Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
Скачати 132.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
Дата02.06.2012
Розмір132.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ПРЕДМЕТУ:


«Стандартизоване оцінювання та диференційоване навчання в інклюзивному просторі»


Для студентів напрямку 6.010102 «Корекційна освіта»


Завідувач

відділення початкової

та корекційної освіти

Сулим О.І.


Львів – 2012


Стандартизоване оцінювання та диференційоване навчання в інклюзивному просторі


Методичні вказівки до самостійного опрацювання:

Даний курс передбачено навчальним планом спеціальностей: «Корекційна педагогіка», «Початкова освіта» для студентів ІY–х курсів у YІІ семестрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс розраховано на 36 години аудиторного часу і складається з лекційного, семінарсько-практичного курсів, а також самостійної роботи студентів – 18 год.

Підсумковий контроль – для студентів напряму «Корекційна освіта» у YІІІ семестрі – іспит, для студентів напряму «Початкова освіта» - у YІІ семестрі – залік.

Цей курс пропонуємо для професійної підготовки педагогів, зокрема, формування, розвитку та удосконалення теоретико-практичних навичок набутих під час проходження педагогічної практики.

Під час вивчення предмета передбачено аналіз конкретних практичних ситуацій для ілюстрації тем даного курсу, що дозволить студентам вибудувати свій власний педагогічний «набір інструментарію», залучатиметься досвід практиків.

Даний курс пропонує практичні рекомендації щодо впровадження та використання методичних і навчальних підходів в інтегрованих/інклюзивних групах і класах, які зорієнтовані на індивідуальні особливості конкретної дитини, а також дасть можливість диференціювати та індивідуалізувати педагогу власне викладання з використанням технічних засобів, методичних підходів та технологій, усвідомлено використовувати інтерактивні технології у навчанні. Використання новітніх прийомів роботи сприятиме успішності розвитку, виховання та навчання дітей.

Курс дозволяє студентам ознайомитись із сучасними методиками та підходами, які можна динамічно використовувати у щоденній практиці та процесі прийняття рішень в різних ситуаціях і сприяти задоволенню соціальних, комунікативних та навчальних потреб дітей.

^ Завдання курсу:

 • повідомити студентам про можливість диференційованого навчання, викладання для дітей з різними навчальними навичками;

 • сформувати у студентів розуміння понять: «діагностика», «диференційоване навчання», «потрфоліо», «оцінювання», «особистісно-орієнтований підхід», «індивідуальний навчальний план», «мультидисциплінарна команда», «ресурсний центр», «психолого-педагогічна характеристика дитини» і ін.;

 • ознайомити студентів з вимогами щодо організації середовища та навчального процесу для успішного використання диференційованого викладання в умовах інклюзивного простору;

 • оволодіти навичками та інтегрувати отримані навички, успішно реалізувати їх в практичній діяльності;

 • усвідомити спосіб застосування диференційованого викладання для позитивного впливу на дітей як із порушеннями психофізичного розвитку, так і загального розвитку.

Теми лекційні, семінарські та практичні подано таким чином, щоб обґрунтувати необхідність проведення педагогічного діагностування та диференційованої подачі знань в умовах загальноосвітнього навчального закладу, виробити навичку використовувати процес «оцінювання та рефлексії» в процесі педагогічної діяльності. А також забезпечити практичними навичками вихователів (вчителів).

^ Метою семінарсько-практичних занять є залучення студентів до глибшого вивчення курсу шляхом виконання ними практичних завдань під час проходження педагогічної практики, підготовки і захисту робіт, проведення бесід у неформальній обстановці, обговоренні педагогічних ситуацій (задач). А також показати можливість використання теоретичних знань із вивченого курсу в процесі проходження педагогічної практики.

Студенти під час вивчення курсу та підготовки самостійної роботи матимуть можливість:

- ознайомитись з методами і принципами діагностики та організації процесу диференційованого викладання. Зокрема, навчання дітей в інтегрованому середовищі;

- опанувати допоміжними технологіями розвитку, навчання які можна використовувати в процесі організації роботи у групі/ класі;

- проаналізувати сучасну базу науково-методичної літератури та інші доступні джерела інформації;

- створити власну систему оцінювання колективу, індивіда за різними параметрами, набір методичних засобів впливу для роботи в інтегрованій групі і сформувати «Портфоліо».


^ Завдання курсу:

- повідомити студентам про можливість диференціювати та індивідуалізувати навчання дітей з різними здібностями та категоріями порушень розвитку;

- сформувати у студентів розуміння понять: «діагностика», «оцінювання», «диференційоване викладання», «індивідуальне навчання», «портфоліо», «індивідуальний навчальний план»;

- ознайомити студентів з вимогами до успішного використання диференційованого навчання в умовах інклюзивної освіти;

- оволодіти навичками та інтегрувати отримані навички, успішно реалізувати їх в практичній діяльності;

- усвідомити спосіб застосування диференційованого навчання для позитивного впливу на дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Теми курсу подано таким чином, щоб обґрунтувати необхідність діагностування (оцінювання) та диференційованої подачі знань в умовах дошкільного навчального закладу, а також забезпечити практичними навичками вихователів. – Основною метою даного курсу надати інформацію щодо диференційованого викладання (ДВ) через вивчення теоретичних витоків та практичного застосування викладання для задоволення потреб усіх учнів. Теми, які пропонуються у рамках курсу, обрані таким чином, щоб обґрунтувати використання ДВ у групах дітей з різним рівнем здібностей, а також забезпечити практичними орієнтирами майбутніх педагогів.

По завершенню вивчення курсу студенти матимуть можливість:

- ознайомитись з методами і принципами діагностики (оцінювання) та диференційованого навчання дітей;

- опанувати допоміжними технологіями, які можна використовувати в процесі організації роботи;

- проаналізувати сучасну науково-методичну літературу;

- створити власний набір методичних засобів впливу для роботи в інтегрованій групі.


Перелік тем для самостійного опрацювання:

1. Особливості навчання в інтегрованій групі.

2.Обгрунтуйте доцільність диференційованого навчання в групі де перебувають діти з порушенням розвитку.

3. Професійні характеристики вихователя, який використовує диференційоване навчання.

4. Розкрити поняття «диференційоване навчання», показати відмінності від «індивідуального навчання».

5. Форми організації навчання в інтегрованих групах.

6. Вивчення різних підходів до навчання серед учнів інклюзивних класів.

7. Поняття «модель ухвалення рішень», необхідних для розробки індивідуального оцінювання дітей та викладання у групі.

 1. Робота у команді: розподіл ролей та обов‘язків.

 2. Аналіз групової кімнати.

 3. Процес ухвалення методичних рішень.

 4. Індивідуальне оцінювання на основі навчальної програми.

 5. Вирішальні уміння та професійні характеристики педагога, який застосовує диференційований підхід.

 6. Важливість участі батьків та співробітництва у групі з диференційованим викладанням.

 7. Взаємозв’язок між викладанням та оцінюванням у групі в якій використовують диференційованим викладанням.

 8. Види тестів та їх призначення.


Теми доповідей/ письмових робіт для семінарсько-практичних занять

1: Індивідуальне та стандартизоване оцінювання в інклюзивному просторі

 1. Завдання індивідуального оцінювання.

 2. Підходи до індивідуального та стандартизованого оцінювання.

 3. Достовірне оцінювання

 4. Призначення та види тестів

2: Індивідуальне оцінювання, процес викладання та учбовий прогрес (розвиток) учнів

1.Вивчення різних підходів до навчання серед учнів інклюзивних класів

 1. Поняття моделі ухвалення рішень, необхідних для розробки індивідуального оцінювання учнів та викладання у класі

 2. Робота у команді: розподіл ролей та обов‘язків

 3. Учня необхідно добре знати: учбові вміння учня

 4. Аналіз класної кімнати

 5. Процес ухвалення методичних рішень

 6. Індивідуальне оцінювання на основі навчальної програми

3: Індивідуальне оцінювання, процес викладання та соціальний розвиток учнів

1.Усвідомлення вимірів соціального уміння (компетенції)

 1. Оцінювання соціального уміння (компетенції)

 2. Сприяння розвитку соціальних умінь (компетенції)


Список літератури:

1. Бондар В., Берзінь В., Вавіна Л., Висоцька A., Засенко В., Золотоверх В., Колупаєва А., Кравець Н., Кульбіда С.., Литовченко С., Назарина В., Романенко О., Сак Т., Таранченко О., Тарасун В., Тищенко В., Трикоз С., Хохліна О. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім'ї: поради батькам: Книга 2 – К., 2005.

2. Бондар В., Колупаєва А.А., Берзінь В., Назарина В.В., Борщевська Л., Романенко О.В., Вавіна Л., Сак Т.В., Висоцька A., Тарасун В.В., Засенко В., Тищенко В. В. Золотоверх В. Діти з особливими потребами: поради батькам: Книга 1– К., 2004.

3. Засенко В.В.Концепція спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу. – К.: Респ. Учбово-метод. кабінет спец. шкіл МО України, 1996. – 37 с. (у співавт.).

4. Засенко В.В.Особливі діти: стратегія розвитку / Дитячий садок. - 2001. № 100-С. 6. (у співавт.).

5. Колупаєва А.А. Інтегроване навчання - сучасна тенденція розвитку спеціальної освіти // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі, вип. 2, К. Науковий світ. 2001. С.17-19.

6. Колупаєва А.А. До проблеми інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Дефектологія, № 4,- 2001.- С. 2-3105.

7. Електронний Канадсько-український журнал спеціальної педагогіки розміщений на сайті Канадсько-української дослідної групи (CURT):

www.canada-ukraine.org

8. Сайт Інституту спеціальної педагогіки АПН України знаходиться за адресою:

www.isp-2006.narod.ru

9. Сайт Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: http://www.ikpp.npu.edu.ua/

10.Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» (відкрити «Ресурси», «Видання»): http://ussf.kiev.ua

Рекомендовані літературні джерела для вивчення курсу:

1. Засенко В.В.Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. К.: Друк. НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. – 24 с. (у співавт.)

2. Засенко В.В.Спеціальна освіта в Україні: стан, пошуки, перспективи / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний зб.: Вип. 2 – К.: Науковий світ, 2001 - С. 11-14.

3. Засенко В.В.Обучение детей с особенностями психофизического развития в Украине: проблемы, перспективы / Дефектологическое образование в республике Беларусь: состояние и перспективы: материалы республиканской научно-практической конференции 29-30 мая 2001 г. Ч. I. - Минск, 2001. - С. 140-141. (у співав.).

4. Засенко В.В.Інтегроване навчання - стратегія доступності освіти для всіх / Кроки до демократичної освіти: Журнал Всеукраїнського фонду «Крок за Кроком», - лютий, 2002. - С. 9.

11. Засенко В.В.Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами / Кроки до демократичної освіти: Журнал Всеукраїнського фонду "Крок за кроком", – лютий, 2002. – С.31.

5. Засенко В.В.Кадрове забезпечення – вихідна успіху інтегрованого навчання / Кроки до демократичної освіти: Журнал Всеукраїнського фонду "Крок за кроком", – березень, 2002. – С. 8 (у співавт.).

6. Засенко В.В.Використання ТЗН – неодмінна умова навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: науково-методичний зб. Вип. 3 – К: Науковий світ, 2002 – С. 119-123.

7. Засенко В.В.Спеціальна освіта в Україні: стан, пошуки, перспективи / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць № 2 – К.: Університет "Україна", 2002. – С. 28-31.

16. Засенко В.В.Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. К.: Друк. Крок за кроком, 2002. – 17 с. (у співавт.).

8. Засенко В.В.Диференціація навчання – важлива умова соціально-трудової адаптації нечуючих / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К., Університет «Україна», 2003. – С. 137-138.

9. Засенко В.В.Інтеграція: за і проти / Діти з особливими потребами: поради батькам / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2004. – С. 209-214.

10. Засенко В.В.Інтегроване навчання: вибір за батьками / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 5. – К.: Наук. світ, 2004. – С. 153-156. (у співавт.).

11. Засенко В.В.Спеціальна освіта в Україні: реалії та перспективи // Імідж сучасного. – педагога. – 2004. №8-9. С. 3-5.

12. Засенко В.В.До проблеми стандартизації освіти дітей з особливими потребами / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 6. – К., 2005. – С. 30-32.

13. Засенко В.В.Програма підтримки обдарованих дітей-інвалідів / Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів: Збірка матеріалів / За ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. С. 69-76. (у співавт.).

14. Засенко В.В.До проблеми особистісного підходу у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8. – К.: Наук. світ, 2006. – С. 85-88.

15 Засенко В.В.Забезпечення особистісного підходу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. – Університет «Україна», 2006. – С. 172-173.

16. Засенко В.В.Проект положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах // Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: Інформаційний збірник. / За ред. В.В. Засенка, Н.З. Софій. – В/ф „Крок за кроком”. К.: ФО-П Придатченко П.М., 2007. – С. 8-16.

17. Засенко В.В.Диференціація навчання важлива умова соціально-трудової адаптації осіб з порушеннями слуху / Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 3. Психологія, вікова фізіологія, дефектологія. – К.: „Педагогічна думка”, 2007. – С. 296-305.

18. Колупаєва А.А. "Особливі діти": стратегія розвитку // "Дитячий садок" №4, 2001, с. 6-7 (у співавт. з Засенком В.В.).

19. Колупаєва А.А. Кадрове забезпечення - вихідна успіху інтегрованого навчання // Кроки до демократичної освіти, 2002, - № 3. С. 8 (у співавт. з Засенком В.В.).

20. Колупаєва А.А. Використання ТЗН - неодмінна умова навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Сучасні технічні засоби реабілітації й навчання дітей з вадами слуху та мовлення. К. - 2002. С. 119-123 (у співавт. з Засенко В.В.).

21. Колупаєва А.А. Як подолати "інтелектуальний расизм" // День, № 103, 2002 . - С. 5.

22. Колупаєва А.А. Інтегроване навчання: вибір за батьками (у співавторств. З Постовим В., Засенком В.) // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі :Науково-методичний збірник - вип. №5, К.: Науковий світ. С.153-156.

23. Колупаєва А.А. Інтегративні тенденції в спеціальній освіті сучасної України // Імідж сучасного педагога. Полтава: - №8-9 (47-48)- 2004.- С.5-7.

24. Колупаєва А.А. Від сегрегації до інклюзії // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі :Науково-методичний збірник - вип. №6, К.: Науковий світ, Колупаєва А.А. Реформування спеціальної освіти у країнах пострадянського простору// Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі :Науково-методичний збірник - вип. №6, К.: Науковий світ., 2005. С. 33-39 (у співавторстві з Засенком В.В.)

25. Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі – Науково-методичний збірник, вип. №8- К.-2006. С.105-109.

26. Колупаєва А.А. Проблеми інтегрування дітей з психофізичними особливостями у загальноосвітній простір України // Сучасні проблеми організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку Зб. праць Кам’янець-Подільського державного університету. - Вип.6. К-Подільський. – 2006. С. 144-147.

27. Колупаєва А.А. Проблеми інтегрування дітей з психофізичними особливостями у загальноосвітній простір України // Сучасні проблеми організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку Зб. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Випуск 6. – К-Подільський, 2006. – С. 144-147.

28. Колупаєва А.А. Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір як напрям гуманізації системи освіти // Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні. – К.: Крок за кроком. – 2007. – С. 14-20.

29. Найда Ю.М. Як створювати книжки та ігри разом з дітьми. К.: Видавничий дім «Калита», 2007. – 56 с.

30. Найда Ю.М. Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки вихователів дошкільних закладів. Навально –методичний посібник. К.: ФО-П Придатченко П.М., 2008 – 164 с.

31. Найда Ю.М. Розробка індивідуального навчального плану// Підручник для директора. Вид.: Плеяди – квітень 2008 р. – с.68-71

32. Шевцов А.Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я: Монографія. – К.: Соцінформ, 2004. - 200 с.

33 Шевцов А.Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я: Монографія. – К.: НТІ «Інститут соціальної політики», 2004. — 240 с.

34. Ілляшенко Т. Чому їм важко вчитися? Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів. - К., 2003.

35. Бондар B., Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А., Моляко В., Назарина В. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів: Збірка матеріалів. – К., 2005.

36. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / За ред. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. – К.: Крок за кроком, 2000.

37. К. А. Хансен, Р. К. Кауфман, К. Б. Уолш. Особистісно-орієнтована дошкільна освіта дітей від 0 до 3 років. Методичне керівництво до програми "Крок за кроком". – К.: Крок за кроком, 2005.


 • http:// www.canada-ukraine.org

 • http://www.pdkintl.org/kappan/k0206sti.htm

 • http://www.disabilitystudies.ca

 • http://canada-ukraine.org/Articles.htm

 • http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm

 • http://www.learning.gov.ab.ca/k_12/specialneeds

 • Alberta_Standards_for_Special_Education_ENGПриклади тестових завдань:

 1. Індивідуальні навчальні програми, спрямовані на залучення дітей з різними здібностями до існуючого навчального середовища, це -

а) інтеграція,

б) інклюзія,

с) сегрегація.

2. Залучення дітей з різними здібностями до освітнього процесу на підставі нормативно-правової та матеріально-технічної баз, це –

а) інтеграція, б) інклюзія,

с) сегрегація.

3. Особи, які мають суттєві порушення психофізичного розвитку, зумовлені вродженими та набутими дефектами, і потребують спеціальних умов навчання й виховання - це:

а) особи з типовим розвитком;

б) особи з психофізичними порушеннями;

в) особи з особливими потребами. 1. - (з лат. поправка, часткове виправлення, зміна) розглядається як психолого-педагогічна діяльність спрямована на виправлення порушень пізнавального розвитку - це:

а) абілітація;

б) корекція;

в) компенсація.

 1. - розглядається як відновлення, заміщення недорозвинених чи пошкоджених функцій шляхом використання збережених або перебудови частково порушених функцій організму – це:

а) компенсація;

б) соціалізація;

в) реабілітація.


- Дайте визначення терміна - Оцінювання, перелічіть його види.

- Дайте визначення терміна - Діагностика. Види, особливості, використання

- Дайте визначення терміна - Портфоліо. Види, використання.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи