Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу icon

Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
НазваГосподарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
Сторінка1/6
Дата23.06.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ”


(для студентів 3 курсу денної форми навчання
спеціальності 6.090603)


ХАРКІВ ХНАМГ 2006

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Електричні системи і мережі” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.090603). Укл.: Сендерович Г.А., Калюжний Д.М., Довгалюк О.М. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 40 с.


Укладачі: Г.А. Сендерович,

Д.М. Калюжний,

О.М. Довгалюк


Рецензент: В.Г. Ягуп


Затверджено кафедрою електропостачання міст,

протокол № 1 від 28.09.06.

ЗМІСТ


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 3

2. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ 1 4

2.1. Постановка завдання 4

2.2. Вказівки до виконання контрольного завдання 1 8

2.2.1. Вибір перерізу проводів повітряної лінії 380 В 8

2.2.2. Вибір потужності трансформаторів ТП і АТП 12

2.2.3. Розрахунок і вибір перерізів жил кабелів розподільної мережі
напругою 10 кВ 13

^ 3. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ 2 22

3.1. Постановка завдання 22

3.2. Вказівки до виконання контрольного завдання 2 23

3.2.1. Розрахунок двохбмоточного трансформатора 23

СН 25

3.2.1. Розрахунок трьохбмоточного трансформатора і автотрансформатора 28

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 31

ДОДАТКИ 32^

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИУ курсі “Електричні системи і мережі” вивчаються будова, основи техніко-економічних і електричних розрахунків електричних систем і мереж, принципи їхньої побудови і проектування, використання при розрахунках ЕОМ, наводяться дані про роботу електричних мереж.

^ Мета викладання дисципліни – надати студентам міцні знання основних принципів, на яких грунтується розвиток електричних систем і мереж; формування уявлень про основні проблеми електроенергетики і способи їхнього вирішення.

^ Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів на стадії підготовки бакалаврів електроенергетичного профілю системи базових знань про методологічні основи аналізу режимів і проектування електричних мереж електропостачання, закріплення теоретичних знань і вироблення навичок їхнього застосування при виконанні розрахунків з цієї дисципліни й у забезпечуваних курсах, а також у практичній інженерній діяльності.

Для студентів денної форми навчання передбачені наступні форми вивчення матеріалу з курсу: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, виконання двох розрахункових завдань і курсового проекту, а також самостійна робота над літературою і виконання завдань і проекту.

Відповідно до навчального плану для вивчення курсу відводиться два семестри. У III семестрі для закріплення теоретичних знань і вироблення навичок їхнього застосування студенти повинні виконати два розрахункових завдання, у IV – курсовий проект.

Ці вказівки призначені для надання студентам методичної допомоги при роботі над розрахунковими завданнями.

Вирішення розрахункових завдань повинно супроводжуватися короткими поясненнями, рисунками і посиланнями на використання літературних джерел. Завдання рекомендується виконувати в послідовності поставлених питань. Оформлення розрахункових завдань допускається на вибір студента: в учнівському зошиті чи на аркушах формату А4 з титульним аркушем.
^

2. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ 1
2.1. Постановка завданняНа рис. 2.1 наведена петльова схема високовольтної розподільної мережі 10 кВ, яка виконана кабельними лініями з алюмінієвими жилами для живлення абонентських трансформаторних підстанцій (ТП) АТП-1, АТП-2, і трансформаторних підстанцій ТП3, ТП4. До шин ТП3 підключена повітряна лінія (ПЛ) низьковольтної розподільної мережі 380 В, виконана із застосуванням алюмінієвих проводів.

Активні навантаження АТП і ТП зі сторони нижчої напруги (НН) трансформаторів, навантаження ПЛ 380 В, довжина ділянок ліній, а також інші необхідні для розрахунків дані, наведені в табл. 2.1.
Рис. 2.1 – Схема розподільної мережі 10 кВ і ПЛ 380 В

Коефіцієнт потужності навантажень АТП і ТП cos  = 0,95, а навантаження ПЛ cos  = 1,0. Припустима втрата напруги в повітряній лінії 380 В Uприп = 4%.

При виконанні завдання потрібно:

  1. визначити перерізи фазних проводів магістральної частини і відгалуження ПЛ 380 В; перерізи магістралі слід вибирати з урахуванням додаткових економічних факторів, які визначені завданням;

  2. вибрати потужність трансформаторів АТП і ТП;

  3. привести навантаження АТП і ТП до сторони високої напруги (ВН) трансформаторів;

  4. визначити перерізи жил кабельної мережі 10 кВ.

Варіант вихідних даних приймають з табл. 2.1 за останньою цифрою номера залікової книжки. Вихідні дані обчислюють шляхом множення довжин і потужностей , прийнятих з табл. 2.1, на коригуючі коефіцієнти:

для довжини лінії – Li = KL  Li;

для потужності навантаження – Pi = KP  Pi.

Варіант коригуючі коефіцієнтів KL і KP приймають з табл. 2.2 за передостанньою цифрою номера залікової книжки.


Таблиця 2.2 – Коригуючі коефіцієнти до вихідних даних


Передостання цифра номера залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коригуючий коефіцієнт довжини ліній, KL

1

1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

Коригуючий коефіцієнт потужності навантаження, KР

1

0,85

0,7

1

0,85

0,7

1

0,7

0,85

0,7Таблиця 2.1 – Вихідні дані для виконання розрахункового завдання 1


Номер варіанта

ТНБ*, ч

Додаткові фактори

Довжина ділянок мережі 10 кВ, км

Довжина ділянок мережі 380 В, м

Навантаження ТП і АТП і мережі 380 В, кВт

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

0

2000

Економія провідникового матеріалу

0,4

0,4

0,6

0,4

0,4

40

60

60

40

700

1500

400

200

7

13

4

1

2500

Економія провідникового матеріалу

0,6

0,4

0,6

0,4

0,4

25

60

60

40

400

800

200

400

13

13

7

2

3500

Fi = const

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

90

90

60

60

700

700

200

400

22

13

7

3

3000

Економія провідникового матеріалу

0,4

0,6

0,6

0,9

0,4

60

90

90

60

700

400

200

400

33

7

13

4

3500

Fi = const

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

90

135

60

60

700

700

200

600

13

7

4

5

4000

Економія провідникового матеріалу

0,9

0,9

0,4

0,4

0,4

60

40

60

40

400

700

400

200

13

22

7

6

6000

Зниження втрат потужності

0,9

0,4

0,6

0,4

0,4

60

60

60

25

1300

1300

200

400

22

36

7

7

5500

Зниження втрат потужності

0,4

0,9

0,4

0,6

0,6

25

90

25

40

1300

700

700

200

22

36

13

8

5500

Зниження втрат потужності

0,4

0,4

0,4

0,9

0,6

40

60

90

60

1300

400

400

200

13

36

7

9

3500

Економія провідникового матеріалу

0,9

0,6

0,4

0,3

0,4

25

60

40

40

700

1300

200

400

13

13

13


*) ТНБ - кількість годин використання максимального навантаження
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економічна інформатика"
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економічна інформатика" для студентів 2 курсу напрямів підготовки 030504 "Економіка...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства т.І. Світлична, Н. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «прогнозування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Прогнозування” для студентів (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технічна механіка"
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технічна механіка" (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти заочної...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ?Спецкурс з очистки природних вод? (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Хімія води" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства н. Ю. Мущинська методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи «Достовірність проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та 6...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи