Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 icon

Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 "Електричні системи електроспоживання", 090605 "Світлотехніка та джерела світла", 6
Скачати 75.51 Kb.
НазваСтуденти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 "Електричні системи електроспоживання", 090605 "Світлотехніка та джерела світла", 6
Дата23.06.2012
Розмір75.51 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП

Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 6.090603 "Електричні системи електроспоживання", 6.090605 "Світлотехніка та джерела світла", 6.092204 "Електричний транспорт" вивчають курс "Теоретичні основи електротехніки" (ТОЕ) протягом одного семестру, що створює деяку специфіку викладання цієї дисципліни. З одного боку, за короткий час треба закріпити знання, отримані під час навчання у технікумах, а з другого, вивчити нові розділи (зокрема несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола тощо).

Важливе значення відводиться закріпленню теоретичних відомостей лекційного курсу ТОЕ на практичних заняттях, при виконанні типових розрахункових робіт, що сприяє підвищенню якості підготовки молодих спеціалістів.

Розрахунково-графічні роботи (РГР) – один з основних видів самостійної роботи студентів при вивченні курсу ТОЕ. Ці методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Теоретичні основи електротехніки" з метою допомогти студентам у вивченні розділів "Електричні кола постійного струму", "Електричні кола синусоїдного струму", "Перехідні процеси в лінійних електричних колах". У них увійшли методики розрахунку складного кола постійного струму (1 частина), розгалуженого кола синусоїдного струму (2 частина), а також розрахунку перехідних процесів у нерозгалуженому колі постійного струму (3 частина). Для кращого засвоєння матеріалу розрахунково-графічних робіт наведені приклади розрахунку.

Слід зауважити, що значну частину часу виконання РГР займають обчислення, які повинні бути проведені з високою точністю для забезпечення правильності подальших побудов (потенційних, кругових, хвильових діаграм, графіків тощо). При цьому доцільно залучати нові технічні засоби, обчислювальну техніку для забезпечення інтенсифікації праці майбутнього спеціаліста. Безперечно корисним є використання студентами сучасних програм, що широко застосовуються у всьому світі для проведення технічних розрахунків – MS Excel, MathCad Professional та інших.

Отримані в ході виконання РГР навички розрахунків електричних кіл повинні стати основою подальшого вивчення інших електротехнічних дисциплін.

Варіант роботи визначають за номером студента в журналі викладача, схема для розрахунку відповідає варіанту роботи (рис.1.11.36 – РГР №1, 2.12.36 – РГР № 2), числові дані елементів схем визначають за факультетом і номером групи з табл.1.2, 2.1, вони є єдиними для всієї групи. Порядок вибору варіанта і вихідних даних для РГР №3 пояснюється в п.3.

Пояснювальна записка, наприклад, першої розрахунково-графічної роботи повинна містити:

  • титульний аркуш першої розрахунково-графічної роботи;

  • вихідну схему, вихідні дані та робоче завдання для першої частини РГР;

  • розрахунок за пунктами у послідовності відповідно до робочого завдання першої частини РГР.

Аналогічно – для другої і третьої РГР.

Електричні схеми необхідно виконувати згідно з вимогами державних стандартів із застосуванням креслярського приладдя; графіки, діаграми – на міліметрівці. Загальне оформлення пояснювальної записки – згідно з "ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки й техніки".

Приклад оформлення титульного аркуша наведений нижче (для РГР № 2 і № 3 титульний аркуш відрізняється тільки назвою, взятою в лапки, а саме ”Аналіз розгалуженого кола синусоїдного струму”, або ”Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах постійного струму”).

^ 1. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА № 1
Розрахунок складного кола постійного струму

Мета роботи

- вивчити методику комплексного дослідження електричного кола постійного струму;

- оволодіти методами розрахунку електричних кіл, а саме методом контурних струмів, вузлових потенціалів, еквівалентного генератора;

- навчитися складати баланс потужностей для кола, що містить джерела напруги і струму, і будувати потенціальну діаграму для замкнутого кола, за допомогою яких перевіряється правильність розрахунків.

1.1. Підготовка до роботи

1.1.1. Накреслити схему кола відповідно до свого варіанта (рис.1.11.36). При цьому провести необхідні перетворення, а саме з’єднати точки кола з однаковими потенціалами (кінці кола, що з'єднані з корпусом), а також видалити вітки з вольтметрами (внутрішній опір вольтметрів приймають значно більшим, ніж опори схеми).

1.1.2. У схемі кола довільно обрати напрямки струмів у вітках.

1.2. Робоче завдання на розрахунково-графічну роботу №1

1.2.1. Провести перетворення у схемі, що досліджується, джерела струму j на еквівалентне джерело ЕРС Ej. Подальший розрахунок проводити для схеми з еквівалентним джерелом ЕРС Ej.

1.2.3. Розрахувати всі струми методом контурних струмів .

1.2.4. Провести баланс потужностей.

1.2.5. Побудувати для зовнішнього контура потенціальну діаграму.

1.2.6. Розрахувати всі струми методом вузлових потенціалів (у загальному вигляді).

1.2.7. Розрахувати струм вітки з ЕРС Е2 методом еквівалентного генератора.

1.2.8. Визначити показання вольтметрів.

Примітка: У рівнянні енергетичного балансу розходження між потужністю джерел енергії Pджерел і потужністю, що розсіюється в навантаженнях кола, Pнав., не повинно перевищувати 5 %, а саме

 5%.
При виконанні п. 1.2.3 (метод контурних струмів) використовують будь-який з відомих математичних методів вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь або відповідні комп'ютерні програми.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку

Позначення

на схемах

^ Числові дані по групах

Факультет ЕОМ

Факультет МЕТ

Номери груп

^ Номери груп

7

8

5

6

7

R1, Ом

5

4

3

7

3

R2, Ом

3

5

5

4

6

R3, Ом

2

7

6

3

4

R4, Ом

4

4

3

5

8

R5, Ом

8

8

5

5

2

R6, Ом

2

3

4

4

4

R7, Ом

4

4

2

2

3

R8, Ом

3

4

2

3

4

E1 , B

30

25

20

40

20

E2 , B

20

30

40

20

40

E3 , B

40

40

20

30

30

E4 , B

30

20

30

40

20

E5 , B

20

30

30

20

10

E6 , B

15

10

10

20

30

j, A

4


Приклад розрахунку (пункт 1.3) наведений нижче.
Схожі:

Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМетодичні вказівки
«Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 090603 «Електричні системи електроспоживання», 090605 «Світлотехніка...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconСтуденти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання", 090605 „Світлотехніка та джерела світла", 6
Постійний струм” І „Змінний струм” І треба засвоїти основні положення дисципліни, закони та методи розрахунку електричних кіл, є...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Бізнес-планування в умовах ринку” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки
Електротехніка” спеціальностей 090603   „Електротехнічні системи електроспоживання”, 090605   „Світлотехніка І джерела світла” /...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМіського господарства к. О. Великих програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Електротехніка та електротехнології», спеціальності 090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання», 090605 – «Світлотехніка...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «бізнес-планування в умовах ринку»
«Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальностей 090603 “Електротехнічні системи...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconХарківська національна академія міського господарства І. О. Наумова програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 090603 – «Електротехнічні...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМетодичні вказівки
«Електротехнічні системи електроспоживання», 090605 «Світлотехніка та джерела світла», 099202 «Електричний транспорт», 100402 «Транспортні...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 icon«бізнес-планування в умовах ринку» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 05070105 «Світлотехніка І джерела світла»
«Світлотехніка І джерела світла», 05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)») /Авт.: Грецька Г. М., Великих...
Студенти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 \"Електричні системи електроспоживання\", 090605 \"Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconС. О. Обухов Є. В. Доронін
Еелектротехніка та електротехнологія” зі спеціальностей „Світлотехніка І джерела світла” та “Електричні системи електроспоживання”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи