Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
Сторінка1/8
Дата23.06.2012
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять

з курсу “Управлінський облік”

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

спец. 7.050106 “Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ– 2005

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 7.050106 “Облік і аудит”) Укл. Власова О.Є.; Харків: ХНАМГ, 2005.– 54 с.


Укладач: О.Є. Власова


Рецензент Н.Є. Василевська


Рекомендовано до видання кафедрою “Обліку та аудиту”,

протокол № 2 від 6.09.2005г.


Тема 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ,

^ ЙОГО МЕТА ТА ЗАВДАННЯ


Контрольні запитання

1. Що розуміють під управлінським обліком?

2. Які завдання ставляться перед управлінським обліком?

3. Які функції виконує бухгалтер-аналітик (спеціаліст з управлінського обліку) у процесі управління?

4. Які існують підходи до розуміння сутності та завдань управлінського обліку в західній практиці?

5. Як класифікується інформація, яку використовує управлінський облік? Що є її джерелом?

6. Як відрізняються вимоги користувачів до інформації залежно від їх типу?


Завдання 1.1


Підготувати реферативну доповідь на одну із запропонованих нижче тем:

1. Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції.

2. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства.

3. Користувачі інформації та види обліку.
Завдання 1.2


Пов’язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номера терміну відповідну літеру.
Термін

Зміст

1.

Бухгалтерський облік

А. Управління майбутньою господарською діяльністю для забезпечення тривалого функціонування підприємства та його структурних одиниць

2.

Управлінський облік

Б. Забезпечення управлінського персоналу своєчасною та повною інформацією для прийняття управлінських рішень

3.

Бухгалтер-аналітик

В. Підготовка та забезпечення системи управління інформацією, необхідної для прийняття оперативних рішень з метою ефективного управління операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства

4.

Контролінг

Г. Бухгалтер, наділений управлінськими функціями

5.

Management accounting

Д. Факти, дані, результати спостережень та обліку, на основі яких приймається які-небудь рішення

6.

Інформація

Є. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збереження і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень


Завдання 1.3

Пов’язати наведені завдання управлінського обліку із їхнім змістом. Для цього проставити ліворуч від номера терміну відповідну літеру.
Термін

Зміст

1.

Планування

А. Відображення оперативної інформації про фактичні витрати (доходи) та про їх відхилення від запланованих показників

2.

Організація

Б. Зіставлення фактичних результатів із плановими; перегляд планів, виявлення та регулювання відхилень від запланованих показників

3.

Облік

В. Забезпечення усієї необхідної інформації для оцінки праці менеджерів усіх рівнів, виходячи із ступеня досягнення поставленої мети

4.

Контроль

Г. Забезпечення інформації для порівняння результатів праці окремих менеджерів із завданнями, які було поставлено у процесі планування

5.

Компенсація та заохочення

Д. Обмін інформацією та звітністю, що дозволяє координувати дії різних структурних підрозділів для досягнення кінцевої мети, конкретизації завдань кожного підрозділу

6.

Самооцінка та оцінка менеджерів і персоналу

Є. Забезпечення необхідного обміну інформацією, з не тільки з метою передачі даних про виконання планових завдань, але й контролю послідовності їхнього виконання залежно від фактичних результатів, уточнення графіка їхнього виконання; створення системи внутрішньої звітності структурних підрозділів; розробка принципів обліку витрат за центрами відповідальності та ін.

7.

Внутрішній інформаційний зв’язок

Е. Забезпечення необхідної інформації для бюджетно-кошторисного планування і нормування (дані про результати діяльності підприємства та окремих підрозділів за минулий час, розрахунки очікуваних витрат, обсягів виробництва) та контролю виконання кошторисів, нормативів, інших планових показників (зіставлення бюджету з результатом, аналіз відхилень)Завдання 1.4

Серед наведених груп користувачів облікової інформації виділити внутрішніх і зовнішніх та назвати інформацію, яка їх може цікавити.


Користувачі інформації

Інформація

Відділ технічного контролю

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зосереджені у статистичній звітності

Податкова міліція

Дані про рух запасів

Центральне статистичне управління

Норми праці, кількість явок і неявок на роботу

Кредитний відділ обслуговуючого банку

Суми нарахованих податків і строки їх сплати

Відділ кадрів

Розмір доходу

Табельник цеху

Ціни, тарифи, платоспроможність дебіторів

Робітники підприємства

Загальний фінансовий стан підприємства, що впливає на розмір заробітної плати

Служба маркетингу

Фінансовий результат

Пенсійний фонд

Показники ліквідності та платоспроможності підприємства

Зав. складським господарством

Штатний розпис, розмір посадових окладів

Кредитори

Норми виходу продукції та стандарти її якості

Акціонери

Ціни на продукцію, роботи, послуги, форми оплати за товариЗавдання 1.5

Назвати завдання управлінського обліку, що були виконані в кожній конкретній ситуації.
Ситуація

Завдання управлінського обліку

1.

Доведення до відома керівництва підрозділів планових показників на наступний місяць
2.

Складання щоденної звітності про рух матеріалів і напівфабрикатів
3.

Аналіз виробничих витрат з метою встановлення залежності між витратами й обсягами діяльності
4.

Обмін інформацією між планово-економічним відділом і бухгалтерією
5.

Інтерпретація інформації про розміри дебіторської заборгованості у вигляді структурних схем і графіків
6.

Планування потоків внутрішньої звітності підприємства


Завдання 1.6

Провести дискусію за наведеними нижче позиціями.


Спірна позиція

Аргументи

За

Проти

Управлінський облік здійснюється в основному управлінським персоналом, а не бухгалтеромГоловним в терміні «управлінський облік» є слово “управління”Системи управлінського обліку впроваджують на основі чинного законодавстваСистеми управлінського обліку основну увагу приділяють передбаченням на перспективу і нехтують історичною інформацієюУправлінський облік допомагає підвищити якість управлінняСистеми управлінського обліку здатні зробити слабких з професійної точки зору менеджерів сильнимиУправлінський облік є корисним засобом при виконанні менеджерами їх роботи


В управлінському обліку не використовується інформація фінансового облікуУправлінський облік одночасно є областю дослідження і професієюУправлінський облік краще за все спрацьовує, коли в системі є зворотній зв’язок

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів 4 курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Управлінський облік” для студентів 4 курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять з курсу "організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Організація облікуі" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. П. Косяк методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для практичних занять з курсу
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи