Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Дата07.06.2012
Розмір76.7 Kb.
ТипДокументи


Змістовно-діяльнісна структура модулів

навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9^ Модуль 1. Вступ. Основні закони мислення. Поняття. Судження.


НЕ

1.1

Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення.

 • Предмет загальної та юридичної логіки.

 • Історичні етапи розвитку логіки.

 • Загальна характеристика законів мислення.

 • Закон тотожності.

 • Закон несуперечливості.

 • Закон виключеного третього.

 • Закон достатньої підстави.

Література

 1. Карамишева Н.В. Логіка пізнання. Евристика. – Л.: Астролябія, 2002.- С. 11-17.

 2. Жеребкін В.Є. Логіка.- Харків: Основа, 1995.- С.3-24.

 3. Бандурко О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – К.: Літера, 2002. – С. 10-19.

 4. Клаус Г. Введение в формальную логику.- Москва, 1960.- С.34-58.

 5. Хоменко І.В. Логіка – юристам: Підручник.- К., 1997.- С.6-24.

2

2

 • складання хронологічних таблиць;

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;


1

1


1


4


  1. Специфіка чуттєвого та абстрактного пізнання (доповідь)

  2. Взаємозв’язок мови та мислення (доповідь).

  3. Об’єктивна природа законів мислення (доповідь).

5

6

НЕ

1.2

Поняття в праві.

 • Поняття в праві. Логічні прийоми утворення понять.

 • Закон зворотного відношення між обсягом та змістом понять.

 • Операції узагальнення та обмеження понять.

 • Види понять.

 • Відношення між поняттями.

 • Логіка класів. Операції логіки класів.

Лiтература

 1. Карамишева Н.В. Логіка пізнання. Евристика. – Л.: Астролябія, 2002.- С. 62-78.

 2. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Розд. 2 "Поняття". - С. 24-46.

 3. Хоменко І.В. Логіка - юристам: Підручник. - К., 1997. - Розділ 7 “Поняття”. - С. 192-204.

 4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - Москва: Высшая школа, 1982. - Гл. 2. - С. 23-30.

 5. Солодухин С.А. Логика для юристов. — М., 1998. — С. 33-40.

4

4

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

4

2


8  1. Роль юридичних понять в структурі права (доповідь).

  2. Основні логічні засоби формування юридичних понять (доповідь).

  3. Логіка класів у судовому слідстві (доповідь).

5

12

НЕ

1.3

Судження в структурі права.


 • Структура суджень. Судження і речення.

 • Види суджень.

 • Класифікація категоричних суджень.

 • Об’єднана класифікація простих суджень по кількості і якості.

 • Розподіленість термінів в судженнях.

 • Логічні відношення між судженнями.

 • Логічний квадрат.

 • Види складних суджень і умови їх істинності.

Лiтература

 1. Бандурко О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – К.: Літера, 2002. – С. 48-51.

 2. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – Москва: Владос, 1998. – С. 277-280.

 3. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - С. 62-93.

 4. Малахов В.П. Основы формальной логики. – Москва, 1998. – С. 65-89, 107-120.

 5. Солодухин С.А. Логика для юристов. – М.: Экспертное бюро М, 1998. – 58-85.

4

2

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.
2


1

4  1. Роль суджень в системі законодавства і правовому пізнанні (доповідь).

  2. Судження і текст норми права (доповідь).

  3. Відношення між судженнями та їх використання у юридичній практиці (доповідь).

5

6

НЕ 1.4

Логічна структура правових норм та правовідносин.

 • Поняття модальності.

 • Алетична модальність.

 • Епістемічна модальність.

 • Правова деонтична логіка. Нормативний квадрат. Нормативна секстограма.

 • Логіка дії.

Лiтература

 1. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - С. 62-93.

 1. Бабаев В.К. Норма права как истинное суждение // Правоведение. - 1976. - № 2. - С. 30-37.

 2. Солодухин С.А. Логика для юристов. – М.: Экспертное бюро М, 1998. – 58-85.

 3. Карамишева Н.В. Логіка пізнання. Евристика. – Л.: Астролябія, 2002. – С. 153-162.

 4. Тофтул М.Г. Логіка. – К.: Академія, 1999. – С. 64-81.

2

2

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.
2

1


4

  1. Види модальностей та їх використання у правознавстві (доповідь).

  2. Логіка норм як наука (доповідь).


5


6
Всього за модулем 1

30
^ Модуль 2. Умовивід. Теорія аргументації.


НЕ

2.1

Умовивід в структурі права.

 • Поняття умовиводу.

 • Види умовиводів.

 • Простий категоричний силогізм.

 • Загальні правила простого категоричного силогізму.

 • Фігури та модуси простого категоричного силогізму.

 • Складні силогізми.

 • Складні, скорочені та складно-скорочені силогізми.

 • Умовивід із суджень з відношеннями.

Лiтература

 1. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - С. 215-231.

 1. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. — Москва: Юристь, 1998. — С. 119-155.

 2. Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 122-131.

 3. Маяцкий Ф.О. Hеобходимые (дедуктивные) умозаключения и их роль в следственной и оперативно-розыскной работе. - Кишинев, 1974. – С. 115-128.

4

4

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне опитування;

 • фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.
2

2


10

4

  1. Роль умовиводів в юридичному пізнанні (доповідь).

  2. Використання фігур силогізму у судочинстві (доповідь).

  3. Індукція в праві (доповідь).

  4. Роль аналогії в праві (доповідь).


5


18

НЕ

2.2

Логіка юридичного доказу. Логіка слідства.

 • Поняття аргументації, юридичного та логічного доказу.

 • Структура та форми аргументації.

 • Способи доказу та спростування.

 • Правила і помилки доведення та спростування.

 • Поля аргументації: поняття та склад.

Лiтература

 1. Домбровский Р.Г. Логика и теория судебного доказательства. Оптимизация расследования преступлений. - Иркутск, 1982. - С. 10-22.

 2. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - С. 204-238.

 3. Курбатов В.И. Логика. – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 143-289.

 4. Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 155-163.

 5. Тымцяс В.Г. Логика. Курс лекций. – Москва: ПРИОР, 1999. – С. 137-148.

2

4

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне опитування;

 • фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.
2

2


10

3

  1. Роль доказування в юридичній практиці (доповідь).

  2. Специфіка доказування в цивільному та кримінальному процесі (доповідь).

  3. Роль гіпотези та версії в досудовому та судовому слідстві (доповідь).


5


12
Всього за модулем 2

30
Всього балів

100

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Розуміти І знати об'єкт І предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи