Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” icon

Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності”
Скачати 276.81 Kb.
НазваМетодичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності”
Дата23.06.2012
Розмір276.81 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичних занять і самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” (”Основи бізнесу”) (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання спец. 6.050201 - “Менеджмент організацій”, 6.050107 - “Економіка підприємства” і 6.050106 - “Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ – 2006


МЕТОДИЧНІ вказівки

для практичних занять і самостійної роботи з курсу “Основи комерційної діяльності” (“Основи бізнесу”) (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання спец. 6.050201 - “Менеджмент організацій”, 6.050107 - “Економіка підприємства” і 6.050106 - “Облік і аудит”). / Укл. Репенко І.І., Штерн Г.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2006.


Укладачі: І.І. Репенко

Г.Ю Штерн.


Рецензент: Є.М. Кайлюк


Рекомендовано

Кафедрою Менеджменту і маркетингу в міському господарств протокол № 7 від 30.11.2005р.


ЗМІСТ


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................…………....4

 2. ^ ПРОГРАМА КУРСУ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ..............................................................…………….......5

 1. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ (КУРСОВОЇ)

РОБОТИ....................................................................................................………....14

Список літератури............................................................………….........................20

Додаток 1..........................................................……….............................................21

Додаток 2...........................................................………............................................22 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Юридичне визнання власності в Україні активізувало розвиток підприємницької (комерційної) діяльності. У свою чергу, це вимагає освоєння нових професій, нових знань, нових підходів до людей та їх діяльності.

Робота в ринковій економіці висуває перед підприємцями і менеджерами вимогу високої компетентності в здійсненні бізнесу. Як підготувати і почати власну справу, які механізми функціонування підприємств і фірм, у чому суть конкуренції, як побудувати взаємовідносини з партнерами (контрагентами), у чому полягає відповідальність підприємця, який порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання та ін. Знання цих проблем і методів їх вирішення необхідне як починаючим, так і діючим підприємцям. Вивчення курсу «Основи комерційної діяльності» («Основи бізнесу») має допомогти студентам опанувати всіма перерахованими вище проблемами й успішно застосовувати їх у практиці підприємницької (комерційної) діяльності.


^ 2. ПРОГРАМА КУРСУ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗЯНЯТь та САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Сутність організаційно-правових форм підприємницької діяльності в Україні і за кордоном.


Поняття підприємницької (комерційної) діяльності. Сутність та види підприємств. Організаційно-правові форми господарських товариств. Організаційні форми об'єднань підприємств. Установчі документи суб'єктів підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності за кордоном.


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 1 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Що таке форма підприємництва?

 2. Дайте характеристику комерційної (підприємницької) діяльності.

 3. Що є метою вивчення курсу?

 4. Які основні принципи підприємницької діяльності?

 5. Назвіть суб’єкти господарювання.

 6. Дайте характеристику фізичній особі, юридичній особі.

 7. Назвіть два види господарської діяльності.

 8. Характеристика і види підприємства за формами власності.

 9. Поділ підприємств за способом створення і формування статутного капіталу.

 10. Поділ підприємств залежно від числа працюючих і обсягу валового доходу.

 11. Характеристика казенного підприємства, в яких галузях створюються казенні підприємства?

 12. Сутність організаційно-правової форми.

 13. Характеристика товариства; установи.

 14. Що визначає підприємець при виборі організаційно-правової форми?

 15. Характеристика виробничого кооперативу.

 16. Поняття господарського товариства.

 17. Характеристика повного товариства (ПТ).

 18. Характеристика командитного товариства (КТ).

 19. Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

 20. Характеристика товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ).

 21. Характеристика акціонерного товариства, види акціонерних товариств.

 22. Поняття об'єднання підприємств.

 23. Який поділ об'єднань підприємств залежно від порядку створення?

 24. Які організаційно-правові форми господарських об'єднань?

 25. Які об'єднання відносяться до договірних, а які до статутних?

 26. Особливість тимчасового статутного об'єднання підприємств.

 27. Поняття холдингової компанії, дочірнього підприємства.

 28. Які установчі документи суб'єктів господарювання. Що повинно міститися в установчих документах?

 29. Які відомості необхідно знати про іноземну фірму (партнера)?

 30. Як за кордоном підрозділяються фірми за видом господарської діяльності?

 31. Як поділяються за рубежем фірми за формою власності?

 32. Яке розходження форм за приналежністю капіталу?

 33. Яка найбільш важлива характеристика фірми?

 34. На які види поділяються фірми за кордоном за правовим статусом?

 35. На які види поділяються об'єднання підприємців у країнах Європи?


Тема 2. Поняття договору, його структура та зміст.


Види договорів і способи їхнього укладання. Базисні умови постачань. Структура і зміст контракту: визначення сторін; предмет договору; ціна і загальна сума контракту; термін постачання товару; умови платежів; упакування і маркірування; гарантії; штрафні санкції і відшкодування збитків; страхування; форс-мажорні обставини; вирішення суперечок.

Примітка: При самостійному вивченні теми №2 або на практичних заняттях слід звернути особливу увагу на: підрозділ 2.2 – “Базисні умови постачань”, тут необхідно розібратися в єдиних для всіх Міжнародних правилах тлумачення торговельних термінів «Інкотермс» (Incoterms); підрозділ 3.0 - «Ціна і загальна сума контракту» – тут необхідно розібратися у формулі інфляційного ковзання цін; розглянути, що являє собою конкурентний лист, для чого він служить і де його використовують (див. додаток 1).


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 2 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Поняття договору (контракту), види контрактів, форми укладання контрактів.

 2. Класифікація контрактів за ознаками.

 3. Сутність оферти.

 4. Суттєві умови угоди.

 5. Що означають базисні умови контрактів у договорах купівлі-продажу?

 6. Де і коли з'явилася перша редакція умов “Інкотермс”?

 7. Які основні тематичні умови “Інкотермс”?

 8. Який зміст преамбули договору?

 9. Що означає розгорнута форма визначення сторін у практиці комерційної діяльності?

 10. Яка одна із самих серйозних помилок при укладанні договорів (контрактів)?

 11. Зміст розділу контракту “Предмет договору”.

 12. Що визначають при встановленні ціни товару в контракті купівлі-продажу?

 13. Від чого залежить вибір одиниці виміру, за яким встановлюється ціна?

 14. Як визначається і що встановлює базис ціни?

 15. Як розрізняються ціни, залежно від способу фіксації?

 16. Дайте характеристику цінам: базовим, опублікованим, розрахунковим.

 17. Що таке конкурентний лист, його призначення?

 18. Поняття терміну постачання, якими способами може бути встановлений термін постачання.

 19. Що вважається датою постачання, залежно від способу постачання?

 20. Назвіть три способи платежу.

 21. Які основні форми надання кредиту?

 22. Основні форми розрахунків між сторонами.

 23. Види розрахунків, які використовують у договірній практиці.

 24. Які види акредитивів?

 25. Поняття і сутність рахункового чека.

 26. Переваги і недоліки інкасової форми розрахунків.

 27. Вексельна форма розрахунків, види векселів.

 28. Сутність банківських гарантій, їхні види.

 29. Що таке форфейтингові операції?

 30. Що таке факторинг?

 31. Упакування товару, вимоги до нього.

 32. Маркірування товару, його функції.

 33. Що означають комерційні гарантії якості?

 34. Що таке рекламації, яке місце вони займають у контрактах?

 35. Штрафні санкції і відшкодування збитків.

 36. Основні умови страхування.

 37. Що таке форс-мажорні обставини?

 38. Який порядок дозволу суперечок між сторонами?


ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 3 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Поняття торговельного посередництва і торгово-посередницьких операцій.

 2. Які переваги використання торговельних посередників?

 3. Які недоліки використання торговельних посередників?

 4. Як визначають вигідність використання посередників?

 5. Які види посередників виділяють?

 6. Види договорів консигнації.

 7. Сутність повірених посередників.

 8. Комісіонери і спосіб їхньої роботи.

 9. Консигнатори і договори консигнації.

 10. Торговельні агенти й агентські операції.

 11. Агентські угоди й обов'язки агентів.

 12. Дистриб΄ютори, їхня відмінність від інших посередників.

 13. Угоди з посередниками, їхній зміст.

 14. Які умови роботи посередників на ринку?

 15. Особливості невиняткового права роботи посередників на ринку.

 16. Зміст угоди “виключне право продажу”.

 17. Сутність угоди про переважне право продажу.

 18. Які основні витрачання звертання посередників?

 19. Існуючі способи винагороди посередників.

 20. Особливості роботи простих посередників.


ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 4 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Поняття готової продукції, торгівля готовою продукцією.

 2. Особливості торгівлі продукцією в розібраному вигляді.

 3. Прогресивна зборка як один з видів торгівлі продукцією в розібраному виді.

 4. Що являє собою супротивна торгівля, її специфіка?

 5. Назвіть основні види супротивної торгівлі.

 6. Що являють собою бартерні операції?

 7. Сутність супротивних закупівель.

 8. Особливості операцій з давальницькою сировиною.

 9. Назвіть один з ефективних способів збільшення продажів.

 10. Що впливає на збільшення обсягу торгівлі кооперуючою продукцією?

 11. В яких видах здійснюється торгівля кооперуючою продукцією?

 12. Особливості виробничої кооперації.

 13. Що таке збутова кооперація, виробничо-збутова кооперація?

 14. Які різновиди виробничо-збутової кооперації, чим вони відрізняються одна від одної?

 15. Сутність компенсаційних операцій.

 16. Коли з'явилася оренда машин і устаткування, причини розвитку оренди?

 17. Які предмети оренди?

 18. Які види оренди розрізняють залежно від термінів або тривалості?

 19. Що означає фінансовий лізинг, його сутність?

 20. Якими документами оформляється угода фінансового лізингу?

 21. У чому привабливість фінансового лізингу в порівнянні зі звичайним лізингом?

 22. Яким може бути лізинг залежно від форми здійснення?

 23. Характеристика поворотного лізингу.

 24. Характеристика пайового лізингу.

 25. Що являє собою міжнародний лізинг?

 26. Які умови договору лізингу, які пункти включаються в договори?

 27. Яка схема лізингових операцій?

 28. Що повинно відшкодовувати орендодавцю орендна плата?

 29. Франчайзинг – зміст і взаємини.

 30. В яких випадках франчайзинг особливо ефективний?

 31. Що передбачають договори франшизи?


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 5 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ.


 1. Коли з'явився інжиніринг, його діяльність?

 2. Як підрозділяється інжинірингова діяльність?

 3. Дайте характеристику проектно-консультаційної діяльності.

 4. У чому виражається підрядна діяльність інжинірингових фірм?

 5. У чому полягає управлінська діяльність інжинірингових фірм?

 6. Патент на винахід і патентний захист.

 7. Сутність ліцензії, види ліцензій.

 8. Які проблеми виникають при визначенні вартості ліцензій?

 9. Які способи визначення цін ліцензій?

 10. Які способи виплати винагород передбачаються ліцензійними угодами?

 11. Як ще розглядаються питання патентування і ліцензування крім захисту прав на інтелектуальну власність?

 12. В яких сферах може здійснюватися патентування підприємницької діяльності?

 13. Сутність ліцензії і торговельного патенту з погляду державного регулювання господарської діяльності.

 14. Що таке товарні знаки, їхні види за способом виконання?

 15. Які вимоги ставляться до товарних знаків?

 16. Що не повинно містити товарний знак?

 17. Яка охорона товарних знаків взагалі й в Україні зокрема?


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 6 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Що таке торги?

 2. Як розрізняються торги залежно від способу проведення?

 3. Кого залучають до участі у відкритих торгах?

 4. Коли публікуються оголошення про початок проведення торгів?

 5. Особливості закритих торгів.

 6. В яких значеннях в комерційній практиці вживається термін “тендер”?

 7. Хто звичайно займається розробкою умов торгів?

 8. Що вказується в тендерних умовах?

 9. Які документи може вимагати фірма-організатор при проведенні торгів?

 10. Що являє собою третій етап проведення торгів?

 11. Який останній етап проведення тендерних торгів?

 12. Поняття біржі, візи.

 13. Чим власне є біржа?

 14. Як проводяться біржові торги?

 15. Види біржових угод.

 16. Сутність угод з негайним постачанням.

 17. Сутність форвардних угод.

 18. Особливість ф'ючерсних угод.

 19. З ким відбуваються угоди на купівлю і продаж реального товару?

 20. Що таке спекулятивні операції, як вони проводяться?

 21. Що означають операції хеджировання?

 22. Що являють собою товарні аукціони?

 23. Які стадії розрізняють у техніці проведення аукціонів?

 24. Назвіть обов'язкову умову проведення аукціонів.

 25. Коли починається підготовка аукціону?

 26. Що таке лоти і стринги?

 27. Коли починається огляд товарів аукціону?

 28. Як ведеться аукційний торг (голландська система)?

 29. Коли відбувається оформлення аукційної угоди?

 30. Сутність і найбільш розповсюджена форма аукціону.

 31. Яка інша форма організації аукціону?


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 7 І ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


 1. Що розуміють під корпоративним керуванням?

 2. Яка проблема корпоративного керування в Україні?

 3. Які переваги одержує підприємство при корпоративному керуванні?

 4. Коли з'явився термін “корпоративне керування”?

 5. Поняття корпорації.

 6. Корпоративні права, їхній зв'язок з корпоративним керуванням.

 7. Що являє собою система корпоративного керування?

 8. За рахунок чого досягається ефективність корпоративного керування?

 9. Що являє собою корпоративне право?

 10. Що таке корпоративна культура?

 11. Які загальні принципи корпоративного керування розроблені ОЕСР?

 12. Назвіть учасників корпоративних відносин.

 13. Поняття емітента.

 14. Які зовнішні учасники корпоративних відносин?

 15. Характеристика зацікавлених осіб.

 16. Які інтереси акціонерів і кредиторів?

 17. Які розходження в інтересах основних груп учасників корпоративних відносин?

 18. Головні функції корпоративного керування.

 19. Поняття емітента цінних паперів.

 20. Які емітенти цінних паперів в Україні?

 21. З якою метою випускаються ощадні сертифікати і векселі?

 22. На які групи можна розділити емітентів акцій в Україні?

 23. Для чого здійснюється державна реєстрація інформації про випуск цінних паперів?

 24. Що розуміється в українському законодавстві під випуском цінних паперів?

 25. Назвіть найбільш загальні принципи державної реєстрації цінних паперів.

 26. Яка третя, найбільш важлива функція, виконувана емітентом?

 27. Які функції Правління і Наглядацької ради суспільства?

 28. Яким колективом є акціонери як показує практика (українська і світова)?

 29. Які групи акціонерів виділяють?

 30. Які акціонери звичайно входять до складу наглядацької ради або виконавчого органу підприємства?

 31. Які акціонери не складають більшості колектива?

 32. Дрібні акціонери, їхнє розходження.

 33. Які акціонери є скоріш кредиторами, ніж акціонерами?

 34. Якою повинна бути система корпоративного керування?

 35. Яка ієрархічна структура керування акціонерним підприємством?

 36. Які переваги простої ієрархічної структури керування?

 37. Як акціонери обирають членів ради директорів?

 38. Яка дискримінаційна політика одних учасників корпоративних відносин щодо інших?

 39. Які можуть бути ефективні способи заохочення керівництва акціонерного товариства?

 40. Що таке “кулуарна” емісія?

 41. Дайте приклад несумлінного поводження емітента стосовно потенційних акціонерів.


^ 3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ (КУРСОВОЇ) РОБОТИ.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Контрольна (курсова) робота з курсу “Основи комерційної діяльності” (“Основи бізнесу”) має характер ділової гри, тому що кожен студент при її виконанні повинен поставити себе на місце підприємця, який починає організацію власної справи.


^ ВИБІР ВАРІАНТА КОНТРОЛЬНОЇ (КУРСОВОЇ) РОБОТИ

Остання цифра залікової книжки студента

Види підприємств

0; 1

Приватне підприємство (ПП)

2

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

3

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ)

4

Повне товариство (ПТ)

5

Командитне товариство (КТ)

6

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ)

7

Закрите акціонерне товариство (ЗАТ)

8, 9

Виробничий кооператив (ВК)


За Господарським кодексом України, що вступив в дію з 1 січня 2004р., підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку.

Приступаючи до виконання контрольної (курсовий) роботи, студентам необхідно ознайомитися з положеннями Господарського кодексу, а також зі статтями Цивільного кодексу України, що також набрав сили із січня 2004р. Крім цих основних документів треба ознайомитися з уже діючими законами, що також зазнали змін і доповнень у зв'язку з вступом у дію вищевказаних кодексів. Це закони “Про господарські товариства”, “Про підприємства”, “Про підприємництво”, “Про власність”, “Про цінні папери й фондову біржу”.

Вивчивши ці документи студенти, згідно з варіантом завдання теоретично обґрунтовують створення і організацію власної справи. Це є виконанням першої частини (розділу) завдання. У другій частині (розділі) роботи необхідно описати державну реєстрацію створеного підприємства, згідно з новим, що вступив у силу з 1 липня 2004р., Законом “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців” №755-IV, тому що однією з умов здійснення підприємницької діяльності є державна реєстрація суб'єктів господарювання. Тільки з моменту одержання посвідчення про державну реєстрацію будь-яке підприємство в Україні (за умови проходження реєстрації в інших інстанціях – таких як: органи статистики, податкової інспекції, пенсійного фонду, фонду зайнятості, фонду соціального страхування, включаючи одержання дозволу на виготовлення печатки і штампу підприємства, а також процедуру відкриття постійного розрахункового рахунку в банку), може почати свою виробничу або будь-яку іншу діяльність, що не суперечить діючому законодавству.


^ СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ (КУРСОВОЇ) РОБОТИ


При написанні й оформленні курсової (контрольної) роботи необхідно дотримуватись наступної структури:


Вступ

Розділ 1. (Назва даного розділу повинна відповідати варіанту завдання), наприклад, “Розвиток приватного підприємництва в Україні”, “Товариство з обмеженою відповідальністю як суб'єкт підприємництва”, “Характеристика й організація закритого акціонерного товариства” та ін.

Розділ 2. Порядок державної реєстрації (далі йде організаційна форма підприємства за варіантом завдання і найменування підприємства, наприклад: Порядок державної реєстрації НП “Колосся”.)

Висновок

Список літератури

Додаток


^ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

(КУРСОВОЇ) РОБОТИ


Контрольна (курсова) робота виконується студентами відповідно до вимог кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві (див. Методичні вказівки з оформлення курсових, контрольних робіт, курсових і дипломних проектів на кафедрі менеджменту і маркетингу в міському господарстві). Обсяг контрольної (курсової) роботи строго не обмежується тому що залежить від способу виконання: у рукописному варіанті або з використанням комп'ютерного набору, а також від сумлінного виконання студентами кожного розділу завдання, (титульний аркуш контрольної роботи див. Додаток 2)


^ ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ (КУРСОВОЇ) РОБОТИ


Вступ

У ньому необхідно приділити увагу розвитку підприємництва взагалі або, зокрема, в Україні, визначити мету і завдання роботи.


Розділ 1. (Назва відповідно варіанта завдання, як зазначено вище)

У цьому розділі дається характеристика підприємства згідно з обраним варіантом. Докладно розглядаються питання з організації і діяльності підприємства. Склад засновників (причому сам студент повинен бути основним засновником або входити до складу основних засновників підприємства – це умова є строго обов'язковою!). Порядок формування і розміри статутного фонду підприємства, установчі документи, права й обов'язки засновників, внески в статутний фонд засновників і учасників. Зміст установчих документів, види діяльності підприємств, їхня номінальна вартість (у випадку акціонерних товариств), можливості збільшення або зменшення величини статутного фонду, процес ліквідації підприємства, вибір найменування підприємства (цьому питанню варто приділити особливу увагу, згідно з Господарським кодексом України) та інші питання, що характеризують виробничу, господарську і фінансову діяльність підприємства.


Розділ 2. Порядок державної реєстрації (далі організаційна форма підприємства за завданням і найменування підприємства).

У цьому розділі слід докладно описати порядок державної реєстрації створеного підприємства, починаючи з моменту виникнення самої ідеї його створення до моменту початку підприємницької діяльності.

Для цього необхідно:

– уважно ознайомитися з усіма статтями і положеннями Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців” №755-IV;

– від своєї особи як основного засновника підприємства або від самого підприємства у довільній формі, (наприклад, етапами, “кроками”, “портфелями” і т.п.), теоретично описати порядок державної реєстрації власного підприємства.

Приступаючи до описання порядку державної реєстрації підприємства, потрібно дати визначення державної реєстрації. Потім дати визначення таких понять як: державний реєстратор; єдиний державний реєстр юридичних осіб; місцезнаходження юридичної особи; реєстраційна картка; реєстраційна справа; посвідчення про державну реєстрацію; спеціалізовані друковані засоби масової інформації; фонди соціального страхування.(див. закон про реєстрацію)

У роботі також треба відобразити:

– як і ким відбувається затвердження установчих документів підприємства, чи потрібно завірення підписів на документах нотаріусом, де і як це здійснюється;

– які документи після одержання свідоцтва про реєстрацію підприємства слід подати до органів статистики, місцеву (районну або міську) податкову інспекцію, у дозволяючі органи (районну міську міліцію) для одержання дозволу на виготовлення печатки і штампу підприємства, фонд соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості;

– описати порядок відкриття як тимчасового, так і постійного розрахункового рахунку в банку, які документи необхідні для цього.


Висновок

Тут необхідно підвести підсумок виконаної роботи і зробити висновки.


Список літератури

Дається перелік використаної в контрольній (курсовій) роботі літератури, законів України, інших нормативних документів, спеціальної літератури за курсом.


Додаток

Цей розділ виконують тільки у курсовій роботі. Повинен бути представлений повний пакет документів, необхідних для створення і реєстрації підприємства у всіх інстанціях, передбачених законодавством.

При виконанні ж контрольної роботи досить дати посилання на необхідні документи в тексті роботи.

Список літератури


  1. Цивільний кодекс України. - Харків, 2003.

  2. Господарський кодекс України. - Харків, 2003

  3. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців”, № 755 – IV від.

  4. Основи бізнесу. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП „Рута”, 2004

  5. Основи підприємництва та бізнесу. За ред. В. К. Збарського. - Вінниця, 2004

  6. Іванов Ю. Б. та ін. Вступ до бізнесу.-К., - 1995.

7. Основи комерційної діяльності (Тексти лекцій) Штерн Г. Ю., Репенко І.І. - Харків: ХНАМГ – 2004.


Додаток 1

«Затверджую»

Ціна на умовах ФОБ (FОВ)...порт/ Франко-вагон.. .границя при розрахунках наявними складає _____ грн. Голова (Ген.директор)

«____» ______________________року

Конкурентний лист № 10

Розрахунок ціни на ______________________(приводиться коротка характеристика товару)по-

пра-

вок

Етапи приведення і зміст виправлень, що вводяться

Вихідні

умови

ціни, що розрахо-вуєтьсяКонкурентні матеріали


«____» корп. США

контракт № _______

______________ м.


«____» фірма

Німеччина запропонований лист (оферта) № ____

__ __г.


вихідні дані


величина

поправок

вихідні дані


величина

поправок

1.


Комерційні умови

1.1


Ціна в інвалюті

1.2


Курс валюти в грн.

1.3


Ціна в гривнях

2.


Приведення за комерційними умовами

2.1


По термінах угод

2.2


По базисньм умовах постачань

2.3


За кредитними умовами

2.4


По інших комерційних умовах
а) на кількість
б) на уторгование
в) на технічні гарантії

2.5


Сумарні виправлення

2.6


Ціни, приведені по комерційних умовах

3.


Приведення за технічними характеристиками економічних показників

3.1


З комплексу технічних показників

4.


Ціни, приведені за комерційними умовами і технічними показниками
5.


Затверджувані ціни

Директор фірми

Експерт

Нач. відділу кон'юнктури і цін

Додаток 2


Міністерство науки і освіти України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра менеджменту і маркетингу в міському господарстві

Контрольна робота


на тему: Організація та державна реєстрація ПП „Колос”


З курсу «Основи комерційної діяльності»


Виконав

Студент _____ курсу

групи _____

П.І.П.

Перевірив:

Викладач

П.І.П.


Харків 200___ р.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичних занять і самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” (”Основи бізнесу”) (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання спец. 6.050201-Менеджмент організацій”, 6.050107 - „Економіка підприємств” і 6.050106-“Облік і аудит”.


Укладачі: Репенко Інна Ігорівна

Штерн Галина Юріївна.


Рецензент: Є.М. Кайлюк


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2006, поз. 557

__________________________________________________________________

Підп. до друку 15.06.06 Формат 6084 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Обл. – вид. арк. 1,0. Тираж 300 прим.

Зам. №

__________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002 Харків, вул. Революції, 12.Схожі:

Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconОснови комерційної діяльності
Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконння контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Історія інженерної діяльності» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Історія інженерної діяльності» / укладач
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та одз з курсу «Ризики у маркетингу» / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О....
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з курсу „Основи комерційної діяльності” iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи