Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon

Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
НазваМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
Сторінка1/6
Дата23.06.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти та науки україни


Харківська державна академія

міського господарства


До друку дозволяю

Перший проректор

(Г.В. Стадник)


Методичні вказівки


до курсового проекту з курсу

"Планування діяльності підприємств"


для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності
"Економіка підприємств міського господарства"


Схвалено

Кафедрою економіки

Підприємств міського

Господарства

Протокол №4 від 06.11.2000 р.


Харків – 20001


Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"


/Укладачіпо рядники В.В. Княжеченко,. Т.П. Юр’єва, В.М. Тюріна. – Харків ХДАМГ, 20012000, – 2836 С.


Упорядники: В.В. Княжеченко,

Т.П. Юр’єва,

В.М. Тюріна


Рецензент: В.М. Прасол


Завдання №____


до курсового проекту студента ____________________________ курсу


спеціальності _______________________________________ факультету


по курсу "^ Планування діяльності підприємств "


Тема проекту: Планування діяльності водопровідного підприємства


Продовження таблиці


Продовження таблиці


Строк здачі проекту ____________________________________


Завдання видав ________________________________________
^

1. Загальні положення


Мета розробки курсового проекту /КП/ – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, набутих при вивченні курсу "Пла­нування", а також опанування навичками самостійної творчої роботи із спеціальності. Об’єктом діяльності студентів є планування роботи водопровідного підприємства за основними напрямками діяльності (об’ємобсяг подачі води, потреба в матеріальних ресурсах, визначення коштів, необхідних для оплати праці і т.д.)

У процесі роботи над КП студент повинен виявити:

  • наявність теоретичної підготовки та здатність правильно застосовувати її у планово-економічних розрахунках;

  • глибоке знання спеціальної літератури з питань економіки міського господарства;

  • вміння використовувати сучасні методи планування та економічного аналізу.

Для розробки КП студент отримує індивідуальний варіант завдання. Розробка КП здійснюється під керівництвом консультанта, призначеного кафедрою.

При наявності в курсовому проекті значних помилок студент до захисту не допускається, а проект повертається на доробку.

^

2. Методичні вказівки щодо складеання форм техпромфінплану


2.1. Розрахунок обсягу водоспоживання


Обсяг водоспоживання складається з:

  • водоспоживання населення;

  • водоспоживання промисловістю, будівельними та комунально-побутовими підприємствами.

Розрахунок загальної потреби (обсягів реалізації) наведено в табл..2.1.


Таблиця 2.1. Розрахунок об’єму обсягу водоспоживання


Показники

Номер рядка

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

Чисельність населення міста

1

тТис. чол
Денна норма водоспоживання на душу населення

Об’єм Обсяг водопостачанняспоживання населення

2


3

мМ3/добу


тТис.мМ3
Відносне водоспоживання промисловістю (в % до водоспоживання населенням)

4

%
Об’єм Обсяг водоспоживання промисло­вими підприємствами

Відносне водопостачанняспоживання буді­вельнимикомерційними організаціями та іншими споживачами (у %

до обсягу 'є­му водоспоживання населенням)

5


6

тТис.м3


%
Абсолютний об’ємсяг водоспоживання будівельними комерційними організаціями та іншими споживачами

7

тТис.Мм3
Відносне споживання бюджетними та комунально – побутовими організаціями (в % до об’єму сягу водоспоживання населенням)

8

%
Абсолютний об’ємсяг водоспоживання бюджетними та комунально – побутовими організаціями

9

тТис.мМ3
Загальний об’ємсяг водоспоживання

10

тТис.Мм3


Об’ємсяг водоспоживання населення встановлюється добутком трьох показників: множенням чисе­льності населення (тис. чол.), добової норми водоспоживання (м3/чол.) та тривалості періоду (365 днів).

Об’єм сяг водоспоживання будівельними комерційними, бюджетними і комунально-побутовими орга­нізаціями та промисловістю знаходять на підставі завдання у процен­тах від водоспоживання населення.


^ 2.2. Розрахунок виробничої програми


Виробнича програма водопровідного підприємства являє собоювстановлює завдання, встановлене за об’ємсягів води, яка повинна бути реалізованоїа споживачам. Вона Обсяг реалізації вимі­рюється кількістю кубічних метрів води, відпущеної споживачам:

- населенню;,

- комунально-побутовим і бюджетним організаціям;,

- промисловим підприємствам та будівельним комерційним організаціям.

Окрім показника "Загальний об’ємсяг водоспоживання" (об’ємсяг реалі­зації води споживачам) виробнича програма водопровідного підприєм­ства складається ще з цілого ряду показників (див. табл. 2.2). При їх формуванні можливі два підходи.

Перший заснований на тому, що існуючих потужностей водопровідно­го підприємства недостатньо для задоволення попиту на воду. У цьому випадку показники виробничої програми розраховують, виходячи з мак­симально можливої продуктивності водопроводу, що визначається за най­більш "вузькою" ланкою у технічномуологічному кільціланцюзі., та необхідних обсягів придбання води у сторонніх організацій.

Виробничу потужність встановлюють на підставі порівняння пропускної спроможності основних технологічних ланцюгів водопроводу. У КП нижче наведено дані, що дозволяють визначити пропускну спроможність насосних станцій, фільтрів та відстійників. У процесі виконання КП студентові необхідно визначити їх пропускну спроможність за рік, вибрати "вузьку ланку" (мінімальну пропускну спроможність) та, виходячи з визначеного обсягу, як величини можливого підйому встановити можливу подачу води в мережу і “куплену воду”.


Вихідні дані

для розрахунку пропускної спроможності:

- насосних станцій

^ Найменування показників

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Кількість насосних станцій, од.

2

3

4

3

2

3

3

3

3

2

2. Годинна потужність і станції, тис. м3

4,7

3,0

2,6

2,8

4,8

3,2

2,6

3,3

2,5

5,0

3. Питома вага часу перебування обладнання у роботі, %

80

80

70

75

75

80

80

70

80

75

Пропускна спроможність =

- фільтрів

^ Найменування показників

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Кількість фільтрів, од.

18

17

14

19

18

18

16

17

14

17

2. Площа фільтрації, м2

50

60

70

45

50

60

36

40

50

52

3. Швидкість фільтрації, м./год.

10

8

8

9

10

8

12

11

10

9

4. Питома вага часу перебування обладнання у роботі, %

85

84

90

86

84

88

92

92

84

96

Пропускна спроможність =

- відстійників

^ Найменування показників

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Кількість відстійників, од.

9

8

9

8

9

8

9

8

9

10

2. Обсяг одного відстійника, тис. м3.

2,3

2,5

2,2

2,4

2,3

2,4

2,2

2,6

2,0

2,1

3. Час відстоювання, год.

2,6

2,9

2,6

2,8

2,8

2,5

3,1

3,0

2,8

2,6

4. Питома вага часу перебування обладнання у роботі, %

98

97

96

95

96

97

98

97

96

95
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств" для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon„Бізнес-план підприємства” з курсу „Планування”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Бізнес-план підприємства” з курсу „Бізнес-планування” (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Прикладна механіка"
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Прикладна механіка" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 050702...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМіського господарства методичні вказівки І завдання до курсового проекту
Методичні вказівки І завдання до курсового проекту “механічний розрахунок елементів конструкції вуличних світильників” (для студентів...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconПустовойтова О. М. Сіроменко А. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “ електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка” ( для студентів...
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Розрахунок люмінесцентних ламп». «Газорозрядні джерела світла» (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи