В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження icon

В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження
Скачати 66.42 Kb.
НазваВ. М. Мороза 3 Клінічні дослідження
Дата23.06.2012
Розмір66.42 Kb.
ТипДокументи

Зміст

Ювілеї

НЕПЕРЕСІЧНА ОСОБИСТІСТЬ (до 65-річчя від дня народження В.М.Мороза) 3

Клінічні дослідження

Бабій І.Л., Платонова О.М. ОптимІзація муколітичної терапії при
гострих обструктивних бронхітах у дітей
5

Білоокий В.В. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВЯЗКИ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ БІОХІМІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ЗА УМОВ І-ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ
ГОСТРОГО ФЛЕГМОНОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО
МІСЦЕВИМ ПЕРИТОНІТОМ
7

Гринчук Ф.В. Нові підходи до оцінки стану та прогнозування
післяопераційних ускладнень у хворих на гострі хірургічні
захворювання органів черевної порожнини з поєднаними
патологічними станами
11

Дарагмех М.М. Характеристика системного и локального
иммунитета при воспалительном поражении брюшины,
как причины развития спаечной болезни
16

Зуб Л.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМУНОСУПРЕСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
19

Іванюта Л.І., Хасаян О.В. Результати клінічного обстеження
неплідних жінок буковинського регіону
22

Казанцева Т.В., Білецький С.В. Застосування гіпоксично-гіперкапнічних
тренувань методом дихання через додатковий "мертвий” простір
у КОМПЛЕКСНОМУ лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу
із супутнім цукровим діабетом типу 2
26

Котова Н.В., Старець О.О. ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ
КІЛЬКОСТІ
CD3+- І CD4+-Т-ЛІМФОЦИТІВ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ,
НАРОДЖЕНИХ ВІЛ-ІНФІКОВАНИМИ ЖІНКАМИ
30

Кричун І.І. ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ГЛУТАРГІНУ І ЕРБІСОЛУ НА ПЛАЗМОВИЙ ВМІСТ АДГЕЗИВНИХ МОЛЕКУЛ (ФІБРОНЕКТИНУ, sVCAM-1 І sЕ-СЕЛЕКТИНУ) У ХВОРИХ НА
ВЕГЕТО-СУДИННУ ДИСТОНІЮ
33

Крутіков Є.С. ВИКОРИСТАННЯ ТИРОКСИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ АНЕМІЇ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК
37

Левицька С.А. ПОКАЗНИКИ АНАМНЕЗУ ЗАХВОРЮВАННЯ ЯК чинники РИЗИКУ
ОТРИМАННЯ НЕЗАДОВІЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ БЕЗПУНКЦІЙНОГО
ЛІКУВАННЯ ГНІЙНОГО СИНУЇТУ В ДІТЕЙ
40

Левченко В.А., Вакалюк В.П., Ковтун Ю.С. СТАН ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ
У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ІЗ ПРОЯВАМИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДИСТОНІЇ
В УМОВАХ ДОЗОВАНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
43

Москалюк В.Д., Богачик Н.А., Венгловська Я.В. ефективність АЕРОЗОЛЬНОЇ
ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ в комбінації з протефлазидом при грипі А і в
47

Немчина Е.А., Цыж А.В., Бугаенко В.В. Изменение показателей
диастолической функции левого желудочка при проведении
стресс-эхокардиографии с добутамином у пациентов
с ишемическим ответом
49

Нечитайло Д.Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
54

Паляниця А.С. ОБҐРУНТУВАННЯ застосування лазероТЕРАПІЇ та
ентеросорбції при лікуванні гострого панкреатиту
в доопераційному періоді
58

Пидмурняк А.А., Ничитайло М.Е., Ильчук Г.М., Дарманский С.М. ДИНАМИЧЕСКАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА
60

Пікас О.Б. Жирнокислотний склад ліпідів сироватки крові та
конденсату видихуваного повітря у ліквідаторів наслідків аварії
на ЧАЕС, хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень
63

Польова С.П. КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БЕЗПЛІДНОСТІ
У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
67

Полянський І.Ю., Максим’юк В.В., Харабара О.Г., Андрієць В.В., Харук Л.М.
НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ 70

Рева В.Б., Іфтодій А.Г., Гребенюк В.І., Польовий В.П., Більцан О.В., Білик О.В.,
Соколов В.Ю., Шкварковський І.В., Якобчук С.О., Городецький В.К.,
Колотило О.Б., Коровенков А.Г., Русак О.Б.
БРОНХООБСТРУКТИВНІ
УСКЛАДНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ГРИЖАМИ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ
ДІАФРАГМИ
72

Рихліцька К.В., Тодоріко Л.Д. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРЕПАРАТАМИ АНТАГОНІСТІВ
КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
75

Сергієнко А.Н., Сірман Я.В. ВПЛИВ ЕНДОВІТРЕАЛЬНОГО УВЕДЕННЯ
БЕТАМЕТАЗОНУ НА ТОВЩИНУ СІТКІВКИ І ГОСТРОТУ ЗОРУ У ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, УСКЛАДНЕНИЙ МАКУЛЯРНИМ НАБРЯКОМ
78

Сиволап В.Д., Михайловська Н.С. ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ
АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА
Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА З
МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
81

Сидорчук Л.П. Стан коагуляційного гемостазу у хворих
на гіпертонічну хворобу
84

Царюк Ю.С. Лікування гнійно-некротичних уражень стопи у хворих
на цукровий діабет із використанням озонотерапії
88

Щепіна Н.В., Станіславчук М.А. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕРІВ ФУНКЦІЇ
ЕНДОТЕЛІЮ З МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ У ХВОРИХ
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
91

Хюеппе M., Іманн К., Нечитайло Ю., Клоц К-Ф. ВПЛИВ ІМПУЛЬСИВНОСТІ
НА ДІЮ МІДАЗОЛАМУ ПІД ЧАС ПРЕМЕДИКАЦІЇ У ДІТЕЙ
97

Експериментальні дослідження

Бродовський С.П. ПОКАЗНИКИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНІТУ
100

Гребенюк В.І., Іфтодій А.Г., Більцан О.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ
ХОЛАНГІТІВ У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
102

Кривецький В.В. Варіантна анатомія і синтопічні особливості
артерій крижової частини хребетного стовпа в плодів та
новонароджених людини
106

Кризина П.С. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
«ФЕРОКЛЕЮ-Ц» 109

Локай Б.А. Зміни вмісту аденінових нуклеотидів у печінці щурів
за умов ураження токсинами блідої поганки
111

Попович Г.Б. СТРУКРУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ
ЗА ГОСТРОЇ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
113

Федонюк Л.Я. РОЛЬ ГЕМОДИНАМІЧНОІ ТРАВМИ В ПРОГРЕСУВАННІ МАЛИХ
ФОРМ УРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ
116

Здоров’я сільського мешканця

Процюк Т.Л. ДИСКРИМІНАНТНІ ПОКАЗНИКИ БУДОВИ ТІЛА ПІДЛІТКІВ,
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
119

Наукові огляди

Дубинина В.Г. ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЯ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ
НЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
122

Подгаецкая О.Е., Шнайдер С.А. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОГО
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА
127

Сорокман Т.В., Паламар Л.Г. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ В ДІТЕЙ
131

Христич Т.М., Телекі Я.М., Мельничук О.В. ЗНАЧЕННЯ РОВАМІЦИНУ
(СПІРАМІЦИНУ) В ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
134

Щербіна О.В., Сакало В.С. ПРОБЛЕМИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ РАКУ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
143

Дискусійні статті

Шаплавський М.В., Пішак В.П., Коломоєць М.Ю., Зав’янський Л.Ю., Давиденко І.С.,
Слободян О.В., Микитюк О.Ю.
Парадокси гемодинаміки у світлі
теорії біоінертизації
148

Педагогічні роздуми

Ляшук П.М., Пішак В.П. Клініка – вища школа
лікарської майстерності
151

Випадки з практики

Кирилюк М.Л., Слынько Ю.А., Кирилюк Ю.П.
Болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена в практике эндокринолога 154

Сторінки історії

Пішак В.П., Білоус В.І., Білоус В.В. МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(до 75-річчя від дня заснування) 157

Хроніка

Всеукраїнська науково-практична конференція “Функціональні
захворювання шлунково-кишкового тракту – актуальна
проблема дитячої гастроентерології” 161

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ДО ЖУРНАЛУ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК" 163

Схожі:

В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
Манхаймера, модифікованої шкали арасне ІІ за умов I та II ступеня Тяжкості перебігу жовчного перитониту 6
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
...
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
Вакалюк Л. М. чинники ризику І прогнозування утворення неповно­цінного рубця на матці в жінок після кесаревого розтину 16
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconПротокол №
Екстрапірамідна система ( підкіркові вузли та ін.). Внутрішня капсула. Методика дослідження. Клінічні синдроми ураження екстрапірамідної...
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconПротокол №
Анатомо-фізіологічні особливості загальної чутливості, методика дослідження чутливості у дітей різних вікових груп. Клінічні синдроми...
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconПротокол №
Екстрапірамідна система ( підкіркові вузли та ін.). Внутрішня капсула. Методика дослідження функції екстрапірамідної системи у дітей...
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини
Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). Визначення. Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів...
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconКлінічні особливості перебігу та діагностичні критерії в. А. Горбась, асп
Негоспітальні гострі пневмонії у дітей: клінічні особливості перебігу та діагностичні критерії
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconПротокол №
Кора великих півкуль мозку, їх функціональна асиметрія. Вищі кіркові функції. методи дослідження вищих кіркових функцій у дітей різних...
В. М. Мороза 3 Клінічні дослідження iconОсновні клінічні симптоми раку шийки матки
Принципи лікування раку тіла матки. 17. Класифікація раку яєчників. 18. Які основні клінічні симптоми раку яєчників? 19. Ознаки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи