Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі icon

Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі
Скачати 177.13 Kb.
НазваБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі
Дата23.06.2012
Розмір177.13 Kb.
ТипДокументи


Харківська національна академія міського господарства


Бібліотека


Довідково-бібліографічний відділ


Інвестиційна діяльність в будівельній галузі

(2000 – 2008)


Рекомендаційний список літератури


Харків – 2008

УДК 016:330.322.2

ББК 91.9:65.9(2) 31 - 56

І - 58


Укладачі: Н.О.Рибакова,

О.М.Науменко,

Н.Б.Давидова


І 58 Інвестиційна діяльність будівельної галузі (2000-2008 рр.) [Текст]: реком. список літерат. / Харків. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: Н.О.Рибакова, О.М.Науменко, Н.Б.Давидова. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 17 с.


Передмова


На сучасному етапі соціально-економічного розвитку економіки України, з метою забезпечення комплексного підходу до формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, а також активізації інвестиційної діяльності, указом Президента України затверджена Програма розвитку інвестиційної діяльності України на 2002 – 2010 рр. Світова практика показує, що іноземні інвестиції сприяють процесу модернізації країн з перехідною економікою та їх включення в загальносвітову економічну систему. Основні позитивні аспекти залучення іноземних інвестицій це:

• стабілізація господарчого та фінансового положення країни;

• активізація підприємницької діяльності;

• модернізація, наслідком якої є збільшення та розширення експорту, формування конкурентного середовища.

В даному рекомендаційному списку літератури зібрані статті з періодичних видань, які вийшли з друку протягом 2000 – 2008 рр. Матеріал, включений в список, допоможе ознайомитися й розібратися з сучасними проблемами формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні – невід’ємної умови підвищення ефективності функціонування будівельної галузі.

Призначається студентам, викладачам, педагогам, всім тим, хто цікавиться даною тематикою.

В даний список включено 92 джерела, які розташовані за абеткою.

1. Про затвердження Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об’єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 711 // Урядовий кур’єр: Орієнтир . – 2008. – 3 вересня. – С. 14.

2. Анін, В. І. Економіко-математична модель оптимізації портфеля інвестиційних проектів для будівельної організації [Текст] / В. І. Анін // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 54. – С. 173 – 177. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2657/

3. Анін, В. І. Розрахунки ризиків інвестиційних проектів у будівництві [Текст] / В. І. Анін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 6. – С. 18.

4. Анін, В. І. Теоретичні основи забезпечення ліквідності активів будівельних інвестицій та платоспроможності організацій, що їх впроваджують [Текст] / В. І. Анін, В. О. Поколенко, А. В. Шпаков // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 37.

5. Аптекар, С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] / С. Аптекар // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 42 – 49.

6. Асаул, А. Н. Функционирование инвестиционно-строительного комплекса с позиций теории маркетинга [Текст] / А. Н. Асаул, В. П. Грахов // Экономика строительства. – 2005. – № 1. – С. 2.

7. Бакрунов, Ю. О. Развитие девелопмента в современных условиях инвестиционно-строительной деятельности [Текст] / Ю. О. Бакрунов // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. – № 11. – С. 62.

8. Бень, Т. До визначення економічної ефективності інвестицій [Текст] / Т. Бень // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 12 – 19.

9. Бобылев, В. В. Проблемы активизации инвестиционного процесса в промышленном и гражданском строительстве [Текст] / В. В. Бобылев // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. – № 10. – С. 59.

10. Богданов, Ю. Ф. Инвестиции в коммерческую недвижимость выгодны и надежны [Текст] / Ю. Ф. Богданов // Жилищное строительство. – 2005. – № 1. – С. 25.

11. Бойко, Н. Ялта инвестиционная [Текст] / Н. Бойко // Строительство и реконструкция. – 2006. – № 12. – Ч. 9.

12. Бурляй, О. І. Підвищення ефективності капітальних інвестицій в будівництві (на прикладі АР Крим) [Текст]: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.07.03 / Бурляй Ольга Іванівна; КНУБА. – К., 2006. – 21 с.

13. Ванькович, Д. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення [Текст]: [економіко-правовий аспект] / Д. Ванькович, Н. Демчишак // Економіст. – 2007. – № 4. – С. 79.

14. Гайко, Є. Ю. Ризики інвестування в концесійні проекти [Текст] / Є. Ю. Гайко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 288 – 293. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1546/

15. Гаврилов, І. М. Про необхідність підвищення ефективності регулюючого впливу на будівельну діяльність учасників інвестиційних проектів [Текст] / І. М. Гаврилов // Будівництво України. – 2005. – № 3. – С. 9 – 11.

16. Гнатенко, М. К. Инвестиции как фактор развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / М. К. Гнатенко // Материалы междунар. науч.- практ. конф. «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17 – 19 октября 2005 года / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Главное управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьковский горисполком, ХНАГХ. – Х., 2005. – С. 29 – 31.

17. Горбачева, Ю. И. Инвестиционный климат Украины как страны – реципиента капитала [Текст] / Ю. И. Горбачева // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17 – 19 октября 2005 года / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Главное управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьковский горисполком, ХНАГХ. – Х., 2005. – С. 40 – 41.

18. Горбачева, Ю. І. Складові інвестиційного клімату і чинники, які його формують [Текст] / Ю. І. Горбачева // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 151 – 156. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2095/

19. Дмитриев, М. Н. Экономические инструменты привлечения дополнительных инвестиций в основной капитал [Текст] / М. Н. Дмитриев, А. М. Зрюнин // Экономика строительства. – 2005. - № 4. – С. 23.

20. Дорошенко, М. М. Порівняльна характеристика методів фінансово-економічної оцінки інвестиційних проектів у будівництві [Текст] / М. М. Дорошенко // Будівництво України. – 2005. – № 1. – С. 5 – 7.

21. Епифанов, В. А. Основные направления решения проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата [Текст] / В. А. Епифанов, Е.В. Васильева // Строительные материалы, оборудование, технологии. – 2006. - № 9. – С. 65.

22. Ефременко, Т. Н. Изучение в рамках дисциплин экономических специальностей методов анализа эффективности инвестиций в деятельности строительных предприятий [Текст] / Т. Н. Ефременко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 167 – 170. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2098/

23. Заворотній, Р. І. Злиття і поглинання як метод залучення капіталу в будівництво [Текст] / Р. І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 9 – 15.

24. Зельцер, Є. Р. Економічна сутність ринку цінних паперів як форма інвестиційного механізму в будівельній галузі [Текст] / Є. Р. Зельцер // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 46. – С. 41 – 46. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3460/

25. Зельцер, Є. Р. Основні механізми і тенденції інвестиційного процесу в ринковій економіці та їх вплив на розвиток будівельної галузі в Україні [Текст] / Є. Р. Зельцер // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 40. – С. 97 – 104. – (Серия «Экономические науки»).

26. Зельцер, Є. Р. Ринок цінних паперів як основна форма інвестиційного механізму будівельної галузі [Текст] / Є. Р. Зельцер // Будівництво України. – 2003. – № 2. – С. 17 – 20 .

27. Зельцер, Є. Р. Структура ринку цінних паперів – форма інвестиційного механізму будівельної галузі [Текст] / Є. Р. Зельцер // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 48. – С. 158 – 164. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3008/

28. Ігнатенко, Р. А. Методичні підходи до залучення інвестицій у будівництво [Текст] / Р. А. Ігнатенко, В. Г. Кабанов // Проблеми науки. – 2007. – № 1. – С. 41 – 46.

29. Інвестиційні процеси і оцінка фінансового стану підприємств будівництва [Текст] / В. Г. Федоренко, С. В. Федоренко, Т. В. Гаврилова, Є. Р. Якушев // Будівництво України. – 2003. – № 2. – С. 9 – 12.

30. Калініченко Л. Л. Роль банківського кредиту в розвитку будівельної галузі України [Текст[ / Л. Л. Калініченко // Материалы международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 46 – 47.

31. Караваев, В. П. Инвестиционно-строительные процессы в странах группы семи и России [Текст]: [новые тенденции, перспективы] / В. П. Караваев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007.– №6. – С. 104 – 111.

32. Кизилова, Л. О. Формування джерел фінансових ресурсів для відродження виробничого потенціалу будівельних підприємств в умовах сучасних інвестиційних процесів [Текст] / Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.68. – С. 25 – 33. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3557/

33. Костюк, В. О. Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат [Текст] / В. О. Костюк // Коммунальное хозяйство городов: науч.-– техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып.77. – С. 159 – 163. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/347/

34. Кудрявцев, А. Л. Градостроительная деятельность. Основные проблемы [Текст] / А. Л. Кудрявцев, Ю. А. Сдобнова // Жилищное строительство. – 2008. – № 3. – С. 2 – 4.

35. Кучма, О. О. Ефективність впровадження нової організаційної структури управління інвестиційними проектами в житловому будівництві [Текст] / О. О. Кучма, О. О. Тагансін // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып.75. – С. 301 – 306. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1165/

36. Лагутін, Г. В. Освітньо-інжирингові групи як результат інтеграції провідних учасників інвестиційного процесу з підрозділами будівельних вищих закладів [Текст] / Г. В. Лагутін // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып.82. – С. 120 – 126. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5823/

37. Лагутін, Г. В. Особливості підготовки проектів до інвестиційного портфеля в будівельній галузі [Текст] / Г. В. Лагутін // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып.47. – С. 80 – 84. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3042/

38. Левин, Ю. А. Оценка сценариев инвестиционной политики на рынках городского жилья [Текст] / Ю. А. Левин // Экономика строительства. – 2005. – № 1. – С. 36.

39. Левіт, Л. Г. Порівняльна ефективність інвестицій у житлове будівництво за формами власності [Текст] / Л. Г. Левіт // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 48. – С. 67 – 71. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2991/

40. Леушин, В. Ю. Сравнительный анализ состояния инвестиционного процесса в отечественной и зарубежной практике реализации инновационных процессов [Текст] / В. Ю. Леушин // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2005. – № 1. – С. 74.

41. Леушин, В. Ю. Экспертиза инвестиционных проектов как система жизнестойкости инновационного пути развития предприятия [Текст] / В. Ю. Леушин, В. Н. Шульц, А. Васильева // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХ1 века.– 2006. – № 4. – С. 84.

42. Лочан, С. А. Организация и управление инновационно-инвестиционной деятельностью в капитальном строительстве [Текст] / С. А. Лочан // Монтажные и специальные работы в строительстве. – 2006. – № 5. – С. 21.

43. Марцин, В. С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 57 – 65.

44. Методы экономико-математического моделирования при формировании систем реализуемости инвестиционных проектов в строительной отрасли Украины [Текст] / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, М. С. Золотов и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып.65. – С. 3 – 29. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1551/

45. Мінімізація проектних ризиків інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / П. Т. Бубенко, Т. Л. Світлична, Д. В. Бутник, А. Ю. Мартинова // Материалы международной научно - практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 82 – 85.

46. Минчукова, Л. А. Инвестиционно-строительный комплекс [Текст]: [инфраструктурный аспект] / Л. А. Минчукова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 255 – 257. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1375/

47. Моделирование реализации инвестиционных проектов капитального ремонта жилищного фонда г. Харькова [Текст] / А. И. Кубах, Н. П. Пан, О. С. Воронина и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 68. – С. 60 – 65. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3563/

48. Моляка, О. І. Системний підхід при складанні бізнес-плану залучення інвестицій для розвитку будівельних підприємств [Текст] / О. І. Моляка // Коммунальное хозяйство городов: науч – техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып.48. – С. 72. – 75. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2992/

49. Мущинский, С. М. Тенденции развития инвестирования в жилищное строительство на примерах отдельных регионов Украины [Текст] / С. М. Мущинский // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 62. – С.75. –78. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2085/

50. Нотевський, В. С. Інвестування на ринку будівництва [Текст] / В. С. Нотевський // Будівництво України. – 2007. – № 6. – С. 26 – 30.

51. Обухова, Н. В. Управление и оптимизация инвестиционного процесса в строительстве [Текст] / Н. В. Обухова, В. В. Обухов // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.72. – С. 135 –137. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1758/

52. Павлов, І. Д. Розробка методики організаційно-технолгічної підготовки реалізації складних проектів з урахуванням інвестування і прибутковості [Текст] / І. Д. Павлов, Л. С. Головкова, Ф. І. Павлов // Держава та регіони. – 2007. – № 1. – С. 255 – 261. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

53. Палеес, В. Ф. Основные принципы и порядок планирования и организации инвестиционной деятельности по комплексной реконструкции территории больших городов [Текст] / В. Ф. Палеес // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 6. – С. 4 – 7.

54. Паливода, К. Ефективні механізми інвестування житлового будівництва [Текст] / К. Паливода // Банківська справа. – 2006. – № 5-6. – С. 66 – 73.

55. Петрова, В. Ф. Значение инвестиционных проектов при разработке инвестиционной стратегии предприятий [Текст] / В. Ф. Петрова // Материалы международной научно - практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 95 – 98.

56. Пичугин, С. А. Выбор эффективных решений при планировании инвестиций по продолжительности строительства [Текст] / С. А. Пичугин, Т. С. Пичугина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 26. – С. 154 – 156. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5245/

57. Пичугин, С. А. Критерии оценки прибыльности акционерного капитала в составе инвестиционного строительного проекта [Текст] / С. А. Пичугин, Т. С. Пичугина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 40. – С. 88 – 90. – (Серия «Экономические науки»).

58. Пічугін, С. А. Оцінка керування акціонерним капіталом при розробленні інвестиційного будівельного проекту [Текст] / С. А. Пічугін, Т. С. Пічугіна // Будівництво України. – 2005. – № 3. – С. 9.

59. Пичугин, С. А. Оценка управления основными способами финансирования инвестиционных строительных проектов [Текст] / С. А. Пичугин, Т. С. Пичугина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 40. – С. 104 – 106. – (Серия «Экономические науки»).

60. Пичугина, Т. С. Оценка управления инфляционным риском в составе инвестиционного строительного проекта [Текст] / Т. С. Пичугина, С. А. Пичугин // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып.44. – С. 35 – 38. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3263/

61. Попкова, К. О. Обґрунтування методу оцінки ризиків інвестиційної діяльності [Текст] / К. О. Попкова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 294 – 300. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1161/

62. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину [Текст] / В. И. Торкатюк, Г. Г. Фесенко, Г. Г. Фирсов, Е. Ю. Гойко // Материалы международной научно - практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 23.

63. Провідні аспекти узгодження економічних інтересів учасників угоди комерційної концесії у будівельній галузі [Текст] / В. І. Анін, В. О. Поколенко, А. В. Шпаков, А. В. Ігнатенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 115 – 121. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/335/

64. Романов, Р. Б. От науки и технологий – к инновациям и инвестициям [Текст] / Р. Б. Романов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2007. – № 4. – С. 40.

65. Румянцева, Г. І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності [Текст] / Г. І Румянцева // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 15 – 22.

66. Сапожников, В. Н. Информационное обеспечение – эффективное средство создания систем управления инвестициями [Текст] / В. Н. Сапожников // Монтажные и специальные работы в строительстве. – 2005. – № 4. – С. 12.

67. Сапожников, В. Н. О взаимодействии участников инвестиционного проекта в строительстве [Текст] / В. Н. Сапожников, Т. С. Гарусова // Монтажные и специальные работы в строительстве. – 2006. – № 5. – С. 24.

68. Сапожников, В.Н. О выборе приоритетных направлений инвестирования [Текст] / В.Н.Сапожников // Монтажные и специальные работы в строительстве. – 2005. – № 1. – С. 24. – 26.

69. Сєріков, Я. О. Модель прогнозування та забезпечення надійної експлуатації будинків і споруд з ефективним використанням інвестицій у будівництво [Текст] / Я. О. Сєріков // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 71 – 74. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3960/

70. Скляров, Е. В. Определение размера инвестиций в производство новой продукции [Текст] / Е. В. Скляров // Экономика строительства. – 2005. – № 2. – С.8.

71. Совершенствование организационно-экономического механизма управления инвестиционно-строительным комплексом региона [Текст] / В. И. Торкатюк, И. В. Милькин, О. Е. Соловьева и др. // Материалы международной научно - практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 114 – 115.

72. Совершенствование эффективной работы предприятий строительной отрасли на основе оптимизации инвестиционных процессов [Текст] / Л. С. Шевченко, А. П. Голиков, Ю. Г. Прав и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 35 – 43. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2080/

73. Стадник, Г. В. Особливості формування інвестиційної привабливості будівельного підприємства [Текст] / Г. В. Стадник, І. Г. Чалий // Материалы международной научно - практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 49 – 51.

74. Сташевський, С. Т. Матрична модель координації управління інвестиційними проектами в структурі будівельно-інвестиційних корпорацій [Текст] / С. Т. Сташевський // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 40. – С. 91 – 92. – (Серия «Экономические науки»).

75. Стратегічні підходи до формування ефективних критеріїв і систем управління інвестиційно-будівельним комплексом у регіоні [Текст] / В. І. Торкатюк, Г. Ю. Штерн, С. М. Булига та ін. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.68. – С. 248 – 254. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3632/

76. Стратегічні підходи до формування ефективних критеріїв і систем управління інвестиційно-будівельним комплексом в регіоні [Текст] / В.І.Торкатюк, Г.Ю.Штерн, С.М.Булига та ін. // Материалы международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 38 – 40.

77. Стратегия и тактика совершенствования систем формирования инвестиционной привлекательности в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины на основе инновационной политики [Текст] / В. И. Торкатюк, Г. В. Стадник, А. И. Кубах и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 73. – С. 17 – 33. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1805/

78. Сухоруков, А. І. Інвестиційні пріоритети України [Текст] / А. І. Сухоруков // Економіка будівництва. – 2005. – № 1. – С. 14 – 27.

79. Темишев, Р. Р. Инвестиционная привлекательность строительства социальных объектов [Текст] / Р. Р. Темишев // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. – № 10. – С. 35 – 36.

80. Теоретичні основи забезпечення ліквідності активів будівельних інвестицій та платоспроможності організацій, що їх випроваджують [Текст] / В. І. Анін, В. О. Поколенко, А. В. Шпаков та ін. // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 37 – 39.

81. Титяев, В. И. Оценка эффективности инвестиционных проектов развития коммунальной собственности [Текст] / В. И. Титяев, Г. И. Бондаренко, И. А. Чистякова // Материалы международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 104 – 107.

82. Ушацький, С. А. Управління інвестиційною привабливістю будівельних організацій з метою посилення їх конкурентоспроможності [Текст] / С. А. Ушацький, О. М. Коренюгіна // Містобудування та територіальне планування. – 2007. – Вип. 27. – С. 332 – 337.

83. Федоренко, В. Інвестиційні процеси в Україні [Текст] / В.Федоренко // Персонал. – 2007. – № 5. – С. 16 – 20.

84. Федоренко, В. Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність у будівельному комплексі України [Текст] / В. Г. Федоренко, Е. А. Шарадкіна, Н. В. Райковська // Будівництво України. – 2003. – № 7. – С. 10 – 13.

85. Федоренко, В. Г. Концепція стратегіі розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 р. [Текст] / В. Г. Федоренко, А. М. Тугай, А. Ф. Гойко // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 3 – 7; 2006. – № 12. – С. 7 – 10.

86. Худо, А. В. Засоби оптимізації методик оцінки інвестиційної привабливості об’єктів нерухомості для будівництва торгівельних центрів з інфраструктурним забезпеченням [Текст] / А. В. Худо // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 73. – С. 107. – 112. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1816/

87. Чевганова, В. Я. Формування фінансово-інвестиційного забезпечення реструктуризації будівельної галузі та ії підприємств [Текст] / В. Я. Чевганова, Г. А. Жучкова, В. В. Боба // Економіка і регіон. – 2008. – № 2. – С. 142 – 148.

88. Чеканова, Л. Г. Реалізація інвестиційних проектів в Україні [Текст] / Л. Г. Чеканова, В. І. Сергієнко, Г. С. Волинський // Материалы международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям», 17-19 октября 2005г. / МОН Украины, Госкомитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Гл. управление образования и науки Харьковской обл. госадминистрации, Харьк. горисполком, ХНАГХ. – Х.; 2005. – С. 64 – 66.

89. Чернявський, А. Д. Визначення ефективності організаційних форм управління в будівельному комплексі [Текст] / А. Д. Чернявський // Економіка та держава. – 2006. – № 12. – С. 34 – 36.

90. Чернявський, А. Д. Державне регулювання інвестиційної діяльності у розвинених країнах [Текст] / А. Д. Чернявський // Будівництво України. – 2005. – № 3. – С. 6.

91. Шевченко, Л. С. Совершенствование эффективной работы предприятий строительной отрасли на основе оптимизации инвестиционных процессов [Текст] / Л. С. Шевченко, А. П. Голиков, Ю. Г. Прав // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып.62. – С. 35 – 42. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2080/

92. Шкварчук, Ю. М. Підвищення ролі заощаджень громадян у фінансуванні житлового будівництва [Текст] / Ю. М. Шкварчук // Фінанси України. – 2002. – № 11. – С. 118 – 125.


Переглянуті джерела:


  1. Літопис журнальних статей (2000-2008);

  2. Літопис книг (2000-2008);

  3. Систематична картотека статей (2005-2008);

  4. Систематичний каталог;

  5. Збірник «Коммунальное хозяйство городов» (2000-2008).Схожі:

Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності
Матеріали уряду
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ „Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу”
Вступ
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconДонбаський державний технічний університет
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи