Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови
Скачати 140.22 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови
Дата23.06.2012
Розмір140.22 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(для студентів 1 курсу денної форми навчання

усіх спеціальностей Академії)


Харків - ХНАМГ - 2005


Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей Академії) Укл. Малюкова О. Ю. – Харків: ХНАМГ, 2005. - 16 с.


Укладач: О.Ю. Малюкова


Рецензент: І. М. Золотарьова


Рекомендовано кафедрою української та російської мов,

протокол № 4 від 24.12.2004


Ці методичні вказівки призначені для студентів з країн близького зарубіжжя, що не вивчали українську мову у середніх навчальних закладах. Їх укладено з метою проведення поточного контролю за рівнем засвоєння студентами норм української граматики й орфографії та набуття навичок укладання окремих документів, розгляд яких передбачено програмою курсу з ділової української мови для початківців.

У методичних вказівках представлені також завдання за матеріалом, винесеним на самостійне опрацювання.

Дані методичні вказівки складаються з шести контрольних робіт, які містять завдання за наступними темами:


 • чергування голосних та приголосних;

 • вживання м’якого знака та апострофа;

 • подовження приголосних;

 • спрощення в групах приголосних;

 • вживання закінчень –а, -я, або –у, -ю у родовому відмінку однини іменників чоловічого роду залежно від їх значення;

 • відмінювання іменників 1-4 відміни;

 • вживання кличної форми;

 • короткі та повні форми прикметників;

 • ступенювання прикметників;

 • правопис прикметникових форм, утворених від географічних назв і назв народів;

 • правопис закінчень дієслів у формі 1 особи множини теперішнього та майбутнього часу;

 • правопис іншомовних слів;

 • утворення імен по батькові;

 • передача російських прізвищ українською мовою;

 • особливості відмінювання українських прізвищ;


Контрольна робота №1

1. Запишіть слова українською мовою

Iв.

IIв.

крыльцо

сорт

шум

решётка

почва

шишка

винт

крыжовник

изъян

ворона

пуговица

овод

резина

юла

^ 2. Провідмінюйте подані іменники

Iв.

IIв.

давнина

земля

воєвода

партія

круча

староста

буря

калина

пісня

сирота

надія

тиша

дружина

сім’я

^ 3. Поставте, де потрібно, м’який знак

Iв.

IIв.

українс..кий

місяц..

Хар..ків

борот..ба

степ..

секретар..

дощ..

плос..кий

знан..ня

палац..

тон..ший

синен..кий

с..огодні

київс..кий

молодец..

календар..

прос..ба

кров..

Сибір..

піч..

різ..кий

стат..тя

кварц..

мен..ший

с..омий

малесен..кий^ 4. Допишіть закінчення прикметників

Iв. IIв.

широк.. вулиця чист.. вода

червон.. квітка невисок. . споруда

вузьк.. річка тяжк.. праця

тепл.. дні пишн.. каштани

яскрав.. афіши легк.. кроки

старовинн.. картини зелен.. дерева


^ 5. Складіть зразки заяви

- про надання чергової відпустки;

- про переведення на іншу посаду;

- про зарахування на посаду;

- про звільнення з посади;

- про надання матеріальної допомоги.


Контрольна робота №2


^ 1. Поставте, де потрібно, апостроф

Iв. IIв.

здоров..я обов..язок

довір..я п.. ятниця

В..ячеслав сузір..я

пам..ятник прислів..я

св..ятковий Лук..янівка

комп..ютер моркв..яний

кур..єр прем..ра

з..економити об..єкт

роз..яснити без..іменний

торф..яний гар..ячий

кр..юк трьох..ярусний

пів..яблука верб..я

з..єднати Р..єпін


^ 2. Провідмінюйте подані іменники

Iв. IIв.

студент успіх

Дніпро Павло

явір збір

місто село

край звичай

листя полум’я

слухач вантаж

явище прізвище

^ 3. Вставте, де потрібно, пропущені букви

Iв. IIв.

навчан..я жит..я

сторіч..я знаряд..я

питан..я суд..я

безчест..я передміст..я

зран..я спросон..я

відкрит..я почут..я

перел..ю вил..ємо

облич..я новосіл..я


^ 4. Утворіть імена по батькові від поданих імен

Iв. IIв.

Петро Михайло

Василь Євген

Ігор Олег

Віталій Андрій

Федір Сидір

Микола Григорій

Вадим Микита

Ілля Яків

Юрій Тимофій

Клим Дмитро

^ 5. Складіть зразки доручення

- на отримання заробітної плати;

- на отримання стипендії;

- на отримання поштового переказу;

- на отримання пакунка.

Контрольна робота №3


^ 1. Запишіть іменники в орудному відміннику однини

Ів. ІІв.

молодь заповідь

подорож розкіш

радість молодість

мить тінь

річ мідь

гостинність численність

міць ніч

розбіжність меншість


^ 2. Вставте пропущені букви

Ів. ІІв.

к..нь – к..ня кам..нь – кам..ня

м..й – м..го г..ра – г..рка

ос..нь – ос..ні с..м – с..ми

буд..ва – буд...вник в..ля – в..льний

н..га – підн..жжя дзв..н – дзв..нити

ов..с – в..вса ов..ць – в..вця

в..з – в..зти ст..й – ст...яти

зем..ля – зем..ль сот..ня – сот..нь

віт..р – віт..ру трав..нь – трав..ня

пл...сти – запл..тати м..сти – зам..тати

п..кти – вип...кати бер..гти – збер..гати

бер..г – бер..га шел..ст – шел..сту


^ 3. Запишіть дієслова у формі 1-ої особи множини теперішнього часу

Ів. ІІв.

думати робити

бачити чекати

жити писати

грати будувати

сидіти вірити

малювати святкувати

купити ходити


^ 4. Запишіть іменники у родовому відміннику однини

Ів. ІІв.

студент директор

човен плащ

Волгоград Львів

понеділок четвер

азот бальзам

колектив сад

вокзал цех

інститут театр

майдан хутор

туман холод

біль грип

прогрес конфлікт

світогляд живопис

Байкал Крим

апарат екіпаж

^ 5. Складіть зразки розписки

- про отримання підручників;

- про отримання грошей у позику;

- про отримання комп’ютерів для роботи у лабораторії;


Контрольна робота №4

^ 1. Провідмінюйте іменники

Ів. ІІв.

вість користь

річ ніч

доповідь галузь

любов мати

якість відомість

подорож розкіш


^ 2. Запишіть слова у давальному відміннику однини

Ів. ІІв.

подруга книга

покупка фабрика

муха обліпиха

папка знахідка

техніка нога

рука тітка

увага пересадка


^ 3. Запишіть імена та по батькові у кличному відміннику

Ів. ІІв.

Дмитро Леонідович Олег Миколайович

Оксана Вікторівна Світлана Михайлівна

Надія Афанасіївна Марія Костянтинівна

Ігор Семенович Ілля Федорович

Андрій Валерійович Сергій Григорович

Наталія Львівна Анастасія Микитівна


^ 4. Від поданих прикметників утворіть вищий та найвищий ступені порівняння

Ів. ІІв.

докладний вигідний

повний новий

вузький високий

малий чистий

гарний поганий

довгий тонкий

таємний цінний


^ 5. Складіть зразки довідки

- з місця навчання;

- з місця роботи;

- що засвідчує місце проживання;

- що засвідчує дату і місце народження;

- про розмір посадового окладу.


Контрольна робота №5

^ 1. Запишіть слова у місцевому відмінку однини

Ів. ІІв.

поріг округ

капелюх плаха

палатка рейка

берег колега

блок річка

кожух поверх

піджак бік

універмаг одяг


^ 2. Провідмінюйте іменники

Ів. ІІв.

дівча кошеня

гуся теля

щеня курча

ім’я плем’я


3. Запишіть прізвища українською мовою

Ів. ІІв.

Есенин Евдокимов

Санаев Валуев

Афанасьев Прокофьев

Матвеев Федосеев

Некрасов Леонов

Серов Лесков

Ёлкин Ётов

Соловьёв Муравьёв

Королёв Алфёров

Рогачёв Иващенков

Никитин Фирсов

Захарьин Ильин

Воинов Зоин

Максимов Виноградов

Шишков Живков

Черных Рыбаков

Прилуцкий Приходькин

Дудник Григорович

Печерский Корецкий


^ 4. Поставте, де потрібно, пропущені букви

Ів. ІІв.

облас..ний тиж..невий

виїз..ний віс..ник

студен..ський курсан..ський

чес..ний щас..ливий

шіс..надцять хвас..ливий

корис..ний якіс..ний

блис..нути тріс..нути

випус..ний рис..нути

ус..ний швидкіс..ний

балас..ний контрас..ний


^ 5. Складіть зразки документів

- автобіографію;

- характеристику на співробітника;

- характеристику на студента;


Контрольна робота №6


^ 1. Провідмінюйте імена та прізвища

Ів. ІІв.

Климук Віталій Білоус Павло

Власенко Олена Пансо Тетяна

Макаров Євген Ковальов Семен

Стецюк Петро Мороз Богдан

Щербакова Надія Лоба нова Ірина

Литвин Катерина Турчин Софія


^ 2. Запишіть слова іншомовного походження українською мовою

Ів. ІІв.

идея инструкция

коллектив комиссия

электрика лекция

пари жюри

Голландия Марокко

директор система

аксиома радиус

сумма масса

героический руины

карьера регистрация

график экономика

Африка Британия

миллион бриллиант

позиция институт

досье ателье

иррациональный иммиграция

Диккенс Руссо

тонна вилла

лиман кисет

режим шифр


^ 3. Провідмінюйте прикметники в усіх родах однини і в множині

Ів. ІІв.

книжний величний

всесвітній сторонній

природний дружний

безкраїй круглолиций


^ 4. Утворіть прикметники від поданих географічних назв і назв народів

Ів. ІІв.

Калуга Прага

Воронеж Париж

Кавказ француз

грек Владивосток

Кременчук узбек

Череповец Ніцца

Галич Овруч

Дамаск Мекка

Одеса Черкаси

чех Карабах

Волга Ладога

Сиваш латиш


^ 5. Скласти зразки документів

- протокол загальних зборів факультету;

- протокол загальних зборів трудового колективу;

- витяг із протоколу засідання профспілкового комітету.


Література

1. Український правопис. – 5-те вид., К.: АН України, 1996.

2. Новітній українсько – російський словник. – За редакцією доктора філологічних наук проф. Л. М. Пелепейченко, Харків.: „Прапор”, 2002

3. Исиченко Ю. А., Калашник В. С., Свашенко А. А. Самоучитель украинского языка. – 3-е изд., К.: „Вища школа”, 1993.

4. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. Посібник. – 4-те вид., К.: Видавництво А.С.К., 2003.

5. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова 4-те вид. – Харків.: Видавництво Торсінг, 2003.


Зміст
Стор.

Контрольна робота №1………………………………………………........

4

Контрольна робота №2………………………………………………........

5

Контрольна робота №3………………………………………………........

7

Контрольна робота №4………………………………………………........

9

Контрольна робота №5………………………………………………........

10

Контрольна робота №6………………………………………………........

12

Література.....................................................................................................

14Методичні вказівки та контрольні роботи

з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей Академії)


Укладач: Ольга Юріївна Малюкова

Рецензент: Ірина Миколаївна Золотарьова

Редактор Микола Захарович Аляб'єв


План 2005, поз.288

Підп. до друку 28.01.05 Формат 60Ч84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.–друк. арк. 0,7. Обл.–вид.арк. 1,2

Замовл.№ Тираж 60 прим. Ціна договірна


61002, м.Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м.Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconХарківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови
Методичні вказівки до практичних занять з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина друга....
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина перша....
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Заіченко методичні вказівки
До виконання самостійної роботи І контрольні завдання з навчальної дисципліни «основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи