Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
Сторінка1/7
Дата23.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до самостійної роботи, практичних занять і
виконання контрольних завдань з дисципліни
«Організація податкового контролю»

(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціалістів та магістрів спеціальності 7.050106 і 8.050106

«Облік і аудит»)

Харків - ХНАМГ - 2006

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів та магістрів спеціальності 7.0501.06 і 8.0501.06 «Облік і аудит»). Укл.: Кизилова Л.О., Мізік Ю.І.. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 51 с.


Укладачі: к.е.н., доц. Л.О. Кизилова, Ю.І. Мізік

Рецензент: к.е.н., проф. Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою «Облік і аудит», протокол № 12 від 6.04.2006 р.


зміст

1. Основні положення 4

2. Зміст дисципліни 5

«Організація податкового контролю» 5

Тема 1. Податковий контроль у системі державного регулювання 5

Тема 2. Організація обліку платників податків 12

Тема 3. Організація обліку платежів, що надходять до бюджету 19

Тема 4. Організація податкових перевірок фінансово-господарської діяльності 23

Тема 5. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства 28

Тема 6. Оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб 28

3. Методичні вказівки до практичних занять 35

для їх виконання 44
^

1.Основні положення


Метою вивчення цієї дисципліни є одержання знань з організації податкового контролю в Україні.

Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки, обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни. Організація податкового контролю держави будується відповідно до її податкової політики. Сутність податкової політики кожної країни визначається її загальнонаціональними цілями, співвідношенням між різними формами власності, політичною системою тощо. На сучасному етапі найважливішими завданнями податкової політики є створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та інвестиційної активності в Україні.

Податкова політика являє собою систему державних заходів в області регулювання оподаткування. Її реалізація здійснюється через податковий механізм – сукупність організаційно-правових форм і методів управління оподаткуванням, що діють на підставі податкового законодавства.

Цільова спрямованість податкового контролю направлена на встановлення відповідності практики оподаткування положенням державної податкової політики. До об’єкта податкового контролю належать: правильність обчислення податкових платежів, своєчасне їх перерахування до бюджетів, здійснення інших дій, пов’язаних з виконанням платниками податків своїх обов’язків.

У результаті освоєння змісту дисципліни студент повинен знати:

  • систему нормативних документів, що регулюють організацію податкового контролю;

  • функції та повноваження посадових осіб органів контролю;

  • обов’язки платників податків;

  • про адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

Студент повинен уміти:

 • користуватися нормативними документами з метою визначення своїх обов’язків під час проведення податкового контролю;

 • складати документи за встановленою формою у зв’язку з реалізацією механізму податкового контролю;

 • самостійно обчислювати суму фінансових санкцій і пені за порушення правил податкового законодавства для узгодження податкових зобов’язань у разі визначення їх органами податкового контролю.
^

2.Зміст дисципліни

«Організація податкового контролю»


Тема 1. Податковий контроль у системі державного регулювання


Сутність податкового контролю. Система органів податкового контролю. Державна податкова служба: система органів, їх функції та повноваження. Завдання і повноваження податкової міліції. Система митних органів і їх завдання. Інші органи контролю. Обов’язки та права платників податків.


^ Тести для поточного контролю за темою 1


  1. Головним завданням державної податкової політики є:

а) забезпечення держави фінансовими ресурсами;

б) створення умов для регулювання економіки;

в) згладжування нерівності в рівнях доходів населення;

г) забезпечення законодавчої бази і суспільної атмосфери для ефективного функціонування економіки

  1. ^ Державний податковий контроль:

а) є обов'язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи держави;

б) сприяє реалізації податкової політики держави;

в) забезпечує конкурентоздатність економіки держави;

г) здійснює захист національного виробника.

  1. ^ Державний податковий контроль є:

а) елементом державного регулювання економіки;

б) умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни;

в) системою спостереження державних контролюючих органів за фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою забезпечення рівня доходів бюджету відповідно до заданого рівня витрат;

г) системою спостереження державних контролюючих органів за фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою забезпечення заданого рівня доходів бюджету згідно з вимогами чинного законодавства.

  1. ^ Суб'єкт податкового контролю – це:

а) фізичні особи – платники податків і зборів у складі платежів за комунальні послуги;

б) фізичні особи – платники податків і зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів;

в) юридичні особи - платники податків і зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

  1. ^ Об'єкт податкового контролю – це:

а) постановка платника податків на податковий облік;

б) правильність нарахування податкового платежу;

в) правильність нарахування орендної плати.

  1. ^ Об'єкт податкового контролю – це:

а) правильність нарахування комунальних платежів;

б) своєчасність сплати комунальних платежів;

в) своєчасність сплати податкових платежів;

г) правильність нарахування і сплати сум податкових платежів.

  1. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 контролюючими органами є:

а) митні органи;

б) органи Пенсійного фонду України;

в) органи фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

г) контрольно-ревізійна служба;

д) податкові органи.

  1. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 податкові органи є контролюючими стосовно:

а) ввізного та вивізного мита;

б) акцизного збору та податку на додану вартість, що справляються при ввезенні товарів на митну територію України;

в) податків і зборів, що справляються до бюджетів та державних цільових фондів.

  1. ^ Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків на додану вартість та акцизного збору встановлюється:

а) Центральним податковим органом;

б) Центральним митним органом;

в) спільним рішенням Центрального податкового і Центрального митного органів.

  1. ^ Які види податків і зборів контролюють митні органи України?

а) податок на прибуток;

б) ввізне та вивізне мито;

в) акцизний збір, ПДВ та інші податки і збори, мито, що згідно з законами стягується при ввезенні й вивезенні товарів (робіт, послуг) за межі митної території України;

г) акцизний збір, ПДВ та інші податки і збори;

д) обов’язкові платежі до державних цільових фондів.

  1. ^ Яким законодавчим актом України визначено перелік контролюючих органів і межі їхньої компетенції з питань оподаткування?

а) Законом України “Про систему оподаткування”;

б) окремими законодавчими актами: Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, Законом України “Про податок на додану вартість” та ін.;

в) Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”;

г) Законом України “Про державну податкову службу”.

  1. ^ Які види податків і зборів контролюють установи Пенсійного фонду?

а) усі утримання із заробітної плати, що підлягають сплаті до бюджету та державних цільових фондів;

б) збори до Пенсійного фонду з доходів фізичних осіб;

в) усі внески до Пенсійного фонду.

  1. ^ Органами, уповноваженими здійснювати заходи з погашення податкового боргу, є:

а) митні органи;

б) контрольно-ревізійна служба;

в) податкові органи;

г) державні виконавці в межах їх компетенції.

  1. ^ До системи органів державної податкової служби належать:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Державна податкова адміністрація України;

в) державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві й Севастополі;

г) державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах.

  1. ^ У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями:

а) контрольно-ревізійна служба;

б) державні виконавці;

в) податкова міліція.

  1. ^ Структура Державної податкової адміністрації України затверджується:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Головою Державної податкової адміністрації.

  1. ^ До категорії великих платників податків відносяться ті, що набирають 5 або більше балів за критеріями (за рік):

а) сукупний валовий дохід;

б) сума нарахованих податків;

в) сума сплачених податків;

г) сума зобов’язань з податку на додану вартість;

д) сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування.

  1. ^ Завданнями органів державної податкової служби є :

а) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів;

б) прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

в) роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

г) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберіганням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в державних установах, а також на підприємствах і в організаціях, що одержують кошти з бюджетів всіх рівнів.

  1. ^ Завданнями органів державної податкової служби є:

а) формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб;

б) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

в) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберіганням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в державних установах, а також на підприємствах і в організаціях, що одержують кошти з бюджетів всіх рівнів.

  1. ^ Серед функцій державних податкових інспекцій, визначених Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, є:

а) забезпечення обліку платників податків, правильності обчислення і своєчасності надходження податкових платежів;

б) здійснення реєстрації фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

в) проведення ревізій і перевірок фінансової діяльності в бюджетних установах, на підприємствах і в організаціях, що одержують кошти з бюджету;

г) подання до судів позовів до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами.

  1. ^ Серед функцій державних податкових інспекцій, визначених Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, є:

а) організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів в Республіці Крим, областях, містах Києві й Севастополі з проведення ревізій і перевірок, узагальнення результатів документальних ревізій і перевірок;

б) контроль за дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків;

в) забезпечення застосування та своєчасного стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення податкового законодавства;

г) аналіз причин і оцінка даних про факти порушень податкового законодавства.

  1. ^ Завданнями податкової міліції є:

а) розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

б) формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

в) запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

г) забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від противоправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

  1. Яким законодавчим актом України регламентовані права державних податкових служб під час перевірки?

а) Законом України № 509-XII від 04.12.1990 р. “Про державну податкову службу в Україні”;

б) Законом України № 2181-III від 21.12.2000 р. “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”;

в) окремими законодавчими актами: Законом України № 283/97-97 від 22.05.97 р. “Про оподаткування прибутку підприємства”, Законом України № 168/97-ВР від 03.04.97 р. “Про податок на додану вартість” та ін.;

г) Законом України “Про систему оподаткування”.

  1. Які обов’язки встановлено для платників податків?

а) надавати безоплатно посадовим особам податкових органів для користування у службових справах засоби зв’язку за першою вимогою;

б) вести бухгалтерський облік;

в) сплачувати належні суми податків у встановлені законом терміни;

г) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів;

д) давати пояснення з питань оподаткування під час перевірок.

  1. Якими законодавчими актами України регламентовані права платників податків і зборів?

а) Законом України № 509-XII від 04.12.1990 р. “Про державну податкову службу в Україні”;

б) Законом України № 2181-III від 21.12.2000 р. “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”;

в) окремими законодавчими актами: Законом України № 283/97-97 від 22.05.97 р. “Про оподаткування прибутку підприємства”, Законом України № 168/97-ВР від 03.04.97 р. “Про податок на додану вартість” та інші;

г) Законом України “Про систему оподаткування”.

  1. Якими правами наділені органи державної податкової служби?

а) здійснювати документальні невиїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів;

б) при проведенні перевірок вилучати у підприємств оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування податків;

в) одержувати в посадових осіб платників податків пояснення з питань, що виникають під час перевірок.

  1. ^ Чи мають право посадові особи органів державної податкової служби?

а) користуватися технікою (інформаційними системами, зв’язком та ін.), що належить платнику з дозволу керівника у службових справах;

б) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків громадським установам;

в) перевіряти наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

г) перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи, що засвідчують особу;

д) одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та зборів від платників податків про суми виплачених їм доходів.


  1. ^ Чи мають право платники податків?

а) оскаржувати у встановленому порядку рішення державних податкових органів;

б) одержувати акт перевірки, проведеної державним податковим органом;

в) перевірити журнал реєстрації платників податків у податковому органі.

  1. ^ Акт про проведення перевірки, що проводиться державною податковою службою, зобов’язані підписувати:

а) керівник юридичної особи;

б) матеріально-відповідальна особа;

в) головний бухгалтер юридичної особи;

г) фізична особа.

  1. ^ Головний бухгалтер юридичної особи під час перевірки, що проводиться державним податковим органом зобов’язаний:

а) надати для вилучення оригінали первинних документів, що свідчать про заниження податків;

б) складати акт про проведення перевірки;

в) виконувати вимоги щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування.

  1. ^ Об’єктами податкового контролю митних органів є:

а) ввізне й вивізне мито;

б) збір за митне оформлення товарів;

в) збір за збереження вантажів під митним контролем;

г) податок на додану вартість з імпортних товарів;

д) акцизний збір з підакцизних імпортних товарів.

  1. ^ В Україні створено такі фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування:

а) пенсійного страхування;

б) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

в) медичного страхування;

г) страхування на випадок безробіття;

д) страхування майна.

  1. ^ В обов’язки страхувальників входить:

а) обчислювати й сплачувати страхові внески;

б) укладати договори страхування довічної пенсії із страховою організацією;

в) вести облік виплат (доходу) застрахованим особам за кожний календарний місяць, рік;

г) надавати звітність територіальним органам страхових фондів.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
«Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів за напрямом 050106...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Мікроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи