Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ”
Скачати 94.11 Kb.
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ”
Дата23.06.2012
Розмір94.11 Kb.
ТипДокументи


Змістовно-діяльнісна структура модулів

навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9^ Модуль 1. Філософські основи класичного позитивізму.


НЕ

1.1

Походження, сутність та історичний розвиток філософського позитивізму.

Історичні умови, теоретичні джерела та етапи формування і розвитку філософії позитивізму. Поняття “позитивності” в класичній концепції О. Конта та позитивність закону. Друга хвиля позитивізму кінця XIX ст. Логічний атомізм Расела-Вітгінштейна і неопозитивізм “Віденського гуртка”. Аналітична філософія 50-х років XX ст. Постпозитивізм та його правові інтерпретації.


Література:

 1. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: Изд-во Московского ун-та 1978. – С. 8 – 101.

 2. Желтова В.П. Философия и буржуазное правосознание. – М.: Наука, 1977. – Гл.I., § 2 “Чистая теория права” Г.Кельзена и её философские источники”. – С. 34 – 45.

 3. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость? – М.: ЮГОНА, 2002. – Юридический позитивизм. – С. 108 – 131.

 4. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М., 1997. – Разд.V., гл. 5, § 4, 8. – С. 586 – 606.

2

1

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
3


5


2

 1. Соціологізм як різновид і антипод юридичного позитивізму.

 2. Юридичний позитивізм і соціологічна юриспруденція.

5

10

НЕ

1.2

Співвідношення філософського позитивізму з юридичним позитивізмом.

Виникнення юридичного позитивізму, його соціально-економічні та ідеологічні джерела, зв`язок з теорією природного права та історичною школою права.

Гносеологічний зв’язок форм філософського позитивізму з історичним розвитком юридичного позитивізму.

Література:

 1. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М., 1997. – С. 635 – 639.

 2. Опалек К., Вроблевский Е. Юридический позитивизм // Против современной правовой идеологии империализма. – М.: Изд-во ин. лит., 1962. – С. 25 – 69.

 3. Патей-Братасюк М. Нариси з філософії права. – Тернопіль, 2002. – 92 с. – (Юридичний позитивізм як форма дегуманізованого західноєвропейськогораціоналізму. Позитивізм та легізм. – С. 48 – 61.

 4. Сабо И. Ганс Кельзен и марксистская теория права // Против современной правовой идеологии империализма. – М.: Изд-во ин. лит., 1962. – С. 297 – 341.

2

1

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
5


5


510

НЕ

1.3

Класичний юридичний позитивізм.

Основні теоретичні принципи юридичного позитивізму. Ототожнення права і закону. Гносеологічне обґрунтування презумпції справедливості діючого закону. Принцип “закон є закон”. Догматизм. Формалізм. “Юридичне мислення” та експлікація його методу.

Формально-догматичний метод в праві. Юридичний позитивізм як обгрунтування формально-догматичного методу. Право як повна і несуперечлива логічна система. Судочинство як процес умовиводу по першій фігурі силогізму. Формування і розвиток юридичної логіки. Завдання правової науки з точки зору основних напрямків юридичного позитивізму: “логіка правових конструкцій”, “юриспруденція понять”. Розробка і розвиток юридичної техніки. Історична обмеженість та позаісторичне значення досягнень класичної форми юридичного позитивізму.

Література

 1. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М., 1997. – Разд.V., гл. 5, § 4, 8. – С. 586 – 606, 635 – 639.

 2. Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. – М.: Академия, 1996. Гл. 6 “Позитивистские теории права”. – С. 138 – 163.

 3. Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. – М.: Наука, 1971. – Гл. III “Юридический позитивизм”. – С. 161 – 242.

 4. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень. – К.: Атіка, 2005. – С. 521-524.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
3


5


2
10
Всього за модулем 1

30
^ Модуль 2. Неопозитивізм та нормативізм.


НЕ

2.1

Неопозитивізм в праві: основні теоретичні принципи та напрямки..

Неопозитивізм в праві та аналітична юриспруденція. Римські, середньовічні та новітні джерела вказаних напрямків. Логіко-лінгвістичний аналіз структури і мови закону. Ідея конвенціального визначення права в концепції Г.Вільямса. Метод формального розуміння юридичних понять в концепції Г.Харта. Первинні та вторинні правові правила як правила визнання. “Останнє правило”. Конвергенція юридичного неопозитивізму та інших концепцій права.


Лiтература

 1. Туманов В.А. Неопозитивизм в буржуазной теории права // Сов. госуд. и право. – 1970. – № 1.

 2. Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства. – М.: Гнозис, Логос, 1994. – 328 с.

 3. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – “Чисте” вчення про право. – С. 18 – 20.

 4. Четвернин В.А. Естественное право и легистский неопозитивизм // История политических и правовых учений. XX в. – М.: Наука, 1995. – С. 114 – 136.

4

4

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


3


2

 1. Прагматичний позитивізм: основні положення та напрямки
5

6

НЕ

2.2

Нормативізм як сучасна форма розвитку юридичного позитивізму.

Нормативізм Г.Кельзена як сучасна форма розвитку позитивістської парадигми в праві. Роль неокантіанських і феноменологічних джерел у “вченні про чисте право”. Норма як предмет юридичної науки. Протиставлення належного і наявного в розумінні природи норми. Право як самодостатній феномен належного. Онтологічний та гносеологічний зміст Grund-норми в системі ієрархії норм. Нормативістський метод права. Держава як система позитивного права. Верховенство міжнародного права.


Лiтература

 1. Четвернин В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории права и государства. – М.: Дело, 1997. – 120 с. – (Легистское понятие права. – С. 37 – 47.).

 2. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. – Вып 1. – М., 1987 – 88. – С. 23-49.

 3. Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН, 1986. – С. 8 – 24.

4

1

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


3


26

НЕ

2.3

Аналітична юриспруденція.

Аналітична юриспруденція. Римські, середньовічні та новітні джерела вказаних напрямків. Логіко-лінгвістичний аналіз структури і мови закону. Ідея конвенціального визначення права в концепції Г.Вільямса. Метод формального розуміння юридичних понять в концепції Г.Харта. Первинні та вторинні правові правила як правила визнання. “Останнє правило”. Конвергенція юридичного неопозитивізму та інших концепцій права.


Лiтература

 1. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: Изд-во Московского ун-та 1978. – С. 8 – 101.

 2. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 349-360.

 3. Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства. – М.: Гнозис, Логос, 1994. – С. 310-326.

2

1

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


3


26

НЕ

2.4

Концепція Г. Харта.

Метод формального розуміння юридичних понять в концепції Г.Харта. Первинні та вторинні правові правила як правила визнання. “Останнє правило”.

Конвергенція юридичного неопозитивізму та інших концепцій права.

Лiтература

 1. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. Учебное пособие. – М.: Вестник, 1997. – Гл. II., § 3 “Юридический позитивизм”. – С. 349 – 398.

 2. Данильян О.Г. Философия права. – М.: Эксмо, 2006. – С. 143-156.

 3. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. - С. 433-443.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


3


26

НЕ

2.5

Постпозитивізм та його правові інтерпретації.

Концепція науки та розвитку наукового знання К. Поппера. Концепція «зміни парадигм» та методологічні директиви Т. Куна. Методологія науково-дослідницьких програм І. Лакатаса. Теоретико-методологічний плюралізм Т. Феєрбенда.

Література

 1. Кохановский В. П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – С. 501-560.

 2. Сорокина Ю.В. Введение в философию права. – С. 25-59.

 3. Данильян О.Г. Философия права. – М.: Эксмо, 2006. – С. 294-303.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


3


26
Всього за модулем 2

30
Всього балів

100

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ”
Поняття “позитивності” в класичній концепції О. Конта та позитивність закону. Друга хвиля позитивізму кінця XIX ст. Логічний атомізм...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Розуміти І знати об'єкт І предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи