Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Сторінка2/11
Дата24.06.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Завдання 1.2. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій.

Для хімічної реакції (табл. 1.2):

  1. розрахувати тепловий ефект за стандартних умов:

а) при Р = const: б) при V = const. (стандартні ентальпії утворення речовин наведено у Додатку (табл.1));

2) вивести аналітичну залежність теплового ефекту (кДж) реакції від температури. Розрахувати тепловий ефект реакції при температурі Т.

Необхідні для розрахунків дані наведено у Додатку (табл. 1).

Таблиця 1.2варіанта
^

Рівняння реакції


Т,К

1

2H2 + CO = CH3OH(г)

390

2

4HCl + O2 = 2H2O(г) + 2Cl2

750

3

NH4Cl = NH3 + HCl

455

4

2N2 + 6H2Oг = 4NH3 + 3O2

1300

5

4NO + 6H2O(г) = 4 NH3 + 5O2

1000

6

2NO2 = 2NO + O2

700

7

Mg(OH)2 = MgO + H2O(г)

320

8

CaCO3 = CaO + CO2

1000

9

Ca(OH)2 = CaO + H2O(г)

370

10

2SO2 + O2 = 2SO3

700

11

SO2 + Cl2 = SO2Cl2(г)

400

12

CO + 3H2 = CH4 + H2O(г)

1000

13

CO + Cl2 = COCl2(г)

400

14

CO2 + H2 = CO + H2O(г)

1000

15

CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O(г)

1000

Продовження табл. 1.2варіанта
^

Рівняння реакції


Т,К

16

2CO2 = 2CO + O2

700

17

CH4 + CO2 = 2CO + 2H2

350

18

C2H6 = C2H4 + H2

400

19

C2H5OH(г) = C2H4 + H2O(г)

400

20

CH3CHO(г) + H2 = C2H5OH(г)

500

21

C6H6(г) + 3H2 = C6H12(г)

600

22

1/2S2(г) + 2H2O(г) = SO2 + 2H2

1000

23

N2O4 = 2NO2

900

24

1/2S2(г) + 2CO2 = SO2 + 2CO

400

25

2CO + SO2 = 1/2S2(г) + 2CO2

900^ 2. Термодинамічні потенціали. Хімічна рівновага


Проробити розділи. Критерії можливості самодовільного протікання процесу і рівноваги. Розрахунок зміни ентропії, енергії Гіббса для хімічної реакції за стандартних умов та за умов, що відрізняються від стандартних. Способи вираження і розрахунок константи рівноваги. Рівняння ізотерми та ізобари реакції.

Завдання 2.1 Розрахунок зміни ентропії, енергії Гіббса хімічної реакції і константи рівноваги.

Для хімічної реакції (див. завдання 1.2):

  1. розрахувати зміну ентропії за стандартних умов (необхідні для розрахунків дані наведено у Додатку (табл. 1));

  2. визначити можливість самодовільного протікання реакції у заданому напрямку, за стандартних умов, розрахувати зміну енергії Гіббса G;

  3. розрахувати константи рівноваги Кр і Кс за стандартних умов;

  4. розрахувати зміну енергії Гіббса G для температури Т. Визначити, чи буде реакція протікати самодовільно за цих умов.


^ 3. Гетерогенні рівноваги


Проробити розділ. Фазові переходи, рівняння Клапейрона – Клаузіуса для процесів плавлення, випаровування, сублімації. Ентальпія фазового переходу.

Завдання 3.1 Розрахунок температури і зміни ентальпії фазового переходу для однокомпонентних систем.

У табл. 3.1 наведено склад речовини, температуру потрійної точки ^ Т, теплоту плавлення Нпл., густину твердої ?тв. і рідкої ?рід. фаз, похідну dР/dT для процесу плавлення речовини при температурі потрійної точки

Розрахувати за допомогою рівняння Клапейрона – Клаузіуса величини, яких не вистачає.


Таблиця 3.1

№ варіанта

Речовина

Т, К

?Нпл.,

Дж/моль

?рід.,

г/см3

?тв.,

г/см3

dP/dT

Н/(м2 . К)


1


H2O


273.01


6.01·103


1.000


0.916


-


2


CH3COOH


256.4


1.15·104


1.053


-


4.68·106


3


KF


1159.1


2.64·104


-


2.430


3.53·106


4


C6H6


278.5


-


0.890


0.893


1.2. 108


5


Br2


-


1.05·104


2.930


3.140


1.08·107


6


CCl4


250.1


2.51·103


1.650


1.680


-


7


C6H12


279.5


2.68·103


0.788


-


8.96·106


8


Hg


234.35


2.3·103


-


14.193


1.89·107


9


C6H5OH


314.2


-


1.056


1.072


2.34·10710


CH3OH


-


3.17. 103


0.825


0.837


3.26. 107


11


NH3


199.5


7.7. 103


0.664


0.810


-У табл. 3.2 наведено значення тиску насиченої пари Р залежно від температури Т. Розрахувати за допомогою рівняння Клапейрона – Клаузіуса середню теплоту сублімації ?Нсубл. і випаровування ?Нвип. речовини з молярною масою М у заданому інтервалі температур.


Таблиця 3.2варианта

М

г/моль

Твердий стан

?Нсубл.

Дж/г

Рідкий стан

?Нвип.

Дж/гТ, К

Р, Н/м2

Т, К

Р, Н/ м2

12


18


268.2

272.2


401.2

553.2


-


269.2

299.2


505

1600


-


13


27


248

260


7998

23327


-


265

282


27190

47990


-


14


30


100

112


4132

29653


-


105

117


17329

53053


-


15


34


186

173


19995

7330


-


208

186


77314

27000


-


Продовження табл. 3.2варианта

М

г/моль

Твердий стан

?Нсубл.

Дж/г

Рідкий стан

?Нвип.

Дж/г

T,K

P,H/м2

T,K

P,H/м2


16


44


196

213


101325

402360


-


212

223


592751

674824


-


17


46


276.6

281.2


1413

2319


-


277.2

288.7


1826

3279


-


18


58


232.1

280.9


1333

13330


-


293

316


26660

63317


-


19


64


183.2

203.7


333.3

5305


-214

233


7198

21728


-


20


78


273.2

278.2


3265.8

4465.5


-


274.2

290.2


3730

8930


-


21


81


184

188.3


15996

28659


-


185.5

194


32992

51987


-22


122


373.2

393.2


186.6

679.8


-


363.2

400.7


186.6

973.1-


23


128


334.6

353.2


266.6

1039.7


-


248.2

368.8


1046

2066


-


24


154


223.2

253.2


133.3

1319


-


244.2

292.2


1299

4398


-


25


174


446.5

490.0


667

5332


-


504.8

523.0


8020

13300


-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Самостійні заняття з загальної фізичної підготовки» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Самостійні заняття з загальної фізичної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізичної хімії (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 092. 601; 092....
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії  (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconГосподарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Електричні системи І мережі” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії для студентів спеціальностей 010103 пмсо. Хімія І біологія, 010103...
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи