О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст icon

О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст
НазваО.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст
Сторінка1/8
Дата23.06.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт з дисципліни

“Мікропроцесорна техніка”

(для студентів 4 курсу деннної форми навчання

спец. 6.09 06 03 - “Електротехнічні системи електроспоживання”)


Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Мікропроцесорна техніка” (для студентів 4 курсу денної форми навчання із спец. 6.09 06 03 - “Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Рожков П.П., Рожкова С.Е., Куцан Ю.Г., Колбасін О.І. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 51 с.

^

Укладачі: П.П. Рожков,


С.Е. Рожкова,

Ю.Г. Куцан,

О.І.Колбасін


Рецензент: І.Г. Абраменко


Рекомендовано кафедрою електропостачання міст,

протокол № 1 від 30.08.2006 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Ці методичні вказівки включають лабораторні роботи згідно з програмою курсу "Мікропроцесорна техніка" для студентів спеціальності 6.09 06 03.

Мета лабораторних робіт - закріплення знань, здобутих на лекціях та під час самостійної роботи з питань обліку електричної енергії у трифазних колах змінного струму. Студенти набувають навичку з регулювання електротехнічних та мікропроцесорних пристроїв і їх керування, а також з техніки проведення експериментальних досліджень.

Опис лабораторних робіт здійснено з урахуванням використовування обладнання лабораторії мікропроцесорних систем обліку та керування електроспоживанням.

Перед тим як приступити до експериментальної частини роботи, необхідно уважно вивчити ці методичні рекомендації, чітко уявити собі мету досліду, характер явищ, що вивчаються. Треба ознайомитись зі схемою і елементами лабораторного стенду, послідовністю виконання лабораторної роботи.

Після того як викладач перевірить готовність студентів до виконання роботи, вони починають складати схему. Перед тим як це зробити, треба переконатися, що всі автомати вимкнені. Починати складання схеми трифазної системи змінного струму необхідно з послідовного кола, що йде від одного виводу до другого. Потім до цього кола приєднують паралельні кола. При цьому слід мати на увазі, що ділянки схеми, обведені пунктиром, вже складені, а їх виводи розташовані на клемах панелі стенду.

Перед тим як починати складати трифазні кола змінного струму, треба визначити початок і кінець фаз споживачів або обмоток електродвигуна. Після цього складають кола, що йдуть від кожної фази джерела постачання до початку фаз споживача. Потім з'єднують початки і кінці фаз споживача згідно із заданою схемою ("зірка" або "трикутник") і з'єднують паралельні кола, що залишилися.

Для запобігання появи великих струмів необхідно всі дільники напруги встановити в положення, що відповідає мінімуму сигналу на виході.

Вмикати живлення і приступати до виконання експериментів можна тільки після того, як схеми перевірив викладач, і в його присутності.

При проведенні дослідів недопустимо перевищувати номінальні значення струмів і напруг. У випадку, якщо стрілка приладу виходить за межі виміру, треба негайно вимкнути схему і сповістити про це викладача.

Розрахунки, побудова графіків і формулювання висновків за результатами вимірювань виконують після закінчення вимірів та відключення обладнання від електричної мережі.

Після закінчення кожного етапу дослідження результати необхідно показати викладачу для перевірки, тільки після цього дозволяється приступити до наступного етапу роботи.

Звіт до всіх лабораторних робіт складає кожен студент. Він повинен мати номер і назву роботи, її мету, електричну схему, перелік приладів і апаратури, таблиці з результатами вимірів і обчислень, графіки і векторні діаграми, висновки по роботі.

Звіт повинен бути оформлений акуратно, текст написаний чорнилами, а електричні схеми, таблиці, графіки й векторні діаграми накреслені олівцем за допомогою лінійки, циркуля і лекал. Електричні схеми повинні бути накреслені з дотриманням стандарту на умовні позначення елементів електричних схем. При накреслюванні графіків треба мати на увазі, що будь-яке вимірювання має випадкові похибки. Тому не треба проводити криві через всі експериментальні точки. На графіку необхідно проводити плавні криві, які проходять між точками.

При виконанні наступної роботи попередня повинна бути оформлена і захищена.

Студенти, які прийшли на заняття не підготовленими або не склали звіт до попередньої роботи, до виконання робіт не допускаються.


^

Техніка безпеки ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОбІТПри виконанні лабораторних робіт студенти зобов'язані строго дотримуватися правил техніки безпеки. Щоб уникнути нещасних випадків під час роботи в електротехнічних лабораторіях, вони повинні виконувати такі основні вимоги:

1. Перед складанням схеми необхідно переконатися, що всі автомати й апарати вимкнуті.

2. При складанні схеми звернути увагу на надійність закріплення всіх провідників у затискачах.

3. Вмикати схему можна тільки після перевірки її викладачем, з його дозволу й у його присутності. Це ж треба робити при будь-яких змінах у схемі.

4. Не можна торкатися до оголених частин електроустановок, що знаходяться під напругою (неізольований провід, затискачі реостатів і т.п.).

5. Не робити змін у монтажі схеми й не усувати її несправності при увімкненому електроживленні.

6. При зникненні напруги в мережі треба негайно виключити всі автомати та апарати.

7. Стежити, щоб частота обертів машин, що випробовуються, не перевищувала номінального значення.

8. Відключити схему негайно при виявленні будь-якої несправності й сповістити про це викладача. Не усувати несправність без дозволу викладача.

9. У разі ураження струмом негайно вимкнути схему і надати першу допомогу потерпілому.

10. Не залишати увімкнену схему під час перерви. Після закінчення роботи схему вимкнути і після перевірки отриманих даних викладачем розібрати її.

Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки покладається на студентів, які працюють у лабораторії, а контроль за їх виконанням — на викладача.


Лабораторна робота № 1

Дослідження похибки вимірювання кількості електричної енергії індукційним лічильником у чотирипроводній трифазній мережі при симетричному активному навантаженні


Мета роботи

Встановити залежність відносної похибки індукційного лічильника від потужності, що споживається навантаженням. Перевірити клас точності індукційного лічильника.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconС. Е. Рожкова Рецензент: доц. І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Надійність електричних мереж” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconО. М. Довгалюк Рекомендовані кафедрою електропостачання міст, протокол №1 від 30. 08. 06р
Розрахунок навантаження промислового підприємства” з курсу “Електропостачання міст та промислових підприємств”
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconО. С. Джураєва Рецензент: д т. н., проф. Ф. В. Стольберг Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст, протокол №1 від 04. 09. 09 р
«Програмні засоби для обробки екологічної інформації. Засоби представлення та отримання інформації»
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Колбасін конспект лекцій з курсу «комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»
Колбасін О.І., Абраменко І. Г. Конспект лекцій з «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для слухачів другої вищої освіти...
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconМіністерство освіти І науки України
Укладач: Н. О. Волгіна Рецензент: Т. П. Юр’єва Рекомендовано кафедрою міської І регіональної економіки
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconО. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconГ. В. Стадник Маматова Н. В. Тестові завдання з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’
Укладач: Н. В. Маматова Рецензент: О. Л. Ільєнко Рекомендовано кафедрою іноземних мов
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconГ. В. Стадник Маматова Н. В. Тестові завдання з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’
Укладач: Н. В. Маматова Рецензент: О. Л. Ільєнко Рекомендовано кафедрою іноземних мов
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconО. Ф. Грєвцова Рецензент: А.І. Колосов Рекомендовано кафедрою вищої математики
Уклад.: Бізюк В. В., Александрова Л. М., Грєвцова О. Ф. Харк нац акад міськ госп-ва: Х: хнамг, 2010. – 57 с
О.І. Колбасін Рецензент: І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „електропостачання міст та промислових підприємст”
Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 090603,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи