Зміст Колонка головного редактора icon

Зміст Колонка головного редактора
Скачати 65.26 Kb.
НазваЗміст Колонка головного редактора
Дата23.06.2012
Розмір65.26 Kb.
ТипДокументи

Зміст

Колонка головного редактора

Пішак В.П. ВІДЛУННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 3


Клінічні дослідження

Пішак В.П., Cорокман Т.В., Залявський В.Д. ПЕДІАТРИЧНІ аспекти
Чорнобильської катастрофи
4

Бойко А.В. СТАН ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ
ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАФЕРОНУ
7

Бондаренко Ю.М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ХВОРИХ НА ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
11

Блудова Н.Г. Ефективність комплексного лікування хворих
на ревматоїдний артрит Із супутнім дисбіозом кишечнику
з використанням пробіотичних препаратів
15

Давиденко І.С., Пішак В.П., Коломоєць М.Ю., Сидорчук І.Й., Пішак О.В., Курченко І.Ф. АПОПТОЗ У СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИНАХ ПРОМІЖНИХ ЗРІЛИХ ВОРСИН
ПЛАЦЕНТИ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ
19

Дзяк Г.В., Сапожниченко Л.В. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ПОСТІЙНОЇ ФОРМИ
ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ І ХРОНІЧНОЇ
СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
23

Загуровский В.М. ТРАНСОВАЯ ТЕРАПИЯ ПАНИЧЕСКИХ АТАК ПРИ
ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ
25

Іванов В.П. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ,
АМІОДАРОНУ ТА КОМБІНАЦІЙ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР
ів з аміодароном
у па
ЦІЄНТІВ З ПРОГРЕСУЮЧОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
І СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНИМИ АРИТМІЯМИ
29

Іванюк О.П. Стан про- та антиоксидантної систем крові під впливом
карведилолу та краталу у хворих на дисциркуляторну
енцефалопатію ІІ стадії
34

Колоскова О.К. РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ У ФОРМУВАННІ
ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ м. ЧЕРНІВЦІ
38

Корсак Ю.В. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ
В ПОЄДНАННІ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
41

Михалюк Е.Л., Сыволап В.В. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА И СОДЕРЖАНИЯ ТРОПОНИНА
I
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ВСЛЕДСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
43

Міцода Р.М. ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД У ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ
НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
47

Орловський О.В. СТАН СИСТЕМИ ПРОТЕОЛІЗУ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ
ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ З ПЕРЕБІГОМ РІЗНОЇ ТЯЖКОСТІ
49

Пилипчак О.М., Брюзгіна Т.С. СТРЕСОВА АДАПТАЦІЯ І ЖИРНОКИСЛОТНІ
СПЕКТРИ ЛІПІДІВ ЛІПОПРОТЕЇНІВ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ СИРОВАТКИ КРОВІ
ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
53

Польова С.П. ГЕНЕТИЧНІ РІЗНОВИДИ MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
56

Приступа Л.Н. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІОКСИДОНІЮ У ХВОРИХ НА
БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ПОЄДНАННІ ІЗ ВІСЦЕРАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ
ТА МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
59

Прунчак С.І. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ НАПАДНОГО ПЕРІОДУ ТЯЖКОЇ
ФОРМИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО
ВІД ТИПУ АЦЕТИЛЮВАННЯ
61

Русіна С.М. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ З ДЕПРИВАЦІЄЮ 65

Сидорчук А.С. МІКРОБНІ АСОЦІАЦІЇ ПАТОГЕННИХ ТА УМОВНО-ПАТОГЕННИХ
МІКРООРГАНІЗМІВ ЗІВА ХВОРИХ НА ГРИП
67

Яковлева Е.Б., Жердева І.В. Дисбіотичні ПОРУШЕННЯ ПІХВИ та ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ новонароджених 70

Яловчук А.В. МЕТАБОЛІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
РАННЬОГО ВІКУ ВІД МАТЕРІВ З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ
73

Експериментальні дослідження

Прокоп’юк О.В., Курик О.Г., Андрєєв М.Д., Лотоцький В.В. Формування
нейроендокринної та імунної систем передміхурової залози
в пренатальному ПЕРІОДІ онтогенезУ
77

Роговий Ю.Є., Савка В.Г. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ
ТУБУЛО-ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ
79

Філімонова Н.І., Дикий І.Л., Остапенко В.М., Шакун О.А. БАКТЕРІОХІМІЧНІ
АСПЕКТИ У ВИЗНАЧЕННІ МЕХАНІЗМІВ АНТИСЕПТИЧНОЇ ДІЇ ЕКТЕРИЦИДУ
82

Чернікова Г.М., Кузь В.Ф., Чала К.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ М’ЯЗІВ
ТА СУДИН ГРУДНОЇ ДІЛЯНКИ У ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
ЛЮДИНИ
85

Наукові огляди

Боднар Л.В., Курик О.Г., Андрєєв М.Д. АПУД-система легенів 88

Волянська Л.А., Бурбела Е.І. ДЖЕРЕЛА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ
ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО СОЦІАЛЬНО-НЕГАТИВНОЇ
ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
93

Гулей Л.О. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ 98

Кравчук С.Ю., Сенютович Р.В., Олійник Е.В., Унгурян В.П. Нові концепції
неоад’ювантної терапії при локально-поширеному раку шлунка
106

Дискусійні статті

Вітріщак В.Я., Савіна О.Л., Січанова О.В., Вітріщак С.В. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА
КЛІМАТО-ПОГОДНИХ УМОВ ДОВКІЛЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ
м.ЛУГАНСЬКА І ОБЛАСТІ 110

Гобелецька І.Д. ЧАСТОТА ДИФУЗНОГО НЕТОКСИЧНОГО (ЕНДЕМІЧНОГО)
ЗОБА СЕРЕД ПОРОДІЛЬ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ І СТАН ЗДОРОВ’Я
ЇХНІХ ДІТЕЙ
113

Методи дослідження

Сидорчук Л.І. МОЖЛИВОСТІ ОГЛЯДОВОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ
ТОМОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ НОВОУТВОРЕНЬ СЕРЕДОСТІННЯ
119

Рецензії

Ляшук П.М. Коломоєць М.Ю., Коваленко С.В. Хронічний обструктивний бронхіт: сучасні погляди на патогенез, діагностику та лікування. Монографія. – Чернівці: Медик, 2003. – 114 с. 122

^ Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні ускладнень
гострої патології органів черевної порожнини


МАТЕРІАЛИ
ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю

27-28 жовтня 2005 р. м.Чернівці

Кондратенко П.Г., Стукало А.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА, ОСЛОЖНЕННОГО ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ
124

Гончар М.Г., Іваночко Н.Я. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ГОСТРОМУ
КАЛЬКУЛЬОЗНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ У ПАЦІЄНТІВ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
127

Береговенко І.М., Лук’яненко В.М., Зіненко Д.Ю. Післяопераційні зміни
центральної гемодинаміки хворих геріатричної групи залежно
від методу холецистектомії
129

Гончар М.Г., Кучірка Я.М., Атаманюк О.Ю., Скрипко В.Д. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ
АНАЛІЗ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ В ЖІНОК
131

Магльований В.А., Андрющенко В.П., Лисюк Ю.С., Гарбузов А.О. Мікробіологічні
аспекти в хірургічному лікуванні гострого некротичного
панкреатиту
133

Андреева И.В. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ СИСТЕМЫ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ
И ЕЕ РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
137

Тесленко С.Н. Хирургическое лечение травм поджелудочной железы 139

Дроняк М.М. Мініінвазивні хірургічні технології в лікуванні хворих
на гострий панкреатит, ускладнений синдромом жовтяниці
142

Хацко В.В., Дудін О.М., Межаков С.В., Шаталов О.Д., Єпіфанцев В.О.,
Мамедалієв Н.А.
ПРОБЛЕМА ГОСТРОГО БІЛІАРНОГО СЕПСИСУ У ХВОРИХ
НА ХОЛЕДОХОЛІТІАЗ
146

Шепетько Є.М., Фомін П.Д., Бєльський О.Б., Гуменюк С.А., Гармаш Д.О.
РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОКРОВОТОЧИВОГО РАКУ
ШЛУНКА ЗАСТОСУВАННЯМ ГАСТРЕКТОМІЇ ТА ОДНОМОМЕНТНОЇ
РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ЄЮНОГАСТРОПЛАСТИКИ
148

Шапринський В.О., Мельник І.П. Обробка брижі апендикса методом
електрозварювання тканин при лапароскопічній апендектомії
151

Федорук О.С., Владиченко К.А. післяопераційні ускладнення
Трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії простати
153

Вегнер Д.В. ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЯЖЁЛОЙ
ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ
155

Шаталов О.Д., Хацко В.В., Зубов О.Д. ДОСВІД МАЛОІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ
ПРИ ЛІКУВАННІ БАКТЕРІАЛЬНИХ АБСЦЕСІВ ПЕЧІНКИ
158


Докторські та кандидатські дисертації співробітників
Буковинського державного медичного університету,
затверджені у 2005 році 161


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ДО ЖУРНАЛУ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК" 162

Схожі:

Зміст Колонка головного редактора iconЗміст Колонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу в 2004 році та аналіз опублікованих статей 6
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
move to 0-15499378
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
Науковому фаховому виданню "клінічна анатомія та оперативна хірургія" – 10 років! 7
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу "клінічна анатомія та оперативна хірургія" у 2005 році 7
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
...
Зміст Колонка головного редактора iconЖурнал дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва №1-2 (28), 2012
Редакційна рада: Р. Ф. Айзятулов, І. В. Свистунов (заступник головного редактора), С. В. Центіло, В. В. Юхименко, Л. А. Гупало, Я....
Зміст Колонка головного редактора iconЛіцензійний договір №
Наука та інновації” Національної академії наук України в особі Заступника головного редактора яцківа ярослава Степановича, що діє...
Зміст Колонка головного редактора icon* Сумський державний університет
У статті проаналізовано результати хірургічного лікування пухлин головного мозку, а також метастатичні ураження головного мозку залежно...
Зміст Колонка головного редактора iconПрактическая работа №15. Тема: Работа в среде редактора растровой графики. Знакомство с программой
Тема: Работа в среде редактора растровой графики. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Создание простых изображений
Зміст Колонка головного редактора iconС. М. Савенка (курс нервових хвороб) на 2010 – 2011 навчальний рік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи