Екзаменаційні білети по анестезіології icon

Екзаменаційні білети по анестезіології
Скачати 133.72 Kb.
НазваЕкзаменаційні білети по анестезіології
Дата23.06.2012
Розмір133.72 Kb.
ТипДокументи

Екзаменаційні білети по анестезіології

і реаніматології для заключної атестації лікарів-інтернів.

________________________________________________________________


Білет № 1

 1. Анестезіологія і реаніматологія як науково-практична дисципліна.

 2. Профілактична та медикаментозна лікувальна підготовка хворого до операції. Адекватність премедикації, оцінка.

 3. Клінічна фізіологія кровообігу в аспекті анестезіології.

 4. Реанімація та інтенсивна терапія при гострих отруєннях фосфорорганічними речовинами.

______________________________________________________________________


Білет № 2

 1. Професійні вимоги до анестезіолога-реаніматора.

 2. Анестетики. Сучасна уява про механізм дії анестетиків. Інгаляційні та неінгаліційні анестетики.

 3. Регіонарна анестезія, види, методи. Спинномозкова та епідуральна анестезія.

 4. Клінічна оцінка водно-електролітного обміну, методи дослідження.

______________________________________________________________________


Білет № 3

 1. Організація анестезіолого-реанімаційної служби. Організаційно-штатна структура ВРІТ.

 2. Методи анестезії, компоненти анестезії. Індукція в наркоз, методика, препарати, ускладнення.

 3. Класифікація порушень водно-сольового обміну. Клінічна картина, діагностика.

 4. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у вагітних. Знечулення пологів.

______________________________________________________________________


Білет № 4

 1. Апаратура та інструментарій, які використовуються в анестезіології. Будова наркозного апарату. Техніка безпеки в операційній.

 2. Клінічна оцінка серцево-судинної системи, методи дослідження.

 3. Техніка маскового наркозу. Інгаляційний та неінгаліційний мононаркоз.

 4. Гострі отруєння седативними, снотворними та транквілізаторами.


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


Білет № 5

 1. Штучна вентиляція легень для анестезії, методи, дихальні об’єми. Ускладнення ШВЛ.

 2. Анальгезуючі препарати. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики.

 3. Клінічна фізіологія та біохімія печінки.

 4. Анестезіологічне забезпечення в травматологіі та ортопедії.

______________________________________________________________________


Білет № 6

 1. Реаніматологія – наука про згасання та відновлення функцій організму. Термінальний стан, види смерті.

 2. Будова респіраторів, класифікація, підготовка до роботи.

 3. Препарати, які діють на нервові закінчення еферентних нервів. Холіноміметичні та холінолітичні препарати, які діють на М- та Н-холінорецептори.

 4. Анестезіологічне забезпечення нейрохірургічних операцій.

______________________________________________________________________


Білет № 7

 1. Анестезіологічне обстеження хворих, клініка їх стану, визначення анестезіологічного та операційного ризику.

 2. Серцево-легенева і мозкова реанімація.

 3. Фізіологія серця, судин, клінічна фізіологія мікроциркуляції.

 4. Інтенсивна терапія гострих порушень водно-сольового обміну. Основні принципи проведення інфузійної терапії.

______________________________________________________________________


Білет № 8

 1. Клінічна фізіологія та біохімія гемостазу та гемокоагуляції.

 2. Седативні, транквілізатори та протисудомні препарати.

 3. Постреанімаційна хвороба. Патогенез постреанімаційних неврологічних порушень.

 4. Анестезіологічне забезпечення операцій на легенях.

______________________________________________________________________


Білет № 9

 1. Етичні та юридичні аспекти інтенсивної терапії та анестезії.

 2. Комбінована анестезія з використанням м’язевих релаксантів.

 3. Клінічна оцінка гемостазу, методи дослідження.

 4. Особливості реанімації та інтенсивної терапії недоношених дітей.

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

Білет № 10

 1. Гострі порушення в системі згортуючої та протизгортуючої систем. Фармакологічна корекція порушень згортуючої системи.

 2. Комбінований неінгаляційний наркоз /НЛА, атаральгезія, програмований в/венний полінаркоз, центральна анальгезія/.

 3. Гостра печінкова недостатність. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

 4. Інтенсивна терапія правця.

______________________________________________________________________


Білет № 11

 1. Клінічна фізіологія дихання в анестезіологічному аспекті.

 2. Анестезіологічне забезпечення невідкладних операцій в абдомінальній хірургії.

 3. Анатомо-фізіологічні особливості дітей в анестезіологічному аспекті.

 4. Основні принципи інтенсивної терапії гострих отруєнь.

____________________________________________________________________


Білет № 12

 1. Організаційно-штатна структура ВРІТ. Регламентуючі показники роботи. Оснащення відділення. Експрес –лабораторія ВРІТ.

 2. Снотворні препарати: похідні барбітурової кислоти, піпередіна і пірідіна, препарати аліфатичного ряду.

 3. Ефірний масочний наркоз. Стадії наркозу, ускладнення.

 4. Корекція дефіциту електролітів. Препарати. Фармакологія діуретиків.

______________________________________________________________________


Білет № 13

 1. Сучасна уява про біль. Системні механізми болі.

 2. Патогенез необоротних змін при клінічній смерті. Діагностика смерті мозку.

 3. Особливості анестезії при операціях з приводу травми з переважним пошкодженням грудної клітини.

 4. Інтенсивна терапія при еклампсії.

______________________________________________________________________


Білет № 14

 1. Підготовка хворих до операції і наркозу.

 2. Транспорт газів кров’ю. Порушення газобміну та його види. Клітинне дихання.

 3. Анестезіологічне забезпечення операцій в урологічних хворих.

 4. Гостра печінкова недостатність у дітей.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Білет № 15

 1. Психоемоціональні особливості в анестезіологіі і реаніматології. Професіональна патологія лікаря анестезіолога-реаніматолога.

 2. Клінічна фізіологія і біохімія кислотно-лужного стану. Клінічна оцінка КЛС. Методи дослідження.

 3. Передопераційна підготовка і анестезія у хворих з механічною травмою.

 4. Інтенсивна терапія при опіках.

______________________________________________________________________


Білет № 16

 1. Патологія дихання в реанімаційному аспекті. Гостра дихальна недостатність. Класифікація, етіологія і патогенез.

 2. Функціональна система підтримання оптимальних величин рСО2 та рО2.

 3. Особливості анестезії при операціях на спинному мозку та периферичних нервах.

 4. Інтенсивна терапія при отруєнні алкоголем та його сурогатами.

______________________________________________________________________


Білет № 17

 1. Організайційно-штатна структура ВРІТ. Обладнання та оснащення відділення реаніматології та інтенсивної терапії. Санітарно-гігіенічний режим ВРІТ.

 2. Препарати, що діють в області закінчення аферентних нервів. Фармакодинаміка місцевоанестезуючих препаратів.

 3. Анестезіологічне забезпечення операцій при ускладненому перебігу пологів.

 4. Інтенсивна терапія гострої ниркової недостатності.

______________________________________________________________________


Білет № 18

 1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей в аспекті анестезіології та інтенсивної терапії.

 2. Клінічна оцінка функцій нирок. Методи дослідження.

 3. Особливості передопераційної підготовки і анестезії при операціях на щитовидній залозі.

 4. Основи загальної токсикології. Поняття про яд і отруєння, методи діагностики та основні принципи інтенсивної терапії в токсикології.

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

Білет № 19

 1. Клінічна фізіологія зовнішнього дихання. Методи клініко-функціональної оцінки зовнішнього дихання.

 2. Реанімація і інтенсивна терапія при гострих порушеннях гемодинаміки в зв’язку з невідповідністю судинного русла і ОЦК.

 3. Анестезіологічне забезпечення операцій з приводу стравохідних, шлункових та кишкових кровотеч.

 4. Гострі отруєння фосфорорганічними препаратами: клініка, діагностика і інтенсивна терапія.

______________________________________________________________________


Білет № 20

 1. Клінічна фізіологія і біохімія водно-сольового обміну. Розподіл води і електролітів в організмі. Фізіологічна роль катіонів та аніонів.

 2. Реанімація і інтенсивна терапія при порушеннях гемодинаміки в зв’язку з втратою скорочувальної функції міокарду. Гостра коронарна недостатність. Інфаркт міокарду, кардіогенний шок.

 3. Особливості анестезії в офтальмології.

 4. Особливості метаболізму і терморегуляції у дітей.

______________________________________________________________________


Білет № 21

 1. Структурно-анатомічні особливості печінки. Печінковий кровообіг. Основні функції печінки.

 2. Методи штучної вентиляції легень /ШВЛ/. Ускладнення ШВЛ.

 3. Анестезіологічне забезпечення операцій при гострій кишковій непрохідності.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при діабетичній комі.

______________________________________________________________________


Білет № 22

 1. Фізичні основи наркозу. Закони газових станів. Теорії наркозу.

 2. Провідні патогенетичні фактори при різних видах смерті. Загальні закономірності згасання функцій ЦНС.

 3. Анестезія в амбулаторній хірургії та стоматології.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при аддісонічному кризі.

______________________________________________________________________


Білет № 23

 1. Клінічна фізіологія і біохімія нирок.

 2. Пропедевтична фармакологія лікарських засобів, які використовуються в анестезіології. М-холінолітики.

 3. Особливості анестезії у опікових хворих.

 4. Інтенсивна терапія при судомному і гіпертермічному синдромі у дітей.

______________________________________________________________________

Білет № 24

 1. Клінічна фізіологія і біохімія наднирників.

 2. Вплив лікарських засобів, які використовуються для анестезії, на плід і скорочувальну функцію матки.

 3. Анестезія з приводу пошкодження опорно-рухомого апарату.

 4. Інтенсивна терапія при менінго-енцефаліта.

______________________________________________________________________


Білет № 25

 1. Клінічна фізіологія вагітних, породіль, плоду і новонародженого.

 2. Пропедевтична фармакологія лікарських засобів, які використовуються в анестезіології. Антигістамінні препарати.

 3. Анестезіологічне забезпечення операцій на печінці і жовчевивідних шляхах.

 4. Інтенсивна терапія перитоніту.

______________________________________________________________________


Білет № 26

 1. Клінічна фізіологія і біохімія ендокринної системи. Гіпоталамо-гіпофізарна система і її роль в регуляції залоз внутрішньої секреції.

 2. М’язеві релаксанти. Фармакодинаміка, класифікація і клінічне використання.

 3. Анестезія при супутній патології серцево-судинної системи.

 4. Інтенсивна терапія при нейротоксикозі і набряку мозку у дітей.

______________________________________________________________________


Білет № 27

 1. Клінічна фізіологія і біохімія ЦНС. Особливості кровообігу і метаболізму.

 2. Монітори під час анестезії і інтенсивної терапії.

 3. Анестезія в урології. Особливості передопераційного стану урологічних хворих.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при замерзанні.

______________________________________________________________________


Білет № 28

 1. Клінічна фізіологія і біохімія підшлункової залози /інкреторна функція/.

 2. Техніка пункції і катетеризації епідурального простору.

 3. Особливості підготовки дитини до анестезії і операції.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при черепно-мозковій травмі.

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


Білет № 29

 1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей в аспекті анестезіології: особливості системи дихання та кровообігу.

 2. Фармакологія медикаментозних засобів, які використовуються в інтенсивній терапії захворювань серцево-судинної системи.

 3. Особливості анестезії при супутній патології дихальної системи.

 4. Інтенсивна терапія при тиреотоксичному кризі.

______________________________________________________________________


Білет № 30

 1. Клінічна оцінка ендокринної системи. Фармакологія гормонів, гормональних засобів.

 2. Техніка оротрахеальної і назотрахеальної інтубації. Ускладнення.

 3. Анестезіологічне забезпечення операцій при супутній патології системи крові і кровотворення.

 4. Анафілактичний шок. Реанімація і інтенсивна терапія.

______________________________________________________________________


Білет № 31

 1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей в анестезіологічному аспекті: особливості функції нирок, водно-сольового обміну, метаболізму і терморегуляції.

 2. Техніка і способи спінальної пункції. Ускладнення.

 3. Передопераційне обстеження, підготовка і післяопераційне ведення хворих при операціях на легенях.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія травматичного шоку.

______________________________________________________________________


Білет № 32

 1. Клінічна фізіологія плоду і новонародженого.

 2. Техніка катетеризації магістральних судин. Ускладнення.

 3. Особливості анестезії і передопераційної підготовки в хірургічній стоматології, хірургії і ЛОР-органів.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія геморагічного шоку.

______________________________________________________________________


Білет № 33

 1. Документація, звітність і медична статистика в анестезіології.

 2. Методи відновлення прохідності дихальних шляхів.

 3. Особливості анестезіологічного забезпечення екстренних операцій у дітей.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при гострому порушенні мозкового кровообігу.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Білет № 34

 1. Апаратура та інструментарій для анестезії у дітей.

 2. Трахеостомія. Привід для застосування. Техніка, догляд, ускладнення.

 3. Анестезіологія при кесаревім розтині.

 4. Інтенсивна терапія сепсису.

______________________________________________________________________


Білет № 35

 1. Історія розвитку анестезіології і інтенсивної терапії як науки і клінічної дисципліни.

 2. Електроімпульсна терапія в реаніматології.

 3. Анестезія при супутній патології нирок.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при ботулізмі.

______________________________________________________________________


Білет № 36

 1. Клінічна фізіологія вегетативної нервової системи.

 2. Еферентні методи детоксикації в реаніматології.

 3. Анестезія при супутній патології печінки.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія гострих отруєнь чадним і природним газом, продуктами горіння пластмас.

______________________________________________________________________


Білет № 37

 1. Поняття про гомеостаз. Основні принципи і закономірності регуляції функціонуючих систем.

 2. Оксігенотерапія. Методи, ускладнення.

 3. Особливості анестезії у хворих цукровим діабетом. Патогенез і клініка цукрового діабету.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при астматичному статусі.

______________________________________________________________________


Білет № 38

 1. Ноціцептивна і антиноціцептивна система. Ендорфіни і енкефаліни. Немедикаментозне знеболення.

 2. Гострі порушення кислотно-лужного стану: класифікація, діагностика та корекція порушень.

 3. Особливості передопераційного стану, підготовки до хірургічного втручання в нейрохірургічних хворих.

 4. Інтенсивна терапія лептоспірозу та вірусного гепатиту.

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


Білет № 39

 1. Клінічна фізіологія і патологія шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози в анестезіологічному аспекті.

 2. Техніка розподільної інтубації бронхів. Однолегеневий наркоз.

 3. Анестезія в амбулаторних умовах.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при гострому тромбозі, емболія легеневої артерії.

______________________________________________________________________


Білет № 40

 1. Вплив анестезії на основні функції організму.

 2. Електрична стимуляція серця. Фармакологія засобів, які використовуються для відновлення діяльності серця.

 3. Особливості анестезії при операціях в гінекології.

 4. Реанімація новонароджених, які родилися в асфіксії.

______________________________________________________________________


Білет № 41

 1. Етичні і соціально-правові проблеми, пов’язані з проведенням і припиненням реанімації.

 2. Керована гіпотонія в анестезіології і інтенсивній терапії. Привід, методика проведення, препарати, ускладнення.

 3. Анестезія при операціях на серці та магістральних судинах.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія при електротравмі.

______________________________________________________________________


Білет № 42

 1. Клінічні ібіохімічні аналізи ліквору в нормі та при патології. Ліквородинаміка в нормі та при патології.

 2. Загальна та регіонарна гіпотермія. Привід для використання, методика, ускладнення.

 3. Особливості анестезії і інтенсивної терапії при міастенії.

 4. Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності.

______________________________________________________________________


Білет № 43

 1. Фізіологія старіння і особливості анестезії у хворих похилого віку.

 2. Препарати для парентерального живлення.

 3. Електронаркоз, електроакупунктурна анестезія. Привід для проведення, техніка, ускладнення.

 4. Інтенсивна терапія хворих з динамічною кишковою непрохідність.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Білет № 44

 1. Профілактика і лікування інфекційних усладнень у реаніматологічних хворих.

 2. Плазмозамінюючі і дезинтоксикаційні препарати.

 3. Вибір методу анестезії у хворих з гіпертонічною хворобою.

 4. Реанімація та інтенсивна терапія при набряках мозку.

______________________________________________________________________


Білет № 45

 1. Догляд за хворими у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

 2. Медикаментозні засоби, які впливають на згортаючу та антизгортаючу системи крові.

 3. Особливості анестезії у хворих з ожирінням.

 4. Інтенсивна терапія гострого деструктивного панкреатиту.

______________________________________________________________________


Білет № 46

 1. Основні функціональні показники серцево-судинної системи і їх зміни при практичних станах.

 2. Стерилізація і дезинфекція наркозно-дихальної апаратури і пристосування для проведення анестезії.

 3. Анестезіологічне забезпечення при ендоскопічних обстеженнях.

 4. Коми. Диференціальна характеристика і невідкладна допомога.

______________________________________________________________________


Білет № 47

 1. Клінічна характеристика і біохімія терморегуляції в аспекті анестезіології і інтенсивної терапії.

 2. Черезшкірна катетеризація трахеї. Лаваж трахеобронхіального дерева.

 3. Загальна анестезія при спеціальних обстеженнях у нейрохірургічних хворих.

 4. Політравма і основні принципи інтенсивної терапії.

______________________________________________________________________


Білет № 48

 1. Больовий синдром. Вплив болю на організм. Поняття про біль-хворобу. Фізіологічне обгрунтування різних методів і засобів для захисту від болю.

 2. Спонтанне дихання і штучна вентиляція легень з постійним позитивним тиском та позитивним тиском в кінці видоху.

 3. Анестезіологічне забезпечення операцій на стравоході.

 4. Інтенсивна терапія при злоякісних гіпертерміях.

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


Білет № 49

 1. Механізми фізіологічного і патологічного сну. Кома. Визначення об’єму свідомості і рівня її втрати.

 2. Діуретики і дегідратаційні препарати.

 3. Нейролептанальгезія і нейролептнаркоз. Препарати, методи, клініка. Привід до застосування, ускладнення.

 4. Реанімація і інтенсивна терапія стенозуючого ларингіту у дітей.

______________________________________________________________________


Білет № 50

 1. Поняття про внутрішньочерепний тиск і складових його елементах. Набряк і набухання мозку.

 2. Антидотна терапія.

 3. Дисоціативна анестезія. Методика, препарати, клініка, привід до застосування, ускладнення.

 4. Реанімація та інтенсивна терапія при менінгомієлополірадікулоневрітах.

______________________________________________________________________

Схожі:

Екзаменаційні білети по анестезіології iconРозклад практичних занять з анестезіології та інтенсивної терапії для студентів 5 курсу на кафедрі анестезіології та реаніматології на осінній семестр 2010-2011 н р

Екзаменаційні білети по анестезіології iconПлани впровадження в практику охорони здоровґя нових методів діагностики та лікування
Співробітників кафедри анестезіології, реаніматології та урології (з анестезіології) на 2006 рік
Екзаменаційні білети по анестезіології iconЕкзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Програмні (екзаменаційні питання)
Екзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
Екзаменаційні білети по анестезіології iconБілети для складання вступного іспиту зі спеціальності
move to 1812-11294
Екзаменаційні білети по анестезіології iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
move to 1812-11301
Екзаменаційні білети по анестезіології iconГрафік відпрацювання пропущених навчальних занять на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

Екзаменаційні білети по анестезіології icon“Затверджую”
Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри анестезіології та реаніматології
Екзаменаційні білети по анестезіології iconБілети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1
move to 1812-11295
Екзаменаційні білети по анестезіології iconПерелік питань для підсумкового контролю
Загальна хірургія з доглядом за хворими та основами анестезіології і реаніматології
Екзаменаційні білети по анестезіології iconБілети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1
move to 1812-11303
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи