Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві»
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві»
Сторінка1/9
Дата23.06.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія»

(для студентів 4 курсу спец. 6.092100 «Охорона праці в будівництві»

і 5 курсу спец. 7.092202 «Охорона праці на електротранспорті»)


Харків – ХНАМГ – 2005


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Виробнича санітарія" (для студентів 4 курсу спец. 6.092100 "Охорона праці в будівництві" і 5 курсу спец. 7.092202 " Охорона праці на електротранспорті"). Укл. Будянська Е.М., Нестеренко С.В. - Харків: ХНАМГ, 2005 -32 с.


Укладачі: Е.М. Будянська, С.В. Нестеренко


Рецензент: Ю.І. Жигло


Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності, протокол № 8

від 31 січня 2005 р.


І. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


1.1.Завдання і тематика роботи


Курсову роботу з дисципліни „Виробнича санітарія” студенти виконують паралельно з вивченням дисципліни, що сприяє глибокому засвоєнню матеріалу. Курсова робота переслідує такі цілі:

- навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання до вирішення конкретних інженерних завдань;

- навчити студентів користуватися технічною літературою, довідниками, нормативно-технічною проектною документацією;

- навчити студентів обґрунтовувати прийняті технічні рішення;

- підготувати студентів до самостійної роботи над дипломним проектом.

У курсовій роботі відповідно до розділу з виробничої санітарії студенти здійснюють вибір конкретного робочого місця; виміри і розрахунки основних показників виробничого середовища і трудового процесу; розробляють рекомендації з поліпшення умов праці; обґрунтовують пільги і компенсації працюючим у відповідно до Списків №1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003р. за №36).


^ 1.2.Послідовність виконання роботи


Студенту видаються завдання на виконання вимірів, розрахунків основних показників виробничого середовища і трудового процесу на конкретному робочому місці і коротка санітарно-гігієнічна характеристика професії. Студент самостійно розробляє рекомендації з поліпшення параметрів виробничого середовища і трудового процесу, що дозволяють створити здорові й безпечні умови праці; за допомогою розрахунків обґрунтовує пільги і компенсації працюючому за конкретною професією.

Проводиться практичне заняття, на якому викладаються зміст і обсяг роботи, послідовність її виконання, вимоги до оформлення, перелік літератури, довідкових матеріалів та інші питання.

Відповідно до навчального розкладу проводяться також практичні заняття з виконання окремих розділів роботи.

Не пізніше 14-го тижня навчального семестру роботу здають викладачеві для резензування. Захист роботи здійснюється за два тижні до сесії.

Без виконаної і позитивно оціненої при захисті роботи студент не допускається до складання екзамену з курсу „Виробнича санітарія”.


^ 1.3.Оформлення роботи


Робота складається з пояснювальної записки і протоколів (таблиць), оформлених відповідно до вимог ДСТ. Аркуші роботи з обкладинкою повинні бути акуратно й надійно скріплені. Пояснювальна записка містить завдання з вихідними даними, постановкою завдання роботи, перелік показників з основних факторів виробничого середовища і виробничого процесу відповідно до вимог виробничої санітарії; розрахункові дані, таблиці, висновки і список використаної літератури. Пояснювальну записку пишуть на стандартних аркушах паперу. Записка повинна мати заголовний аркуш /додаток 1/і зміст.

На кресленнях наводять прийняті технічні рішення відповідно до визначених ЕСКД умовних позначень, наносять необхідні розміри й технічні вимоги. Креслення виконують на ватмані або міліметровому папері стандартних розмірів.


^ 2.Вказівки до виконання роботи


З урахуванням специфіки роботи рекомендується такий її зміст (укрупнено):

 1. Завдання роботи в галузі виробничої санітарії.

 2. Аналіз умов праці на конкретному робочому місці, виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

 3. Розробка рекомендацій з поліпшення параметрів виробничого середовища і трудового процесу, що дозволяють створити здорові й безпечні умови праці; розрахункове обґрунтування пільг і компенсацій працюючим за конкретною професією.

 4. Висновки.


Структура пояснювальної записки:

Вступ

 1. Основні нормативні документи, за якими проводитися атестація робочих місць за умовами праці.

 2. Мета атестації робочих місць за умовами праці.

 3. Основні завдання при проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

 4. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  1. Організація роботи з атестації робочих місць за умовами праці.

  2. Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  3. Склад атестаційної комісії.

  4. Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії.

 5. Виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочому місці газоелектрозварника.

 6. Гігієнічна оцінка умов праці газоелектрозварника.

 7. Комплексна оцінка розумів праці газоелектрозварника.

Висновок

Список літератури

Додаток


Студент отримує індивідуальне завдання згідно з табл.1.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «виробнича санітарія»
«Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу спец. 092100 – «Охорона праці в будівництві» І 5 курсу спец. 092202 – «Охорона праці...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Виробнича санітарія» І «Гігієна праці»
«Виробнича санітарія» І «Гігієна праці»(для студентів 5 курсу спец. 092202 – «Охорона праці на електротранспорті») І 3 курсу спец....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "ергономіка" для студентів спец. 092100 "Охорона праці в будівництві" І
Методичні вказівки до вивчення курсу “ергономіка” (для студентів спеціалізацій 092100 “Охорона праці в будівництві” І 092200 “Охорона...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства г. В. Фесенко методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconНаціональна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір І обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconМетодичні вказівки до курсового проекту з дисципліни
Для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 092100 – „охорона праці в будівництві”
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconMihictepctbo осв1ти I науки україни xapkibcьka національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці” (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін пожежна профілактика в будівництві-і та
Пожежна профілактика в будівництві І” та “Пожежна профілактика в будівництві іі” (для студентів 4,5-го курсів денної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» для студентів 4 курсу спец. 092100 «Охорона праці в будівництві» iconВ.І. Заіченко Методичні вказівки до самостійних занять з навчальної дисципліни «Виробнича санітарія»
Для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 «Охорона праці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи