Буковинський державний медичний університет icon

Буковинський державний медичний університет
Скачати 249.39 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет
Дата23.06.2012
Розмір249.39 Kb.
ТипДокументи


Буковинський ДЕРЖАВНий МЕДИЧНий університет

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти


" ЗАТВЕРДЖЕНО "

на методичній нараді

кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

"______"___________________200___ р.

протокол №___

Зав. кафедри, доцент. Плеш І.А.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №1


Тема: “Основні принципи надання хірургічної допомоги населенню України та її правові аспекти. Класифікація хірургічної допомоги. Особливості організації роботи медичних сестер в загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії; травматологічне тощо). Медсестринський процес в хірургічних клініках. Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик”.


Навчальний предмет - “Клінічне медсестринство” (цикл “Хірургія”).

2-й медичного факультету №4 з відділенням молодших

медичних і фармацевтичних фахівців

(денна форма навчання, навчання з неповним робочим тижнем )

3-й курс медичного факультету №4 з відділенням молодших

медичних і фармацевтичних фахівців

Спеціальність- 6.110100 “Сестринська справа”

Освітньо-кваліфікаційний рівень- “Медична сестра-бакалавр”

(навчання з неповним робочим тижнем).

Тривалість - 2 години.

Методичну розробку склав

Доцент, к.м.н. Хомко О.Й.


ЧЕРНІВЦІ - 2007рік.


Тема: “Основні принципи надання хірургічної допомоги населенню України та її правові аспекти. Класифікація хірургічної допомоги. Особливості організації роботи медичних сестер в загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії; травматологічне тощо). Медсестринський процес в хірургічних клініках. Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик”.

^

Актуальність темиХірургічне відділення сучасної багатопрофільної лікарні є одним з найважливіших медичних підрозділів, в якому проводиться стаціонарне лікування хірургічних хворих. До них відносяться хворі планові та екстрені, яким необхідно надати невідкладну хірургічну допомогу, в тому числі і спеціалізовану.

Кожний ліжко-день, проведений у лікарні, оплачується з державних фондів.

Тому студенти повинні розуміти чіткість, узгодженість у роботі всього медичного персоналу, спрямованої на найшвидше повноцінне одужання хворого.

Переважна більшість хворих, що перебувають у хірургічних стаціонарах, підлягають оперативному лікуванню. Середній медичний персонал повинен вміти правильно провести передопераційну підготовку хворих в залежності від терміновості операції, та з урахуванням розташування патологічного чинника, в подальшому медична сестра веде постійний догляд за хворим, за його зовнішнім виглядом та основними показниками гомеостазу. Перекладання цієї роботи на плечі молодшої медичної ланки категорично забороняється.

Робота у будь-якому медичному закладі, в тому числі у хірургічному відділенні без знань основ деонтології неможлива, а тому половина заняття присвячена цій проблемі.

^

Навчальна метаПісля вивчення цієї теми студенти повинні вільно орієнтуватися у різних підрозділах хірургічного відділення і допоміжних службах, чітко уявити практичне застосування деонтології в хірургії.


2.1. Студент повинен знати:

 • Основні принципи хірургічної допомоги.

 • Правові аспекти хірургічної.

 • Класифікацію хірургічної допомоги.

 • Структура хірургічного відділення та режим його роботи (приміщення, обладнання палат, операційного блоку, перев’язочних, медичний пост сестри, медичну документацію, облік наркотичних речовин.

 • Внутрішній розпорядок у спеціалізованих хірургічних відділеннях. Організація відвідування хворих.

 • Знати роботу палатної медсестри у хірургічному відділенні та маніпуляційному кабінеті, ведення документації, обсяг міроприємств по догляду за хворими.

 • Шляхи надходження 2-х потоків хворих (планових, ургентних).

 • Основи хірургічної деонтології.

 • Особливості організації роботи медичних сестер в торакальному відділенні, ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 • Особливості організації роботи медичних сестер в нейрохірургічному відділенні, ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 • Особливості організації роботи медичних сестер в урологічному відділенні ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 • Особливості організації роботи медичних сестер в проктологічному відділенні ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими..

 • Особливості організації роботи медичних сестер в відділенні ендокринної хірургії ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими..

 • Особливості організації роботи медичних сестер в відділенні лапароскопічної хірургії ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими..

 • Особливості організації роботи медичних сестер в травматологічному відділенні, ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 • Медсестринський процес в хірургічних клініках.


2.2. Студент повинен вміти:

 • Вільно орієнтуватися в підрозділах хірургічного відділення.

 • Вільно орієнтуватися в підрозділах торакального відділення.

 • Вільно орієнтуватися в підрозділах урологічного відділення.

 • Вільно орієнтуватися в підрозділах проктологічного відділення.

 • Вільно орієнтуватися в підрозділах ендоскопічного відділення.

 • Вільно орієнтуватися в підрозділах відділення лапароскопічної хірургії.

 • Вільно орієнтуватися в підрозділах травматологічного відділення.

 • Вміти поводитись у всіх приміщеннях спеціалізованих хірургічних відіділеннь, собливо в операційній та перев’язочнних.

 • Вміти користуватися хіругічним спецодягом (маски, бахіли) та інше.

 • Вміти користуватися правилами хірургічної деонтології.


2.3. Опанувати практичні навички:

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в торакальному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в нейрохірургічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в урологічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в проктологічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в ендоскопічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в відділенні лапароскопічної хірургії.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в травматологічному відділенні.поради студенту


Викладач проводить обхід і знайомить студентів з організацією роботи хірургічної клініки, яка складається: з приймального відділення, палат для хворих (стаціонарів, допоміжних кабінетів, діагностичних (рентгенівський, ендоскопічний, лікувальної фізкультури). Окрім цього, є операційно-перев’язочний блок.

В приймальному відділенні проводиться первинне обстеження хворих, ставиться попередній діагноз, проводяться додаткові лабораторні дослідження, вирішується питання про показання до госпіталізації в хірургічне відділення, вибір метода лікування. В приймальному відділенні повинно бути все необхідне для виконання деяких лікувальних маніпуляцій, для проведення в необхідних випадках заходів доклінічної і догоспітальної реанімації, надання екстреної швидкої допомоги. Викладач вказує на важливість проведення правильного санітарно-гігієнічного режиму для профілактики внутрішньолікарніної інфекції ( огляд хворих, термометрія, повна санітарна обробка поступаючих у відділення хворих.

Стаціонар складається з декількох відділень: чистого, гнійного ( кожний окремо). Відділення повинні бути ізольовані один від одного, мати свій інвентар, обладнання та персонал.

Хірургічне відділення складається із палат для хворих, операційного блоку, перев’язочної та підсобних приміщень (санвузол, їдальня, буфет, кімната для білизни, кімната для медперсоналу та ін.). Палати повинні бути просторими, в розрахунку 4 кв.м. площі на кожного хворого. Природнє освітлення повинно бути таким, щоб площа вікон відносилась до площі підлоги, як 1:6. Штучне освітлення- матові плафони в люстрах і настільної лампи у важкохворих. Хірургічне відділення повинно бути забезпеченим водопроводом, центральним опаленням, гарячим водопостачанням, каналізацією та приточно-витяжною вентиляцією, кондиціонерами.

Забезпечення: в палатах встановлюють лікарняні ліжка з пружинною сіткою, а також функціональні ліжка, які дозволяють надати при необхідності хворим різгне, найбільш вигідне положення. В палатах повинні бути тумбочки біля кожного ліжка, стілець для відвідувачів. В палаті повинна бути тиша, гучномовці не допускаються, хворі слухають радіо, користуючись навушниками, хворому виділяють індивідуальні предмети гігієнічного догляду.

Сигналізація може бути світова та звукова. Потрібно підкреслити перевагу світової сигналізації перед звуковою, Коридорі просторі і зручні. Підкреслити перевагу бокових коридорів перд центральними. Прибирання приміщення вологе, не менш 2 разів на день.

Операційна призначена для виконання найбільш відповідального етапу лікування хворих- операції. Операційні для гнійних операцій знаходяться в приміщенні гнійного відділення, поза основним блоком.


Будова операційно-перев’язочного блоку.


А* розміщення операційної в хірургічному відділенні (ізольованість, як умова попередження інфікування);

Б* кількість кімнат, які входять до складу операційного блоку: - найменша кількість – передопераційна кімната і операційний зал. Сучасні блоки містять: операційний зал, передопераційну кімнату, стерилізаційну, інструментальну, автоклавну, душову і туалетну;

В* операційна кімната має бути просторою (40 кв.м. на один операційний стіл) з добре налагодженою вентиляцією, Для одержання розсіяного світла вікна операційної розміщяють на північ, північний схід, або північний захід; апарат для кондиційного повітря;

Г* природне і штучне освітлення операційного залу: заокруглені кути, кафельні стіни, або масляне фарбування стін і стелі ( перевага фарбування ії кольоровою фарбою, негативна сторона білої фарби);

Д* побудова підлоги в операційному залі - підкреслити перевагу підлоги із метлахських плит перед підлогою із лінолеума, особливо перед звичайним фарбуванням підлоги);

Е* опалення операційного блоку: перевага центрального опалення перед пічним, оптимальна температура в приміщеннях операційного блоку +20 - 22 0.С при вологості 55-60%;

Ж* обладнання операційної: операційний стіл і його склад, столик операційної сестри, стіл для розчинів, пересувний інструментальний стіл, стіл анестезіолога, безтіньова лампа, тазики для використаного матеріалу; при необхідності вноситься інше обладнання;

І* асептична і гнійна операційні. Їх розміщення в хірургічному відділенні. Об’єм роботи в кожній з них. Розгортання операційної для невідкладних операцій і об’єм роботи останнього. Необхідність організації в хірургічному відділенні двох перев’язочних - гнійної і чистої. Обладнання і оснащення їх, об’єм роботи і використання кожної з них.

Прибирання операційно-перев’язочного блоку проводиться не менше 2 разів на день з використанням дезінфікуючих розчинів, один раз на тиждень проводять генеральне прибирання, Поведінка медичного персоналу в приміщенні операційно-перев’язочного блоку.


основні функціональні обов’язки

операційної медичної сестри


1.Загальна частина

 1. Завдання операційної медичної сестри - забезпечити нормальний ритм роботи операційного блоку.

 2. Операційна медсестра призначається головним лікарем лікарні по поданню зав. відділенням.

 3. Призначається операційна медсестра з особи, що має спеціальну середню медичну освіту та пройшла курси операційних медсестер.

 4. Операційна медсестра підпорядкована завідуючому відділенням, старшій операційній медсестрі (якщо така призначена) та старшому лікарю операційної бригади.

 5. Операційній медсестрі підпорядковані операційні молодші медичні сестри.

 6. В своїй роботі операційна медсестра керується положенням про операційний блок, даною інструкцією та наказом МЗ № 720 та іншими режимними наказами, наказами та розпорядженнями вищестоящих посадових осіб.


^ 2.Функціональні обов’язки

 1. Операційна медсестра слідкує за дотриманням та підтриманням санітарно-гігієнічного режиму в операційному блоці.

 2. Готовить для кожної операції медикаменти, інструментарій, перев’язочний матеріал, білизну т.щ.

 3. Слідкує за дотриманням правил асептики та антисептики, безпосередньо проводить стерилізацію інструментів, шовного матеріалу та готовить білизну і перев’язочний матеріал для централізованої стерилізації.

 4. Проводить регулярний контроль за стерильністю (бак контроль поля, рук, матеріалу, шовного матеріалу).

 5. Організує і контролює роботу операційних молодших медсестер.

 6. Проводить навчання операційних молодших медичних сестер.

 7. Організує відправку на гістологічне дослідження видалених органів та тканин.

 8. Забезпечує маркіровку матеріалів та направлення на гістологічне дослідження.

 9. Забезпечує правильне використання та збереження інвентарю операційного блоку, медикаментів та матеріалів.

 10. Поповнює запаси матеріалів на операції.

 11. Веде встановлену медичну документацію.

 12. Під контролем лікаря, проводить підготовку проведення переливання крові, її компонентів та кровозамінників.

 13. Проводить щоденний відбір інструментарію з хірургом для конкретного оперативного втручання.

 14. Забезпечує заказ крові та її компонентів для оперативного втручання.

 15. Відвідує сестринські конференції.


3.Права

 1. Має право вносити свої пропозиції щодо покращення роботи операційного блоку та охорони праці.

 2. Приймає участь в зборах та нарадах, де обговорюється питання роботи відділення і операційного блоку.

 3. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків.
 1. Взаємовідношення

 1. Із завідуючим відділенням, ординаторами , старшою медсестрою, старшою операційною медсестрою, сестрою господаркою відділення.

 2. Із бактеріологічною лабораторією, пунктом переливання і заготівлі крові, аптечною службою, інженерною групою.^ 5.Оцінка роботи і відповідальність

 1. Оцінка роботи проводиться завідуючим відділенням по критеріям, затвердженими у лікарні.

 2. Операційна медсестра несе відповідальність за недоліки роботи операційного блоку та невиконання функціональних обов’язків, режимних наказів та розпоряджень вищестоящих посадових осіб.


основні функціональні обов’язки

палатної медичної сестри хірургічного відділення

^ 1.Загальна частина

 1. Основним завданням палатної медичної сестри є виконання лікарських призначень та догляд закріплених хворих.

 2. Палатна медсестра призначається та звільняється головним лікарем по поданню завідуючого відділенням.

 3. Палатною медсестрою призначається особа яка має закінчену середню спеціальну освіту та володіє виконанням основних сестринських маніпуляцій.

 4. Палатна медсестра підпорядкована завідуючому відділенням, старшій медичній сестрі, лікарю-ординатору, а також черговому лікарю.

 5. Палатній медсестрі підпорядкована молодша сестра по догляду за хворими, молодша медсестра відповідальна за роздачу їжі.

 6. В своїй роботі палатна медсестра керується правилами внутрішнього розпорядку, режимними наказами, наказами та вказівками головного лікаря, його заступників, розпорядженнями головної медсестри, завідуючого відділенням, ординаторів і старшої медсестри відділення, даною посадовою інструкцією.


^ 2.Функціональні обов’язки

 1. Палатна медсестра слідкує за виконанням розпорядку роботи відділення, збереженню охоронного та санітарно-протиепідемічного режиму.

 2. Забезпечує правильне збереження та використання медикаментів.

 3. Виконує призначення лікаря, проводить термометрію, слідкує та організує туалет хворих, проводить ранкову гімнастику хворим.

 4. Допомагає в прийому їжі тяжкохворими, організовує і керує видачею їжі.

 5. Проводить підготовку хворих до рентгенологічного, УЗД, лабораторним і спеціальним методам досліджень.

 6. Проводить підготовку хворих до оперативних втручань.

 7. Безпосередньо проводить забір біологічних матеріалів для лабораторного дослідження.

 8. Приймає і розміщає хворих в палати, знайомить хворого з внутрішнім розпорядком, а також знайомить хворого з відділенням, розташуванням туалетних кімнат, правилами користування електроенергією та водою, його правами та обов’язками.

 9. Записує поступлення хворих в обліковий зошит.

 10. Транспортує хворих з операційної до палати.

 11. Оформляє карту хворого (підклеювання та зшивання карти, аналізів та інших документів), відмічає температурний лист, відмічає проведення санітарної обробки та зміну білизни.

 12. Слідкує за відвідуванням хворих їх родичами, приймає передачі і контролює якість харчових продуктів, правильність їх збереження та строками використання.

 13. Проводить бесіди з хворими на медичну тематику та по формуванню здорового способу життя.

 14. Відповідає за правильне використання медичного інструментарію та апаратури у відділенні.

 15. Слідкує за дотриманням техніки безпеки та протипожежних заходів у відділенні.

 16. Контролює роботу молодшого медичного персоналу.

 17. Складає відомості наявності , поступлення та виписки хворих, переведення в інші відділення.

 18. Передає зміну в присутності старшої медичної сестри і зав. відділенням.

 19. Інформує старшу медсестру про наявність чи нестачу медикаментів, інформує про їх використання.

 20. Доповідає про суттєві зміни в стані хворих та проведеним заходам.

 21. Інформує про порушення трудового режиму, порушеннях режиму роботи відділення.

 22. Сповіщає чергового лікаря про тяжкохворих і своєчасно викликає чергового лікаря при погіршенні стану хворого.

 23. Інформує чергового лікаря про поступлення хворих у відділення та забезпечує огляд хворих черговим лікарем.

 24. Приймає участь в проведені сестринських конференцій.

 25. Відповідає за збереження медичної документації, медикаментів, наркотиків.

 26. Разом з молодшим медичним персоналом доставляє трупи в морг.


3.Права

 1. Палатна медсестра має право вносити пропозиції зав. відділенням щодо покращання роботи на своєму посту та у відділенні в цілому.

 2. Приймати участь в зборах та нарадах, де обговорюється робота палатних медичних сестер.

 3. Одержувати необхідну інформацію від зав. відділенням, старшої медсестри та чергового лікаря для виконання своєї роботи.


4.Взаємовідносини

 1. Із завідуючим відділенням, ординаторами, старшою медичною сестрою, черговим лікарем від яких отримує керівну інформацію для роботи.

 2. Із палатними медичними сестрами інших постів відділення, перев’язочною, операційною, процедурною медсестрою з якими виконує спільну роботу.

 3. З медсестрами приймального відділення при прийомі хворого у відділення.


^ 5.Оцінка роботи

 1. Оцінка роботи палатної медсестри проводиться зав. відділенням у відповідності критеріїв затверджених у лікарні.

 2. Палатна медсестра несе відповідальність за виконання функціональних обов’язків, відповідає за недотримання інструкцій та невиконанням дорученої роботи. Види персональної відповідальності визначаються у відповідності із діючим законодавством.^

основні функціональні обов’язки


перев’язочної медичної сестри


1.Загальна частина

 1. Завдання перев’язочної медичної сестри - забезпечити нормальний ритм роботи перев’язочного блоку.

 2. Перев’язочна медсестра призначається та звільняється головним лікарем лікарні по поданню зав. відділенням.

 3. Призначається перев’язочна медсестра з особи, що має спеціальну середню медичну освіту.

 4. Перев’язочна медсестра підпорядкована завідуючому відділенням, старшій операційній медсестрі (якщо така призначена), старшій медсестрі відділення.

 5. Перев’язочній медсестрі підпорядковані перев’язочні молодші сестри.

 6. В своїй роботі перев’язочна медсестра керується положенням про перев’язочний блок, даною інструкцією та наказом МЗ № 720, іншими режимними наказами, наказами та розпорядженнями вищестоящих посадових осіб.
 1. Функціональні обов’язки

 1. Перев’язочна медсестра забезпечує санітарно-гігієнічний режим в перев’язочному блоці.

 2. Готує для перев’язок медикаменти, інструментарій, перев’язочний матеріал, білизну т.щ.

 3. Слідкує за збереженням правил асептики та антисептики, безпосередньо проводить стерилізацію інструментів, шовного матеріалу та готує білизну і перев’язочний матеріал для централізованої стерилізації.

 4. Проводить щотижневий контроль за стерильністю ( бак контроль поля, рук, матеріалу, шовного матеріалу).

 5. Організує і контролює роботу перев’язочних молодших сестер.

 6. Проводить навчання перев’язочних молодших сестер.

 7. Проводить перев’язки та допомагає лікарю в проведенні їх.

 8. Забезпечує правильне використання та збереження інвентарю перев’язочного блоку, медикаментів та матеріалів.

 9. Поповнює запаси матеріалів для проведення перев’язок, веде облік розходу спирту та медикаментів, перев’язочного матеріалу.

 10. Дотримується правил техніки безпеки, протипожежних заходів та керує їх виконанням з боку молодшого персоналу перев’язочної.

 11. Веде встановлену медичну документацію.

 12. Відвідує сестринські конференції, постійно підвищує свій професійний рівень.


3.Права

 1. Має право вносити свої пропозиції щодо покращення роботи перев’язочного блоку та охорони праці.

 2. Приймає участь в зборах та нарадах, де обговорюється питання роботи перев’язочного блоку.

 3. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків.

 4. Самостійно вирішує питання, що входять до її компетенції.


4.Взаємовідносини

 1. Із завідуючим відділенням, ординаторами, старшою медичною сестрою, від яких отримує керівну інформацію для роботи.

 2. Із палатними медичними сестрами відділення, операційною, процедурною медсестрою, з якими виконує спільну роботу.

 3. З сестрою господаркою.

 4. З працівниками централізованої стерилізаційної, аптечною службою, бактеріологічної лабораторії.


^ 5.Оцінка роботи

 1. Оцінка роботи проводиться завідуючим відділенням у відповідності до критеріїв затверджених в лікарні.

 2. Перев’язочна медсестра несе відповідальність за недоліки роботи перев’язочного блоку та невиконання функціональних обов’язків, режимних наказів та розпоряджень вищестоящих посадових осіб.


основні функціональні обов’язки

медичної сестри процедурного кабінету

хірургічного відділення

^ 1.Загальна частина


 1. Основним завданням процедурної медичної сестри є виконання лікарських призначень та проведення внутрівенних ін’єкцій, вливань, підшкірних та внутрім’язевих вприскувань, забір крові для біохімічного дослідження, резус належності.

 2. Процедурна медсестра призначається та звільняється головним лікарем по поданню завідуючого відділенням.

 3. Процедурною медсестрою призначається особа яка має закінчену середню спеціальну освіту та володіє виконанням основних сестринських маніпуляцій.

 4. Процедурна медсестра підпорядкована завідуючому відділенням і старшій медичній сестрі.


2.Функціональні обов’язки

 1. Процедурна медсестра слідкує за виконанням санітарно-протиепідемічного режиму на робочому місці, користується вказівками режимних наказів та розпорядженнями адміністрації лікарні і зав. відділенням.

 2. Забезпечує правильне збереження та використання медикаментів.

 3. Забезпечує передстерилізаційну обробку шприців та інших інструментів, контролює їх чистоту.

 4. Виконує призначення лікаря, проводить вприскування, внутрівенні ін’єкції та вливання.

 5. Проводить забір крові на лабораторне дослідження і під контролем лікаря дослідження групи крові і забір крові на резус-належність.

 6. Веде облік одержання та використання медикаментів.

 7. Веде облік маніпуляцій.

 8. Складає заявку на медикаменти для старшої медсестри.

 9. Проводить бесіди з хворими на медичну тематику.

 10. Відповідає за правильне використання медичного інструментарію та апаратури в процедурному кабінеті.

 11. Слідкує за дотриманням техніки безпеки та протипожежних заходів у кабінеті.

 12. Відповідає за збереження медичної документації, медикаментів, наркотиків.

 13. Проводить бактеріологічний контроль за стерильністю, бензидинові проби т.щ.

 14. Інформує старшу сестру про використання медикаментів з термінальної аптечки, та слідкує за її поповненням.

 15. Приймає участь в проведені сестринських конференцій, постійно підвищує свій професійний рівень..


3.Права

 1. Процедурна медсестра має право вносити пропозиції зав. відділенням, старшій медсестрі щодо покращення роботи на своєму посту.

 2. Приймати участь в зборах та нарадах, де обговорюється робота процедурних медичних сестер та відділення.

 3. Одержувати необхідну інформацію від зав. відділенням, ординаторів, старшої медсестри та чергового лікаря для виконання своєї роботи.


4.Взаємовідносини

 1. З завідуючим відділенням, ординаторами, старшою медичною сестрою, від яких отримує керівну інформацію для роботи.

 2. З палатними медичними сестрами, перев’язочною, операційною медсестрою з якими виконує спільну роботу.


^ 5. Відповідальність та оцінка роботи

 1. Оцінка роботи процедурної медсестри проводиться зав. відділенням по критеріям затвердженими в лікарні.

Процедурна медсестра несе відповідальність за виконання функціональних обов’язків, відповідає за недодержання інструкцій та невиконання дорученої роботи.


Основні функціональні обов’язки

медсестри цистоскопічного кабінету

урологічного відділення


^ 1.Загальна частина


 1. Завдання медичної сестри - забезпечити нормальний ритм роботи цистоскопічного кабінету.

 2. Медсестра цистоскопічного кабінету призначається та звільняється головним лікарем лікарні по поданню зав. відділенням.

 3. Призначається медсестра з особи, що має спеціальну середню медичну освіту.

 4. Медсестра цистоскопічного кабінету підпорядкована завідуючому відділенням, старшій медсестрі.

 5. В своїй роботі медсестра цистоскопічного кабінету керується даною інструкцією та наказом МЗ № 720 та іншими режимними наказами, наказами та розпорядженнями вищестоящих посадових осіб.
 1. Функціональні обов’язки

 1. Медсестра слідкує за збереженням санітарно-гігієнічного режиму в цистоскопічному кабінеті.

 2. Готовить для роботи медикаменти, інструментарій, перев’язочний матеріал, контрасти т.щ.

 3. Слідкує за збереженням правил асептики та антисептики, безпосередньо проводить стерилізацію інструментів, катетерів та накриває стерильний столик.

 4. Проводить щомісячний контроль за стерильністю ( бак контроль рук, матеріалу, перев’язочного матеріалу).

 5. Допомагає лікарю в проведенні інструментальних досліджень.

 6. Проводить проби на контрастні речовини.

 7. Забезпечує наявність необхідного набору медикаментів для надання невідкладної допомоги при алергічних станах.

 8. Забезпечує збереження матеріальних цінностей (матеріально відповідальна за інструментарій та апаратуру).

 9. Поповнює запаси матеріалів для проведення рентгенологічних та інструментальних досліджень.

 10. Веде встановлену медичну документацію.

 11. Дотримується правил техніки безпеки та виконанню протипожежних заходів.

 12. Відвідує сестринські конференції.
 1. Права

 1. Має право вносити свої пропозиції щодо покращення роботи та охорону праці.

 2. Приймає участь в зборах та нарадах, де обговорюється питання роботи цистоскопічного кабінету.

 3. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків.


4.Взаємовіднсини

 1. З завідуючим відділенням, ординаторами, старшою медичною сестрою, черговим лікарем від яких отримує керівну інформацію для роботи.

 2. З палатними медичними сестрами інших постів відділення, перев’язочною, операційною, процедурною медсестрою з якими виконує спільну роботу.

 3. З медсестрами приймального відділення при прийомі хворого у відділення.
 1. Оцінка роботи і відповідальність

 1. Оцінка роботи проводиться завідуючим відділенням по критеріям затвердженим в обласній клінічній лікарні.

 2. Медсестра цистоскопічного кабінету несе відповідальність за недоліки роботи цистоскопічного кабінету та невиконання функціональних обов’язків, режимних наказів та розпоряджень вищестоящих посадових осіб.
^

Показники якості роботи медсестер відділення

по системі бездефектної праці.

1. Якість ведення документації відділення:

Журнали, історії хвороби, облік аналізів

Добре + 1,0

Низька якість + 0,5

Багато зауважень - 1,0

Одиничні зауваження - 0,25

^

2.Підвищення кваліфікації

Опанування сумісною спеціальністю + 0,5

Проходження короткочасних курсів + 0,5

Відвідування м/с занять, нарад + 0,5

Відвідування медбібліотеки:

3 рази в місяць + 0,5

2 рази в місяць + 0,3

^

1 раз в місяць + 0,2

жодного разу - 1,0

3.Організація та стан робочих місць, виконання

функціональних обов’язків:

Добре + 0,5

Незадовільне - 0,5

4.Участь в громадському житті:

Активно + 0,5

Пасивно - 0,5

^

5.Зауваження, дефекти в роботі, порушення трудової дисципліни:

Є зауваження, дефекти, порушення - 1,0

Немає зауважень, дефектів, порушень + 1,0

6.Скарги:

Підтвердились - 1,0

Підтвердились частково - 0,5

Немає скарг(не підтвердились) + 1,0

^

7. Облік роботи та дефектів в роботі медсестер кабінетів, стандврти медсестер відділення.

Облік даної роботи медсестер вузької спеціальності, а також старшої медсестери по всім показникам роботи.


8. Критерій оцінки якості бездефектної роботи

медсестри поліклініки оцінюється:

КБР = 5 відмінно

КБР = 4 добре

КБР = 3 задовільно

КБР = 2 не задовільно

Критерій оцінки якості бездефектної праці старшої медсестри відділення оцінюється:
^

2/3 “5” - відмінно

Ѕ “4” - добре

3/3 “3” - задовільно

нижче 1/3 “2” - не задовільно

Виявлені недорахунки в обліку дефектів, прихованих дефектів в роботі медсестер відділення, старших медсестер відділень позбавляються позитивних оцінок на 2 місяця . На тих медсестер відділень оформляються адміністративні стягнення , попередження.

На медсестер отримавших коофіцієнт бездефектної праці нижче (3) , на протязі двох місяців, оформляються для пред’явлення для адміністративного розслідування адміністрацією про службову невідповідність.
^

Контрольні питання по темі заняття

 1. Основні принципи хірургічної допомоги.

 2. Правові аспекти хірургічної.

 3. Класифікацію хірургічної допомоги.

 4. Структура хірургічного відділення та режим його роботи (приміщення, обладнання палат, операційного блоку, перев’язочних, медичний пост сестри, медичну документацію, облік наркотичних речовин.

 5. Внутрішній розпорядок у спеціалізованих хірургічних відділеннях. Організація відвідування хворих.

 6. Знати роботу палатної медсестри у хірургічному відділенні та маніпуляційному кабінеті, ведення документації, обсяг міроприємств по догляду за хворими.

 7. Шляхи надходження 2-х потоків хворих (планових, ургентних).

 8. Основи хірургічної деонтології.

 9. Особливості організації роботи медичних сестер в торакальному відділенні, ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 10. Особливості організації роботи медичних сестер в нейрохірургічному відділенні, ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 11. Особливості організації роботи медичних сестер в урологічному відділенні ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 12. Особливості організації роботи медичних сестер в проктологічному відділенні ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими..

 13. Особливості організації роботи медичних сестер в відділенні ендокринної хірургії ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими..

 14. Особливості організації роботи медичних сестер в відділенні лапароскопічної хірургії ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими..

 15. Особливості організації роботи медичних сестер в травматологічному відділенні, ведення документації, обсяг міроприємств по наданню медичної допомоги та догляду за хворими.

 16. Медсестринський процес в хірургічних клініках.


Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті


 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в торакальному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в нейрохірургічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в урологічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в проктологічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в ендоскопічному відділенні.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в відділенні лапароскопічної хірургії.

 • Ознайомитися з роботою медичних сестер в травматологічному відділенні.^

Тематика НРДС

 • Основні принципи надання хірургічної допомоги населенню України та її правові аспекти. Класифікація хірургічної допомоги.

 • Особливості організації роботи медичних сестер в загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії; травматологічне тощо).

 • Медсестринський процес в хірургічних клініках.

 • Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик.


Література

Основна:

 • Закони України про охорону здоровя. /Під ред. Москаленко В., Костицької В.- Тернопіль.: Укрмедкнига. 2000. 464 с.

 • Главная (старшая) медицинская сестра: Сборник нормативных документов. Настольная книга руководителя среднего и младшего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения / сост. Басанова Ц.В. – М.: АПП «Джангар», 2000.- 448 с.

 • Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии: учебник.- Самара: ГП «Перспектива».- 2000. 352 с.

 • Жученко С.П., Желіба М.Д., Хіміч С.Д. Загальна хірургія. "Здоров’я", Київ, 1999, 478 с.

 • Черенько М.П. Загальна хірургія. Київ “Здоров’я”, 1999.- 375 с.

 • Кузнецова В.М. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2000. 416 с.

 • Нетяженко В.З., Сьоміна А.Т., Присяжнюк М.С.. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я. 1993. – 303 с.


Додаткова:

 • Касевич М.К. Практикум з сестринської справи. - Київ.; Здоров’я. – 1999. – 224с .

 • Гостищев В.К. «Общая хирургия».- М.:Медицина, 1993.- 620 с.

 • Волколаков Я.В. «Общая хирургия».- Рига.:Звайгзне, 1989.- 617 с.

 • Стручков В.И. «Общая хирургия».- М.:Медицина, 1988.- 480 с.

 • Григоровська Д.П. Догляд за хворими в спеціалізованих терапевтичних відділеннях.-К.:Здоров’я, 1989. – С.158-174.

 • Григорян А.В. «Руководство к практическим занятиям по общей хирургии».- М.:Медицина,

 • Юмашев Г.С. «Травматология и ортопедия».- М.:Медицина, 1977.- 505 с.

 • Чепкий Л.П."Анестезиология и реанимация", 1978. 243 с.

 • Гостищев В.К. «Руководство к практическим занятиям по общей хирургии».- М.:Медицина. 1987.- 319 с.

 • Дарбинян Т.М."Руководство по клинической реаниматологии". 1974. 288 с.

 • Скрипниченко Д.Ф. «Хірургія».- К.:Здоровя, 1992.- 317 с.

 • Дегтяр Е.Г. "Що повинна знати і вміти сестра хірургічного відділення", 1979.-с.

 • Филлипова А.А. Сестринское дело в терапии: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2000. 416 с.

 • Справочник медицинской сестры.: В 2-х томах. / Под ред. Задворной О.В., Турьяновой М.М.- М.: «Новая волна», М.: «Оникс» 2000. Т.1 – 448 с., Т.2. – 480 с.Схожі:

Буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи