Г. В. Стадник Методичні вказівки icon

Г. В. Стадник Методичні вказівки
Скачати 186.14 Kb.
НазваГ. В. Стадник Методичні вказівки
Дата02.06.2012
Розмір186.14 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку дозволяю:

Перший проректор

Г.В. Стадник


Методичні вказівки


до виконання індивідуального семестрового завдання

з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу

денної форми навчання економічних спеціальностей)

факультету “Економіка і менеджмент”


Затверджено кафедрою

“Безпека життєдіяльності”

Протокол № 7 від 14.02.2001р.


Харків – ХДАМГ – 2001

Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання економічних спеціальностей).

Уклад. Заїченко В.І. – Харків: ХДАМГ, 2001.- 16 с.


Укладач: доц. В.І. Заїченко

Рецензент: доц. В. Д. Губенко
^

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИРобочою програмою дисципліни “Основи охорони праці” для студентів економічних спеціальностей, що вивчається на 3 курсі денної форми навчання, передбачається виконання індивідуального семестрового завдання.

Мета виконання семестрового завдання – закріплення і поглиблення теоретичних знань, розвиток навичок роботи з науково-технічною літературою, підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності.


^

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯЗавдання виконують студенти самостійне у позанавчальний час відповідно до даної методики. Необхідні консультації студент отримує у викладача, котрий читає курс “Основи охорони праці”, згідно з розкладом консультацій кафедри “Безпека життєдіяльності”.

Індивідуальне семестрове завдання включає три задачі і виконується за варіантами відповідно до останньої цифри номера залікової книжки.

Оформлене завдання повинне мати титульний аркуш з назвою академії, кафедри; прізвища та ініціалів студента; спеціальності, курсу, групи, номер залікової книжки; посади і прізвища викладача, яких веде курс. Виконане завдання здають викладачеві не пізніше, ніж за два тижні до кінця семестру. Після перевірки завдання викладачем студент захищає його. Отримавши позитивну оцінку, він допускається до іспиту з курсу “Основи охорони праці”.


Зміст семестрового завдання


Задача 1. Скласти акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 (додаток 1) і акт повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 (додаток 2), а також привести підрахунок матеріальних наслідків нещасного випадку.

Вихідні дані: при виконанні оздоблювальних робот під час ремонту фасаду громадського будинку робочий впав з підмостків і отримав закриті переломи голено-стопних суглобів обох ніг.

Навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці потерпілий проходив відповідно до типового Положення /5/.


Вказівки до вирішення задачі


1. Умови задачі приймають згідно з табл.1. Номер варіанта відповідає останній цифрі залікової книжки.

Таблиця 1варіанта

Наслідки

нещасного

випадку

Середньодобовий заробіток грн.

Втрата профес. працездатності %

Тривалість робочих днів

Наявність алкоголю у крові потерпілого

до нещасного випадку

У період легкої праці після травми

клінічного лікування

амбулаторного лікування

легкої праці після травми

0

Вилікувався

10,0

4,0

0

20

40

0

немає

1

Інв. ІІІ гр.

11,0

5,0

30

25

45

30

є

2

Інв. ІІ гр.

12,0

-

70

30

40

-

немає

3

Інв. І. гр.

13,0

-

80

40

20

-

немає

4

Помер

17,0

-

-

10

-

-

немає

5

Вилікувався

15,0

7,0

0

25

30

0

є

6

Інв. ІІІ гр.

14,0

6,0

30

35

30

40

немає

7

Інв. ІІ гр.

13,0

-

50

40

35

-

немає

8

Інв. І гр.

12,0

-

90

45

40

-

немає

9

Помер

14,0

-

0

5

-

-

немає


2. На описаний нещасний випадок оформити акти Н-1 відповідно до Положенням /6/. Форми актів наведені у додатках 1,2 цих методичних вказівок. Недостатні дані студент приймає самостійно.

3. Матеріальні наслідки нещасного випадку підрахувати на підставі пункту 6 акту Н-2 /7/:

^ МН = ДПЗ + ВОД + МСД + ВМШ + ВФПСС + ВШ + ВЗО + ІВ,

де МН – сума матеріальних наслідків у разі нещасного випадку (без урахування наступних періодичних виплат), грн.;

ДПЗ – сума доплати до попереднього заробітку при переведенні на більш легку роботу, грн.;

ВОД – сума відшкодування підприємством витрат на виплату потерпілому одноразової допомоги (членам сім’ї та утриманцям померлого), грн.;

МСД – сума відшкодування підприємством витрат потерпілому на медичну та соціальну допомогу, грн.;

ВМШ – сума відшкодування підприємством потерпілому моральної шкоди, грн.;

ВФПСС – сума внесків, що виплачені підприємством до фондів (пенсійного, соціального страхування тощо), грн.;

ВШ – сума штрафу, виплачена підприємством за нещасний випадок або його приховування, грн.;

ВЗО – вартість зіпсованого у зв’язку з аварією (нещасним випадком) обладнання, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн.;

ІВ – інші витрати, грн.


При підрахунку загальних збитків пояснити, як отримана та чи інша складова частина витрат.

4. При вирішенні задачі використовувати літературу (5, 6, 7, 8, 11).


Задача 2. На підставі вивчених літературних джерел, лекційного матеріалу, користуючись ГОСТ 12.0.003-74*, ССБТ. “Опасные и вредные факторы. Классификация” /4/ скласти перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів (НШВФ), характерних для заданих умов праці, виробничих процесів і видів робіт.


Вихідні дані:


Наведені нижче види виробничих процесів виконують цілодобово протягом всього періоду року. Інші умови праці студент приймає на власний розсуд.

Варіанти видів робот для спеціальностей ММГ, МГГТ, АМ, МБ:

Таблиця 2

№ варіанта

Види виробничих процесів

1

Робота адміністратора в готелі

2

Робота у пральні

3

Робота в автомайстерні

4

Робота в бухгалтерії

5

Кровельні роботи

6

Облицювальні роботи

7

Штукатурні роботи

8

Малярні роботи

9

Паркетні роботи

0

Столярні роботи

Варіанти видів робот для спеціальностей ЕПМГ, ЕБП, БОА:


Таблиця 3

№ варіанта

Види виробничих процесів

1

Електрозварювальні роботи

2

Кам’яні роботи

3

Бетонні й залізобетонні роботи

4

Монтажні роботи

5

Кровельні роботи

6

Оздоблювальні роботи

7

Арматурні роботи

8

Слюсарні роботи

9

Столярні роботи

0

Роботи улаштування підвалин з паль


Вказівки де вирішення задачі


1. На початку вирішення задачі навести основні терміни і визначення, котрі стосуються питань умов праці, ДСТУ 2293-99/3/.

2. Умови задачі приймають за табл.2.3.

3. Виходячи з умов задачі, описати технологічний процес зазначених робіт, скласти перелік НШВХ і скорочено вказати заходи до їх усунення.

4. При вирішенні задачі використати літературу (1, 3, 10).


Задача 3. При плануванні й оцінці поліпшення умов охорони праці проводять розрахунки зростання продуктивності праці в разі впровадження нової техніки і вивільнення робочої сили з дільниць з несприятливими умовами праці, умовної економії витрат за фонду заробітної плати вивільнених працівників, на виплату пільг і компенсацій за працю в несприятливих умовах, а також коштів фонду соціального страхування на сплату лікарняних листків при тимчасовій непрацездатності та інш.

Заходи, запропоновані студентам у задачі №2 по усуненню небезпечних та шкідливих виробничих фактів, дозволять отримати не тільки соціальний, але і значний економічний ефект. У зв’язку з цим слід зробити розрахунок можливого вивільнення чисельності робітників у разі зниження захворюваності, підвищення продуктивності праці і економії витрат з фонду соціального страхування на оплату лікарняних листків.

Вихідні дані розв’язання задачі наведені у табл.4.

Таблиця 4.

№ варіанта

Кількість робітників, чел.

Тимчасова втрата працездатності на одного робітник за базовий рік, ТВПб, дн.

Середньодобова заробітна плата, грн.

1

100

15

10

2

80

20

15

3

120

18

17

4

110

11

17

5

130

22

12

6

70

21

13

7

20

19

11

8

75

16

16

9

105

14

19

0

140

12

20


Вказівки до вирішення задачі

1. Значення вихідних даних студент бере з табл. 4

2. Розрахунок величини умовного вивільнення чисельності робітників у разі зниження захворюваності виконуємо за формулою
де - нормативні втрати робочого часу (прийняти 80 – 50% від втрат у базовому році);

- фонд робочого часу одного робітника за рік;

- середньорічна чисельність робітників.


3. Провести розрахунок умовного зростання продуктивності праці:

.

4. Визначити економію витрат з фонду соціального страхування у наслідку скорочення захворювань:

, грн.,

де - річні витрати по лікарняних листках робітників (базові), грн.;

- сумарні втрати робочого часу через хворобу (базові), люд.-дн.;

- індекс зростання середньорічної заробітної плати (прийняти

);

- питома вага виробничо обумовленої захворюваності робітників у її загальній величині (прийняти = 30% - 50%).


5. Зробити висновки.

6. При вирішенні задачі використати літературу (9,10).


Список рекомендованої літератури


 1. Конспект лекцій з курсу “Основи охорони праці”

 2. СНиП Ш-4-80. Техника безопасности в строительстве.

 3. ДСТУ 2293-99. “Основні терміни і визначення”.

 4. ГОСТ 12.0..003-74*. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 5. Типове положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету з нагляду за охороною праці України 17.02.99 №27 ДНАОП 0.00-4.12-99.

 6. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, установах і організаціях. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів. Т. І-К., 1995.

 7. Правила відшкодування збитків, заподіяних робітнику пошкодженням здоров’я, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків.-Там же, т.І.

 8. Положення про порядок накладання штрафів на підприємство за порушення нормативних актів з охорони праці там же, т. І.

 9. Межотраслевая методика расчета социально-экономической эффективности от внедрения достижений эргономики. М., 1988.

 10. Кузьменов Л.А., Швалев Л.Н. Экономическая оценка работы по охране труда в строительстве. - М., 1982.

 11. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. - М., 1991.

Додаток 1
Затверджую

_________________________________

(підпис власника або уповноваженої ним особи)


_________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)


“_____”_________________ 200___ р.


(печатка підприємства)

Додаток 1

до Положення про розслідування та облік

нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на підприємствах,

в установах і організаціях


ФормаН-1Акт № _________


про нещасний випадок


_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 1. Дата і час нещасного випадку __________________________

(число, місяць, рік)

________________________________________________________

(година, хвилина)

 1. Підприємство (установа, організація), працівником якого є потерпілий

________________________________________________________

(найменування)

  1. Адреса підприємства. працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим, область, _______________________

район ___________________________________________________

населений пункт __________________________________________

  1. Форма власності ______________________________________

  2. Міністерство, орган, до сфери управління якого належить підприємство

________________________________________________________

  1. Найменування і адреса підприємства, де стався нещасний випадок

________________________________________________________

________________________________________________________


  1. Цех, дільниця, ________________________________________

місце нещасного випадку __________________________________

 1. Відомості про потерпілого:

3.1. Стать: чоловіча, жіноча _______________________________

3.2. Число, місяць, рік народження __________________________

3.3. Професія (посада) _____________________________________

розряд (клас) ________________________________________

3.4. Стаж роботи загальний _________________________________

3.5. Стаж роботи за професією (посадою), під час якої стався нещасний випадок

________________________________________________________

 1. Проведення навчання потерпілого та інструктажів з охорони праці:

  1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався

нещасний випадок ________________________________________

(число, місяць, рік)

Проведення інструктажів:

4.2. Вступного ________________________________

(число, місяць, рік)

4.3. Первинного ________________________________

(число, місяць, рік)

4.4. Повторного ________________________________

(число, місяць, рік)

4.5. Цільового ________________________________

(число, місяць, рік)

4.6. Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)

________________________________________________________

(число, місяць, рік)

 1. Проходження медоглядів:

5.1. Попередній ________________________________

5.2. Періодичний ________________________________ 1. Обставини, за яких стався нещасний випадок

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Вид події ____________________________________________

  2. Шкідливий фактор та його значення

________________________________________________________

 1. Причини нещасного випадку

________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________

 1. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких привела до нещасного випадку

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовник)

________________________________________________________

 1. Медичний висновок про діагноз ушкодження здоров’я потерпілого

________________________________________________________

  1. Перебування потерпілого в стані

алкогольного чи наркотичного сп’яніння _________________

(так, ні) 1. Особи, які допустили порушення законодавства про охорону праці:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, професія, посада,

____________________________________________________________________

порушені вимоги законодавчих та інших нормативних актів

_
ДНАОП
________________________________________________________

з охорони праці – статті, параграфи, пункти тощо)

11. Свідки нещасного випадку _________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання)

____________________________________________________________________

 1. Заходи щодо усунення причин нещасного випадкуНайменування

заходів

Термін

виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

Голова комісії ______________ ______________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії ______________ ______________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________ ______________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________ ______________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)


“_______” ________________200___ р.


Додаток 2Додаток 2

до Положення про розслідування та облік нещасних випадків , професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях


^ Форма Н-2Найменування підприємства,

________________________

№ та дата відправлення
______________________________________

(найменування організації,

______________________________________

прізвище, ім’я та по батькові її керівника чи особи, яким надсилається повідомлення,

______________________________________

адреса)


Повідомлення

про наслідки нещасного випадку

(гострого професійного захворювання чи отруєння),

що стався (сталося) “____” ___________200 ___ р.

з _________________________________________________________________ ,

(професія, прізвище, ім’я та по батькові)

(акт за формою Н-1 про нещасний випадок від “___”__________ 200___ р. № _______)

1.Діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Наслідок нещасного випадку ____________________________

(потерпілий одужав, переведений на

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

більш легку, роботу, установлено інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, помер)

4. Тривалість виконання потерпілим більш легкої роботи, робочих днів

________________________________________________________

5. Звільнено (за листком непрацездатності) від роботи

з “_____” _________ 200___ р. по “____” ___________ 200___ р.,

тривалість тимчасової працездатності, робочих днів ___________

6. Витрати підприємства внаслідок нещасного випадку:

6.1. Сума доплати до попереднього заробітку при переведені на більш легку роботу, грн. ______________________________________________

6.2. Сума відшкодування підприємством витрат на виплату одноразової допомоги потерпілому (членам сім’ї та утриманцям померлого), грн.

_________________________________________________________

6.3. Сума відшкодування підприємством витрат потерпілому на медичну та соціальну допомогу, грн.

________________________________________________________

6.4. Сума відшкодування підприємством потерпілому моральної шкоди, грн.

________________________________________________________

6.5. Сума внесків, що виплачена підприємством до фондів (пенсійного, соціального страхування тощо), грн.

________________________________________________________­­_

6.6. Сума штрафу, що виплачена підприємством за нещасний випадок або його приховування, грн.

________________________________________________________

6.7. Вартість зіпсованого зв’язку з аварією (нещасним випадком) устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн.

________________________________________________________

6.8. Інші витрати, грн._____________________________________

6.9. Сумарна шкода (без урахування наступних періодичних виплат), грн.

________________________________________________________

Власник ____________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)


Головний бухгалтер ____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

МП

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання економічних спеціальностей).


Укладач: В.І. Заїченко


Рецензент: М.З. Аляб’єв


План 2001, поз.176____________________________________________

Підп. до друку 21.05.2001. Формат 60х841/16

Папір офісний. Друк на ризографі.

Обл.-вид. арк.1,0. Умовн.-друк.арк.1,1.


Тираж 300 прим. Замовл. №

Ціна договірна.

_____________________________________________________________


61002, ХДАМГ, Харків, вул.Революції,12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХДАМГ

61002, ХДАМГ, Харків, вул.Революції,12

М
іністерство освіти і науки України


Харківська державна академія

міського господарства


В.І. ЗаїченкоМетодичні вказівки

до виконання індивідуального семестрового завдання

з дисципліни “Основи охорони праці”

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

економічних спеціальностей)

факультету “Економіка і менеджмент”


ХДАМГ - 2001


Схожі:

Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електробезпека” (для студентів денної І заочної форм Академії). Укл....
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Методи оцінки небезпечних І шкідливих виробничих чинників» (для студентів 4 курсу...
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст" (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізичної хімії (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 092. 601; 092....
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії води (для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 070....
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Електротехнічні системи електроспоживання” та 050701 „Електротехніка та електротехнології”
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Електротехнічні системи електроспоживання” та 050701 „Електротехніка та електротехнології”
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм...
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Г. В. Стадник Методичні вказівки iconГ. В. Стадник Газопостачання міста Методичні вказівки
Газопостачання міста: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін “Основи енергозабезпечення міст” та “Інженерне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи