначається аналогічно попередній статті. Об’єм стічної рідини приймається рівним об’єму спожитої холодної води;

 • за ст. «Електроенергія» як добуток норми витрат електроенергії, обсягу прання за місяць і тарифу на електроенергію;

 • за ст. «Теполоенергія» як сума плати за опалення приміщення (у залежності від об’єму приміщення і тривалості опалювального періоду) і плати за підігрів води (у залежності від обсягу прання);

 • за ст. «Заробітна плата» як добуток облікової чисельності виробничих робітника пральної і заробітної плати 1 робітника за місяц;

 • за ст. «Відрахування на соціальні заходи» відповідно до чинного законодавства

 • за ст. «Амортизація» відповідно до чинного законодавства. Амортизації підлягає все придбане обладнання пральної. Рівень інфляції і знижуючий коефіцієнт не враховуються. Для помірного включення амортизаційних відрахувань у собівартість прання білизни розраховується величина амортизаційних відрахувань за кожний квартал 0003р., починаючи з моменту введення в дію пральної. Обчислена загальна сума амортизаційних відрахувань ділиться на кількість календарних місяців за той самий період:

n

Ам=? Аi /k *m,

I=2(3)

де Аi – величина амортизаційних відрахувань за i –тий місяць;

i – порядковий номер кварталу, для якого обчислюється величина амортизаційних відрахувань;

k – кількість часу дії обладнання пральної на рік, кв.;

m – кількість місяців у 1 кварталі.

 • за ст. «Загальноексплуатаційні витрати» як сума витрат на абонентську плату за телефон, орендну плату за приміщення і відрахувань із прибутку в інноваційний фонд - 1%, фонд розвитку шляхів - 1,2%, фонд охорони праці - 1% і комунального податку (10% від мінімального розміру фонду оплати праці). За базу оподатковування в розрахунках приймають суму всіх розрахованих раніше видів витрат, включаючи податки, скориговану на величину нормативної рентабельності - 30%. Розмір мінімальної заробітної плати на момент розрахунків становив 17 грн.


Розмір повної собівартості послуг обчислюється за допомогою розрахункової таблиці 1.4.

Таблиця 1.4. Розрахунок повної собівартості послуг

Показники

Сума,грн.

Виробнича собівартість
Рентабельність
Виробнича собівартість з урахуванням рентабельності
Позавиробничі витрати
Повна собівартість послуг (товарної продукції)
Собівартість прання 1 кг білизни

Позавиробничі витрати складаються з витрат на рекламу послуг пральної серед населення міста, інші представительські витрати і складають 2% від величини “Виробничої собівартості з урахуванням рентабельності”. Повна собівартість послуг складається з величини “Виробничої собівартості” і “Позавиробничих витрат”. Собівартість одиниці продукції визначається як відношення повної собівартості до розміру виробничої програми на місяць.


На основі калькуляції витрат необхідно згрупувати витрати пральної за економічними елементами і в залежності від зміни обсягу виробництва (розрахункові таблиці 1.5 і 1.6) . Слід обгрунтувати і проаналізувати отримані угруповання.


Таблиця 1.5. Угрупування витрат за економічними елементами

^ Елементи витрат

Розмір, грн.

Структура, %

Матеріальні витратиЗаробітна платаВідрахування на соціальні заходиАмортизаціяІнші витратиРазом
Загальні витрати розподіляються за такими економічними елементами:

 1. Матеріальні витрати.

 2. Витрати на оплату праці.

 3. Відрахування на соціальні заходи.

 4. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів.

 5. Інші витрати.

До елементу “Матеріальні витрати” належать: витрати на обслуговуваня виробничого процесу: на матеріли, паливо, енергію, на роботи і послуги виробничого характеру, які виконуються сторонніми організаціями.

До елементу “Витрати на оплату праці” належать витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці.

До елементу “Відрахування на соціальні заходи” належать відрахування:

 1. на державне (обовязкове) соціальне страхування;

 2. на державне (обовязкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України);

 3. до Фонду сприяння зайнятості населення.

До елементу “Амортизація основних фондів та нематеріальних активів” належать: витрати на повне відновлення основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних виробничих фондів за встановленими нормами і порядком;

До елементу “Інші витрати” належать:

 1. податки, відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, до Державного інноваційного фонду, Фонду охорони праці та ін.;

 2. витрати на реалізацію продукції, участь у виставках, ярмарках і т.ін.;

 3. сума сплаченої орендарем винагороди за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.


За критерієм залежності від зміни обсягу виробництва загальні витрати розподіляються на постійні та змінні. До постійних витрат належать такі, величина яких не змінюється із зміною обсягу виробництва. Вони повинні бути сплаченими, навіть якщо підприємство не виготовляє деякий час продукцію (послуги).

Змінні витрати, навпаки, збільшують або зменшують свою величину пропорційно до зміни обсягу виробництва.

У курсовій роботі визначення постійних та змінних витрат виконується в умовах короткосторокового періоду. Короткостроковий період - період часу, достатній для зміни будь-яких факторів виробництва, крім основного капіталу. До постійних витрат відносяться амортизаційні відрахування, орендна плата, платежі з обовязкового страхування майна підприємства, оплата праці апарату управління підприємства тощо; до змінних - витрати на матеріали, технологічне паливо, енергію, покупні ресурси і т.ін.


Таблиця 1.6. Угрупування витрат за критерієм залежності від зміни обсягу виробництва
^
Групи витрат

Сума, грн.

Структура,%

 1. Постійні - усього

У тому числі:

 1. Змінні - усього

У тому числі:

Разом
1.3. Розрахунок суми доходи пральні

Останнім з економічних показників, що розраховуються в цьому розділі, є сума доходу пральної від надання послуг стороннім споживачам - населенню, дитячим садам, лікувальним закладам тощо. Сума доходу визначається як добуток обсягу прання для сторонніх споживачів і ціни за 1 кг білизни. Ціна визначається виходячи із собівартості прання 1 кг білизни і нормативного рівня рентабельності (ставка ПДВ не враховується).


^ 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ


У цьому розділі необхідно з урахуванням організації власної пральної визначити головні економічні показники готелю ( основний та оборотний капітал, трудові показники, витрати та доходи) на 0003 р.


2.1. Розрахунок показників основного капіталу

Придбання обладнання спричинить за собою зміни балансової вартості, суми зносу, структури основних фондів. У таблицях 2.1, 2.2, 2.3 наведені фактичні дані за 0002 р. При аналізі процесу руху основних фондів умовно приймається, що вибуття основних фондів у 0003 році не передбачається. Сума зносу на кінець 0003 року визначається як сума зносу на початок року і розміру амортизаційних відрахувань за 0003 р. Величина амортизаційних відрахувань розраховується відповідно до чинного законодавства.


Таблиця 2.1. Рух основних фондів, тис. грн.

Показники

0002 р.

0003 р.

Вартість на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Вартість на кінець року

4598. 4

119.8

20.0

4698. 2

Таблиця 2.2. Знос основних фондів, тис.грн.

Показники

0002р.

0003р.

початок

кінець

початок

кінець

Первісна вартість

Знос

Залишкова вартість

4598.4

1293.1

3305.3

4698.2

1357.5

3340.7Таблиця 2.3. Склад основних фондів на кінець року, тис. грн.

Групи основних фондів

0002г.

0003г.

 1. Будівлі

 2. Споруди

 3. Машини та обладнання

 4. Транспортні засоби

 5. Виробничий та господарський інвентар

Разом

4019.7

114.8

47.5

13.3

502.9

4698.2

2.2. Розрахунок показників оборотного капіталу

Очікується зміна в структурі оборотих коштів. Необхідно визначити:

 • нормативи миючих засобів і МШП ;

 • залишки обігових коштів.


Таблиця 2.4. Залишки оборотних коштів, тис. грн.

Види оборотних коштів

0002г.

0003г.

початок

кінець

початок

кінець

Оборотні виробничі фонди – усього, у тому числі:

 1. Виробничі запаси

 2. Малоцінні та швидкозношувальні предмети

 3. Товари

Фонди обігу – усього, у тому числі:

 1. Товари відвантажені, не оплачені в строк

 2. Дебіторська заборгованість

 3. Грошові кошти

 4. Інші оборотні активи

43.7


37.9

5.8


0

122.4

13.4


64.6

44.2

0.2

75.1


46.4

26.1


2.6

341.9

123.3


213.1

5.2

0.3
Норми запасу миючих засобів і МБП наведені у завданні. Залишки обігових коштів наведені в таблиці 2.4. На кінець 0003 р. залишки змінюються тільки по додатково нормованих обігових коштах на величину розрахованого нормативу.


2.3. Розрахунок трудових показників

Притягнення додаткового числа робітників спричинить зміну трудових показників: чисельності робітників, фонду заробітної плати, витрат на оплату праці.

Середньоспискова чисельність робітників готелю в 0002 р. склала 357 чоловік. Фонд заробітної плати розраховується як сума фонду оплати праці робітників готелю у 0002р. (таблиця 2.5) та фонду оплати праці робітників пральні у 0003р.(на основі розрахунків розділу 1).


2.4. Розрахунок експлуатаційних витрат готелю

Необхідно визначити зміну суми витрат готелю за статтями «Прання» і “Інші витрати” (таблиця 2.5).

Величина витрат за ст.”Інші витрати” збільшується на суму витрат, необхідну для обробки білизни на замовлення сторонніх споживачів. Ця сума визначається як добуток кількості білизни, що надходить від споживачів, на собівартість прання 1 кг білизни.

Витрати за ст. “Прання” зменшуються, оскільки, починаючи з певного (за Проектом) кварталу, прання білизни для потреб готелю буде відбуватися за собівартістю.


Таблиця 2.5. Склад витрат готелю " S" у 0002р., тис. грн.

Статті

Сума


калькуляції

Оплата праці

438,3

Відрахування на соціальні заходи

212,0

Водопостачання і водовідведення

121,4

Електроенергія

200,3

Опалення

19,3

Прання

69.8

Телефонізація

140,1

Інші витрати

407,8

Витрати адміністративно-управленські

11,9

Амортизація

94,7

Ремонтний фонд

107,6

Фонд утримання шляхів

24,0

Іноваційнний фонд

5,6

Комунальний податок

7,02

Фонд охорони праці

0,9

Податок на землю

0,5

Разом

1861,2


2.5. Розрахунок доходів готелю

За умовами курсової роботи передбачається одержання додаткових доходів від прання білизни стороннім споживачам. У таблиці 2.6 наведені дані про склад доходів готелю за 0002 р.


Таблиця 2.6. Склад доходів готелю, тис. грн.

Види доходів

0002р.

0003р.

Доходи від експлуатації койко-місць

Доходи від додатковіх платних послуг

Інші доходи

Разом

1142.7

171.5

619.1

1933.3

Необхідно визначити суму прибутків 0003 р., якщо прибутки від експлуатації ліжко-місць і додаткових платних послуг умовно не зміняться. Головні фінансові показники і їх зміна можуть бути подані у формі таблиці 2.7.


Таблиця 2.7. Фінансові показники готелю, тис. грн.

Фінансові показники

0002р.

0003р.

Доходи

Витрати

Прибуток

1933.3

1861.2

72.1

^ 3. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ

У цьому розділі необхідно розрахувати відносні показники використання ресурсів і діяльності підприємства за два роки, зробити порівняльний аналіз.


3.1. Розрахунок показників використання основних фондів

Для оцінки використання основних фондів на підприємстві використовують групи показників:

Показники технічного стану.

 • Коефіцієнт зносу: Кз=,

де З – залишкова вартість основних фондів;

ПВ – повна вартість основних фондів.

 • Коефіцієнт придатності: Кпр==,

де ЗВ – залишкова вартість основних фондів.

Показники руху.

 • Коефіцієнт надходження: Кн=,

де Вн – вартість фондів, що надійшли за певний період часу на підприємство;

ОФк.р. – вартість основних фондів (повна) на кінець року.

 • Коефіцієнт вибуття: Кв = ,

де Вв - вартість фондів, що вибули з підприємства за певний період часу;

ОФп.р. – вартість основних фондів (повна ) на початок року.

Показники ефективності використання.

 • Фондовіддача Фв=,

де Q – річний обсяг реалізованої продукції(у вартісних або натуральних вимірниках);

ОФср – середньорічна вартість основних фондів.

 • Фондомісткість Фм= .

 • Рентабельність основних фондів Роф==,

де Пр – прибуток підприємства за рік.


3.2. Розрахуно показників ефективності використання оборотних коштів

Показники ефективності використання оборотних коштів:

 • Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Коб = ,

де Q – обсяг реалізованої продукції у вартісному вимірі;

- середній залишок оборотних коштів.

 • Тривалість одного обороту (Тоб)

Тоб=,

де Т – кількість днів у календарному періоді (рік –360, квартал –90, місяць –30).

 • Коефіцієнт завантаження оборотних коштів

Кзав=.

 • Коефіцієнт доходності оборотних коштів

Кдох=.

 • Коефіцієнт прибутковості оборотних коштів

Кпр=,

де Пр – величина прибутку від реалізації продукції.  1. Розрахунок показників рентабельності.

Коефіцієнти рентабельності розрізняються за об’єктом визначення та видом прибутку:

 • Коефіцієнт рентабельності витрат:

Рв = ,

де Пр – прибуток до оподаткування;

В – сума витрат підприємства.

 • Коефіцієнт чистої рентабельності витрат:

Рв = ,

де ЧПр – чистий прибуток.

 • Коефіцієнт рентабельності активів:

Рв = ,

де ОФс.р. – середньорічна вартість основних фондів;

ЗОК - середній залишок оборотних коштів.

 • Коефіцієнт чистої рентабельності активів:

Рв = .


При обчисленні деяких із цих показників використовується величина середньорічної вартості основних фондів. У 0002 р. ця вартість склала 4636. 0 тис. грн. На майбутній рік цей показник визначається самостійно за формулою средньозваженої:

ОФс.р. = ПВп.р. +ПВн.*к/12 – ПВв.*(12-к)/12 ,

де к- кількість місяців функціонування основних фондів;

ПВп.р. – повна вартість основних фондів на початок року;

ПВн. – повна вартість основних фондів, що надійшли у розрахунковому році;

ПВв. – повна вартість основних фондів, що вибули з експлуатації у розрахунковому році.


ЗМІСТ

Стор.

Завдання

3

Вступ

4

1. Розрахунок економічних показників діяльності пральні

5

1.1 Виробнича потужність і виробнича прграма

7

1.2. Собівартість прання 1кг білизни

8

1.3. Розрахунок суми доходи пральні

13

2. Економічні показники експлуатаційної діяльності готелю

14

2.1. Розрахунок показників основного капіталу

14

2.2. Розрахунок показників оборотного капіталу

15

2.3. Розрахунок трудових показників

16

2.4. Розрахунок експлуатаційних витрат готелю

16

2.5. Розрахунок доходів готелю

17

3. Розрахунок показників ефективності діяльності готелю

19

3.1. Розрахунок показників використання основних фондів

19

3.2. Розрахуно показників ефективності використання оборотних коштів

20

  1. Розрахунок показників рентабельності.

21^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. Аспект-пресс.-М., 1995

 2. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент міського господарства“, “Менеджмент готельного господарства і туризму”. – Укл. Величко В.В. – Харків: ХДАМГ, 2001

 3. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”

 5. Закон України “Про ціни та ціноутворення”

 6. Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття»

 7. Інструкція з планування, обліку і калькуляції собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства.

 8. Файнберг А.И. Экономика, организация и планирование городского хозяйства.- М.: Стройиздат, 1969

 9. Экономика предприятия /Под ред. В.П.Грузинова – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998

 10. Экономика предприятия. Учебник. /Под ред.Волкова О.И. -М.: Инфра-М, 2000

 11. Экономика: Учебник/Под ред.А.С. Булатова. – М.:Издательство БЕК, 1999

 12. Юр’єва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. - Харків., 1997^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Славута Олена Іванівна


Методичні вказівки до курсової роботи

“Розрахунок економічних показників діяльності готелю”

з курсу “Економіка підприємства”

для студентів спеціальності “Менеджмент готельного господарства і туризму”


Редактор Аляб'єв М.З.


План 2001, поз. 183Підписано до друку Формат 60х84 1/16

Папір офісний Друк на ризографі

Облік-вид. Арк 1,3 Умов-друк.арк.1,0

Тираж 50 прим.

Зам. № Ціна договірна
ХДАМГ, 61012, Харків, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІЮЦ ХДАМГ

61012, Харків, вул. Революції, 12** - тут і на далі студент обирає варіант у дужках, якщо останній номер залікової книжки є парним.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи