Завдання для самостійної роботи студентів з курсу icon

Завдання для самостійної роботи студентів з курсу
Скачати 55.26 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу
Дата24.06.2012
Розмір55.26 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Завдання для самостійної роботи студентів з курсу

Основи наукових досліджень”

для студентів спеціальності 6.010101 “Соціальна педагогіка”


Укладач — О. Цимбала,

викладач психології


ЛЬВІВ-2011

Курс “Основи наукових досліджень” є складовою частиною базової теоретичної підготовки студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” та ‘‘Дошкільна освіта’’ освітнього рівня “бакалавр”. Він дає можливість засвоїти основні теоретичні відомості, практичні вміння та навички з методології та організації наукових досліджень.

Метою даного курсу є ознайомити студентів із методологією та специфікою проведення наукових досліджень, особливостями використання різноманітних дослідницьких методів.

Перед курсом “Основи наукових досліджень” ставляться такі завдання:

 • сформувати у студентів знання про особливості структури та специфіки наукових досліджень;

 • ознайомити із методологією наукових досліджень, особливостями використання методів як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях;

 • ознайомити із різновидами наукових досліджень, їх структурою;

 • виробити уміння визначати мету, завдання, об’єкт, предмет наукового дослідження, а також формувати гіпотези.

 • сформувати навики відбору та аналізу наукових джерел;

 • ознайомити з правилами цитування, бібліографічних посилань;

 • виробити навички оформлення наукових досліджень у вигляді рефератів, анотацій, тез, наукових статей, наукових доповідей;


“Основи наукових досліджень” вивчаються студентами протягом семестру на ІІ курсі. Аудиторний курс складається з 52 годин, з яких: — 19 лекційні, — 3 семінарські, 12 — практичні, 18 годин відводиться на самостійну роботу.


Вивчення курсу завершується заліком.


У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: специфіку науково-дослідної діяльності; методологію наукового дослідження, зокрема принципи та методи наукового дослідження; етапи проведення наукового дослідження, їх специфіку та вимоги, що до них ставляться; методи пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; різновиди наукових досліджень.


Студенти повинні вміти: грамотно формулювати тему, мету, завдання і гіпотези наукового дослідження; визначати об’єкт і предмет дослідження; кваліфіковано обирати методи для проведення емпіричного дослідження; оформлювати результати наукового дослідження.


^ Модуль 1. Загальні відомості про наукове дослідження. Методологія наукових досліджень.


Тема2. Історія становлення та розвитку науки (законспектувати)

Розвиток науки у Стародавньому світі та давній Греції.

Особливості розвитку науки в епоху Середньовіччя та в епоху Відродження.

Революційні процеси та стрімкий розвиток науки у ХІХ ст.

Напрямки розвитку науки в ХХ ст. (мікросвіт, мегасвіт, макросвіт).

Історія української науки.

Сучасні наукові пріоритети України.


Література:

 1. Ковальчук В.В, Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень.— К.: Професіонал, 2004.

 2. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень.— К. :Кондор, 2003.Тема 5. Емпіричні методи наукових досліджень

Скласти план проведення пробного спостереження


Література:

 1. Основи наукових досліджень у психології: Методичний посібник/ Укл.: О.В. Григор’єва.  Чернівці: Рута, 2004. 80с.

 2. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти. – Луцьк: ВАТ ‘‘ Волинська обласна друкарня ’’, 2009.  460с.

 3. Староста В.І. Методологічні аспекти психолого-педагогічного дослідження: Навчально-методичний посібник.  Ужгород: УжНУ «Говерла», 2008.  68с.Модуль 2. Структура та зміст етапів дослідницької роботи


Тема 8. Вибір та етапи наукового дослідження

Вибрати тему пробного наукового дослідження. Визначити об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження. Поставити гіпотези.


Література:

 1. Ковальчук В.В, Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень.— К.: Професіонал, 2004.

 2. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень.— К. :Кондор, 2003.

 3. Основи наукових досліджень у психології: Методичний посібник/ Укл.: О.В. Григор’єва.  Чернівці: Рута, 2004. 80с.

 4. Староста В.І. Методологічні аспекти психолого-педагогічного дослідження: Навчально-методичний посібник.  Ужгород: УжНУ «Говерла», 2008.  68с.Тема 9. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

Підібрати орієнтовний список наукових джерел. Літературу опрацювати.


Література:

 1. Джурик Н.Р., Мельник І.М. Методологія і організація наукових досліджень. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: навчальний посібник.­ Львів: Видавництво ЛКА, 2010. 172с.

 2. Ковальчук В.В, Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень.— К.: Професіонал, 2004.

 3. Основи наукових досліджень у психології: Методичний посібник/ Укл.: О.В. Григор’єва.  Чернівці: Рута, 2004. 80с.

 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності.— К.: Знання, 2004.— с.97-99.Тема 11. Оформлення результатів наукового дослідження

Оформити результати пробного наукового дослідження відповідно до вимог.


Література:

 1. Джурик Н.Р., Мельник І.М. Методологія і організація наукових досліджень. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: навчальний посібник.­ Львів: Видавництво ЛКА, 2010. 172с.

 2. Ковальчук В.В, Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень.— К.: Професіонал, 2004.

 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності.— К.: Знання, 2004.  307с.Тема 12. Захист наукового дослідження

Підготувати до захисту наукове дослідження.


Література:

 1. Джурик Н.Р., Мельник І.М. Методологія і організація наукових досліджень. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: навчальний посібник.­ Львів: Видавництво ЛКА, 2010. 172с.

 2. Ковальчук В.В, Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень.— К.: Професіонал, 2004.

 3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень.—К.: Кондор, 2003.

 4. П’ятницька-Позднякова. Основи наукових досліджень.— К., 2002.Тема 14. Формування особистості вченого і організація його праці (законспектувати)

Основні психологічні риси вченого.

Особливості організації наукової праці.

Психофізіологічні та соціально-психологічні особливості людини, що забезпечують успіх праці у дослідницькій роботі.


Література:

 1. Джурик Н.Р., Мельник І.М. Методологія і організація наукових досліджень. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: навчальний посібник.­ Львів: Видавництво ЛКА, 2010. 172с.

 2. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html

Схожі:

Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconДо самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка”
Методичні вказівки І завдання до самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель»
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» (для...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу “Вища математика”

Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи над уроками контрольні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів другого курсу юридичного факультету заочної форми навчання (4 семестр) / Упорядн.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи