V. Науково-дослідна робота кафедри icon

V. Науково-дослідна робота кафедри
Скачати 310.81 Kb.
НазваV. Науково-дослідна робота кафедри
Дата24.06.2012
Розмір310.81 Kb.
ТипДокументи

V. Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідні напрямки:

 • вивчення стану окремих функціональних систем у хворих з високим операційним ризиком, важкими екзо- та ендотоксикозами з метою корекції, диференційованого застосування екстра- та інтракорпоральних методів детоксикації.

Запроваджені наукові методики:

 • гемосорбція;

 • лімфосорбція;

 • поєднане застосування гемодіалізу та гемосорбції;

 • плазмосорбція: дискретний варіант, масивна бесперервна плазмосорбція;

 • плазмаферез;

 • ультрафільтрація крові;

 • екстракорпоральне підключення донорської свиної селезінки;

 • ультрафіолетове опромінення крові;

 • внутрішньосудинне лазерне опромінення крові;

 • озонування крові;

 • ендолімфатична та лімфотропна антибіотикотерапія;

 • перфузія лімфатичної системи в реаніматологіїта інтенсивній терапії;

 • комбіноване знеболення та інфузійна терапія при хірургічному лікуванні ускладнень виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки;

 • анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози;

 • лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом еферентними методами;

 • поєднане застосування гіпербарооксії та даларгіну у хворих з гнійно-септичними ускладненнями;

 • спосіб профілактики та лікування набряку мозку та легень при трансуретральних резекціях передміхурової залози;

 • застосування кінетотерапії при проведенні трансуретральних операцій;

 • спосіб детоксикації рослинними поліфенолами у хворих опікового та травматологічного відділень;

 • двухкатетерна пролонгована епідуральна анестезія в практиці абдомінальної хірургії;

 • використання рекофолу для короткочасної анестезії в амбулаторній хірургії;

 • лікування та профілактика післяопераційного ознобу та м’язового дрижання трамалом (трамадолом);

 • спосіб лікування діабетичної стопи методом плазмосорбції;

 • мембранна плазмосорбція для лікування поліорганної недостатності;

 • метод корегованої гіпербарооксії;

 • спосіб терморегуляції зовнішнього контура при ексракорпоральній детоксикаці;

 • застосування ларінгеальної маски при комбінованій внестезії;

 • лікування та профілактика післяопераційного ознобу та м’язового дрижання трамалом (трамадолом);

 • застосування клофеліну в премедикації;

 • поєднана внутрішньовенна анестезія каліпсолом та фіноптином у хворих без супутньої серцево-судинної патології;

 • застосування галантаміну при епідуральній анестезії;

 • погодинний контроль цукру крові у хворих у термінальному стані, які отримують концентровані розчини глюкози;

 • застосування нітрогліцерину при септичному шоці після об’ємної ресусцітації;

 • застосування кетаміну для анестезії при ендотоксеміях різного генезу;

 • застосування в практиці інтенсивної терапії травматичної хвороби амінокислотних сумішей з цистеїном;

 • перегляд застосування малих доз допаміну в практиці інтенсивної терапії нормо- та гіповолемічних пацієнтів;

 • застосування легкої лікувальної гіпотермії після зупинки серця;

 • застосування вазопресину при рефрактерній зупинці серця;

 • режим застосування натрію гідрогенкарбонату в процесі серцево-легеневої реанімації;

 • застосування хофітолу та ентеросгелю у хворих на хронічну ниркову недостатність з явищами астенічного та диспептичного синдромів;

 • застосування суміші “Берламін-модуляр” в якості додаткового харчування у хворих сепсисом;

 • застосування білкових “інпітів” для корекції порушень білкового обміну у важких хворих відділень інтенсивної терапії;

 • використання транексамової кислоти для зупинки кровотечі;

 • гостра інтраопераційна нормоволемічна гемодилюція використанням перфторану;

 • застосування комбінацій ондансетрону з дроперидолом та ондансетрону з дексаметазоном з метою боротьби з післяопераційними нудотою та блюванням;

 • застосування нормодипіну (амлодипіну) в премедикації хворим із артеріальною гіпертензією;

 • корекція оксидантного стресу плафероном ЛБ у хворих із шоком;

 • оптимізація лікування хворих на гострий панкреатит та панкреонекроз шляхом інфузії озонових розчинів;

 • застосування поєднаної дії ультрафіолетового опромінення (УФО) та озонування крові для лікування хворих із гнійно-септичними ускладненнями;

 • застосування рослинних седативних засобів в премедикації;

 • застосування дипразину в премедикації хворих профілю;

 • проведення комбінованої спинально-епідуральної анестезії з використанням модифікованої голки Туохі з торцевим вікном на кінці типу “back-eyes”;

 • застосування об’ємного навантаження озоновим ізотонічним розчином натрію хлориду при проведенні середньо- та великооб’ємного плазмаферезу хворим з вираженим ендотоксикозом;

 • застосування трекових мембран для фракціонування крові з подальшим проведенням плазмаферезу хворим із ушкодженням мотонейронів спинного мозку;

 • застосування реамберину при гострих токсичних гепатитах;

 • застосування інфезолу-100 для лікування поліорганної недостатності;

 • застосування L-лізину есцинату для лікування набряку головного мозку у хворих із діабетичною кетоацидотичною комою;

 • застосування в практиці інтенсивної терапії травматичної хвороби амінокислотних сумішей з цистеїном;

 • комбіноване застосування гепарину і цитрату натрію при проведенні екстракорпоральних методів детоксикації (мембранного плазмаферезу, плазмосорбції, гемосорбції) у хворих із гнійно-септичними ускладненнями;

 • профілактика післяопераційної нудоти і блювання ендосетроном (зофраном) і метоклопрамідом;

 • застосування нового міорелаксанта веропіпекуронія (піпекуронія бромід) в анестезіологічному забезпеченні операцій;

 • застосування УФОК у хворих з сечовим перитонітом;

 • застосування інфезолу-100 для корекції гіпопротеїнемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю;

 • застосування озонування крові у паієнтів з тяжкими формами лептоспірозу;

 • застосування гелофузину при масивних шлунково-кишкових кровотечах;

 • використання озонованого розчину NaCl як компоненту об’ємного навантаження при проведенні плазмаферезу у пацієнтів з гнійно-септичними ускладненнями;

 • використання даларгіну як антиоксиданта при проведенні озонування крові;

 • застосування корвітону при лікуванні інфаркту міокарда;

 • застосування реамберину в інфузійній терапії критичних станів;

 • застосування дезінтоксикаційного препарату “Гепатоклін” на основі поліфенольних зборів;

 • застосування препарату “Куріозин” для лікування трофічних виразок гомілки, пролежнів, погано заживаючих ран;

 • застосування препарату “Гекодез” у хворих з гіповолемією, опіками, кровотечами;

 • застосування епідуральної анестезії при корінцевому синдромі;

 • застосування L-лізину есцинату для лікування посттравматичних, інтра- та післяопераційних набряків головного та спинного мозку;

 • застосування методики тривалої блокади стегнового нерву;

 • застосування хофітолу та ентеросгелю у хворих на хронічну ниркову недостатність з явищами астенічного та диспептичного синдромів;

 • режим застосування натрію гідрогенкарбонату в процесі серцево-легеневої реанімації;

 • застосування вазопресину при рефрактерній зупинці серця;

 • застосування легкої лікувальної гіпотермії після зупинки серця;

 • режим застосування натрію гідрогенкарбонату в процесі серцево-легеневої реанімації;

 • застосування хофітолу та ентеросгелю у хворих на хронічну ниркову недостатність з явищами астенічного та диспептичного синдромів;

 • застосування солумедролу при астматичниму статусі;

 • оптимізація лікування гострих отруєнь грибами застосуванням берлітіону;

 • застосування амідолу в комплексному лікуванні коматозних станів;

 • застосування біфудумбактеріна з метою корекції мікробіоценоза кишечника при гострому панкреатиті;

 • застосування гекодезу для профілактики та лікування гіповолемічного шоку;

 • застосування біобактана для лікування дисбактеріозу кишечника при гострому панкреатиті;

 • застосування епрексу для лікування дисбактеріозу кишечника при гострому панкреатиті;

 • застосування строкінази (стрептокінази) хворим із тромбозами і емболіями периферичних артерій;

 • застосування L – лізину есцинату в ранньому післяопераційному періоді;

 • застосування дифлюкану при кандидозній інфекції у післяопераційному періоді;

 • застосування перфторану при сепсисі в ранньому післяопераційному періоді;

 • застосування ксилату у пацієнтів з кетоацидозом;

 • застосування локсофу при лікуванні пневмоній;

 • застосування офрамаксу у хворих в післяопераційному періоді;

 • застосування лосеку у пацієнтів з шлунковими кровотечами;

 • застосування “Амінолу” для парентерального харчування в практиці інтенсивної терапії;

 • застосування нового ефективного натурального засобу ”НОТТА” для лікування підвищеної нервової збудженості та порушення сну та передопераційної премедикації;

 • застосування нового знеболюючого препарату “Дінастат”;

 • застосування нового оригінального комплексного інфузійного препарату “Ксилат” для зменшення інтоксикації;

 • застосування нормодипіну (амлодипіну) в премедикації хворих із артеріальною гіпертензією;

 • застосування препарату локсоф у післяопераційних хворих з гнійно-септичними ускладненнями;

 • застосування амідолу у післяопераційних хворих;

 • застосування реамберину у хворих з гнійно-септичними ускладненнями;

 • застосування аміноплазмалю-гепа при цирозах печінки;

 • застосування гелофузину для корекції крововтрати при шлунково-кишкових кровотечах;

 • застосування аміноплазмалю у післяопераційних хворих;

 • застосування ліпофундину у післяопераційних хворих.

Друковані роботи:

 • Монографії:

1) Стащук В.Ф. и коллектив авторов. Руководство по анестезиологии//Под ред. чл.-кор.РАМН засл. деятеля науки РФ проф. Бунятяна А.А..-М.:Медицина, 1997.-655с.

 • Підручники -

 • Навчально-методичні посібники:

 1. Коновчук В.М., Замятін В.Л. Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів.-Чернівці:Прут, 1997.-56с.

 2. Коновчук В.М. і колектив авторів. Навчальний посібник МОЗ України «Автоматизована комп’ютерна навчальна і атестаційна система з госпітальної терапії, профеcійних хвороб і клінічної фармакології// за ред. проф. М.Ю.Коломойця, І.М.Амосової.-Чернівці:Прут, 1997. Ч.I.-193с.

 3. Коновчук В.М. і колектив авторів. Навчальний посібник МОЗ України «Автоматизована комп’ютерна навчальна і атестаційна система з госпітальної терапії, профеcійних хвороб і клінічної фармакології// за ред. проф. М.Ю.Коломойця, І.М.Амосової.-Чернівці:Прут, 1997. Ч.II.-433с.

 4. Коновчук В.М. і колектив авторів. Навчальний посібник МОЗ України «Автоматизована комп’ютерна навчальна і атестаційна система з госпітальної терапії, професійних хвороб і клінічної фармакології// за ред. проф. М.Ю.Коломойця, І.М.Амосової.-Чернівці:Прут, 1997. Ч.III.-605с.

 5. Ротар В.І., Коновчук В.М., Ротар О.В. Серцево-легенево-церебральна реанімація.-Чернівці:Прут, 2000.-80с.

 6. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О., Кокалко М.М., Кифяк П.В. Невідкладні стани.-Чернівці, 2005.-135с.

 7. Пішак В.П., Ротар В.І., Мислицький В.Ф., Ротар О.В., Ризничук М.О. Клінічна лабораторна діагностика патології печінки та жовчних шляхів.-Чернівці, 2006.-312с.

 8. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О., Кокалко М.М., Кифяк П.В. Невідкладні стани.-Чернівці, 2006.-135с.

 • Науково-популярні видання –

 • Публікації в ліцензованих журналах за останні 10 років та тези доповідей:

 1. Коновчук В.М., Хухліна О.С., Власик Л.І. Оцінка перебігу хронічних дифузних захворювань печінки з урахуванням факторів екологічної агресії//Экологические аспекты загрязнения окружающей среды/Материалы международной конференции.-Київ, 1996.-С.136-137.

 2. Коновчук В.Н., Хухлина О.С. Диагностическое и практическое значение исследования аутофлоры кожи у больных с хроническими диффузными заболеваниями печени//Новые направления в гепатологии/Материалы Фальк-симпозиума.-Санкт-Петербург, 1996.-С.605.

 3. Коновчук В.М., Хухліна О.С. Оцінка та прогнозування перебігу дифузних захворювань печінки з урахуванням екологічного навантаження//Актуальні питання медичного обслуговування населення/Міжнародний симпозіум Швеція-Україна.-Чернівці, 1996.-С.53-54.

 4. Коновчук В.М. Проблеми викладання клінічної фармакології студентам та лікарям-інтернам//Матеріали навчально-методичної конференції, вип.2.-Чернівці, 1996.-С.23-24.

 5. Стащук В.Ф. Лімфогенні методи в інтенсивній терапії:етапи та перспективи//Матеріали VI конгресу СФУЛТ, 8-14 вересня 1996 р.-Одеса.-С.137.

 6. Стащук В.Ф. Етапи і песпективи розвитку клінічної лімфології//Матеріали II Національного конгресу анестезіологів України, 24-27 вересня 1996 р.-Харків.-С.209.

 7. Стащук В.Ф., Акентьєв С.О., Станкевич Л.Ф., Руснак А.Д. Гравітаційно-сорбційна корекція біологічних середовищ//Матеріали VI конгресу СФУЛТ.-Одеса, 1996.-С.138.

 8. Стащук В.Ф., Акентьєв С.О., Руснак А.Д., Кокалко М.М. Варіанти сорбційної детоксикації при печінково-нирковій недостатності//Матеріали II Національного конгресу анестезіологів України.- Харків, 1996.-177.

 9. Стащук В.Ф., Акентьєв С.О., Руснак А.Д., Кокалко М.М. Плазмокорегуюча еферентна терапія (стан і песпективи)// Матеріали II Національного конгресу анестезіологів України.- Харків, 1996.-С.207.

 10. Стащук В.Ф., Акентьєв С.О., Руснак А.Д., Кокалко М.М. Лікування гіпопротеїнемії при цирозах печінки, ускладнених асцитом// Матеріали II Національного конгресу анестезіологів України.- Харків, 1996.-176.

 11. Акентьєв С.О. До питання методики дискретного варіанту плазмосорбції// Матеріали II Національного конгресу анестезіологів України.- Харків, 1996.-С.168.

 12. Діордійчук В.В. Детоксикація рослинними поліфенолами в інтенсивній терапії// Матеріали II Національного конгресу анестезіологів України.- Харків, 1996.-222.

 13. Ротар В.І., Боднар Б.М. Функціональний стан нирок у дітей при ендогенній інтоксикації// Матеріали II Національного конгресу анестезіологів України.- Харків, 1996.-137.

 14. Коновчук В.М,, Хухліна О.С., Шоріков Є.І. До питання про барорецепторну регуляцію кровообігу//Український кардіологічний журнал.-1997.-№1.-С.141.

 15. Акентьєв С.О., Богачик Н.А., Венгловська Я.В. та ін. Еферентна детоксикація в комплексній терапії вірусних гепатитів//Нове в діагностиці та лікуванні вірусних хвороб/Матеріали науково-практичної конференції і пленума асоціації інфекціоністів України.-Суми, 1997.-С.4-5.

 16. Коновчук В.М., Стащук В.Ф., Ротар В.І., Акентьєв С.О. та ін. Песпективи застосування плазмосорбції в клініці інтенсивної терапії//Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги/Матеріали науково-практичної конференції.-Львів, 1997.-С.150-151.

 17. Коновчук В.М., Кокалко М.М., Тацюк М.М., Акентьєв С.О. Особливості анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози// Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги/Матеріали науково-практичної конференції.-Львів, 1997.-171-172.

 18. Ротар В.І., Коновчук В.М., Акентьєв С.О. Термінова дегідратація при набрячному синдромі// Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги/Матеріали науково-практичної конференції.-Львів, 1997.-183-184.

 19. Коновчук В.М., Акентьєв С.О. Кокалко М.М., Руснак А.Д. Поточна плазмосорбція при лікуванні гострих екзогенних та ендогенних інтоксикацій//Збірник тез науково-практичної конференції по екстремальній медицині.-Луганськ,1997.-С.24.

 20. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. та ін. Досвід застосування екстракорпоральної детоксикації в клініці інтенсивної терапії// Збірник тез науково-практичної конференції по екстремальній медицині.-Луганськ,1997.-103.

 21. Діордійчук В.В. Детоксиканти природного походження в інтенсивній терапії// Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги/Матеріали науково-практичної конференції.-Львів, 1997.-182.

 22. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. та ін. Перспективи розвитку екстракорпоральної детоксикації на Буковині//Актуальні питання травматології та ортопедії/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці, 1998.-С. 32.

 23. Коновчук В.Н., Ротар В.И, Акентьев С.А., Кокалко Н.Н. Функциональное состояние почек как критерий дифференцированного подхода к лечению тяжелых эндотоксемий//Нефрологический семинар-98.-Санкт-Петербург, 1998.-С.122-123.

 24. Коновчук В.Н., Калугин В.А., Акентьев С.А. и др. Массивная беспрерывная плазмосорбция при лечении заболеваний, сопровождающихся почечной недостаточностью, в условиях интенсивной терапии// Нефрологический семинар-98.-Санкт-Петербург, 1998.-С.120-121.

 25. Станкевич Л.В., Калугін В.О., Акентьєв С.О. Плазмосорбція в комплексному лікуванні нефрологічних хворих//Матерівали XIV з’їзду терапевтів України.- Київ, 1998.-С.208.

 26. Коновчук В.М., Кокалко М.М., Тацюк М.М., Акентьєв С.О. Досвід анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій аденоми передміхурової залози// Екологічні проблеми в хірургії та інших галузях медицини/Матеріали II наукового симпозіуму.-Чернівці, 1998. – С.50-51.

 27. Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Кокалко М.М. та ін. Масивна бесперервна плазмосорбція при гнійно-септичних захворюваннях в умовах інтенсивної терапії//Біль, знеболювання і інтенсивнак терапія.-1998.-№3(4).-С.69-71.

 28. Ротар В.І., Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Кокалко М.М. Вплив еферентних методів лікування на нейро-гуморальну регуляцію та імунітет хворих на сепсис// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-1998.-№3(4).-С.60-61.

 29. Коновчук В.М., Кокалко М.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. Обгрунтування ефективності та диференційованого підходу до застосування інтра- і екстракорпоральних методів детоксикації у випадку тяжких гнійно-септичних ускладнень в хірургічний практиці// Біль, знеболювання і інтенсивнак терапія.-1998.-№3(4).-С.64-65.

 30. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. Досвід підготовки лікарів-інтернів з анестезіології//Шляхи оптимізації навчального процесу/Матеріали конференції.-Чернівці, 1998.-С.14.

 31. Шляхи оптимізації викладання невідкладних станів студентам VI курсу// Шляхи оптимізації навчального процесу/Матеріали конференції.-Чернівці, 1998.-С.15-16.

 32. Хухліна О.С., Коновчук В.М., Троян М.Ф., Троян А.М., Ахріменко Д.В. Ендотоксикоз у хворих на хронічний гепатит та дієві способи його усунення// Матеріали XIV з’їзду терапевтів України.- Київ, 1998.-С.465-467.

 33. Ротар В.І., Іванов В.С., Стойко Я.Ф. та ін. Анестезіологічне забезпечення операцій у хворих похилого віку//Актуальні питання травматології та ортопедії.-Чернівці, 1998.-С.66-67.

 34. Ротар В.І., Іванов В.С., Ротар О.В., Шутка В.Я., Куліков Д.В. Інтенсивна терапія важкої черепно-мозкової травми//Бюлетень української асоціації нейрохірургів. Вип.5.-Київ, 1998.-С.67-68.

 35. Коновчук В.М., Ротар В.І. Досвід підготовки лікарів-інтернів з анестезіології//Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні/Матеріали доповідей науково-практичної конференції.-Полтава, 1998.-С.322.

 36. Діордійчук В.В. Викладання невідкладних станів студентам 3-4 курсу коледжу// Шляхи оптимізації навчального процесу/Матеріали конференції.-Чернівці, 1998.-С.33.

 37. Діордійчук В.В. Перспективи розвитку детоксикації рослинними поліфенолами біологічних середовищ у хворих багатопрофільного відділення інтенсивної терапії// Актуальні питання травматології та ортопедії.-Чернівці, 1998.-С.17-18.

 38. Коновчук В.М., Калугін В.О., Станкевич Л.В., Акентьєв С.О., Кокалко М.М. Застосування плазмосорбції в порівняльному аспекті з гемосорбцією та плазмаферезом в клініці інтенсивної терапії.-Галицький лікарський вісник.-1999.-№2.-С.36-39.

 39. Станкевич Л.В., Калугін В.О., Акентьєв С.О., Кокощук О.В. Динаміка рівня сечовини та креатиніну при плазмосорбції у хворих на хронічний гломерулонефрит//Нове в лікуванні хронічної ниркової недостатності/Матеріали науково-практичної конференції.-Харків, 1999.-С.145-149.

 40. Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Кокалко М.М., Руснак А.Д. Застосування поточної плазмосорбції у хворих з поліорганною недостатністю в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2000.-№1(д).-С.255-257.

 41. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О., Кокалко М.М. Медицина критичних станів// Матеріали навчально-методичної конференції.-Чернівці, 2000.-С.30.

 42. Ротар В.І., Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Кокалко М.М. Проблеми підготовки лікарів-інтернів із спеціальності “Медицина невідкладних станів”// Матеріали навчально-методичної конференції.-Чернівці, 2000.-С.42.

 43. Галиц В.К., Коновчук В.М. Пролонгированная мембранная плазмосорбция в интенсивной терапии//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2000.-№1(д).-С.259-260.

 44. Кокалко М.М., Коновчук В.М. Вплив трансуретральної резекції передміхурової залози на функціональний стан системи гемостазу// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2000.-№1(д).-С.472-473.

 45. Боднар Б.М., Кухарчук О.Л., Брожик В.Л., Кузнєцов О.В., Кифяк П.В. Вплив ентеросорбції на систему регуляції агрегатного стану крові у щурів з експериментальним сальмонельозним ендотоксикозом//Буковинський медичний вісник.-2000.-№2.-С.153-158.

 46. Антименюк О.В., Коновчук В.М. Функціональний стан нирок у хворих лептоспірозом// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2000.-№1(д).-С.424-425.

 47. Коновчук В.М., Ковтун А.І., Архіпов Є.М., Плачінта Р.В. Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантний стан крові після абдомінальних операцій, ускладнених перитонітом// Буковинський медичний вісник.-2000.-№3(3).-С.65-70.

 48. Мещишен І.Ф., Коновчук В.М., Ковтун А.І. Стан глутатіонової системи печінки щурів при дії даларгіну та гіпербарооксії//Сучасні проблеми невідкладних станів/Матеріали конференції.-Київ.-2000.-С.73-79.

 49. Ковтун А.І., Мещишен І.Ф., Коновчук В.М. Стан окислювальної модифікації білків плазми крові хворим на перитоніт під впливом гіпербарооксії// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2000.-№1(д).-С.421-423.

 50. Ротар В.І., Кулачек Ф.Г., Ротар О.В. Сторожук С.М. Вуглеводний обмін та парентеральне живлення у хворих на перитоніт//Буковинський медичний вісник.-2000.-№1.-С.114-119.

 51. Ротар В.І., Ротар О.В. Функціональний стан нирок у дітей, хворих на перитоніт// Буковинський медичний вісник.-2000.-№3.-С.211-212.

 52. Ротар В.І., Куліков Д.В., Іванов В.С., Шутка В.Я. Консервативне і оперативне лікування хворих з пошкодженням спинного мозку//Актуальні питання медичної допомоги населенню/Матеріали міжнародного симпозіуму.-Чернівці, 2000.-С.131-132.

 53. Курікеру А.М., Ковальов Ю.В., Ротар В.І., Ротар О.В. Регіонарна анестезіяу хворих похилого віку// Актуальні питання медичної допомоги населенню/Матеріали міжнародного симпозіуму.-Чернівці, 2000.-С.132-133.

 54. Ковтун А.І., Мещишен І.Ф., Давидова Н.В. Стан глутатіонової системи печінки щурів за дії даларгіну та гіпербарооксії// Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ, 2000.-Вип.9, кн. 2.-С.800-803.

 55. .Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Руснак А.Д. та ін. Досвід застосування плазмосорбції у хворих з поліорганною недостатністю в умовах відділенні реанімації та інтенсивної терапії// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2001.-№2(д).-С.137-139.

 56. Ротар В.І., Коновчук В.М., Мислицький В.Ф., Акентьєв С.О.Синдром нецукрового діабету у хворих хірургічним сепсисом// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2001.-№2(д).-С.164-165.

 57. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Мещишен І.Ф., Акентьєв С.О., Кокалко М.М. Застосування гіпербарооксії та даларгіну у комплексному лікуванні хворих з гнійно-септичними ускладненнями// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2001.-№2(д).-С.92-93.

 58. Кокалко М.М., Коновчук В.М. Гостре “отруєння водою” – ускладнення трансуретральної резекції передміхурової залози// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2001.-№2(д).-С.135-136.

 59. Новосад Г.М., Коновчук В.М., Задоя Ю.М., Галіц В.К. Досвід лікування HELLP-синдрому//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2001.-№2(д).-С.136-137.

 60. Галиц В.К., Коновчук В.Н., Новосад Г.М., Вынту Н.М. Интермиттирующая криоплазмосорбция в комплексном лечении гнойно-септических заболеваний у хирургических больных// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2001.-№2(д).-С.152-154.

 61. Кокалко М.М., Проданчук І.Г., Левицький А.І., Коновчук В.М. Сучасні підходи до лікування гіперплазії передміхурової залози//Українські медичні вісті.-2001.-Т.4, №1.-С.51.

 62. Ковтун А.І. Проблеми токсичної дії кисню при застосуванні гіпербарооксії// Українські медичні вісті.-2001.-Т.4, №1.-С.51.

 63. Кулачек Ф.Г., Ротар В.І. Профілактика неспроможності колоректальних анастомозів//Український журнал екстремальної медицини.-2000.-№2.-С.133-137.

 64. Кулачек Ф.Г., Ротар В.І. Способи попередження порушень кровопостачання колоректальних анстомозів//Винаходи в медицині.-Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.-С.37-38.

 65. Ротар В.І. Спосіб визначення сенсорної сегментарної блокади// Винаходи в медицині.-Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.-С.97-98.

 66. Кулачек Ф.Г., Ротар В.І. Спосіб передньої резекції прямої кишки// Українські медичні вісті.-2001.-Т.4, №1.-С.53.

 67. Ротар В.І. Можливості визначення кровопостачання кишкової стінки// Українські медичні вісті.-2001.-Т.4, №1.-С.53.

 68. Боднар Б.М., Пастернак І.І., Сидорчук І.Й., Микитинський Е.М., Басистий С.І., Кифяк П.В., Польовий В.П. Вплив гіпербаричної оксигенації на клініко-імунологічні показники у дітей з гострим розлитим перитонітом//Клінічна хірургія.- 2001.-№5.-С.25-26.

 69. Боднар Б.М., Пастернак І.І., Брожик В.А., Боднар О.Б., Кифяк П.В., Польовий В.П. Стан імунологічної резистентності організму при перитоніті у дітей//Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ, 2001.-Вип.10, кн. 1.-С.99-101.

 70. Боднар Б.М., Сторожук С.М., Регульська І.Б., Унгурян А.М., Кифяк П.В. Характеристика мікрофлори ексудату очеревинної порожнини при периапендикулярному абсцесі у дітей// Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ, 2001.-Вип.10, кн. 1.-С.94-99.

 71. Боднар Б.М., Брожик В.Л., Пастернак І.І., Кифяк П.В. Вплив внуртішньоабдомінального електрофорезу та ентеросорбції на імунні показники у дітей з періапендикулярним абсцесом//Клінічна хірургія.-2001.-№4.-С.32-34.

 72. Боровкова С.О., Іфтодій А.Г., Кифяк П.В. Вплив внутрішньотканинного електрофорезу з берлітіоном на фібринолітичний потенціал крові у венах нижніх кінцівок у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи//Шпитальна хірургія.-2001.-№3(д).-С.97-100.

 73. Діордійчук В.В., Шендерюк О.П., Шендерюк І.В. Детоксикація рослинними поліфенолами та хітозаном в умовах стандартної терапії опікових та травматологічних хворих// Українські медичні вісті.-2001.-Т.4, №1.-С.34.

 74. Ковтун А.І., Мещишен І.Ф. Вплив даларгіну та гіпербарооксії на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов гострого експериментального перитоніту//Медична хімія.-2001.-Том 3, №3.-С.52-54.

 75. Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Ковтун А.І., Безерко М.Г. та ін. Досвід застосування плазмосорбції в комплексному лікуванні екзо- і ендотоксикозів//Організація токсикологічної допомоги в Україні//Тези доповідей науково-практичної конференції.-Киїі, 2002.-С.52.

 76. Акентьєв С.О. Інтенсивне лікування хворих з екзогенними отруєннями з включенням еферентної терапії//Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків/Тези доповідей конференції.-Чернівці.-2002.-С.15.

 77. Акентьєв С.О., Кокалко М.М., Бесараба І.Л., Акентьєва С.Ф. Сорбційна детоксикація в інтенсивній терапії//Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків/Тези доповідей конференції.-Чернівці.-2002.-С.14.

 78. Кокалко М.М., Коновчук В.М., Проданчук І.Г., Василов В.Л. Гостре “отруєння водою” – ускладнення трансуретральних резекцій передміхурової залози//Організація токсикологічної допомоги в Україні/Тези доповідей науково-практичної конференції.-Київ, 2002.-С.41.

 79. Коновчук В.Н., Кифяк П.В., Кокалко Н.Н., Войцев Ю.М. Метод оценки тяжести эндотоксикоза и интенсивности элиминации токсических веществ из организма// Організація токсикологічної допомоги в Україні/Тези доповідей науково-практичної конференції.-Київ, 2002.-С.52.

 80. Хухліна О.С., Коновчук В.М., Воєвідко О.С. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів, ендотоксикозу та пероксидної резистентності еритроцитів у хворих на хронічний гепатит із супровідним цукровим діабетом//Актуальні проблеми мікроциркуляції та гемостазу при патології внутрішніх органів/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці, 2002.-С.160.

 81. Новосад Г.М., Коновчук В.М., Задоя Ю.М., Галіц В.К. Гемотрансфузійна тактика при акушерських кровртечах//Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-Київ:Інтермед, 2002.-С.67-70.

 82. .Калугин В.А., Акентьев С.А., Акентьев И.С. Сочетанная эфферентная терапия острой почечно-печеночной недостаточности//Нефрология.-2003.-Т.7,Прил.№1.-С.313.

 83. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Мещишен І.Ф., Акентьєв С.О. та ін. Антиоксидантні ефекти даларгіну за умов гіпербарооксії у щурів з гострим експериментальним перитонітом.//Клінічна та експериментальна патологія.-2002.-Т.1,№2.-С.15-17.

 84. Коновчук В.М., Калугин В.А., Акентьев С.А., Кокалко М.М. Плазмосорбция при лечении больных с эндотоксикозами в условиях интенсивной терапии//Эфферентная терапия.-2003.-№1.-С.138.

 85. Акентьев С.А. Плазмосорбция в интенсивной терапии//Актуальные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии//Сборник научно-практической конференции.-Днепропетровск.-2003.-С.75.

 86. Ротар В.І., Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Руснак А.Д. Біогемосорбція методом екстракорпорального підключення донорської селезінки//Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.-Чернівці.-2003.-С.110-112.

 87. Акентьєв С.О. Досвід застосування і шляхи удосконалення методу плазмосорбції//Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.-Чернівці.-2003.-С.18-21.

 88. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. Стандарти:мета та специфіка в медицині критичних станів//Методичні, педагогічні та психологічні проблеми додипломної та післядипломної підготовки фахівців/Матеріали 40-ї навчально-методичної конференції викладачів БДМА.-Чернівці.-2003, вип.8.-С.30-31.

 89. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. Історія кафедри анестезіології та реаніматології Буковинської державної медичної академії//Клінічна та оперативна хірургія.-2003.-Т.2, №3.-С.76-81.

 90. Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Резнік П.І., Акентьєв І.С. Можливості мембранної технології при застосуванні плазмосорбції//Біль, знеболення і інтенсивна терапія/Матеріали IV Національного конгресу анестезіологів України, Донецьк.-2004.-№2(Д).-С.471-473.

 91. Гуц В.І., Гаращук Г.В. та ін. Маркери ендогенної інтоксикації//Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.-Чернівці,2003.-С.53-56.

 92. Коновчук В.М., Кокалко М.М., Маковійчук Я.О. Вплив ультрафіолетового опромінення на рівень ендотоксикозу та детоксикаційну функцію нирок у хворих із гнійно-септичними ускладненнями// Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.-Чернівці,2003.-С.110-112.

 93. Ротар В.І., Кулачек Ф.Г., Ротар О.В. Спосіб попередження порушень кровопостачання колоректальних анастомозів//Шпитальна хірургія.-2002.-№2.-С.91.

 94. Ротар В.І., Ротар О.В. Спосіб визначення зони сенсорної сегментарної блокади//Шпитальна хірургія.-2003.-№2.-С.91.

 95. Ротар В.І., Мислицький В.Ф., Кулачек Ф.Г. та ін. Ізоволемічна гемодилюція препаратами гідроксиетилкрохмалу//Клінічна та експериментальна патологія.-2002.-Т.1, №1.-С.19-21.

 96. Сидорчук Л.П., Маковійчук А.А,, Маковійчук Я.О. та ін. Зміни деяких показників мозкової гемодинаміки під впливом гіпоксично-гіперкапнічних тренувань у хворих на артеріальну гіпертензію похилого віку// Матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих вчених, присвяченої пам’яті В.В.Фролькіса.-Київ.-2003.-С.213.

 97. Маковійчук А.А,, Сидорчук Л.П., Маковійчук Я.О., Сидорчук Р.І. Зміни мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих похилого віку// Матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих вчених, присвяченої пам’яті В.В.Фролькіса.-Київ.-2003.-С.147.

 98. Хухліна О.В., Коновчук В.М. Вміст мікроелементів у крові, їх вплив на інтенсивність проявів синдрому ятрогенної інтоксикації у хворих на запальні захворювання печінки//Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки//Матеріали II Міжнародної наукової конференції.-Чернівці.-2003.-С.271-274.

 99. Ковтун А.І., Коновчук В.М. Вплив гіпербарооксії та даларгіну на функціональний стан нирок у ранньому післяопераційному періоді у хворих з абдомінальними гнійно-септичними ускладненнями//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2003.-№2(д).-С.128-131.

 100. Коновчук В.М., Кокалко М.М., Проданчук І.Г., Руснак А.Д. Вплив озонотерапії на детоксикаційну функцію нирок у хворих з гострою печінковою недостатністю// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2003.-№2(д).-С.134-137.

 101. Новосад Г.М., Коновчук В.М., Задоя Ю.М., Зюкова Л.Ш., Маник І.В. Досвід анестезіологічного забезпечення пологів// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2003.-№2(д).-С.181-182.

 102. Ковтун А.І. Функціональний стан нирок за умов застосування гіпербаричної оксигенації у хворих на гнійно-септичні ускладнення// Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.-Чернівці,2003.-С.72-75.

 103. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Кокалко М.М., Маковійчук Я.О. Взаємозв’язки в патогенезі гіпоксій і корекція оксидантного стресу нейропептидами при застосуванні гіпербаричної оксигенації в хворих з гнійно-септичними ускладненнями в післяопераційному періоді//Клінічна та експериментальна патологія/Матеріали IV Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю.-Чернівці.-2004.-С.322-325.

 104. Ротар В.І., Коновчук В.М., Ротар О.В. Гостра нормоволемічна гемодилюція при операціях на товстій кишці// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2004.-№2(д).-С.181-182.

 105. Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Резнік П.І., Акентьєв І.С. Можливості мембранної технології при застосуванні плазмосорбції//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія/Матеріали IV Національного конгресу анестезіологів України, Донецьк.-2004.-№2(Д).-С.471-473.

 106. Маковійчук Я.О., Коновчук В.М., Кокалко М.М., Акентьєв С.О. Досвід використання дискретного плазмаферезу, поєднаного з озонуванням крові з метою лікування ендотоксикозу в умовах відділення інтенсивної текрапії//Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2004.-С.56-57.

 107. Акентьєв С.О., Руснак. А.Д., Кузьмін С.Ю. Еферентна терапія в комплексному лікуванні хворих з ендотоксикозами у відділенні інтенсивної терапії//Матеріали X конгресу СФУЛТ, 26-28 серпня 2004.-Чернівці.-С.521.

 108. Акентьєв С.О., Гараздюк І.Г., Безерко М.Г. та ін. Екстракорпоральний гемодіаліз на Буковині// Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2004.-С.3-5.

 109. Акентьєв С.О. Екстракорпоральна детоксикація в абдомінальній хірургії// Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2004.-С.20-22.

 110. Маковійчук Я.О., Коновчук В.М., Кокалко М.М., Антименюк О.В. Вплив дискретного плазмаферезу в поєднанні з озонуванням крові на рівень ендотоксикозу у хворих із гнійно-септичними ускладненнями// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія/Матеріали IV Національного конгресу анестезіологів України, Донецьк.-2004.-№2(Д).-С.64-65.

 111. Маковійчук Я.О., Коновчук В.М., Кокалко М.М., та ін. Дискретний плазмаферез у лікуванні псоріазу// Матеріали X конгресу СФУЛТ, 26-28 серпня 2004.-Чернівці.-С.525-526.

 112. Кокалко М.М., Коновчук В.М., Маковійчук Я.О. Вплив УФОК на рівень ендотоксикозу та детоксикуючу функцію нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями// Матеріали X конгресу СФУЛТ, 26-28 серпня 2004.-Чернівці.-С.524.

 113. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Мещишен І.Ф., Карпо П.М. Обгрунтування принципів патогенетичного підходу до антиоксидантної терапії за умов гіпербаричної оксигенації// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія/Матеріали IV Національного конгресу анестезіологів України, Донецьк.-2004.-№2(Д).-С.467-469.

 114. Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Ротар В.І., Руснак А.Д. Корекція кардіо-васкулярного варіанту діабетичної нейропатії після перенесеного тяжкого діабетичного кетоацидозу// Клінічна та експериментальна патологія/Матеріали IV Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю.-Чернівці.-2004.-С.479-481.

 115. Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Кокалко М.М., Богач О.В. Вплив дискретного плазмаферезу на рівень ендотоксикозу та детоксикаційну діяльність нирок у хворих на цукровий діабет із гнійно-септичними ускладненнями// Клінічна та експериментальна патологія/Матеріали IV Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю.-Чернівці.-2004.-С.495-496.

 116. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Карпо П.М. Застосування антиоксидантної терапії даларгіном за умов гіпербаричної оксигенації// Матеріали X конгресу СФУЛТ, 26-28 серпня 2004.-Чернівці.-С.523.

 117. Кокалко М.М., Коновчук В.М., Проданчук І.Г., Маковійчук Я.О. Стан волюморегулюючої функції нирок як критерій прогнозу розвитку ТУР-синдрому// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія/Матеріали IV Національного конгресу анестезіологів України, Донецьк.-2004.-№2(Д).-С.470-471.

 118. Хухліна О.С., Коновчук В.М. Екологічні, токсикологічні та метаболічні аспекти прогресування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет 2 типу//Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Перспективи формування панєвропейської мережі//Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції.-Чернівці.-2004.-С.340-345.

 119. Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Кокалко М.М., Галіц В.К., Руснак А.Д. Оптимізація дії дискретного плазмаферезу при тяжких ендотоксикозах, зумовлених гнійно-септичними ускладненнями// Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2004.-52-54.

 120. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Карпо П.М. Комбіноване застосування гіпербаричної оксигенації та даларгіну у хворих з гнійно-септичними ускладненнями в післяопераційному періоді// Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2004.-С.11-12.

 121. Діордійчук В.В. Токсикологічні чинники грибного походження в буковинському регіоні// Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2004.-С.5-7.

 122. Левчук Г.А., Діордійчук В.В. Основні чинники ліків рослинного походження, що мають токсикологічне значення// 78 наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю.-Чернівці.-2004.-С.123.

 123. Ротар В.І., Ротар О.В., Кулачек Ф.Г. та ін. Анемія як фактор ризику післяопераційних ускладнень//Актуальні питання променевої діагностики та лікування онкологічних захворювань/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці:Місто.-2004.-С.8-13.

 124. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Акентьєв С.О. та ін. Гіпербарична оксигенація:нове рішення проблеми токсичної дії кисню//Матеріали VIII з’їзду ВУЛТ.21-22 квітня 2005.-Івано-Франківськ.-2005.-С.242-243.

 125. Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Акентьєв С.О. Оптимізація лікування ендотоксикозу у хворих з гнійно-септичними ускладненнями//Матеріали VIII з’їзду ВУЛТ.21-22 квітня 2005.-Івано-Франківськ.-2005.-С.243.

 126. Акентьєв С.О., Коновчук В.М., Ковтун А.І. та ін. Плазмосорбція в інтенсивній терапії та реанімації//Матеріали VIII з’їзду ВУЛТ. 21-22 квітня 2005.-Івано-Франківськ.-2005.-С.239.

 127. Коновчук В.М., Акентьєв С.О. Ротар В.І. та ін. Мембранна технологія плазмосорбції в післяопераційному періоді//Медицина невідкладних станів/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 12 травня 2005.-Харків.-2005.-С.134-137.

 128. Акентьєв С.О., Коновчук В.М., Ковтун А.І., Маковійчук Я.О. Екстракорпоральна детоксикація при екзогенних отруєннях//Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні/Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 13-14 квітня 2005.-Чернівці.-2005.-С.105-106.

 129. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. та ін. Стан волюмо-регулюючої та токсиновидільної функцій нирок після септичного шоку// Медицина невідкладних станів/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 12 травня 2005.-Харків.-2005.-С.130-134.

 130. Коновчук В..М., Маковійчук Я.О., Кокалко М.М., Акентьєв С.О. та ін. Застосування дискретного плазмаферезу у лікуванні хворих з отруєннями грибами// Медицина невідкладних станів/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 12 травня 2005.-Харків.-2005.-С.140-143.

 131. Ротар В.І., Коновчук В.М., Акентьєв С.О. Підготовка сімейних лікарів з невідкладних станів на кафедрі анестезіології та реаніматології//Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні/Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 13-14 квітня 2005.-Чернівці.-2005.-С.37-38

 132. Стащук В.Ф., Акентьєв С.О. Особливості та перспектива використання гравітаційної та фільтраційної технологій при плазмосорбції в умовах інтенсивної терапії//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2005.-№1.-С.21-24.

 133. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О., Кокалко М.М.Значення діагностичних і лікувальних алгоритмів у фаховій підготовці лікарів-інтернів з медицини невідкладних станів. Методичні, педагогічні та психологічні проблеми додипломної та після дипломної підготовки фахівців та інтеграції вищої освіти в європейський світовий простір/Матеріали 41-ї науково-методичної конференції викладачів БДМУ. –Чернівці.-2005.-С.40.

 134. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Проданчук І.Г., Карпо П.М., Василов В.В. Токсична дія гіпербаричного кисню і корекція оксидантного стресу нейропептидами при застосуванні гіпербаричної оксигенації у хворих з гнійно-септичними ускладненнями// Актуальні проблеми токсикології. Безпека життєдіяльності людини, 1-3 жовтня 2005 р/ Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. 1-3 жовтня 2005 р.- м.Київ- С.57.

 135. Маковійчук Я.О., Коновчук В.М., Проданчук І.Г., Кокалко М.М., Руснак А.Д. Вплив дискретного плазмаферезу на перебіг ендотоксикозу у хворих з екзогенними інтоксикаціями// Актуальні проблеми токсикології. Безпека життєдіяльності людини”, 1-3 жовтня 2005 р/ Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. 1-3 жовтня 2005 р.- м.Київ- С.65.

 136. Кулачек Ф.Г., Ротар В.І. Вплив перфторану на загоєння товстокишкових анастомозів в умовах дефіциту кисню// Клінічна хірургія, 2004, №11, с.89.

 137. Ротар В.І., Ткач В.О. Багатофакторний аналіз хірургічних ускладнень після операцій на товстій кишці// Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-18 жовтня 2004 р.-м.Чернівці.- 2004.-С.67-69.

 138. Ротар В.І., Садрітдінова В.Ш., Попович О.В., Петринич В.В. Гостра алкогольна інтоксикація і політравма// Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-18 жовтня 2004 р.-м.Чернівці.- 2004.-С.69-70.

 139. Діордійчук В.В. Механізми детоксикаційної дії рослинних поліфенолів// Матеріали VIII з’їзду ВУЛТ.21-22 квітня 2005.-Івано-Франківськ.-2005.-С.234.

 140. Калугін В.О., Акентьєв С.О., Маковійчук Я.О. та ін. Плазмосорбція в інтенсивній терапії//XI конгрес СФУЛТ/Тези доповідей. 28-30 серпня 2006. -Полтава-Київ-Чікаго.-2005.-С.485.

 141. Маковійчук Я.О., Коновчук В.М., Кокалко М.М., Акентьєв С.О., Данилюк С.В. Застосування дискретного плазмаферезу поєднаного із інфузією Сорбілакту на рівень ендотоксикозу у пацієнтів з гнійно-септичними ускладненнями//XI конгрес СФУЛТ/Тези доповідей. 28-30 серпня 2006. -Полтава-Київ-Чікаго.-2006.-С.485-486.

 142. Акентьєв С.О., Гешко О.В., Ковтун А.І. та ін. Плазмаферез при лікуванні важких форм прееклампсії//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2006.-№1(Д).-С.103-104.

 143. Ковтун А.І., Коновчук В.М., Мещишен І.Ф., Акентьєв С.О. та ін. Корекція оксидантного стресу даларгіну за умов застосування гіпербаричної оксигенації у хворих з гнійно-септичними ускладненнями//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2006.-№1(Д).-С.41-42.

 144. Акентьев С.А., Ротар В.И., Ковтун А.И. и др. Плазмосорбция в условиях интенсивной терапии и реанимации//Сибирский консилиум. Медико-фармацевтический журнал.-2006.-№1(48).-С.7.

 145. Акентьев С.А., Акентьев И.С. Субъективный взгляд на известные проблемы экстракорпоральной детоксикации//Сучасні наукові дослідження-2006//Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. 20-28 лютого 2006.-Дніпропетровськ.-Наука і освіта.-Т.12”Медицина”.-2006.-С.57-59.

 146. Акентьєв С.О. Анатомо-топографічні особливості будови кінцевого відділу грудної протоки і клінічні варіанти детоксикації//Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2006.-Т.5,№2.-С.11-12.

 147. Ковтун А.І., Коновчук В.Н., Акентьев С.А., Манкиш А.В. Проблема токсического действия гипербарооксии у больных с перитонитом// Сибирский консилиум. Медико-фармацевтический журнал.-2006.-№1(48).-С.37.

 148. Маковийчук Я.О., Коновчук В.М., Кокалко Н.Н., Акентьев С.А. Оптимизация лечения эндотоксикозов, обусловленных гнойно-септическими заболеваниями// Сибирский консилиум. Медико-фармацевтический журнал.-2006.-№1(48).-С.51.

 149. Акентьев С.А., Калугин В.А., Акентьева М.С. Опыт применения плазмосорбции при лечении больных с патологией почек//XIV ежегодный нефрологический семинар-2006/Материалы международной нефрологической конференции.-Санкт-Петербург.-2006.-С.253-255.

 150. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О., Маковійчук Я.О. Особливості функціонального стану нирок після септичного шоку//Клінічна та експериментальна патологія.-2006.-Т.V,№2.-С.46-48.

 151. Кокалко М.М., Шлапак І.П,, Коновчук В.М., Проданчук І.Г. Анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози//Методичні рекомендації.-2006.-12с.

 152. Маковійчук Я.О., Коновчук В.М., Кокалко М.М., Проданчук І.Г., Сажин А.П., Данилюк С.В. Вплив дискретного плазмаферезу поєднаного із застосуванням Сорбілакту на рівень ендотоксикозу у хворих із цукровим діабетом обтяженим гнійно-септичними ускладненнями// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2006.-№1(Д).-С.47-48.

 153. Коновчук В.М., Руснак А.Д., Галіц В.К. Корекція кардіо-васкулярної форми діабетичної нейропатії у практиці інтенсивної терапії// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2006.-№1(Д).-С.176-177.

 154. Коновчук В.М., Ротар В.І. Анестезіологічне забезпечення гострого експерименту на собаках при вивченні водно-сольового обміну та функцій нирок// Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2006.-Т.5,№2.-С.92.

 155. Галиц В.К., Коновчук В.Н., Новосад Г.М. Применение интермиттирующей криоплазмосорбции в комплексном лечении гнойно-септических заболеваний// Сибирский консилиум. Медико-фармацевтический журнал.-2006.-№1(48).-С.21.

 156. Коновчук В.М. Роль грудного протока в регуляции постоянства объема жидкости в организме// Сучасні наукові дослідження-2006//Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. 20-28 лютого 2006.-Дніпропетровськ.-Наука і освіта.-Т.20”Медицина”.-2006.-С.74-77.

 157. Кокалко М.М., Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Проданчук І.Г. Синдром трансуретральної резекції, деякі критерії визначення груп ризику// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія-2006.-№1 (Д).С.172-173.

 158. Ротар В.І., Коновчук В.М., Старунчак А.М., Ротар О.В., Петринич В.В. Консервативне лікування кровотечі з варикознорозширених вен стравоходу і шлунку// XI конгрес СФУЛТ/Тези доповідей. 28-30 серпня 2006. -Полтава-Київ-Чікаго.-2006.-С.512.

 159. Коновчук В.М. Вплив Реамберину на перебіг кардіоваскулярної форми діабетичної нейропатії// XI конгрес СФУЛТ/Тези доповідей. 28-30 серпня 2006. -Полтава-Київ-Чікаго.-2006.-С.419.

 160. Коновчук В.М. Участь лімфатичної системи у регуляції сталості об’єму позаклітинної рідини// XI конгрес СФУЛТ/Тези доповідей. 28-30 серпня 2006. -Полтава-Київ-Чікаго.-2006.-С.639.

 161. Діордійчук В.В., Кифяк П.В. Природні детоксиканти в практиці інтенсивної терапії//Актуальні проблеми урології/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2006.-С.119-121.

 162. Діордійчук В.В. Поліфенольні сполуки та препарат “детокс” в практиці інтенсивної терапії урологічних хворих// Актуальні проблеми урології/Матеріали науково-практичної конференції.-Чернівці.-2006.-С.118-119.

 163. Ротар В.І., Кулачек Ф.Г., Коновчук В.М. та ін. Фактори ризику ускладнень та летальності при операціях на товстій кишці в онкологічних хворих//Буковинський медичний вісник.-2006.-№2.-С.45-47.

 164. Ротар В.І., Кулачек Ф.Г., Коновчук В.М. та ін. Анемія як симптом колоректального раку//Хірургія України.-2005.-№2(14).-С.20-22.

 165. Ротар В.І., Кулачек Ф.Г., Ротар О.В., Коновчук В.М. та ін. Гемотрасфузійні альтернативи при операціях на товстій кишці в онкологічних пацієнтів// Буковинський медичний вісник.-2006.-№2.-С.66-69.

 166. Ротар В.І,, Ротар О.В., Кулачек Ф.Г., Коновчук В.М., Горченко Д.В. Біохімічні та морфологічні зміни в товстокишкових анастомозах при анемії//Клінічна анатомія та оперативна хірургія.-2006.-Т.5, №3.-С.24-27.

 167. Ротар В.І., Халатурник В.В., Коновчук В.М. та ін. Політравма. Фактори ризику ускладнень та летальності//Політравма – сучасна концепція надання медичної допомоги/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Київ.-2006.-С.74-75.

 168. Ротар В.І., Халатурник В.В., Ротар В.І., Горченко Д.В., Іванов В.С., Петринич В.В. Гнійно-септичні ускладнення у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою// XI конгрес СФУЛТ/Тези доповідей. 28-30 серпня 2006р. -Полтава-Київ-Чікаго.-2006.-С.613.

Дисертації, які виконуються на кафедрі:

 1. Кандидатська дисертація

 • прізвище, ім’я та по-батькові виконавця (повністю) Кифяк Петро Васильович;

 • виконавець (пошукувач, аспірант, асистент, доцент та ін.) асистент кафедри;

 • тема дисертації Вплив плазмосорбції на печінково-нирковий комплекс та агрегатний стан крові у хворих на цукровий діабет ускладнений гнійно-септичним процесом;

 • керівник д.мед.н., професор Коновчук Віктор Миколайович.

 1. Кандидатська дисертація

 • прізвище, ім’я та по-батькові виконавця (повністю) Маковійчук Ярослав Олесевич;

 • виконавець (пошукувач, аспірант, асистент, доцент та ін.) асистент кафедри;

 • тема дисертації Плазмаферез та активація волюмо- і осморегулюючої функцій для лікування ендотоксикозу у хворих з гнійно-септичними ускладненнями;

 • керівник д.мед.н., професор Коновчук Віктор Миколайович.

Авторські свідоцтва на винаходи та патенти (при можливості надати скановане зображення титульної сторінки):

 1. Патент на винахід №23246А 6 А61К 33/14 від 19.05.98 р. Коновчук В.М., Кокалко М.М., Проданчук І.Г. Спосіб профілактики та лікування набряку мозку та легень при трансуретральних резекціях передміхурової залози.

 2. Деклараційний патент на винахід №37006А 6 А61В 17/00 від 16.04.01 р. Бюл.3. Ротар О.В., Кулачек Ф.Г., Ротар В.І. Спосіб неспроможності сигморектального анастомоза.

 3. Деклараційний патент на винахід №36034А 6 А61В5/00 від 16.04.01 р. Бюл.3. Ротар О.В., Боднар Б.М., Ротар В.І. Спосіб визначення зони сенсорної сегментарної блокади.

 4. Патент на винахід № 51738 7А61М1/14 А61М1/34 від 16.12.02 р. Бюл.12. Стащук В.Ф., Калугін В.О., Станкевич Л.В., Акентьєв С.О. Спосіб дегідратації організму.

 5. Деклараційний патент на винахід №50298 А 7 А61N1/18 A61N1/20 від 15.10.02 р. Бюл.10. Іфтодій А.Г., Боровкова С.О., Кифяк П.В., Польовий В.П. Спосіб лікування синдрому діабетичної стопи.

 6. Деклараційний патент на винахід №51934А А61Р31/00 від 16.12.02 р. Бюл.12. Ковтун А.І. Спосіб лікування хворих з післяопераційними гнійно-септичними ускладненнями.

7) Деклараційний патент № 13184 від 17.04.06 р. Федорук О.С., Владиченко К.А., РоговийЮ.Є., Діордійчук В.В.Спосіб лікування дивертикулу сечового міхура.
^

Інформаційні листи:


 1. Пішак В.П., Мільков Б.О., Польовий В.П., Польова С.П., Кифяк П.В. Застосування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні гострого гнійного перитоніту. Випуск 1, «Хірургія», прот.№4 від 28.11.2000р.

 2. Кулачек Ф.Г., Ротар О.В., Ротар В.І. Метод попередження неспроможності колоректальних анастомозів після резекції сигморектального кута товстої кишки. Випуск 15, «Хірургія», прот.№8 від 07.06.2001р.

 3. Ротар О.В., Кулачек Ф.Г., Ротар В.І. Спосіб покращання регенерації міжкишкових анастомозів. Випуск 3, «Хірургія», прот.№6 від 25.04.2002р.
^

Гранти на наукову діяльність -
Петринич В.В.

1. Вплив ультрафіолетового опромінення на киснево транспортну функцію крові. Матеріали 71-ї студентської наукової конференції (Івано-Франківськ, 2002). – с. 80

2. Ізоволемічна гемодилюція препаратами гідросиетилкрохмалю. Клінічна та експериментальна патологія. – 2002. – Т.1, №1. – С.19-21.

3. Гостра алкогольна інтоксикація і полі травма. Аналіз факторів ризику, ускладнень та летальності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” (Чернівці, 2004). – с.69-71.

4. Гемодилюція препаратами з газотранспортною функцією. Матеріали 85-ї підсумкової наукової конференції, присвяченої 60-річчю Буковинської державної медичної академії (Чернівці, 2004). – С. 166-168.

5 Фактори ризику ускладнень та летальності при операціях на товстій кишці в онкологічних хворих. Буковинський медичний вісник – 2005. – №4. – С.45-47.

6. Анемія як симптом колоректального раку Хірургія України – 2005 №2 (14). – с.20-21.

7. Консервативне лікування кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу і шлунку. Тези доповідей ХІ Конгресу світової федерації лікарських товариств. 28-29 серпня 2006р. м. Полтава. – с. 512-513.

8 Гнійно-септичні ускладнення у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою. Тези доповідей ХІ Конгресу світової федерації лікарських товариств. 28-29 серпня 2006р. м. Полтава.–с. 513.

Схожі:

V. Науково-дослідна робота кафедри iconДисципліни «науково-дослідна робота»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання...
V. Науково-дослідна робота кафедри icon«Науково дослідна робота студентів архітекторів»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Науково-дослідна робота студентів архітекторів» (для студентів 5 курсу...
V. Науково-дослідна робота кафедри iconНауково-дослідна тема кафедри на 2011-2015 рр
Науково-дослідна тема кафедри на 2011-2015 рр. Проблеми розвитку міжнародних інформаційних систем: європейський досвід І суспільно-політичні...
V. Науково-дослідна робота кафедри iconДисципліни «науково-дослідна робота студентів-архітекторів»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота студентів-архітекторів» (для студентів 5 курсу...
V. Науково-дослідна робота кафедри iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Карась програма та робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідна робота студентів
«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом...
V. Науково-дослідна робота кафедри iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Криворучко програма І робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідна робота
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня...
V. Науково-дослідна робота кафедри iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр)
Наукова діяльність за останні 5 років основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях, семінарах,...
V. Науково-дослідна робота кафедри iconНауково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
V. Науково-дослідна робота кафедри iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідна робота студентів архітекторів
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів архітекторів» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного...
V. Науково-дослідна робота кафедри icon«Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 050701...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи