Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Скачати 156.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Дата28.07.2012
Розмір156.32 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ЕТНОПЕДАГОГІКИ


для студентів напряму підготовки

6.010106 «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»


Викладач – Н. Кубінська


Львів – 2009


Особистісні якості і риси громадянина незалежної держави формуються у процесі засвоєння духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного виховання як системи ідей, поглядів, переконань та інших форм соціальної практики українського народу. Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних завдань засобами української народної педагогіки.

"Українська етнопедагогіка" надає істотні можливості поліпшення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, формування їх світоглядної позиції, розвитку кращих особистісних якостей, що сприяє відродженню національної школи України.

Курс "Етнопедагогіка" має на меті розширення знань майбутніх соціальних педагогів з питань національно-психологічних властивостей людини; активізацію їхнього прагнення зрозуміти механізми творення і розвитку нації; підготовку студентів до роботи з відродження і зміцнення прогресивних народно-педагогічних традицій; формування умінь використовувати їх у практичній соціально-педагогічній діяльності.

Завданням навчального курсу є засвоєння студентами народних поглядів на мету, зміст, методи, засоби, форми виховання дітей та молоді; формування уявлення про реальні можливості вирішення актуальних проблем соціальної педагогіки на основі творчого застосування етнопедагогічних традицій.

Курс сприяє засвоєнню студентами властивого українській культурі мудрого шанування людських взаємозв’язків, яке століттями формувало суспільну свідомість, етнопедагогічні принципи і норми виховання та навчання дітей; сприяє відбудові національної школи, відродженню національної культури, звичаїв, традицій, народних методів виховання і навчання, використанню багатовікового морально-педагогічного досвіду народу в сучасній науковій теорії та практиці виховання і навчання підростаючих поколінь.

Програма курсу "Етнопедагогіка" є складовою частиною навчального плану напряму "Соціальна педагогіка". Передбачений навчальним планом обсяг навчального часу достатній для того, щоб зосередити увагу студентів у лекційному курсі на найважливіших та найбільш актуальних проблемах української етнопедагогіки, завдяки якій живе та передається з покоління в покоління духовний досвід народу, стверджується його національна самобутність і самосвідомість.

Запропонована програма розрахована як на перспективну педагогічну, так і особистісну реалізацію бакалаврами основних засад, положень української етнопедагогіки.

Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.


^ Основні вимоги до знань та умінь студента

Після закінчення курсу студент повинен знати:

- основні принципи та засоби української етнопедагогіки;

- провідні джерела вивчення української етнопедагогіки;

- загальну структуру української етнопедагогіки;

- особливості основних етнопедагогічних теорій, ідей, концепцій які виникали на різних етапах розвитку української нації;

- основи українського народного дитинознавства, народної родинної педагогіки, народної дидактики та української педагогічної деонтології;

- народні погляди на мету, зміст, методи, засоби, форми виховання і навчання підростаючого покоління;

- сутність виховного ідеалу української народної педагогіки;

- особливості та зміст розумового, трудового, морального, естетичного та фізичного виховання в українській етнопедагогіці;

- народну мудрість і досвід щодо створення, збереження і розвитку міцної, здорової, щасливої сім’ї;

- педагогіку народного календаря та його виховний потенціал;

- загальні положення педагогіки народознавства як однієї з основ національного реформування загальноосвітньої школи;

- сучасні тенденції розвитку української етнопедагогіки.

Студент повинен уміти:

- аналізувати провідні джерела вивчення української етнопедагогіки;

- вивчати та узагальнювати досвід роботи українських педагогів, що зробили вагомий внесок у розвиток української етнопедагогіки;

- збирати і систематизувати народні знання про виховання і навчання дітей, народну мудрість, що відображена в релігійних вченнях, казках, оповідях, билинах, притчах, піснях, загадках, прислів’ях і приказках, іграх, іграшках і т.д., в побуті, традиціях, а також філософсько-етичні, власне педагогічні думки та погляди, тобто весь педагогічний потенціал, що впливає на процес історико-культурного формування особистості;

- знаходити способи встановлення контактів народної педагогічної мудрості з педагогічною наукою;

- аналізувати педагогічне значення тих чи інших явищ народного життя і з’ясовувати їх відповідність сучасним завданням виховання;

- здійснювати порівняльний аналіз педагогічних досягнень українського народу, що дозволяє виділити найбільш раціональне, найбільш об’єктивне і цінне для педагогічної теорії і практики

- використовувати багатовіковий морально-педагогічний досвід народу в сучасній науковій теорії та практиці виховання та навчання;

- творчо застосовувати здобутки української етнопедагогіки у здійсненні соціально-педагогічної діяльності;

- пов’язувати виховання в сучасній національній загальноосвітній школі з прогресивними народно-побутовими і культурно-історичними традиціями і національними звичаями духовно-морального, гуманного, трудового і культурно-історичного характеру;

- виявляти та формулювати педагогічні проблеми сучасної школи, шукати педагогічно виправдані шляхи та способи їх подолання за допомогою методів, засобів та принципів української етнопедагогіки.

Тема.^ НАРОДНИЙ СВІТОГЛЯД ТА ЕТИКА УКРАЇНЦІВ

(самостійна робота)


Скласти конспект до теми за планом:

1. Українська народна етика міжособистісних стосунків.

2. Доброчинність в народній традиції: толока, помана.

3. Українська вдача.


Література:

Борисенко В. Українська етнологія: Навч. посібник. – К: Либідь, 2007. – 400с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

Павлюк С. Українське народознавство: Навч. посібник. – Львів: Фенікс, 1994.– 608 с.

Українознавство: Посібник / За ред. В.П. Сайко. – К., 1994. – с.75-80, 208-213.

Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей. Навчальний посібник.– Вінниця: Книга-Вега, 2009. – Видання 2-ге перероблене і доповнене. – с.128-144.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Упоряд. М. Шафовал.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – с. 273-303.

Янів В. Українська вдача і наш виховнй ідеал. – Мюнхен, Тернопіль, 1992. – с. 10-28.


Тема.^ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ

(самостійна робота)


Скласти конспект до теми за планом:

  1. Роль і місце народного вбрання в сучасному житті українців.

  2. Традиційний український одяг (етнографічна довідка).

  3. Доповнення костюма: головні убори, пояси, прикраси, взуття.


Література:

Борисенко В. Українська етнологія: Навч. посібник. – К: Либідь, 2007. – 400с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико-етнографічний нарис. К.: Наукова думка, 1966. – 197 с.

Павлюк С. Українське народознавство: Навч. посібник. – Львів: Фенікс, 1994.– 608 с.

Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей. Навчальний посібник.– Вінниця: Книга-Вега, 2009. – Видання 2-ге перероблене і доповнене. – с.211-226.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Упоряд. М. Шафовал.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – с. 273-303.


Тема.^ ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

1. Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини.

2. Тип досконалої людини в українській козацькій педагогіці.

3. Виховний ідеал у творчості Г. Ващенка.

4. Сучасний ідеал українського національного виховання.


Література:

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 190 с.

Ващенко Г. Праці з педагогіки і психології. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 2000.– 416 с.

Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів: Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 1996. – 238с.

Кононенко В. Українська етнопедагогіка: Навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 508 с.

Лисенко Н. Українська етнопедагогіка: історичний аспект: Навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ, 2005. – 186 с.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – с. 28-37.

Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – с. 22-30.

Стельмахович М. Україська народна педагогіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗИН, 1997. – 232 с.

Сявавко Є. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 159с.

Сявавко Є.Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К.: Наукова думка, 1974. – 151с.

Українська етнопедагогіка: історичний аспект: Навч. метод. посібник / За ред.. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005. – 186с.

Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник / За ред. В.Кононенка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 508с.

Щербань П.М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – с. 37-41.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Упоряд. М. Шафовал.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – с. 198-221, 273-303.

Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовтня.

Лесневська А. Питання розвитку особи, її творчої активності та формування в неї почуття національної гідності засобами етнопедагогіки у працях прогресивних українських педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття// Другий український педагогічний конгрес: Збірник матеріалів конгресу. – Львів: ТзОВ Камула, 2006. – С.302-309.

Свереда Б. Виховання громадянина засобами етнопедагогіки // Директор школи. – 2007. - №25-26. – С.39-51.

Стельмахович М.Г. Виховний ідеал української народної педагогіки // Початкова школа. – 1998. - № 6.


Тема.^ РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОПЕДАГОГІЦІ

(самостійна робота)


Використовуючи основні джерела української етнопедагогіки підготувати матеріал до практичного заняття за наступним планом:

  1. Український народ про роль знань, мудрості та розуму.

  2. Завдання розумового виховання.

  3. Народні принципи набуття знань.

  4. Шляхи і засоби розумового виховання в українській етнопедагогіці.


Література:

Вікторенко І. Формування пізнавальної активності молодших школярів засобами усної народної творчості: Методичні поради для студентів пед. Інститутів, вчителів, батьків. – Слов’янськ, 2000. – 46 с.

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-е, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. (Альма-матер) – с. 113-115.

Кононенко В. Українська етнопедагогіка: Навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 508 с.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – с. 37-46.

Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – с. 92-101.

Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Рад.шк., 1985. – с. 192-201.

Стельмахович М. Україська народна педагогіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗИН, 1997. – 232 с.

Сявавко Є. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 159с.

Сявавко Є.Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К.: Наукова думка, 1974. – 151с.

Українська етнопедагогіка: історичний аспект: Навч. метод. посібник / За ред.. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005. – 186с.

Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник / За ред. В.Кононенка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 508с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – К.: «Академвидав», 2006. (Альма-матер) – с. 264-267.

Щербань П.М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – с. 93-97.


Тема. ^ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

(самостійна робота)


Скласти конспект до теми за планом:

1. Народна вишивка. Український рушник.

2. Гончарство.

3. Писанкарство.

4. Народна іграшка.


Література:

Борисенко В. Українська етнологія: Навч. посібник. – К: Либідь, 2007. – 400с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико-етнографічний нарис. К.: Наукова думка, 1966. – 197 с.

Павлюк С. Українське народознавство: Навч. посібник. – Львів: Фенікс, 1994.– 608 с.

Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей. Навчальний посібник.– Вінниця: Книга-Вега, 2009. – Видання 2-ге перероблене і доповнене. – с.235-251.


Тема.^ УКРАЇНСЬКЕ ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО

(самостійна робота)


Скласти конспект до теми за планом:

1. Українське традиційне житло і його роль в сучасному житті.

2. Українська хата – екстер’єр та інтер’єр (етнографічна довідка).

3. Звичаї і обряди, пов’язані із побудовою нового житла.


Література:

Борисенко В. Українська етнологія: Навч. посібник. – К: Либідь, 2007. – 400с.

Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1991.– Т.2 – 447 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико-етнографічний нарис. К.: Наукова думка, 1966. – 197 с.

Павлюк С. Українське народознавство: Навч. посібник. – Львів: Фенікс, 1994.– 608 с.

Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей. Навчальний посібник.– Вінниця: Книга-Вега, 2009. – Видання 2-ге перероблене і доповнене. – с.211-226.


Тема.^ УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ДИТИНОЗНАВСТВО

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

1. Місце, статус дітей, проблема дітності в українській народній педагогіці.

2. Суть народного дитинознавства, його основні компоненти.

3. Сімейні звичаї й обряди, пов’язані з дитиною.

4. Народна характеристика дітей та вікова періодизація.


Література:

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-е, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. (Альма-матер) – с. 223-238.

Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1991.– Т.2 – 447 с.

Кононенко В. Українська етнопедагогіка: Навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 508 с.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – с. 87-99.

Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – с. 113-124.

Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Рад.шк., 1985. – с. 111-155.

Стельмахович М.Г. Наш орієнтир – народна педагогіка: Метод. рекомендації для студентів спеціальності 03.08 "Дошкільне виховання". – К.: ІСДО, 1993. – с. 14-27.

Стельмахович М. Україська народна педагогіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗИН, 1997. – 232 с.

Сявавко Є. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 159с.

Сявавко Є.Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К.: Наукова думка, 1974. – 151с.

Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей. Навчальний посібник.– Вінниця: Книга-Вега, 2009. – Видання 2-ге перероблене і доповнене. – с.86-95.

Українська етнопедагогіка: історичний аспект: Навч. метод. посібник / За ред.. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005. – 186с.

Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник / За ред. В.Кононенка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 508с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – К.: «Академвидав», 2006. (Альма-матер) – с. 394-402.

Щербань П.М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – с. 49-62, 77-83, 97-100.


Тема.^ УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КУХНЯ

(самостійна робота)


Скласти конспект до теми за планом:

1. Використання народних традицій в харчовій промисловості: обрядові страви.

2. Культ хліба в українців. Обрядові хліби до календарних свят.

3. Обрядові хліби, калачі, короваї до родинних свят.


Література:

Борисенко В. Українська етнологія: Навч. посібник. – К: Либідь, 2007. – 400с.

Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1991.– Т.2 – 447 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико-етнографічний нарис. К.: Наукова думка, 1966. – 197 с.

Павлюк С. Українське народознавство: Навч. посібник. – Львів: Фенікс, 1994.– 608 с.

Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей. Навчальний посібник.– Вінниця: Книга-Вега, 2009. – Видання 2-ге перероблене і доповнене. – с.180-207.


Тема.^ УКРАЇНСЬКІ РОДИННІ ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ, СВЯТА, ЇХ ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ

(самостійна робота)


Використовуючи основні джерела української етнопедагогіки підготувати матеріал до практичного заняття за наступним планом:

1. Звичаї, обряди і вірування, пов’язані з народженням дитини і першим роком її життя.

2. Хрестини.

3. Сватання, оглядини, заручини.

4. Весільні обрядові дії, традиційні звичаї та атрибути.

5. Похоронні і поминальні звичаї та обряди.


Література:

Благослови, мати, весну зустрічати: Свято ягілок-веснянок / Упор. З.Бервецький. – Дрогобич: Відродження, 1991. – 40 с.

Великодні дзвони дзвонять: Гаївки. Великодня поезія / Упор. О.Смоляк, Р.Зінь. – Тернопіль: Діалог, 1991. – 79 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1991.– Т.2 – 447 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико-етнографічний нарис. К.: Наукова думка, 1966. – 197 с.

Павлюк С. Українське народознавство: Навч. посібник. – Львів: Фенікс, 1994.– 608 с.

Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей. Навчальний посібник.– Вінниця: Книга-Вега, 2009. – Видання 2-ге перероблене і доповнене. – с. 86-128.

Тема.^ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СПАДЩИНІ Г. СКОВОРОДИ

(самостійна робота)


Прочитати байки та притчі Г.С. Сковороди, що розкривають перлини народної педагогічної мудрості.

1. Народнопедагогічна ідея природного виховання в спадщині Г. Сковороди. (Доказовий матеріал – у байках "Орел і Черепаха", "Бджола і Шершень", притчах "Вдячний Єродій", "Вбогий жайворонок", байках "Жайворонки" та "Годинникові колеса").

2. Традиції національної етнопедагогіки – основа педагогічних поглядів Г. Сковороди (аналіз творів "Лист до М.І. Ковалинського", "Вбогий Жайворонок", "Жайворонки", "Ворона і Чиж" ).

3. Г. Сковорода і проблеми сучасності.


Література:

Лисенко Н. Українська етнопедагогіка: історичний аспект: Навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ, 2005. – 186 с.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – с. 142-144.

Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: ВО Вища школа, 1973. – С. 145-159.

Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 178-198.

Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. – К.: Вища школа, 1972.

Сковорода Г.С. Благодарний Еродій // Антология педагогической мысли Украинской ССР. М: Педагогика 1988. – С. 143-151.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
«Початкова освіта» для студентів іy–х курсів у yіі семестрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Самостійна робота студентів. При розробці цього розділу робочої навчальної програми дисципліни слід керуватись «Положенням про організацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи