“Економіка підприємства” icon

“Економіка підприємства”
Назва“Економіка підприємства”
Сторінка5/6
Дата23.06.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
Задача 54. На основі даних, наведених у табл. 13, розподілити між окремими членами бригади загальний заробіток, що склав 2700 грн.

Таблиця 13

П.І.Б

Тарифний розряд

Відпрацьовано годин

Годинна тарифна ставка, грн.

КТУ

Робітник 1

III

168

2,88

1,1

Робітник 2

V

176

3,68

0,9

Робітник 3

IV

184

3,24

1,0Задача 55. Розрахувати заробіток робітника за різними системами оплати праці й обґрунтувати, яка з них може забезпечити найменшу зарплатомісткість продукції, що виробляється за даними табл. 14.

Таблиця 14

Система оплати праці

Умови стимулювання залежно від якості праці

Відрядно-преміальна

Збільшення заробітку робітника за подачу продукції на склад з першого пред’явлення на:

100% премія 25%

95-99% премія 15%

90-94% премія 10%

Відрядно-прогресивна

Збільшення заробітку за перевиконання робітником плану:

до 5% - коефіцієнт збільшення 1,25

більше 5% - коефіцієнт збільшення 1,5


За попередній період мали місце такі показники:

 • норма часу на виготовлення одного виробу – 0,9 нормо/год.;

 • годинна тарифна ставка – 0,5 грн.;

 • фактично вироблено одним робітником 650 виробів, які подані з першого пред’явлення;

 • планове завдання одного робітника – 610 виробів.
Запитання для перевірки

 1. Характеристика елементів тарифної системи.

 2. Форми оплати праці, умови їх застосування.

 3. Системи оплати праці, визначення заробітку за кожною з них.Тема 7. Витрати підприємства
Теоретичні відомості

Витрати – це визначення затрат факторів, необхідних для здійснення підприємством виробничої та комерційної діяльності, у грошовому вираженні.

У загальному вигляді витрати визначаються як добуток величини затрачених факторів виробництва і ціни за одиницю фактора.

Собівартість продукції – це витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції.

Класифікаційні ознаки витрат

Класифікаційні групи

 1. За економічними елементами

 1. Матеріальні витрати.

 2. Витрати на оплату праці.

 3. Відрахування на соціальні заходи.

 4. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів.

 5. Інші витрати.

 1. За ступенем однорідності

 1. Одноелементні статті витрат.

 2. Комплексні статті витрат.

 1. За методом віднесення до собівартості одиниці продукції

 1. Прямі витрати.

 2. Непрямі витрати.

 1. За ступенем залежності від обсягу виробництва

 1. Постійні витрати.

 2. Змінні витрати.


Одноелементні статті витрат - такі, що складаються з витрат, які належать до одного елемента. Комплексні статті витрат, навпаки, містять у собі витрати, що належать до різних елементів витрат.

До прямих витрат належать витрати, безпосередньо пов’язані з виготовленням окремих видів робіт (послуг) і величина яких може бути визначена точно. Непрямі витрати не пов’язані з виготовленням конкретного виду продукції (послуги), відносяться до всієї номенклатури продукції і розподіляються між окремими калькуляційними одиницями посередньо.

До постійних витрат належать такі, величина яких не змінюється із зміною обсягу виробництва. Вони повинні бути сплаченими, навіть якщо підприємство не виготовляє деякий час продукцію (послуги). Змінні витрати, навпаки, збільшують або зменшують свою величину пропорційно до зміни обсягу виробництва.

У разі визначення постійних і змінних витрат слід звернути увагу на період часу, в межах якого відбувається розподіл.

Миттєвий період (період часу занадто короткий для зміни факторів виробництва) – всі витрати є постійними, оскільки витрати на придбання цих факторів вже здійснено і можливість їх зміни відсутня.

Короткостроковий період (період часу достатній для зміни будь-яких факторів виробництва, крім основного капіталу) – до постійних відносяться амортизаційні відрахування, орендна плата, платежі з обов’язкового страхування майна підприємства, оплата праці апарату управління підприємства і т.ін.; до змінних - витрати на технологічне паливо, енергію, покупні ресурси і т.ін.

Довгостроковий період (період часу достатній для зміни всіх факторів виробництва) – всі витрати є змінними.
Практичні задачі


Задача 56. Визначити величину матеріальних витрат на виробництво 1 т харчових продуктів із м’яса мідій: крем-соус, консерви, ікра білкова, крекер. Необхідні дані щодо питомих витрат (кг на 1 т продукту) наведено в табл. 15.

Таблиця 15

Види матеріалів

Ціна, грн./кг

Крекер

Крем-соус

Консерви

Ікра білкова

Мідійний бульйон

0,62

920

150

-

4000

Манна крупа

2,12

161

-

-

-

Крохмаль

4,24

537

-

-

-

Цукор

3,15

20

25

-

-

Часник

7,23

4,3

-

-

-

Сода харчова

2,50

1,5

-

-

-

Лимонна кислота

9,28

1,5

-

-

-

Рослинна олія

5,70

600

720

-

-

Сіль

0,55

15

15

11,2

-

Гірчиця

5,73

-

70

-

-

Оцет

1,09

-

20

-

-

Яблучний пектин

2,64

-

0,8

-

-

М’ясо мідій

3,84

-

-

700

-

Соус

3,26

-

-

338

-

Ароматизатори

225,0

-

-

-

0,2

Харчовий барвник

285,0

-

-

-

0,1


Задача 57. У звітному році собівартість продукції становила 287 тис. грн. У структурі витрат матеріальні витрати складають 45%, витрати на оплату праці – 25%. У плановому році передбачається зниження матеріальних витрат на 5%, збільшення витрат на оплату праці на 10% (через зростання розміру мінімальної заробітної плати). Визначити собівартість продукції у плановому році.


Задача 58. Накладні витрати підприємства за місяць характеризуються такими даними, грн.:

Витрати на контроль якості продукції

 • 7525

Оплачена відпустка

 • 6200

Витрати на допоміжних робітників

 • 6000

Витрати на механічну обробку

 • 9400

Витрати на робочу силу з технічного обслуговування верстатів

 • 4500

Витрати на електроенергію

 • 9720

Ручні інструменти

 • 1171

Страхування верстатів

 • 185

Страхування будівлі цеху

 • 150

Оренда виробничих приміщень

 • 2500

Амортизація верстатів

 • 9250

Разом

56601


На підприємстві виготовляються чотири види продукції, витрати ресурсів на їх виробництво наведено в табл. 16.

Таблиця 16

Показники

Види продукції

Разом

А

Б

В

Г

Площа цеху, м2

1800

1500

800

900

5000

Електроенергія, кВт-год.

27000

6600

8500

6500

48600

Вартість обладнання, тис.грн.

30

20

8

16

74

Допоміжні робітники, чол.

3

3

1

1

8

Усього робітників, чол.

19

24

12

7

62

Години з технічного обслуговування верстатів

3000

2000

3000

1000

9000

Машино-години роботи верстатів

30000

36000

19000

8000

93000

Витрати на механообробку

3500

4300

1000

600

9400

Ручні інструменти

491

441

66

173

1171

Витрати на контроль

2050

2200

1775

1500

7525


Необхідно розподілити зазначені витрати за окремими видами продукції, використовуючи такі критерії розподілу:

 1. Площа,

 2. кВт-год,

 3. вартість обладнання,

 4. кількість допоміжних робітників,

 5. загальна кількість робітників,

 6. кількість годин з технічного обслуговування верстатів,

 7. прямий розподіл.


Задача 59. На підприємстві було виготовлено 20 т м’ясних і 45 т овочевих консервів, 10 т супровідної продукції. Розмір оплати праці на виготовлення 1 т м’ясних консервів – 55,68 грн., овочевих консервів – 46,82 грн., іншої продукції – 38,77 грн. Визначити розмір непрямих витрат у собівартості кожного виду продукції, якщо загальна їх величина складає 34 тис. грн.


Задача 60. Використовуючи наведені приклади графіків, визначити модель поведінки запропонованих видів витрат. На вертикальних осях графіків відображається загальна вартість у гривнях, по горизонталі – випуск продукції. Графіки можуть використовуватись кілька разів:

 1. Амортизаційні відрахування, обчислені методом нарахування пропорційно виготовленої продукції.

 2. Заробітна плата працівника за погодинною формою оплати.

 3. Заробітна плата працівника за відрядною формою оплати з фіксованим мінімумом.

 4. Заробітна плата ремонтного персоналу. На кожного працівника припадає 1000 машино-годин або менше(тобто одна людина повинна відпрацювати 0-1000 годин, дві – 1001-2000годин…).

 5. Орендна плата за приміщення цеху.

 6. Вартість мастильних матеріалів для верстатів. Вартість на одиницю матеріалу зменшується з кожним використаним 1 кг цих матеріалів(1 кг – 10 грн., 2 кг – 19,98 грн., 3 кг – 29, 94 грн… Мінімально припустима ціна – 9,2 грн. за 1 кг).

 7. Амортизаційні відрахування, обчислені рівномірним методом.

 8. Заробітна плата працівника за відрядною формою оплати.

 9. Заробітна плата працівника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.

 10. Орендна плата за приміщення цеху. В угоді зазначена величина орендної плати 100 тис. грн., яка зменшується на 1 грн. за кожну основну людино-годину, що була відпрацьована понад 200 тис. годин. Однак мінімальна орендна плата дорівнює 20 тис. грн. і повинна бути сплачена.

 11. Вартість використаних основних виробничих матеріалів.

 12. Витрати на електроенергію. Встановлена фіксована плата за споживання електроенергії в межах певної норми, плюс додаткова оплата за кожний кВт електроенергії, спожитої понад встановлений норматив.А Б В Г


Д Е Є Ж


З И І Ї


Задача 61. Визначити собівартість виготовлення вала керма, якщо маса заготовки – 8,5 кг, чиста вага – 7 кг. Ціна заготовки складає 56 грн., вартість відходів – 500грн./т . Витрати на оплату праці при виготовленні одиниці продукції становлять 2,36 грн., загальновиробничі витрат – 150% від фонду оплати праці, загальногосподарські витрати – 90%.

Задача 62. На підприємстві виробництво пральних машин здійснюється в трьох виробничих цехах (механічної обробки, збирання і фарбування), і за допомогою двох служб (транспортування матеріалів і контроль якості продукції). Необхідно розподілити накладні витрати за виробничими підрозділами і визначити собівартість виготовлення пральної машини.

У звітному році при виготовлені 1500 машин були здійснені такі витрати, дол.:

Таблиця 17

Види витрат

Цех мех. обробки

Цех збирання

Фарбуваль-ний цех

Транспорт-на служба

Служба якості

Матеріальні витрати

240000

160000

40000

4000

-

Витрати на оплату праці

10000 год. по 3,72$

5000 год. по 2,88$

3000 год. по 3,60$

8000

11200

Інші витрати

41920

12960

7920

8000

2400


Частка участі служб в одержанні прибутку(%) оцінюється таким чином:

Таблиця 18

Показники

Цех мех. Обробки

Цех збирання

Фарбуваль-ний цех

Транспорт-на служба

Разом

Транспортна служба

60

30

10

-

100

Служба якості

40

30

20

10

100


Задача 63. Визначити величину витрат підприємства у наступному році в разі збільшення обсягу виробництва на 20%, якщо в попередньому році вона становила 688 тис.грн., з них величина постійних витрат – 138 тис. грн.


Задача 64. Виробнича потужність підприємства, на якому виготовляється один вид продукції, склала 800 тис. шт. у рік, виручка від реалізації продукції – 4320 тис. грн. Постійні витрати виробництва становлять 800 тис. грн., змінні витрати – 1600 тис. грн. Визначити критичний обсяг виробництва продукції.


Задача 65. Продажна ціна виробу за планом склала 400грн., а фактично була підвищена на 12 %. Постійні витрати дорівнюють 3000 тис. грн., змінні витрати на одиницю продукції – 250 грн. Визначити ступінь впливу зміни ціни на критичний обсяг випуску продукції.


Запитання для перевірки

 1. Виробничі витрати.

 2. Собівартість продукції.

 3. Класифікація витрат.

 4. Фактори зниження собівартості продукції.Тема 8 . Фінансові результати діяльності


Теоретичні відомості

Доходи – це надходження коштів від будь-якої діяльності.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є метою діяльності підприємства.

Інвестиційна діяльність – це придбання і реалізація необоротних активів.

Фінансова діяльність – це операції, що приводять до зміни розміру й складу власного і позикового капіталу підприємства.


^ Дохід (виручка) від реалізації продукції

Податок на додану вартість

Акцизний сбір

^ Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці

Інші прямі витрати

Загальногосподарські витрати

^ Валовий прибуток

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Прибуток до оподаткування

^ Податок на прибутокЧистий прибуток


Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з їх отриманням витрати. Прибуток – це якісний показник, оскільки його величина відображає зміну обсягів доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини поточних витрат. Тобто прибуток, як кінцевий результат діяльності, синтезує всі сторони діяльності підприємства, ефективність його господарської діяльності.

Існують такі види прибутку, що класифікуються за такими ознаками:

 1. за видами діяльності:

 • прибуток від операційної діяльності, тобто прибуток від реалізації, який визначається як різниця доходу від реалізації, зменшена на суму нарахованого ПДВ, акцизного збору, суми витрат, включених до собівартості продукції, адміністративних витрат, витрат на збут;

 • прибуток від інвестиційної діяльності, який отримано від діяльності, що не зв’язана з реалізацією продукції;

 • прибуток від фінансової діяльності – прибуток, який отримано від діяльності, яка призвела до зменшення власного та позикового капіталу;

 • прибуток від надзвичайної діяльності – прибуток (збиток) від стихійних лих;

 1. за характером використання:

 • розподілений прибуток – прибуток, який розподіляється у звітному періоді за напрямами, передбаченими установчими документами (формування статутного капіталу);

 • нерозподілений прибуток – сума прибутку, яка не була розподілена у звітному періоді;

 1. за складом:

 • валовий прибуток – прибуток від реалізованої продукції, який розраховується шляхом різниці чистого доходу і собівартістю реалізованої продукції;

 • маржинальний прибуток – граничний додатковий прибуток, отриманий внаслідок реалізації додаткової продукції;

 • загальний прибуток – загальна сума прибутку підприємства, що включає фінансові результати від різних видів його діяльності.

Рентабельність – це відносний рівень прибутку, який характеризує ефективність діяльності підприємства і визначається як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника діяльності (витрат або ресурсів). Коефіцієнти рентабельності розрізняються за об’єктом визначення та видом прибутку. Найчастіше використовується показник рентабельності витрат:

Кр = .


^ Практичні задачі


Задача 66. Підприємство, яке виготовляє фасонні елементи трубопроводів, планує розширити асортимент своєї продукції за рахунок нових споживачів у Росії. Визначити величину прибутку і рівень рентабельності нової асортиментної групи за даними, наведеними в табл.19.

Таблиця 19

Найменування продукції

Типорозмір, мм

Кількість,

шт.

Ціна ,

грн./шт.

Собівартість , грн./шт.

1.Відводи

14-89

44000

8,0

7,0

2.Відводи, що виготовляється на ТВЧ


89-426


19800


104,0


92,0

3.Відводи з легірованих сталей


85-325


18400


160,0


145,0

4. Відводи чавунні

477-830

1100

164,0

148,0

5.Труби

14-426

22000

98,0

90,0

6.Переходи

14-426

8000

39,0

35,0

7.Трійники

14-45

4400

10,0

9,0

8.Трійники

50-426

4500

85,0

75,0

9.Трійники

477-830

1300

310,0

280,0


Задача 67. Виробнича собівартість верстата склала 12,7 тис. грн. Визначити, як зміниться рентабельність верстата, якщо планується скоротити витрати на 3,6% і відпускна ціна залишиться така сама – 14,2 тис. грн.


Задача 68. Готель в центрі міста має свою пральню. Оскільки рівень завантаження готелю останнім часом був невеликий – близько 20%, і потужності пральні не використовувались повною мірою, було вирішено відокремити пральню в самостійну господарчу ланку. Установчим договором передбачено, що замовлення готелю будуть виконуватися за ціною з 1% рентабельності. Для інших споживачів ціна буде враховувати 30% рентабельності. Визначити ціну прання для різних споживачів, доходи, прибуток і рентабельність пральні, якщо загальний обсяг прання становить 70 т білизни, з яких 24 т - білизна готелю. Витрати на прання всієї білизни становили 110 тис.грн.


Задача 69. На виробничому підприємстві, виготовляються вироби, на одиницю яких витрачається 50 кг матеріалу, (покупна ціна складає 800 грн. за тонну). Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю виробу складає 8грн., додаткова заробітна плата – 10 % від основної зарплати, відрахування на соціальні заходи – 37,5%. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування становлять 50% від основної заробітної плати. Загальновиробничі витрати по підприємству дорівнюють 3000 тис. грн., адміністративні – 600 тис. грн. Загальна сума заробітної плати виробничих робітників за відрядними розцінками складає 1500 тис. грн. Витрати на збут заплановані в розмірі 3% від виробничої собівартості виробу. Рентабельність одиниці продукції складає 18%. Розрахувати повну собівартість і відпускну ціну одиниці продукції на підприємстві.


Задача 70. Підприємство в звітному році реалізувало 18000 од. продукції. Продажна вартість одиниці продукції складала 250 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції - 140 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 650 тис. грн. Визначити критичний обсяг виробництва і додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство при скороченні змінних витрат на 8 %, а постійних витрат на 35 тис. грн. Як зміниться показник рентабельності продукції?


Задача 71. За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації продукції склав 365 тис. грн., а собівартість продукції - 290 тис. грн., у тому числі витрати на заробітну плату виробничих робітників – 70 тис. грн. Визначити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підприємства, якщо обсяг реалізації збільшився на 10 %, а частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції цеху складає 0,3.


Задача 72. Підприємство, яке випускає однорідну продукцію, має такі витрати на одиницю продукції: сировина і матеріали – 3 грн., витрати на оплату праці – 2 грн., інші витрати – 0,8 грн. Продажна ціна одиниці виробу складає 6,8 грн. Визначити необхідний обсяг реалізації продукції, який би забезпечив одержання 10000 грн. чистого прибутку, якщо податок на прибуток 25 %.


Задача 73. На основі даних, наведених у табл. 20, визначити чистий дохід від реалізації продукції, валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності.

Таблиця 20

Показники

Тис. грн.

Виручка від реалізації продукції

6000

ПДВ

1000

Елементи виробничої собівартості:

 • прямі матеріальні витрати

 • прямі витрати на оплату праці

 • інші прямі витрати


1600

900

700

Адміністративні витрати

820

Витрати на збут

210

Сума штрафів, сплачених підприємством

1,5

Прибуток, отриманий від оренди

2,1

Сума відсотків, сплачених за кредит

1,8

Отримані дивіденди на придбані підприємством акції

0,6

Прибуток від продажу основних фондів

0,3


Задача 74. За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації продукції склав 265 тис. грн., а собівартість продукції - 370 тис. грн., у тому числі витрати на заробітну плату виробничих робітників – 50 тис. грн. Визначити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підприємства, якщо обсяг реалізації збільшився на 20 %, а частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції цеху складає 0,4.


Задача 75. Визначити показники рентабельності за даними, наведеними у табл. 21 (тис. грн.)

Таблиця 21

Показники

2003р.

2004р.

2005р.

Фінансовий результат від звичайної діяльності


6978,3


5516,6


14996,6

Фінансовий результат від усіх видів діяльності


6328,3


5227,9


9287,9

Середньорічна вартість основних фондів

238176,4

245944,9

253474,9

Доходи

36589,1

42715,0

51495,1

Витрати

24971,3

32732,1

40977,91   2   3   4   5   6

Схожі:

“Економіка підприємства” iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.
Економіка та управління підприємствами (підприємства промислові; підприємства апк; підприємства ринкової інфраструктури ); 08. 00....
“Економіка підприємства” iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства конспект лекцій
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconН.І. Склярук методичні вказівки з курсу «Економіка підприємства» до виконання контрольної роботи
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства методичні вказівки для самостійної роботи студентів І проведення практичних занять
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
“Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
“Економіка підприємства” iconН.І. Склярук економіка підприємства конспект
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства ю. Ю. Леонт’єва конспект лекцій з курсу «страхування»
Економіка І підприємництво” (напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»), напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»...
“Економіка підприємства” iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
“Економіка підприємства” iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи