Тематичний план практичних занять icon

Тематичний план практичних занять
Скачати 109.95 Kb.
НазваТематичний план практичних занять
Дата23.06.2012
Розмір109.95 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу

на осінній семестр 2009/2010 навчального рокуТЕМА

Кількість годин

Модуль 1: Розвиток дитини

1.

Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

4

2.

Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості.

4

3.

Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани періоду новонародженості.

4

4.

Фізичний розвиток дітей

4

5.

Психомоторний розвиток дітей

4

6.

Підсумковий модульний контроль

4

^ Модуль 2: Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей

1.

АФО нервової системи, методика клінічного неврологічного обстеження дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Додаткові методи дослідження нервової системи у дітей. Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.). Догляд за дітьми з патологією нервової системи.

4

2.

АФО, методика дослідження шкіри і підшкірної клітковини у дітей. Семіотика уражень шкіри і підшкірної клітковини у дітей. Семіотика уражень шкіри і підшкірної клітковини. АФО, методика дослідження кісткової і м’язової систем. Семіотика уражень кісткової і м’язової систем.

6

3,4.

АФО, методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Семіотика уражень (кашель, задишка та ін.) і основних захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви.

8

5,6.

АФО, методика огляду, пальпації, перкусії та аускультації серцево-судинної системи у дітей. Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.). Семіотика природжених і набутих захворювань серця та судин у дітей. Електрокардіографія, фонокардіографія, ехокардіографія.

8

7.

АФО, методика клінічного обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань у дітей. Абдомінальний синдром.

8

8.

АФО, методика обстеження і семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей. Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності. Догляд за хворими з патологією сечової системи.

4

9.

АФО, методика обстеження ендокринних залоз. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

4

10.

АФО системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей. Лабораторні методи дослідження функціонального стану органів та систем дитячого організму. Правила і техніка взяття матеріалу для дослідження.

АФО імунної системи у дітей різних вікових груп. Методи діагностики імунодефіцитів у дітей.

4

11.
^

Написання історії хвороби дитини


4

12.

Підсумковий модульний контроль

4

^ Модуль 3: Дитяча нутріціологія

1.

Природне вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії.

4

2.

Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні.

4

3.

Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Схеми змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

2

4.

Організація та принципи раціонального харчування дітей старших одного року (ранній дитячий вік та дошкільний вік).

4

5.

Організація та принципи раціонального харчування дітей шкільного віку та підлітків.

2

6.

Лікувальне харчування.

2

7.

Підсумковий модульний контроль:

4


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАТЕМА

Кількість

годин

Види

контролю

Модуль 1: Розвиток дитини

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

6

Поточний

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Госпіталізація хворих до дитячої лікарні і специфіка роботи дитячих відділень. Диспансерне спостереження і реабілітація дітей в умовах поліклініки. Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці. Поняття про здоров'я дітей, критерії його оцінки та групи здоров'я. Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність та ін.). Етика і деонтологія в клінічній педіатрії

3

Підсумковий

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

Підсумковий

^ Модуль 2: Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

20

Поточний

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:Енергетичний обмін у дітей

2

Підсумковий
^

Білковий обмін у дітей


1

Підсумковий

Вуглеводний обмін у дітей


1

Підсумковий
^

Ліпідний обмін у дітей


1

Підсумковий

Водно-електролітний та кислотно-лужний обмін у дітей

1

Підсумковий
^

Вітаміни, їх значення для розвитку дитини


1

Підсумковий

3.

Написання історії хвороби


2

Підсумковий

4.
^

Підготовка до підсумкового модульного контролю


6

Підсумковий

Модуль 3: Дитяча нутріціологія

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

6

Поточний

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

Особливості вигодовування недоношених новонароджених.

Поняття про “вільне вигодовування”, його форми і показання до призначення.

3

Підсумковий

3.
^

Підготовка до підсумкового модульного контролю


6

Підсумковий


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Традиційна

оцінка

^ Конвертація у бали

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

“5”

15

8

15

“4”

12

6

12

”3”

9

5

9

“2”

0

0

0


Модуль 1

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (9Ч8). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.

Модуль 2

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 75 балів (15Ч5). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.

Модуль 3

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (9Ч8). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.


^ КОНВЕРТАЦІЯ БАЛІВ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

^ За шкалою БДМУ (у балах)

A (відмінно)

відмінно

180-200

B (дуже добре)

добре

165-179

C (добре)

150-164

D (задовільно

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

70-119

F

незадовільно з обов’язковим

повторним курсом

1-69


Завідувач кафедри

пропедевтики дитячих хвороб,

д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.

Схожі:

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 3 курсу стоматологічного ф-ту
Тематичний план практичних занять icon1 Тематичний план практичних занять
Вступ. Методика підготовки до практичних занять з “Української мови (за професійним спрямуванням)”. Диктант
Тематичний план практичних занять iconМедична психологія 3 курс тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять iconТематичний план занять для самостійної позааудиторної роботи студентів (40 годин)
Підготовка до практичних занять, теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Тематичний план практичних занять iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія») на 2012 -2013 навч рік Модуль «Сучасна практика внутрішньої медицини» (77 год./2,56 кредити)
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія»)
Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи