Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів icon

Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів
Скачати 155.16 Kb.
НазваХірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів
Дата23.06.2012
Розмір155.16 Kb.
ТипДокументи

Буковинський ДЕРЖАВНий МЕДИЧНий університет

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти


" ЗАТВЕРДЖЕНО "

на методичній нараді

кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

"______"___________________200___ р.

протокол №___

Зав. кафедри, доцент. Плеш І.А.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №2


Тема: Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів.


Навчальний предмет - “Клінічне медсестринство” (цикл “Хірургія”).

2-й медичного факультету №4 з відділенням молодших

медичних і фармацевтичних фахівців

(денна форма навчання, навчання з неповним робочим тижнем )

3-й курс медичного факультету №4 з відділенням молодших

медичних і фармацевтичних фахівців

Спеціальність- 6.110100 “Сестринська справа”

Освітньо-кваліфікаційний рівень- “Медична сестра-бакалавр”

(навчання з неповним робочим тижнем).

Тривалість - 2 години.

Методичну розробку склав

Доцент, к.м.н. Хомко О.Й.


ЧЕРНІВЦІ - 2007 рік.


Тема: Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів.

^

Актуальність темиПереважна більшість хворих, що перебувають у хірургічних стаціонарах, підлягають оперативному лікуванню. Середній медичний персонал повинен вміти правильно провести передопераційну підготовку хворих в залежності від терміновості операції, та з урахуванням розташування патологічного чинника, в подальшому медична сестра веде постійний догляд за хворим, за його зовнішнім виглядом та основними показниками гомеостазу. Перекладання цієї роботи на плечі молодшої медичної ланки категорично забороняється.

Знання умов, що сприяють розвитку ускладнень післяопераційних ран і їх усунення дозволяють проводити профілактику цих ускладнень. Правильне лікування рани, не ускладненої розвитком інфекції, значно скорочує строки загоєння і дозволяє в більш ранні строки відновити працездатність людини, що дає значний економічний ефект.

^

Навчальна мета


Навчити студентів загальним питанням підготовки хворих до операції, ознайомити з особливостями передопераційного періоду. Навчити студентів правильно встановлювати покази та протипокази до операції. Навчити студентів правильно вибирати метод знечулення. Ознайомити студентів з методом складання плану обстеження та підготовки хворого до операції. Навчити студентів загальним та спеціальним міроприємствам, що проводяться з метою підготовки хворих до планових операцій. Навчити студентів вибору метода обезболювання.


2.1. Студент повинен знати:

 1. Хірургічну термінологію.

 2. Види хірургічних втручань.

 3. Хірургічний ризик.

 4. Фактори, які впливають на операційний ризик та їх оцінка в балах

 5. Визначення передопераційного періоду, його етапи.

 6. Суть діагностичного періоду, його задачі.

 7. Задачі періоду підготовки хворого до операції.

 8. Покази до операції.

 9. Протипокази до операції.

 10. Види операцій по термінованості.

 11. Особливості підготовки хворих до планових та ургентгих оперативних втручань.


2.2. Студент повинен вміти:

 1. Основні види хірургічних втручань.

 2. Визначити хірургічний ризик.

 3. Визначити фактори, які впливають на операційний ризик та оцінити їх в балах.

 4. Визначити етапи передопераційного періоду.

 5. Провести якісно діагностичний період.

 6. Визначити покази до операції.

 7. Визначити протипокази до операції.

 8. Визначити ступінь невідкладності операції.

 9. Підготувати хворих до планових оперативних втручань.

 10. Підготувати хворих до ургентних оперативних втручань.

 11. Намітити план додаткових методів дослідження.


2.3. Опанувати практичні навички:

 1. Ознайомитися з загальними питаннями підготовки хворих до операції,

 2. Вміти вірно орієнтуватися у профілюючий патології та оцінювати стан хворого по клініко-лабораторним даним.

 3. Вміти провести обстеження хворих при різних варіантах ускладнень гострої хірургічної патології органів черевної порожнини;

 4. Володіти технікою введення назогастрального зонда.

 5. Володіти технікою введення м'якого сечового катетера.

 6. Володіти технікою введення промивання шлунку шприцом Жане.

 7. Володіти технікою дихальної гімнастики.

 8. Володіти технікою накладання еластичних бинтів на кінцівки.

 9. Освоїти техніку виконання премедикації.

 10. Освоїти техніку транспортування хворих в операційну.поради студенту


В процесі обстеження хворих, які поступили в хірургічне відділення, встановлюють показання і протипоказання до операції. Абсолютними показниками є довготривала профузна кровотеча, гостре порушення дихання, перфорації та ураження внутрішніх органів. Відносні - якщо хворий може жити без операції. По терміновасті операції поділяють на планові, термінові та невідкладні (екстренні).

Протипоказання до операції також поділяють на абсолютні (термінальні стани, некорегована декомпенсація життєво важливих органів та систем ) та відносні, коли е наявність супутньої патології може ускладнити Виконання операції та протікання післяопераційного періоду (грип, гнійні ураження шкіри, ангіни, тощо ).

Предопераційним періодом називають час від моменту прийняття хворого у відділення до проведення операції, умовно розділяється на діагностичний період і період передопераційноі підготовки.

Суть діагностичного періоду полягає в необхідності вивчення загального статусу хворого з урахуванням його вікових особливостей, стан найважливіших систем та органів, використовуючи рентгено - клініко - лабораторні та інші методи дослідження. Саме в цей період визначаються покази та протипокази до операцій, при виконанні складної операції об'єм досліджень повинен бути максимальним. Тривалість діагностичного періоду залежить від тривалості операції.Період підготовки до операції включае:

а) Профілактичні заходи, загальні для всіх операцій (санація хворого та ін.).

б) Корекція, виявлення в діагностичний період функціональних порушень систем та органів;

в) Спеціальна підготовка, необхідна для операції на даному органі, або при даній методиці операції;

г) Вибір методу знечулення.

При роботі на приймальному відділенні та в палатах разом з студентами викладач, наголошуючи на скарги, даних анамнезу, об'єктивному дослідженню, лабораторних показниках, звертається увага студентів на особливості підготовки хворого до екстреного оперативного втручання - скорочення часу на передопераційну підготовку. З урахуванням отриманих даних про хворого визначаються покази та протипокази до операції, хворий планується до операції та передопераційної підготовки. Майже при всіх операціях проводиться насамперед підготовка нервової системи хворого, яка полягає в максимальному щадінні психіки хворого у зв'язку з наступною операцією. Хворого треба оточити піклуванням та увагою всього медичного персоналу; зразковий порядок і дисципліна у відділенні підносять настрій хворого і виникає упевненість у щасливому закінченні операції. Інколи доцільне застосування транквілізаторів.

При відсутності патології зі сторони серцево - судинної системи спеціальної підготовки не потрібно. При наявності змін, що вимагають операції, назначають серцеві та судинні лікарські препарати. При цьому наголошується про обов'язкове зняття ЕКГ особам, старших 45 років.

Підготовка органів дихання необхідна при бронхітах, емфіземі, туберкульозі легень. Велике значення надається лікувальній фізкультурі, зокрема систематичній дихальній гімнастиці.

Якщо операція проводиться не на травному каналі, то спеціальної підготовки не проводиться. Як правило, операції роблять натщесерце. Операції на шлунково - кишковому тракті вимагають промивання шлунку (по показаннях), очисну клізму напередодні. Акцентується увага на недопустимості очисної клізми при гострому апендициті.

Напередодні операції приймають ванну і обов'язково міняють білизну. Безпосередньо перед операцією хворих повинен помочитися.

Викладач наголошує на особливостях підготовки хворого до планового оперативного втручання: відсутність ліміту часу, можливість більш повноцінного обстеження хворого із застосуванням всіх необхідних методів обстеження, можливість проведення при необхідності повноцінної передопераційної підготовки.

Після короткого пояснення студентам мети відвідування операційної, викладач знайомить їх з правилами поведінки під час операції, пояснює необхідність суворо дотримуватися дисципліни (не ходити в операційній, не робити зайвих рухів, не говорити, оберігати психіку хворого).

Кожні два студента одержують одного хворого. Вивчають анамнез захворювання, проводять об’єктивне обстеження органів та систем, знайомляться з клініко-лабораторними даними із історії хвороби і намічають покази передопераційної підготовки з урахуванням характеру захворювання та наміченої операції. В процесі курації викладач здійснює контроль і корекцію роботи студентів.

Обговорення плану підготовки хворого з екстреною хірургічною патологією.

^ Доповідь куратора. Куратор доповідає основні дані про хворого (скарги, анамнез, дані об’єктивного дослідження, лабораторні дані). Викладач звертає увагу студентів на особливості підготовки хворого до екстреного оперативного втручання: скорочення часу на передопераційну підготовку. З урахуванням одержаних даних про хворого, викладач із студентами проводить оцінку клініко-лабораторних даних, визначають покази та проти покази до операції. Намічають план передопераційної підготовки хворого, який повинен включати в себе слідуючі задачі:

 1. Підготовка нервової системи і психіки хворого. Стосуючись цього питання, викладач звертає увагу студентів, що підготовка нервової системи та психіки хворого повинна проводитись не по шаблону, а суворо в залежності від віку хворого, важкості захворювання, культурного рівня, типу нервової системи і т.п. Вона включає в себе: уважне відношення до усунення по можливості всього, що хвилює хворого, роз’яснення хворому необхідності операції, застосування транквілізаторів.

 2. Підготовка серцево-судинної системи хворого. При відсутності патології зі сторони серцево-судинної системи спеціальної підготовки не треба. При наявності змін, вимагаючи корегування, назначаються серцеві і судинні лікарські препарати, коферменти (кордіамін, корглікон, строфантин з глюкозою, папаверин, платифілін, дібазол, кокарбоксилаза, кофеїн та інші).

 3. Підготовка дихальних шляхів. Особливої підготовки не потрібно.

 4. Підготовка шлунково-кишкового тракту:

а) якщо операція проводиться не на ШКТ, то спеціальної підготовки не потрібно;

б) при операціях на ШКТ – очисні клізми, промивання шлунку по показах. Викладач акцентує увагу студентів на недопустимість очисної клізми при гострому апендициті.

 1. Загальна підготовка:

а) туалет операційного поля;

б) безпосередньо перед операцією хворий повинен помочитися;

в) по показниках корекція порушень кислотно-основної рівноваги і водно-сольового балансу.

 1. Викладач із студентами намічають метод знеболювання та премедикації. Намічають метод та план операції.


Обговорення підготовки хворого до планового оперативного втручання.

Доповідь куратора. Куратор доповідає основні дані про хворого. Викладач звертає увагу студентів на особливості підготовки хворого до планового оперативного втручання: відсутність ліміту часу, можливість більш повноцінного обстеження хворого із застосуванням всіх необхідних методів обстеження; можливість проведення при необхідності повноцінної передопераційної підготовки.

На основі одержаних даних про хворого викладач з студентами проводить оцінку скарг, анамнезу даних об’єктивного дослідження, клініко-лабораторних даних (загальний аналіз крові, сечі, крові на резус-фактор, діастаза сечі, крові, ЕКГ, рентгенограми, білки крові, хлориди, печінкові проби та інші).

Намічається план передопераційної підготовки, що повинен включити слідуючі задачі:

 1. Підготовка нервової системи та психіки хворого.

 2. Підготовка серцево-судинної системи.

 3. Підготовка дихальних шляхів.

 4. Підготовка шлунково-кишкового тракту.

 5. Корекція порушень кислотно-основної рівноваги та водно-сольового балансу.

 6. Загальна підготовка.

Викладач зі студентами намічають метод операції, метод знеболювання та премедикації.

^

Фактори, які впливають на операційний ризики у дітей та їх оцінка в балах1.Загальний стан хворого:

а) задовільний_______________1

б) середнього ступеня важкості_2

в)важкий____________________3

г) вкрай важкий_______________4


2.Вік:

а) 4 – 15 років_________________1

б) 1 - 3 роки___________________2

в) 3 – 12 місяців________________3

г) до 3 місяців та недоношені_____4


3.Травматичність операції:

а) мала_______________________1

б) помірна_____________________2

в) травматична операція_________3

г) особливо травматична операція_4


До загальної суми балів додається 1 бал при:

- екстреному (ургентному) оперативному втручанні;

- особливі умови проведення операції (рентгенівський кабінет, перев'язочна, амбулаторія і.т.п.;

- операція в ділянці голови та шиї, травма обличчя та інші, умови, які ускладнюють проведення оперативного втручання та наркозу;

^

СТУПІНЬ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ1-й (незначний ризик)_______________3 бали

2-й (помірний ризик)________________4 – 5 балів

3-й (середній ризик)________________6 – 7 балів

4-й (значний ризик)_________________8 – 10 балів

5-й (надзвичайний ризик)___________більше 10 балів


ПРЕМЕДИКАЦІЯ

Вибір методу знеболення відзначається загальним станом хворого, важкістю основного захворювання та супроводжуючого об’єму оперативного втручання. Проводиться разом з анестезіологом.

Ефективність хірургічного лікуван­ня багато в чому визначається адек­ватністю його анестезіологічного за­безпечення. Воно складається з таких етапів: передопераційний огляд та оцінка стану хворого, підготовка до операції та анестезії, проведення за­гальної анестезії, ведення раннього післяопераційного періоду.

У процесі знайомства з хворим тре­ба звернути увагу на його психічний стан і за наявності підвищеної збудли­вості збільшити дозу седативних засобів перед операцією. Слід з'ясовувати, чи є в нього шкідливі звички (куріння, алкоголізм, наркоманія), бо при цьому нерідко спостерігається стійкість до загальних анестетиків.

Будь-яке планове оперативне втру­чання, яке проводиться під загальною анестезією, потребує певного рівня лабораторного та клінічного обстежен­ня. Якщо є дані про наявність інших захворювань, потрібна консультація відповідних фахівців.

Результати передопераційного об­стеження хворого визначають тактику анестезіолога до операції, під час її проведення та після неї. Для адекватного анестезіологічного забезпечення хірургічного втручання потрібно мати об'єктивну уяву про ступінь операційного ризику. Ступінь ризику оцінюють у балах. Об'єм та характер передопераційної підготовки значною мірою визначаються тяжкістю основного та супутнього захворювань.

Перед плановими оперативними втручаннями проводять такі заходи:

розмова анестезіолога з хворим про анестезію та операцію; обмеження прийому їжі перед операцією (не менше ніж за 5 - 6 год), очисна клізма увечері (напередодні операції) та зранку; спорожнення сечового міхура; зняття з'ємних зубних протезів; медикаментозна підготовка (премедикація). Пе­ред екстреними хірургічними втручаннями проводять очищення шлунка че­рез зонд.

Премедикацію проводять для зас­покоєння хворого, забезпечення його відпочинку перед операцією, зняття психічного напруження, нормалізації обміну речовин. Премедикація змен­шує втрати загальних анестетичних за­собів, запобігає появі небажаних нейровегетативних реакцій, побічній дії наркотичних засобів, гальмує са­лівацію, секрецію бронхів та потови­ділення. Використовують препарати, що володіють енергетичним потенці­юванням. Для поліпшення сну при­значають снотворні засоби, які також володіють певним седативним ефек­том, що посилюється призначенням транквілізаторів. Подібним чином діють наркотичні аналгетики. Вони значно підвищують поріг больової чут­ливості, зменшують необхідну концен­трацію анестетиків, бо потенціюють їх дію. Значною мірою седатив­ний ефект доповнюють деякі протигістамінні засоби з нерізким нейро­лептичним впливом. Всі ці препарати гальмують небажані нейрорефлекторні реакції, однак повністю не замінюють холінолітичні засоби.

Як правило, у клініці використову­ють 2—3 схеми премедикації. У пропо­нованій схемі наведені середні дози за­собів для премедикації, що найчастіше застосовуються для пацієнтів з масою тіла 50—70 кг. Для ослаблених хворих, пацієнтів похилого та старечого віку дозу препарату відповідно зменшують. Найчастіше використовують премеди-кацію за схемою І. Вона розрахована на спокійних, урівноважених хворих, яким передбачається виконати не дуже травматичну і тривалу операцію. Премедикація за схемою II показана хво­рим з підвищеною збудливістю нерво­вої системи й інтенсивними обмінни­ми процесами (тиреотоксикоз), а та­кож у разі тривалого і травматичного оперативного втручання.

У разі тривалого і травматичного хірургічного втручання за ЗО— 40 хв до операції хворим разом із атропіну сульфатом внутрішньом'язово вводять 0,0025 г дроперидолу і 0,0005 г фентанілу.


^ Схема премедикації

Схема І

Схема II


Напередодні операції

перед

сном — через рот

Фенобарбітал або етамінал-натрій по 0,1 г, ноксирон — по 0,2 г;


Фенобарбітал або етамінал-натрій —

по 0,2 г;


Уранці за 2 год до операції — через рот;

хлордіазаноксин — по 10—15 мг або тріоксазин — 0,3 — 0,5; супрастин — по 20— 25 мг

дипразин — по 25—30 мг або димедрол — по 0,1 г, діазепам — по 5—10 мг


За 40 хв до операції

внутрішньом'язево або за 5—І0 хв внутрішньовенно


Атропіну сульфат — по 0,3—0,7 мг, або метапин — по 0,5—0,7 мг, або скополаміну гідробромід — по 0,25—0,5 мг, промедол — по 20—40 мг, або омнопон — по 20 мг, або морфіну гідрохлорид — по 10 мг

Атропіну сульфат — по 0,3—0,7 мг, або метапин — по 0,5-0,7 мг, або скополаміну гідробромід — по 0,25-0,5 мг, промедол — по 20—40 мг, або омнопон — по 20 мг, або морфіну гідрохлорид — по 10 мг, або дроперидол — по 2,5 мг, фентаніл — по 0,05 мг
^ Медикаментозна підготовка (премедикація):

- за 30хв. До початку операції в/м вводять:

1) 1-2мл. 1% р-н промедолу

2) 0,5-1мл. 0,1% атропіну

3) 1мл. 1% дімедролу^

Контрольні питання по темі заняття

 • Основні види хірургічних втручань.

 • Хірургічний ризик.

 • Фактори, які впливають на операційний ризик та оцінити їх в балах.

 • Етапи передопераційного періоду.

 • Діагностичний період, його етапи.

 • Покази до планових та екстрених операцій.

 • Протипокази до планових та екстрених операцій.

 • В чому полягає підготовка хворих до планових оперативних втручань?

 • В чому полягає підготовка хворих до ургентних оперативних втручань?

 • Які методів дослідження проводяться в передопераційному періоді?


Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті


 • Ознайомитися з загальними питаннями підготовки хворих до операції,

 • Вміти вірно орієнтуватися у профілюючий патології та оцінювати стан хворого по клініко-лабораторним даним.

 • Вміти провести обстеження хворих при різних варіантах ускладнень гострої хірургічної патології органів черевної порожнини;

 • Володіти технікою введення назогастрального зонда.

 • Володіти технікою введення м'якого сечового катетера.

 • Володіти технікою введення промивання шлунку шприцом Жане.

 • Володіти технікою дихальної гімнастики.

 • Володіти технікою накладання еластичних бинтів на кінцівки.

 • Освоїти техніку виконання премедикації.

 • Освоїти техніку транспортування хворих в операційну.^

Тематика НРДС

 • Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик.

 • Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів.

Література

Основна:

 • Закони України про охорону здоровя. /Під ред. Москаленко В., Костицької В.- Тернопіль.: Укрмедкнига. 2000. 464 с.

 • Главная (старшая) медицинская сестра: Сборник нормативных документов. Настольная книга руководителя среднего и младшего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения / сост. Басанова Ц.В. – М.: АПП «Джангар», 2000.- 448 с.

 • Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии: учебник.- Самара: ГП «Перспектива».- 2000. 352 с.

 • Жученко С.П., Желіба М.Д., Хіміч С.Д. Загальна хірургія. "Здоров’я", Київ, 1999, 478 с.

 • Черенько М.П. Загальна хірургія. Київ “Здоров’я”, 1999.- 375 с.

 • Кузнецова В.М. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2000. 416 с.

 • Нетяженко В.З., Сьоміна А.Т., Присяжнюк М.С.. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я. 1993. – 303 с.


Додаткова:

 • Касевич М.К. Практикум з сестринської справи. - Київ.; Здоров’я. – 1999. – 224с .

 • Гостищев В.К. «Общая хирургия».- М.:Медицина, 1993.- 620 с.

 • Волколаков Я.В. «Общая хирургия».- Рига.:Звайгзне, 1989.- 617 с.

 • Стручков В.И. «Общая хирургия».- М.:Медицина, 1988.- 480 с.

 • Григоровська Д.П. Догляд за хворими в спеціалізованих терапевтичних відділеннях.-К.:Здоров’я, 1989. – С.158-174.

 • Григорян А.В. «Руководство к практическим занятиям по общей хирургии».- М.:Медицина,

 • Юмашев Г.С. «Травматология и ортопедия».- М.:Медицина, 1977.- 505 с.

 • Чепкий Л.П."Анестезиология и реанимация", 1978. 243 с.

 • Гостищев В.К. «Руководство к практическим занятиям по общей хирургии».- М.:Медицина. 1987.- 319 с.

 • Дарбинян Т.М."Руководство по клинической реаниматологии". 1974. 288 с.

 • Скрипниченко Д.Ф. «Хірургія».- К.:Здоровя, 1992.- 317 с.

 • Дегтяр Е.Г. "Що повинна знати і вміти сестра хірургічного відділення", 1979.-с.

 • Филлипова А.А. Сестринское дело в терапии: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2000. 416 с.

 • Справочник медицинской сестры.: В 2-х томах. / Под ред. Задворной О.В., Турьяновой М.М.- М.: «Новая волна», М.: «Оникс» 2000. Т.1 – 448 с., Т.2. – 480 с.Схожі:

Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconБуковинський державний медичний університет
Медсестринський процес в хірургічних клініках. Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик”
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconЛекції
Хірургічна рана. Принципи дренування та декомпресії. Ранній післяопераційний період. Мета, завдання та особливості сестринського...
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів icon7. Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за оперованими хворими Види хірургічного інструментарію. Поняття про основні види хірургічних швів
Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconСанація черевної порожнини при розлитому гнійному перитоніті
Розлитий гнійний перитоніт – найбільш тяжке ускладнення гострих хірургічних захворювань І оперативних втручань абдомінальної хірургії....
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconГінекологічна ендоскопія лапароскопія
Лапароскопія – це огляд органів черевної порожнини за допомогою ендоскопа з метою діагностики та проведення лікувальних хірургічних...
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи
Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених...
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconТематичний план практичних занять по оперативній хірургії та топографічній анатомії для студентів медичних І міжнародного факультетів
Змістовий модуль Введення у топографічну анатомію та оперативну хірургію. Хірургічний інструментарій і термінологія, первинна хірургічна...
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів icon40. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей
Змістовий модуль 15. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних...
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconКалендарний план лекцій з оперативної хірургії та топографічної анатомії для студентів ІІ курсу факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців за спеціальністю "Лабораторна діагностика"
Визначення топографічної анатомії та оперативної хірур­гії. Види хірургічних операцій. Основи топографічної анатомії голови. Місцева...
Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів iconБуковинський державний медичний університет
Основні задачі передопераційного періоду. Поняття про передопераційну підготовку хворого. Підготовка до ургентного та планового втручання....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи