Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
Сторінка4/7
Дата23.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

Тема 4. Організація податкових перевірок фінансово-господарської діяльності


Види податкових перевірок. Організація проведення планових та позапланових виїзних перевірок. Принципи відбору платників податків для проведення документальних перевірок. Порядок вилучення документів у платника податків. Порядок надання інформації податковій міліції для оперативного супроводження. Узагальнення та реалізація результатів перевірки.


^ Тести для поточного контролю за темою 4


4.1 Податкові перевірки можуть здійснюватись:

а) за рішенням органів податкової служби;

б) на звернення громадської установи;

в) на звернення платника податків.


^ 4.2 Податкові перевірки можуть здійснюватись:

а) після порушення кримінальної справи проти посадових осіб платника податків відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

б) на звернення податкової міліції;

в) на звернення платника податків.


^ 4.3 Планова виїзна перевірка проводиться:

а) за місцезнаходженням платника податків;

б) на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення інших перевірок платника податків;

в) за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться перевірка.


^ 4.4 Вибрати із п. 1), 2), 3), 4) підстави і характеристики, що відповідають виду перевірки за п. а) і б):


Вид перевірки

Підстави і характеристика

а) Планова виїзна

б) Камеральна

1) на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення інших перевірок;

2) за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності платника податків;

3) за письмовим рішенням керівника податкової інспекції;

4) не частіше одного разу на рік.


^ 4.5 Вибрати відповідно до виду перевірки, наведеному у п. а) і б), обставини із п. 1), 2), 3), 4):


Вид перевірки

Обставини

а) Позапланова

б) Планова

1) недостовірність даних у наданій платником податків декларації;

2) перевірка своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати платником податків і зборів згідно з планом роботи органу податкової служби;

3) якщо платник податків не надасть пояснення на письмовий запит податкової інспекції протягом 10 робочих днів;

4) платником податків не надано в установлений строк податкову декларацію.


^ 4.6 Вибрати із п. 1), 2), 3), 4), 5), 6) обставини, за якими здійснюється перевірка за п. а) і б):

Вид перевірки

Обставини

а) Позапланова

б) Планова

1) платником подано декларацію з ПДВ з від’ємним значенням більше 100 тис. грн.;

2) платником подано декларацію з податку на прибуток з від’ємним значенням оподатковуваного прибутку більше 100 тис. грн.;

3) платник податків подав скаргу про скасування результатів перевірки;

4) за наслідками перевірок інших платників податків виявлено факти порушень платником законів України про оподаткування;

5) якщо платник податків не подасть пояснення на письмовий запит податкової служби протягом 10 робочих днів;

6) перевірка платника податків згідно з планом роботи органу податкової служби.


^ 4.7 Для планової виїзної перевірки:

а) тривалість не більше 20 робочих днів;

б) тривалість не більше 10 робочих днів;

в) продовження терміну перевірки не більше як на 10 робочих днів;

г) продовження терміну перевірки не більше як на 5 робочих днів.


^ 4.8 Для позапланової виїзної перевірки:

а) тривалість не більше 10 робочих днів;

б) тривалість не більше 5 робочих днів;

в) продовження терміну перевірки не більш як на 2 робочих дні;

г) продовження терміну перевірки не більш як на 5 робочих днів.


^ 4.9 До проведення планової виїзної перевірки посадові особи органу податкової служби можуть бути допущені за умови надання платнику податків під розписку:

а) копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави;

б) копії рішення суду;

в) направлення на перевірку за підписом керівника органу податкової служби, скріпленим печаткою.


^ 4.10 Вказати, до якого розділу плану перевірок (п. а), б)) будуть віднесені юридичні особи – платники податків за критеріями, наведеними у п. 1), 2), 3):


Розділи плану

Критерії відбору

а) перший

б) другий

1) наявність збитків за останній звітний рік;

2) загальна сума ПДВ, відшкодованої із бюджету становить 10 млн. грн..;

3) наявність інформації про участь у схемах мінімізації і ухилення від сплати податків.


4.11 Вибрати за якими критеріями із п. 1), 2), 3) відбираються юридичні особи для проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності, що наведені у п. а), б):

Юридичні особи

Критерії відбору

а) суб’єкти господарювання

б) фінансові установи

1) наявність збитків за останній звітний рік;

2) наявність інформації про відтік валютних коштів за межі України;

3) сума нарахованого до сплати податку на додану вартість має від’ємне значення.


^ 4.12 Вкажіть, до якого розділу плану перевірок будуть включені платники податків, яким властиві критерії, наведені в п. 1), 2),3):

Розділи плану

Критерії

а) перший

б) другий

в) третій

1) рівень податкового навантаження на середньомісячний валовий дохід менше 0,48 %;

2) рівень податкового навантаження на суму валового доходу за попередній рік менше 3 %;

3) річний обсяг валових доходів банківських установ не менше 200 млн. грн..


^ 4.13 При формуванні плану перевірок суб’єктів господарювання – фізичних осіб першочергово включаються до перевірок особи, які:

а) отримали валовий дохід за попередній рік більше ніж 5 млн. грн.;

б) отримали валовий дохід за попередній рік більше ніж 10 млн. грн.;

в) проводять діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів.


^ 4.14 До третього розділу плану перевірок суб’єктів господарювання першочергового будуть включені ті фізичні особи – СПД, які:

а) використовують найману працю і мають 5 осіб працюючих;

б) мають три пункти надання послуг і декларують доходи з нульовим значенням.


^ 4.15 До плану виїзних перевірок правильності нарахування та перерахування податку з доходів фізичних осіб включаються першочергово:

а) фізичні особи – СПД незалежно від річного валового доходу;

б) фізичні особи – СПД – платники єдиного податку, які зареєстровані як платники ПДВ.


^ 4.16 За результатами виїзної планової перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання оформляються документи:

а) акт;

б) довідка;

в) зведений акт;

г) довідка з окремих питань плану перевірки;

д) довідка з декількох питань плану перевірки.


^ 4.17 Зведений акт – службовий документ який стверджує факт проведення перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання:

а) невиїзної документальної (камеральної);

б) виїзної планової;

в) виїзної позапланової;

г) за сукупними показниками;

д) за рядом питань плану перевірки.


^ 4.18 Довідка – службовий документ, який стверджує факт проведення перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання:

а) камеральної;

б) виїзної планової;

в) виїзної позапланової;

г) складається в разі виявлення порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

д) складається в разі відсутності порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства.


^ 4.19 Акт виїзної планової перевірки:

а) складається у двох примірниках;

б) підписується протягом 10 робочих днів від дня закінчення установленого для проведення перевірки строку;

в) підписується протягом 5 робочих днів від дня закінчення установленого для проведення перевірки строку.


^ 4.20 У разі наявності порушень податкового законодавства:

а) приймається податкове повідомлення – рішення про застосування штрафних санкцій щодо платника податків;

б) надсилається податкова вимога платнику податків про необхідність сплатити штрафні санкції;

в) складаються протоколи про притягнення посадових осіб платника податків до адміністративної відповідальності.


^ 4.21 При виникненні спірних питань щодо встановлених порушень під час перевірки такі питання чи заперечення виносяться:

а) на розгляд керівника органу податкової служби, що проводять перевірку;

б) на розгляд постійних комісій при обласних ДПА (ДПІ).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
«Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів за напрямом 050106...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Мікроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи