Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Скачати 292.83 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Дата23.06.2012
Розмір292.83 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

Професор_________________М.Ю.Коломоєць

«_____»____________________ 2008 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ

на 2008- 2009 навчальний рік


Факультет

-

Фармацевтичний

Спеціальність

-

клінічна фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

-

Спеціаліст

Кваліфікація

-

провізор клінічний

Кафедра

-

пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології

Курс

-

5

Семестр

-

ІХ

Лекції

-

10 год

Практичні заняття

-

40 год

Самостійна робота

-

31 год

Семестровий залік

-

ІХ семестр

Іспит

-

-

Всього годин

-

81


Робочу навчальну програму складено на основі навчальної програми курсу за вибором «Фітотерапія» для студентів вищих навчальних закладів освіти (Міністерство охорони здоров’я України, Київ, 1999 р.); навчальної програми курсу за вибором «Основи сучасної гомеопатії» для студентів вищих медичних закладів освіти (МОЗ України, Київ, 1999); ОПП, ОКХ.

Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри, професор О.В. Пішак


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармакологічного та фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету 12 травня 2008 р. (протокол № 5)


Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба

І. ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ


Серед препаратів, які застосовуються в сучасній лікарській практиці, близько 35% становлять фітозасоби та гомеопатичні медикаменти рослинного, мінерального та тваринного походження.

У сучасній клінічній практиці роль фітотерапії та гомеопатії як комплементарних (підсилюючих, доповнюючих) методів прогресивно зростає. Це зумовлено їх незначною токсичністю і біологічною безпечністю для організму, а також специфічними особливостями їх резорбтивної дії: значна широта терапевтичного спектра, поступовість нарощування клініко-фармакологічного ефекту, комплексність впливу на різні механізми патологічного процесу, відносно рідкі прояви негативних реакцій навіть в умовах їх тривалого застосування.

^ Завдання вивчення основ фітотерапії та гомеопатії

Підготовка студентів з основ фітотерапії та гомеопатії передбачає теоретичне і практичне навчання бакалавра фармації основним видам професійної діяльності у галузі лікарських фіто- та гомеопатичних засобів різного походження, що вимагає вирішення таких завдань:

 1. навчити студентів раціонального використання фітозборів та готових лікарських фітотерапевтичних форм (настої, настоянки, мікстури, капсули, мікросфери, таблетки) у комплексному лікуванні;

 2. навчити майбутніх фармацевтів раціонального використання різних форм гомеопатичних препаратів рослинного, тваринного та мінерального походження;

 3. ознайомити майбутніх фахівців з основними методиками сучасної біологічної терапії (гомотоксикологія, органопатія, ізопатія, метод Фолля).


ІІ. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ


 1. Латинська мова:

Основи граматики. Правопис латинських назв лікарських рослин, родин і сировини рослинного та тваринного походження.

 1. ^ Органічна хімія:

Фізичні та хімічні властивості різних класів органічних сполук. Методи виділення і очистки біологічно активних речовин (БАР). Встановлення структури та ідентифікація БАР, якісний та кількісний аналіз. Визначення фізичних показників. Кристалізація органічних сполук.

 1. ^ Анатомія людини і основи фізіології:

Загальна характеристика органів і різних систем організму. Норма і патологія органів та систем. Корекція функцій органів і систем організму за допомогою лікувальних засобів.

 1. Ботаніка:

Основні поняття ботаніки: будова клітини, рослинні тканини, типи тканин, їх будова, морфологія, анатомія, фізіологія, систематика, екологія рослин, рослинність, типи рослинногості. Принципи ботанічної класифікації лікарських рослин, латинські та українські назви лікарських рослин.

 1. Фармакогнозія:

Розробка систем раціонального природокористування ресурсами лікарських рослин; вірна і своєчасна заготівля лікарської рослинної сировини (ЛРС); переробка ЛРС в лікарський засіб та проведення їх товарознавчого аналізу, використання нормативно-технічної документації, фармакопейних статей Державної фармакопеї.

 1. ^ Основи клінічної фармакології:

Основні групи сучасних лікарських засобів. Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських засобів. Основні клінічні ефекти застосування лікарських препаратів при лікуванні захворювань внутрішніх органів.


ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

 1. Визначення фітотерапії як одного з сучасних методів лікування, її завдання. Можливості, форми і методи фітотерапії, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні, реабілітації та профілактиці.

 2. Основні теоретичні і методичні аспекти сучасної немедикаментозної терапії і реабілітації. Саногенетичні процеси, їх складові частини. Можливості впливу на них в клінічних умовах. Поняття про методи комплементарної (підсилюючої, доповнюючої) медицини. Визначення фітотерапії як складової частини комплементарної медицини.

 3. Основні історичні етапи розвитку фітотерапії. Її роль та місце в сучасній лікарській практиці. Організація фітотерапевтичної допомоги хворим різного профілю.

 4. Сучасні уявлення про механізми дії фітотерапії. Найбільш важливі результати наукових досліджень по обгрунтуванню методу.

 5. Загальні принципи застосування фітотерапії – етапність, комплексність (непротиставлення фітотерапії іншим методам і засобам), системність, індивідуалізація, тривалість та безперевність, поступовість, безпечність.

 6. Біологічна і фармакологічна характеристика лікарських рослин. Класифікація та характеристика основних фізіологічно активних сполук первинного і вторинного синтезу: полісахаридів, рослинних ферментів, органічних кислот, вітамінів, біофлавоноїдів, дубильних речовин, гіркот, сапонінів, антраглікозидів, антибіотиків, мікроелементів. Їх значення у формуванні ефектів рослинних ліків.

 7. Характеристика сильнодіючих речовин та рослинних отрут: алкалоїдів, кумаринів, серцевих глікозидів. Обмеження в застосуванні рослин з вказаною дією. Правила запобігання отруєнь лікарськими рослинами.

 8. Загальні принципи формування фітокомпозицій. Роль хімічного складу рослин у визначенні структури фітокомпозицій заданої терапевтичної дії.

 9. Основні лікарські форми з рослин з рідким дисперсним середовищем (настої, відвари, мацерати, настоянки), з пластично-пружним середовищем (мазі, супозиторії) та тверді (порошки, гранули, таблетки). Правила виготовлення та використання настоянок, відварів, чаїв, напарів, лікувальних ванн у стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних, санаторно-курортних установах, а також в домашніх умовах. Рослинна лікарська сировина та фітозасоби для інгаляцій.

 10. Поняття про ароматерапію, фітодієтику, фітокосметику, фітодизайн. Принципи дозування водних і спиртових екстрактів з рослин. Дози фітозасобів в педіатричній та геріатричній практиці.

 11. Номенклатура лікарської сировини рослинного походження. Методи ідентифікації рослин. Визначення рослинної лікарської сировини. Правила збору та заготівлі лікарських рослин. Органолептичне визначення придвтності лікарської сировини. Культивування лікарських рослин. Рослини з отруйними та токсичними властивостями. Рідкісні та зникаючі рослини. Рослини, що занесені до Червоної книги.

 12. Загальні відомості про рослини з адаптогенною, імуномоделювальною та депуративною дією. Лікарські рослини як джерела вітамінів та мікроелементів. Використання фітозасобів з антиоксидантними властивостями.

 13. Особливості фітодієтики при забрудненні навколишнього середовища радіоактивними нуклідами. Рослини, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму.

 14. Фітотерапія в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією дихальної системи. Основні групи лікарських рослин за їх терапевтичним впливом на дихальні шляхи: антимікробні, відхаркувальні, потогінні та жарознижувальні, спазмолітичні, гіпоменсибілізувальні та протизапальні. Методи аерозольфітотерапії в комплексному лікуванні захворювань органів дихання.

 15. Фітотерапія при гострих респіраторних захворюваннях та ураженнях верхніх дихальних шляхів (риніт, тонзиліт, фірингіт, ларингіт). Методи та засоби фітотерапії в комплесному лікуванні та реабілітації хворих на пневмонію залежно авід стадії запального процесу. Використання фітотерапії при хронічних неспецифічних захворюваннях легень.

 16. Фітотерапія в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією серцево-судинної системи. Характеристика лікарських рослин ангіопротекторної, кардіопротекторної, регулювальної тонус судин (при артеріальній гіпер- та гіпотензії), гіполіпідемічної, гіпокоагуляційної та сечогінної дії. Місце фітотерапії в комплесному лікуванні артеріальної гіпертензії.

 17. Роль рослинних засобів у запобіганні прогресуванню атеросклерозу. Фітозасоби в комплексному лікуванні хронічної ішемічної хвороби серця. Місце фітотерапії в реабілітації хворих на інфаркт міокарда та стабільні форми стенокардії. Застосування фітозасобів у хворих х хронічною недостатністю кровообігу і порушеннями серцевого ритму.

 18. Використання фітотерапії при деяких захворюваннях ротової порожнини. Лікарські рослини антимікробної, протизапальної та гіпосенсибілізувальної, регенераторної, гіперкоагуляційної (кровоспинної) дії. Застосування фітотерапії при запальних процесах ротової порожнини (стоматит, гінгівіт). Фітотерапія в комплексному лікуванні пародонтозу.

 19. Фітотерапія в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією органів травлення. Фітотерапевтична систематизація рослин за типом їх дії на органи травлення: ті, що збуджують апетит та стимулюють секреторну функцію травного каналу, протизапальні, обволікувальні, проносні, антидіарейні, газогінні (кармінативні), гепатопротекторні, жовчогінні, глистогінні, спазмолітичні, регенераторні, гіперкоагулювальні (кровоспинні) та такі, що регулюють шлункову гіперсекрецію.

 20. Рослинні засоби в комплексному лікуванні хронічного гастриту та виразкової хвороби шлунка. Фітодієтика при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Використання рослинних соків у лікуванні виразкової хвороби.

 21. Фітотерапія дуоденітів та хронічного панкреатиту. Фітотерапія в комплексному лікуванні лискінезій жовчного міхура, хронічного холециститу, ангіоліту, жовчекам'яної хвороби.

 22. Фітотерапія в комплексному лікуванні спастичного і атонічного коліту, дискінезій кишечника, дисбактеріозу. Особливості застосування фітотерапії при захворюваннях органів травлення у дітей та осіб похилого віку. Фітозасоби, що використовують при гельмінтозах. Фітотерапія в комплексному лікуванні геморою. Фітотерапія захворювань органів травлення в санаторно-курортних умовах.

 23. Фітотерапія в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією нирок та сечовивідних шляхів. Лікарські рослини протизапальної, сечогінної, спазмолітичної та уролітичної, гіпоазотемічної дії, а також для регуляції сольового обміну. Їх застосування при захворюванні нирок та сечовівидних шляхів. Місце фітотерапії в комплексному лікуванні та реабілітації хворих на пієлонефрит, цистит, уретрит, сечокам'яну хворобу.

 24. Фітотерапія в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з функціональними розладами нервової системи. Лікарські рослини із седативними, тонізуючими, ноотропними, антидепресант ними та нормалізуючи ми сон властивостями і їх застосування в лікуванні функціональних розладів нервової діяльності, психовегетативних синдромів. Основні принципи формування фітокомпозицій в залежності від клінічної симптоматики і психотипологічного статусу хворого. Застосування фітотерапії в медичній реабілітації хворих з ураженням периферичної та центральної нервової системи.

 25. Фітотерапія в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з деякими ендокринними ми розладами. Лікарські рослини гіпоклікемічної, тиреотропної дії, що регулюють менструальний цикл, лактогінні та ті, що знижують апетит. Застосування фітотерапії в комплексному лікуванні цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, клімактеричного синдрому, імпотенції, гіпогалактії та ожиріння.

 26. Особливості застосування фітозасобів в комплексному лікуванні доброякісних та злоякісних новоутворень. Фітотерапія захворювань крові.

 27. Фітотерапія при деяких захворюваннях та ушкодженнях шкіри. Лікарські рослини гіпосенсибілізувальної та протизапальної, антимікробної, регенераторної, тонізуючої та кератолітичної дії. Фітотерапія в комплексному лікуванні жирної та сухої себореї, піодермії, дерматитів. Застосування фітозасобів при травматичних ушкодженнях (порізи, садна) та опіках шкіри. Косметичний догляд за шкірою з використанням фітозасобів.

 28. Історія розвитку гомеопатії. Гомеопатія у сучасній медицині. Визначення гомеопатії, основні принципи. Наукове обґрунтування гомеопатичного методу лікування. Виготовлення гомеопатичних ліків, їх походження (рослинне, мінеральне, тваринне). Особливості зберігання гомеопатичних засобів.

 29. Особливості гомеопатичного обстеження. Методика проведення гомеопатичного обстеження.

 30. Доклінічні дослідження і клінічні випробовування гомеопатичних ліків. Патогенез, вибір та дозування гомеопатичних препаратів. Особливості використання гомеопатичних препаратів у педіатрії.

 31. Гомеопатичний анамнез. Методи обстеження. Ранжування симптомів за цінністю. Поняття про конституціонально-персональні особливості, їх врахування в гомеопатії.

 32. Застосування гомеопатії в лікуванні хворих різного профілю Призначення гомеопатичних препаратів при лікуванні окремих гомеопатичних станів. Виписування рецептів на гомеопатичні ліки.

 33. Гомеопатія як метод біологічної терапії: гомотоксикологія, органотерапія, ізопатія, метод Фоля.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ” НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н.Р.


№ п/п

Тема лекції

Обсяг у годинах

1.

Визначення фітотерапії, її завдання. Можливості, форми і методи фітотерапії, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні, реабілітації та профілактиці. Саногенетичні процеси, їх складові частини. Можливості впливу на них в клінічних умовах. Поняття про методи комплементарної (підсилюючої, доповнювальної) медицини. Фітотерапія як складова частина комплементарної медицини. Основні історичні етапи розвитку фітотерапії. Її роль та місце в сучасній лікарській практиці. Організація фітотерапевтичної допомоги хворим різного профілю.

2

2.

Біологічна і фармакологічна характеристика лікарських рослин. Класифікація та характеристика основних фізіологічно активних сполук первинного і вторинного синтезу: полісахаридів, рослинних ферментів, органічних кислот, вітамінів, біофлавоноїдів, дубильних речовин, гіркот, сапонінів, антраглікозидів, антибіотиків, мікроелементів. Їх значення у формуванні ефектів рослинних ліків. Характеристика сильнодіючих речовин та рослинних отрут: алкалоїдів, кумаринів, серцевих глікозидів. Обмеження в застосуванні рослин з вказаною дією. Правила запобігання отруєнь лікарськими рослинами.

2

3.

Рослинні препарати як профілактично-лікувальні засоби в зонах екологічного неблагополуччя. Особливості застосування рослинних засобів з депуративною, адаптогенною, імуномоделювальною діями. Використання фітозасобів з антиоксидантними властивостями. Особливості фітодієтики при забрудненні навколишнього середовища радіоактивними нуклідами. Рослини, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму.

2

4..

Визначення гомеопатії, її місце у сучасній медицині. Історичний розвиток гомеопатії. Основні принципи гомеопатичного методу лікування. Виготовлення гомеопатичних ліків, їх походження.

2

5.

Гомеопатія як метод біологічної терапії: гомотоксикологія, органотерапія, ізопатія, метод Фоля.

2

Всього

10


Схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав.кафедри, професор О.В. Пішак


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ” НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н.Р.


№ п/п

Тема заняттяї

Обсяг у годинах

1.

Загальні принципи застосування фітотерапії. Показання та протипоказання до включення фітозасобів у комплексне лікування хворих різного профілю.

2

2.

Фізіологічно активні сполуки первинного синтезу (вітаміни, білки, ферменти, мікро- та мікроелементи, ліпіди, вуглеводи, тощо) лікарських рослин та їх значення в обумовленні фітотерапевтичних ефектів.

2

3.

Фізіологічно активні сполуки вторинного синтезу (алкалоїди, глікозиди, ефірні масла, тощо) лікарських рослин та їх значення в обумовленні фітотерапевтичних ефектів.

2

4..

Методика і техніка виготовлення фітозборів. Вимоги до лікарської рослинної сировини.

2

5.

Правила формування фітокомпозицій. Дозування фітозасобів. Підсумкове заняття № 1.

2

6.

Фітозасоби в комплексному лікуванні гострих респіраторних захворювань та ураженні верхніх дихальних шляхів (риніт, тонзиліт, фарингіт, ларингіт).

2

7.

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих на пневмонію в залежності від стадії запального процесу. Використання фітотерапії при хронічних неспецифічних захворюваннях легень.

2

8.

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією серцево-судинної системи. Місце фітотерапії в комплесному лікуванні артеріальної гіпертензії.

2

9.

Роль рослинних засобів у запобіганні прогресуванню атеросклерозу. Фітозасоби в комплексному лікуванні хронічної ішемічної хвороби серця. Місце фітотерапії в реабілітації хворих на інфаркт міокарда та стабільні форми стенокардії.

2

10.

Застосування фітозасобів у хворих з хронічною недостатністю кровообігу і порушеннями серцевого ритму.

2

11.

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією шлунка та кишечника.

2

12.

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією печінки, жовчного міхура та підшлункової залози.

2

13.

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією нирок та сечовивідних шляхів.

2

14.

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з деякими розладами ендокринних органів.

2

15.

Особливості застосування фітозасобів у дитячому віці, у хворих старечого та похилого віку. Фітотерапія вагітних, в перинатальному періоді. Підсумкове заняття № 2.

2

16.

Гомеопатія у сучасній медицині. Визначення гомеопатії, основні принципи. Виготовлення гомеопатичних ліків, їх походження (рослинне, мінеральне, тваринне).

2

17.

Особливості гомеопатичного обстеження. Методика проведення гомеопатичного обстеження.

2

18.

Патогенез, вибір та дозування гомеопатичних препаратів. Особливості використання гомеопатичних препаратів у педіатрії.

2

19.

Ранжування симптомів за цінністю. Поняття про конституціонально-персональні особливості, їх врахування в гомеопатії.

2

20.

Гомеопатія як метод біологічної терапії: гомо токсикологія, органотерапія, ізопатія, метод Фоля. Підсумкове заняття № 3.

2

Всього

40


Схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав.кафедри, професор О.В. Пішак


ПЕРЕЛІК ТЕМ З ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ, ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ” НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н.Р.


№ п/п

Тема заняттяї

Обсяг у годинах

1.

Поняття про ароматерапію, фітодієтику, фітокосметику, фітодизайн.

2

2.

Фітозасоби, що використовують при гельмінтозах. Фітотерапія в комплексному лікуванні геморою. Фітотерапія захворювань органів травлення в санаторно-курортних умовах.

4

3.

Використання фітотерапії при деяких захворюваннях ротової порожнини. Лікарські рослини антимікробної, протизапальної та гіпосенсибілізувальної, регенераторної, гіперкоагуляційної (кровоспинної) дії. Застосування фітотерапії при запальних процесах ротової порожнини (стоматит, гінгівіт). Фітотерапія в комплексному лікуванні пародонтозу.

6

4..

Фітотерапія в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з функціональними розладами нервової системи. Лікарські рослини із седативними, тонізуючими, ноотропними, антидепресантними та нормалізуючими сон властивостями і їх застосування в лікуванні функціональних розладів нервової діяльності, психовегетативних синдромів. Основні принципи формування фітокомпозицій в залежності від клінічної симптоматики і психотипологічного статусу хворого. Застосування фітотерапії в медичній реабілітації хворих з ураженням периферичної та центральної нервової системи.

6

5.

Фітотерапія при деяких захворюваннях та ушкодженнях шкіри. Лікарські рослини гіпосенсибілізувальної та протизапальної, антимікробної, регенераторної, тонізуючої та кератолітичної дії. Фітотерапія в комплексному лікуванні жирної та сухої себореї, піодермії, дерматитів. Застосування фітозасобів при травматичних ушкодженнях (порізи, садна) та опіках шкіри. Косметичний догляд за шкірою з використанням фітозасобів.

6

6.

Особливості застосування фітозасобів в комплексному лікуванні доброякісних та злоякісних новоутворень. Фітотерапія захворювань крові.

5

7.

Індивідуалізоване лікування хворих з гострими респіраторними захворюваннями за допомогою основних гомеопатичних препаратів. Індивідуалізоване лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту.

2

Всього

31


Схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав.кафедри, професор О.В. Пішак


^ IV. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО ТА ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ


Початковий контроль знань студентів здійснюється на першому заняття (виявляються знання та навички щодо вміння визначати за морфологічними ознаками лікарські рослини, загальні знання щодо біологічно-активних речовин лікарської сировини, загальні питання щодо техніки безпеки), а також під час проведення практичних знань (включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на минулих курсах – латинська мова, ботаніка, клінічна фармакологія, тощо), що проводиться методами усного опитування або написання контрольних робіт.

^ Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, передбаченими методичними розробками. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного опитування, вирішення тестових і ситуаційних завдань різного ступеня важкості.

^ Проміжний контроль знань студентів здійснюється під час проведення підсумкових занять з окремих розділів фітотерапії та гомеопатії. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного опитування за питаннями, які винесені на підсумкові заняття, оцінка ступеня засвоєння практичних навичок.


^ V. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ З КУРСУ ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ЗАЛІКУ СТУДЕНТАМИ V КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


 1. Саногенетичні процеси, їх складові частини. Можливості впливу на них в клінічних умовах. Поняття про методи комплементарної (підсилювальної, доповню вальної) медицини.

 2. Фітотерапія в сучасній лікарській практиці. Історичні аспекти траволікування.

 3. Механізми лікувального впливу фітотерапії.

 4. Загальні принципи та вимоги до фітотерапії.

 5. Основні фізіологічно активні сполуки лікарських рослин.

 6. Поняття про офіціальні та неофіціальні лікарські рослини та збори.

 7. Способи застосування фітозасобів у фітотерапії.

 8. Технологія виготовлення основних лікарських форм фітозасобів.

 9. Дозування фітозасобів в залежності від віку.

 10. Основні принципи формування фітокомпозицій.

 11. Правила заготівлі та зберігання лікарської рослинної сировини.

 12. Лікарські рослини з отруйними та сильнодіючими властивостями.

 13. Адаптогени рослинного походження.

 14. Рослинні імуномодулятори.

 15. Лікарські рослини з депуративними властивостями.

 16. Рослини як донатори водорозчинних та жиророзчинних вітамінів.

 17. Значення мікроелементів у життєдіяльності людини. Патологічні процеси, пов’язані з дефіцитом мікроелементів. Рослини як носії мікроелементів.

 18. Лікарські рослини з антиоксидантними властивостями.

 19. Фітозасоби з антимікробним ефектом.

 20. Фітозасоби з відхаркувальним ефектом.

 21. Потогінні та жарознижувальні фітозасоби.

 22. Фітозасоби з гіпосенсибілізувальним та протизапальним ефектом.

 23. Фітозасоби з ангіопротекторним ефектом.

 24. Фітозасоби з кардіотропними ефектом.

 25. Фітозасоби, що регулюють тонус судин при артеріальній гіпертензії та гіпотензії.

 26. Фітозасоби з гіполіпідемічним ефектом.

 27. Фітозасоби з гіпер- та антикоагуляційними властивостями.

 28. Фітозасоби з сечогінним ефектом.

 29. Фітозасоби з регенераторним ефектом.

 30. Фітозасоби, що регулюють секреторну функцію травного каналу.

 31. Фітозасоби з проносним ефектом.

 32. Фітозасоби з антидіарейним ефектом.

 33. Фітозасоби з обволікувальними ефектом.

 34. Фітозасоби, що використовуються при метеоризмі.

 35. Гепатопротектори рослинного походження.

 36. Фітозасоби жовчогінної дії.

 37. Фітозасоби, що використовуються при гельмінтозах.

 38. Фітозасоби з гіпоазотемічним ефектом , а також для регуляції сольового обміну.

 39. Фітозасоби з спазмолітичним та уролітичним ефектом.

 40. Фітозасоби з седативним та снодійним ефектами.

 41. Фітозасоби з ноотропним, тонізуючим та антидепресивним властивостями.

 42. Фітозасоби гіпоглікемічної дії.

 43. Фітозасоби тиреотропної дії.

 44. Фітозасоби з лактогінним ефектом та для регуляції менструального циклу.

 45. Найважливіші фітокосметичні засоби.

 46. Основні принципи застосування фітотерапії у комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією дихальної системи.

 47. Основні принципи застосування фітотерапії у комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією серцево-судинної системи.

 48. Основні принципи застосування фітотерапії у комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією органів травної системи.

 49. Основні принципи застосування фітотерапії у комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією нирок та сечовивідних шляхів.

 50. Основні принципи застосування фітотерапії у комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з функціональними розладами нервової системи.

 51. Основні принципи застосування фітотерапії у комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з ендокринною патологією.

 52. Застосування фітотерапії при деяких захворюваннях та пошкодженнях шкіри.

 53. Визначення гомеопатії та її місце в сучасній медицині.

 54. С. Ганеман – засновник гомеопатії. Основні праці С.Ганемана та їх значення.

 55. Історичний розвиток світової та вітчизняної гомеопатії.

 56. Сучасне наукове обґрунтування гомеопатичного методу лікування.

 57. Основний принцип гомеопатичного методу лікування – принцип подібності.

 58. Походження та способи виготовлення гомеопатичних ліків. Принцип потенціювання.

 59. Джерела знань про гомеопатичні ліки. Правила проведення випробувань гомеопатичних препаратів.

 60. Поняття про гомеопатичний лікарський патогенез. Лікарське загострення, його типи.

 61. Особливості обстеження хворого в гомеопатії: використання анамнестичних даних, клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень.

 62. Особливості збору гомеопатичного анамнезу, можливості використання анамнестичних даних для призначення в гомеопатичній практиці.

 63. Оцінка симптомів, їх ранжування за цінністю.

 64. Поняття про конституціонально-персональні особливості та їх врахування в гомеопатії.

 65. Конституціональний та синдромальний підходи у виборі гомеопатичних препаратів.

 66. Принципи пошуку відповідного гомеопатичного препарату за допомогою реперторіуму.

 67. Правила виписування гомеопатичних ліків.

 68. Особливості ведення історії хвороби та лікарської документації в гомеопатичній практиці.

 69. Визначення та основні принципи гомо токсикології. Призначення антигомотоксичних препаратів.

 70. Клінічне застосування органотерапії та ізопатії.

 71. Основні принципи методу Фоля.

 72. Показання та протипоказання до гомеопатичного моно лікування.

 73. Основні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з гострими респіраторними захворюваннями.

 74. Основні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з деякими алергічними станами (атопічний дерматит).

 75. Основні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного ґенезу.

 76. Особливості застосування Основні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з гомеопатії в педіатричній практиці.

 77. Найважливіші гомеопатичні препарати, що використовуються при лікування та профілактиці у дітей.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунологіїта алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав. кафедри, професор О.В. Пішак


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармакологічного та фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету 12 травня 2008 р. (протокол № 5)


Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


^ VI. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ І ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КОНТРОЛЮ ДО, АБО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКУ З ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ


У процесі навчання студенти набувають таких практичних навичок та вмінь:

 • вміти визначити показання та протипоказання до застосування фітотерапії;

 • знати перелік основних фітотерапевтичних ефектів та фітозасобів, які їх обумовлюють;

 • знати вимоги до лікарської рослинної сировини;

 • методика і техніка подрібнення лікарської рослинної сировини;

 • методика і техніка виготовлення простих лікарських форм з рідким дисперсним середовищем (настої, відвари, мацерати, настоянки);

 • вміти проводити інгаляції та полоскання з лікарськими рослинами;

 • знати основні правила формування фітокомпозицій;

 • вміти пиаатим рецепти зборів, настоїв, відварів, настоянок, мазей;

 • уміти визначати дози фітозасобів у дорослих, в педіатричній та геріатричній практиці;

 • вміти призначити фітозасоби адаптогенної дії;

 • вміти призначити фітозасоби депуративної дії;

 • вміти призначити фітозасоби з імуномоделювальною дією;

 • вміти призначити фітозасоби, що регулюють вітамінний баланс організму;

 • вміти призначити фітозасоби для відновлення мікро елементного балансу організму;

 • вміти призначити фітозасоби з антиоксидантними властивостями;

 • знати основні прийомі приготування гомеопатичних препратаів;

 • вміти провести гомеопатичне обстеження пацієнта;

 • вміти ранжувати симптоми, виявлені при гомеопатичному обстеженні хворого;

 • призначити індивідуалізоване гомеопатичне лікування хворому на гостре респіраторне захворювання та з алергіяними проявами;

 • виписувати рецепти на гомеопатичні ліки.


Схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав.кафедри, професор О.В. Пішак


^ VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ


Оцінку «відмінно» отримує студент, який показав повні знання в обсязі програми теми, яка вивчається, дав вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.

Оцінка «добре» виставляється студентові, який добре засвоїв матеріал теми, але не зовсім повно дає відповіді на додаткові питання.

Оцінка «задовільно» виставляється студентові, який недостатньо засвоїв матеріал теми, не в повній мірі орієнтується в розв’язанні ситуаційних задач, вживанні термінології, виписуванні рецептів.

Оцінку «незадовільно» отримує студент, який не засвоїв матеріал теми заняття. Не може вирішувати ситуаційні задачі, не знає термінології, яка вживається у фітотерапії та гомеопатії, не вміє виписувати рецепти на фітотерапевтичні та гомеопатичні лікарські засоби.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав. кафедри, професор О.В. Пішак


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармакологічного та фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету 12 травня 2008 р. (протокол № 5)


Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


VIII. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКУ З ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛІНІЧНИЙ ПРОВІЗОР» НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н.Р.


Залік виставляється студенту на останньому практичному занятті, якщо студент прослухав весь цикл лекцій, засвоїв матеріал практичних занять, відпрацював пропущені практичні заняття.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав. кафедри, професор О.В. Пішак


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармакологічного та фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету 12 травня 2008 р. (протокол № 5)


Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


IX. КРИТЕРІЇ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАЛІКУ З ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛІНІЧНИЙ ПРОВІЗОР» НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н.Р.


Студент повинен:

 • засвоїти матеріал прослуханого циклу лекцій, проведених практичних занять, питань, винесених для самостійної роботи та контрольні питання з курсу «Основи фітотерапії та гомеопатії»;

 • вміти призначити фітотерапевтичні препарати при основних патологічних станах внутрішніх органів;

 • вміти зібрати гомеопатичний анамнез, призначити гомеопатичне лікування при деяких патологічних станах, виписати рецепт на гомеопатичні ліки.

«Зараховано» виставляється студенту, який прослухав повний цикл лекцій, опрацював і засвоїв білетну програму з курсу «Основи фітотерапії та гомеопатії».

«Не зараховано» виставляється студенту, який не відпрацював пропущені практичні заняття, не засвоїв програму, передбачену навчальним планом курсу «Основи фітотерапії та гомеопатії.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 6 травня 2008 р. (протокол № 16).


Зав. кафедри, професор О.В. Пішак


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармакологічного та фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету 12 травня 2008 р. (протокол № 5)


Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


X. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ТА НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ОСНОВ ФІТОТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТІЇ


Технічні засоби:

Для демонстрування наочних засобів:

 1. Комп'ютер РІІ.

 2. Мультимедійний проектор.

Навчально-методичні посібники і навчально-наочні засоби:

1.Гербарій лікарських рослин (40 шт).

2. Таблиці із зображенням лікарських рослин.

3. Зразки лікарської сировини, фітопрепаратів та гомеопатичних препараті в оригінальній упаковці.


^ XI. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

 1. Камингс С., Ульман Д. Гомеопатический справочник. Пер. с англ.. – М. – Харьков – Минск: Питер, 1998. – 444 с.

 2. Келер Г. Гомеопатия: Пер. с нем.- М. Медицина, 1989. – 590 с.

 3. Кобзар. Фармакогнозія. Фітотерапія.

 4. Крылов А.А. и другие. Фитотерапия в комплексном лечении заболеваний внутренних органов.-К.: Здоровье, 1991.-240 с.

 5. Крылов А.А., Песонина С.П., Крылова Г.С. Гомеопатия для врачей общей практики.- СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 466 с.

 6. Лесновская Е.Е., Пастушенков Л.В. Фармакотерапія с основами фитотерапии.-М.: Гоетар-Мед, 2003.-591 с.

 7. Лікарськ і рослини. Енциклопедичний довідник / Ред.. А.М. Гродзінського. – К.: Українська енциклопедія, 1992. – 543 с.

 8. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Медицина, 1997. – Т.1. – 560 с.; Т.2. – 592 с.

 9. Неш Е.Б. Ведущие симптомы в гомеопатии: Пер. с англ.- Харьков: Прогресс, 1993. – 224 с.

 10. Попова Т.Д. Лекции по гомеопатии. – Киев, 1993. – 45 с.

 11. Путырский И.Н., Прохоров В.Н. Универсальная энциклопедия лекарственных растений. – М.: Махаон, 2000. – 654 с.

 12. Современная фитотерапия / Ред. В. Петков: Пер с болг.- София: Медицина и физкультура, 1982. – 504 с.

 13. Соколов С.Я. Фитотерапия и фитофармакология. – М.: МИА, 2000. – 976 с.

 14. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям (фитотерапия).-М.:Медицина, 1990. – 464 с.

 15. Товстуха С.С. Фітотерапія. – К.: Здоров’я, 1993. – 368 с.

 16. Чекман И.С., Липкан Г.М. Растительные лекарственные средства. – К.: Колос, 1993. – 384 с.

 17. Чекман І.С. Клінічна фітотерапія. – К.: А.С.К., 2003. – 550 с.

 18. Шаретт Ж. Практическое гомеопатическое лекарствоведение: Пер. с франц. – К.: УРЭ, 1990. – 206 с.

 19. Шторх Г. Гомеопатические лекарства для практики: Пер. с нем.- К.: Здоровье, 1992. – 93 с.


Додаткова:

 1. Аллен Х.К. Основания и показания к назначению и характеристики ведущих гомеопатичекских препаратов и нозодов со сравнением их патогенезов: Пер. с англ. – Смоленск: Гомеопатическая медицина, 1996. – 338 с.

 2. Антонченко В.Я., Ильин В.В., Попова Т.Д. Физика водных растворов и гомеопатия // Укр. Гомеопат журн._ 1992. - № 1.- С. 13-18.

 3. Вавилова Н.М. Гомеопатическая фармакодинамика.- М.: ЦГП МОО, 1962. – 376 с.

 4. Варшавский В.И. Практическая гомеопатия (лечение внутренних болезней). – М.: Медицина, 1989. – 176 с.

 5. Ганеман С. Органон врачебного искусства: Пер. с англ. -М.: Атлас, 1992. – 205 с.

 6. Гарбарець М.О., Западнюк В.Г. Фітотерапія: Довідник, 2-е вид. – К.: Вища школа, 1987. – 320 с.

 7. Глаз В.Г. Лечение бронхолегочных заболеваний неспецифический этиологии у детей гомеопатическими средствами. – М.: Медицина, 1989. – 233 с.

 8. Губергриц А.Я., Соломченко Н.И. Лекарственные растения Донбасса. – Донецк: Донбасс, 1990. – 280 с.

 9. Данилевский Н.Ф. и др. Фитотерапия в стоматологи. – К.: Здоровье, 1984. – 176 с.

 10. Зеликман Т.Я., Ялкут С.И. Гомеопатия в системе фармакотерапии. – К.: Здоровье, 1994. – 78 с.

 11. Кархут В.В. Ліки навколо нас.- К.: Здоровье, 1977. – 368 с.

 12. Лекарственные растения в гастроэнтерологии / Т.В. Зинченко, И.В. Стахив, Т.Я. Мякушко и др.- К.: Здоровья, 1989. – 240 с.

 13. Мамчур Ф.І. Довідник з фітотерапії.- К.: Здоров’я, 1986. – 280 с.

 14. Мамчур Ф.І. Фітотерапія в урології. – К.: Здоров’я, 1987. – 144 с.

 15. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. – М.: Медицина, 1987. – 656 с.

 16. Николайчук Л.В. Сахароснижающие растения. – Минск: Ураджай, 1989. – 191 с.

 17. Нэш Е.Б. Руководство по терапевтической гомеопатии: Пер. с англ. – М.: Атлас, 1994. – 205 с.

 18. Памуков Л.П., Ахтарджієв Х.В. Аптека живої природи: Пер. з болг. – К.: Урожай, 1991. – 304 с.

 19. Попова Т.Д. Materia Medica. Гомеопатические препараты. - К.: Центр гомеопатии МЗ УССР – НВЦ Ламо, 1991. – 190 с.

 20. Попова Т.Д., Зеликман Т.Я. Гомеопатическая терапия. – К.: Здоровье, 1990. - 271 с.

 21. Растительные лекарственные средства / Под ред. Максютиной Н.П. – К.: Здоровья, 1985. – 280 с.

 22. Фаррингтон З. Гомеопатическая клиническая фармакология: Пер. с англ.- К.: Колос – ИТЭМ, 1992. – 597 с.

 23. Фитотерапия и фитодиететика / Л.Б.Ботя, А.Ф.Василаки, В.А.Иванченко и др.- Кишинев: Штиинца, 1989. – 142 с.

 24. Швабе В. Гомеопатические леарственные средства: Пер. с нем.- М., 1967. -373 с.

 25. Штигеле А. Гомеопатичекое лекарствоведение: Пер. с нем.- М.: Терра, 1994. – 430 с.

 26. Юз Р. Домашний лечебник по гомеопатии: Пер. с англ.- Симферополь: Таврида, 1995. – 362 с.

 27. Madaus Y. Lehrbuch der biologischen Heilmittel Hildesheim.-New York: Georg Olms Verlag, 1979.- B-d. I – 1880 s., B-d. II – 1884 s., B-d. III – 1990 s.

 28. Weiss R.F., Fintelmann V. Lehrbuch der Phytotherapie.- Hyppokrates,1999.- 485 s.

 29. Schulz V., Hansel R. Rationale Phytotherapie.- Springer,1999.- 378 s.


Зав. кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб,

клінічної імунології та алергології,

д.мед.н., професор О.В. Пішак


Робочу навчальну програму підготували:

К.мед.н.,

доцент В.Л.Васюк

К.мед.н.,

доцент Н.М.Малкович

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з фізичного виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи