Статтю викладати за наступною схемою icon

Статтю викладати за наступною схемою
Скачати 37.64 Kb.
НазваСтаттю викладати за наступною схемою
В ДО ЖУРНАЛУ
Дата23.06.2012
Розмір37.64 Kb.
ТипДокументи

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ДО ЖУРНАЛУ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК"

1. На адресу редакції необхідно направити:

  • два примірники статті на паперовому носії (надруковані на одній стороні листа із шириною полів: ліве – 3 см, праве – 1,5см, верхнє – 2см, нижнє – 2см);

  • дискету 3,5 дюймову (або диск CD-R/CD-RW) з електронною версією статті;

  • офіційне направлення від установи, в якій виконана робота;

  • акт експертизи чи висновок експертної комісії;

  • заключення про проведення біоетичної експертизи.

2. Статтю викладати за наступною схемою:

УДК

Ініціали та прізище автора (авторів)

^ НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ)

Найменування кафедри, відділу або лабораторії (посада та ініціали і прізвище керівника), назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа)

Резюме. Текст.

Ключові слова: текст (не більше 5 слів).

^ Вступ. Текст.

Мета дослідження. Текст.

Матеріал і методи. Текст.

Результати дослідження та їх обговорення. Текст.

Висновки (висновок). Текст.

Перспективи подальших досліджень. Текст.

Література.

^ НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Ініціали та прізище автора(ів) (англійською мовою)

Abstract. Резюме (англійською мовою).

Key words: ключові слова (англійською мовою).

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (англійською мовою)

3. На останній сторінці тексту повинні бути власноручні підписи всіх авторів, прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, номери телефонів (службовий, мобільний, домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

Текст. У тексті статті не потрібно повторювати дані таблиць. Для набору тексту використовувати текстовий редактор Word 97/2000/ХР/2003. Набирати шрифтом Times New Roman Cyr (14) з міжрядковим інтервалом 1.5. Для формул використовувати вбудований у Word для Windows редактор формул. На диску/дискеті текст записувати окремим файлом під іменем «прізвище першого автора cmammi.doc» та додатково зробити копію цього файлу під іменем «Копія прізвище першого автора cmammi.doc»

Таблиці. Для набору таблиць використовувати текстовий редактор Word 97/2000/ХР/2003. Потрібно слідкувати за шириною таблиці (книжний формат – 16 см, альбомний формат – 22см). Для заповнення таблиці користуватися кеглем 10. На диску/дискеті таблиці представити окремим файлом під іменем tabl.doc. Вони повинні бути компактними, мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Скорочення в назві таблиць не дозволяються. Цифровий матеріал подається із статистичною оброб­кою. Зазначається кількість досліджених об’єктів у кожній групі, одиниці вимірю­вання. ото таблиці не приймаються.

Ілюстрації. Всі ілюстрації виключно двомірні, чорно-білі. Вони не повинні займати загалом більше двох сторінок. Нумеруються арабськими цифрами в по­рядку їх появи в тексті, наприклад, рис. 1, рис.2 і т.д. Подаються на окремих арку­шах. На звороті ставиться підпис, прізвище автора та назва статті, позначаються «верх» і «низ». Фотографії повинні бути контрастними та чіткими, не ширше 11 см. На електронних мікрофотографіях рекомендується уміщати масштабний відрізок.

^ Підписи до ілюстрацій необхідно подавати на окремому аркуші, вказуючи їх номери. У підписах до фотографій мікропрепаратів необхідно вказувати збіль­шення об’єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів.

У тексті місце таблиці й рисунка потрібно помітити стрілкою на лівому полі з позначенням над стрілкою номера таблиці або рисунка.

Електронний варіант ілюстрацій представляється у форматах JPEG, TIFF, BMP, CDR, XLS.

Література. Список цитованої літератури наводиться за абеткою в такому порядку: 1) наукові праці, надруковані кирилицею (спочатку українською, а потім іншими мовами); 2) наукові праці, надруковані латиницею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання у тексті статті обов’язково повинні збігатися з відповідними номерами списку літератури.

Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна переви­щувати 10-12, оглядових – 40.

Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється.

Посилання на літературу в тексті подаються номером (ами) цього джерела у списку та пишуться у квадратних дужках, наприклад [1,4,7].

Список літератури повинен бути складений згідно з вимогами Державного Стандарту 7.1-84 та вимог ВАКу України (Бюлетень ВАКу України.-2000.-№2.-С.61-62).

4. Автори рукописів зобов’язані дотримуватися міжнародних номенклатур. Скорочення термінів (крім загальноприйнятих) неприпустиме. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях міжнародної системи СІ.

5. Автори гарантують дотримання міжнародних принципів Хельсинської декларації про гуманне ставлення до тварин. У роботі обов'язково вказується вид знеболювання при втручаннях, отриманні біологічного матеріалу, забої тварин та ін.

6. Направлені в редакцію роботи не повертаються .

7. У випадку невиконання зазначених правил статті до публікації не приймаються.

8. Рукописи, листи, побажання і зауваження надсилайте за адресою:

58000, м.Чернівці,

пл.Театральна, 2.

Редакція журналу
"Буковинський медичний вісник".


Редколегія.

Схожі:

Статтю викладати за наступною схемою iconНомер варіанта Номери задач для контрольної роботи
В задачах 91-100 дослідити дані функції методами диференціального числення та побудувати їх графіки. Дослідження функції рекомендується...
Статтю викладати за наступною схемою iconМатеріали конференції оформлення матеріалів тез
Обсяг 2 повних сторінки. Шрифт Times New Roman, Cyr, 13. Рукопис починається з індексу удк у верхньому лівому куту сторінки, текст...
Статтю викладати за наступною схемою iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення ємності конденсатора мостовою схемою"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика “ “Визначення ємності конденсатора мостовою...
Статтю викладати за наступною схемою iconЗавдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності
Розподіл варіантів завдань здійснюється згідно порядкового номеру студента у списку групи за наступною таблицею
Статтю викладати за наступною схемою iconКонкурс для студентів та аспірантів на кращу наукову статтю Кінцевий термін подання статей – 15 лютого 2013 року Електронне наукове фахове видання «Вісник Вищої ради юстиції»
Електронне наукове фахове видання «Вісник Вищої ради юстиції» оголошує конкурс на кращу наукову статтю з питань формування суддівського...
Статтю викладати за наступною схемою iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Актуальність проблеми: Лейкози (лейкемії) – злоякісні пухлини кровотворної тканини з первинною локалізацією в кістковому мозку і...
Статтю викладати за наступною схемою iconАвторська довідка
Просимо опублікувати у науковому журналі «вісник вінницького політехнічного інституту» статтю
Статтю викладати за наступною схемою iconДокументи
1. /Реценз_я на наукову статтю.doc
Статтю викладати за наступною схемою iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко «24»лютого 2011 року програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Абітурієнт повинен продемонструвати вміння точно, повно, логічно та грамотно викладати свої думки державною мовою
Статтю викладати за наступною схемою iconУспенська
Викладати предмет необхідно на засадах формування життєвих навичок школярів. Цьому відповідають інтерактивні форми занять – уроки-тренінги....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи