Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” icon

Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія”
Скачати 55.48 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія”
Дата24.06.2012
Розмір55.48 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Завдання для самостійної роботи

з курсу “Етнопсихологія”

для студентів спеціальності 6.010106 “Соціальна педагогіка”


Укладач — О. Цимбала,

викладач психології


ЛЬВІВ-2011

Курс “Основи етнопсихології” призначено для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка”, ‘‘Дошкільна освіта’’ освітнього рівня “бакалавр”. Етнопсихологія— це галузь психології, що вивчає етнічні особливості психіки людей, національний характер, закономірності формування та функціонування національної самосвідомості, етнічних стереотипів та установок.

Метою запровадження навчального курсу з етнопсихології є розширення знань студентів з питань національно-психологічних властивостей людини, що уособлює етнічну культуру, спосіб життя, ментальність, а також прагнення розкрити соціально-психологічні механізми творення й розвитку нації та історію становлення галузі знань про психологічні особливості етносу.

Перед курсом “Основи етнопсихології” ставляться такі завдання:

 • ознайомити з основними положеннями етнопсихології;

 • розкрити сутність понять етносу та нації, їх особливості;

 • ознайомити з теоретичними підходами утворення етнічних спільнот та їх функціонування;

 • ознайомити з особливостями формування національного характеру, етнічної самосвідомості, етнічної ідентифікації та ін.;

 • ознайомити з причинами виникнення етнічних стереотипів та етнічних конфліктів.


Курс “Основи етнопсихології ” вивчається студентами протягом одного семестру. Аудиторний курс складається з 54 годин, з яких : 24 — лекційних, 12— семінарських, 18 годин відводиться на самостійну роботу. Вивчення курсу для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” завершується іспитом, для студентів спеціальності ‘‘Дошкільна освіта’’  заліком.


У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: основні напрями розвитку етнопсихологічних знань; знати базові поняття етнопсихології; знати етнопсихологічні особливості виникнення етносів та їх розвиток; розуміти причини виникнення етнічних стереотипів та конфліктів; розуміти роль етнічної ідентифікації, етнічної свідомості і самосвідомості у формуванні особистості.

Студенти повинні вміти: розрізняти основні напрямки розвитку етнопсихологічних знань; надавати характеристику різним народам світу; використовувати отримані знання про особливості різних етнічних груп при проведенні консультаційної роботи.


На самостійну роботу виноситься опрацьовання додаткових літературних джерел, підготовка до семінарських занять.


^ Модуль І. Етнопсихологія як наука. Проблема етносу та нації в етнопсихології


Тема 3. Розвиток вітчизняної етнопсихології

 1. Розвиток етнопсихології в Україні (М. Костомаров, О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський, М.Грушевський, Б.Грінченко, І.Франко).

 2. Концепція психологічної природи мови (А.А. Потебня).

 3. Радянська культурно-історична школа (Г. Шпет, Л.С. Виготський, О.Р. Лурія).

 4. Відродження етнопсихології в Україні на сучасному етапі.

 5. Значення праць діаспори для розвитку етнопсихології в Україні.


Література:

 1. Данилюк І.В. Дослідження етнопсихологічних феноменів західноукраїнськими вченими // Практична психологія та соціальна робота. - 2008.- № 9.- С. 65-72.

 2. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002.  С.23-25.

 3. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія.— К., 1999.

 4. Пірен М.І. Етнопсихологія: підруч.  К.: Університет «Україна», 2011. С. 28-49.

 5. Савицька О.В., Сівак Л.М. Етнопсихологія.  К.: Каравела, 2011.  С.37-42.Тема 5. Суть та психологія нації

 1. Соціально-психологічна сутність поняття “нація”. Типологія націй.

 2. Основні етнічні та культурологічні ознаки нації.

 3. Мова як етноформуюча цілісність буття нації.


Література:

 1. Баронин А.С. Этнопсихология.— К.:Тандем, 2000. С.46-54.

 2. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. С.38-40.

 3. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія.— К., 1999.

 4. Пірен М.І. Етнопсихологія: підруч.  К.: Університет «Україна», 2011. С.90-97.

 5. Савицька О.В., Сівак Л.М. Етнопсихологія.  К.: Каравела, 2011.  С.12-13.Тема 6. Психічний склад етносу

Підібрати приклади архетипів українського народу


Тема 7. Поняття етнічної свідомості, самосвідомості

Вплив історичного чинника на формування української самосвідомості


Література:

 1. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — с.91-93.

 2. Рубчак М. Від периферії до центру: розвиток української національної самосвідомості у Львові ХVІ століття // Філософська і соціологічна думка. — 1993. —№ 1. —с.96-113.Тема 11: Особливості національного характеру народів світу

 1. Особливості національного характеру представників Сходу (японців, китайців та ін.)

 2. Особливості національного характеру представників Заходу (німців, французів, італійців та ін.)

 3. Особливості національного характеру представників Америки.

 4. Етнопсихологічні особливості народів Африки.


Література:

 1. Баронин А.С. Этнопсихология.— К.:Тандем, 2000. —С.130-212.

 2. Каримова Л. Этнокультурные особенности восприятия рекламы // Вопросы психологии.— 2003.— № 6.— С.52-56.

 3. Нежурина-Кузничная Н.Ю. Популярная этнопсихология  Мн.:Харвест, 2004.  С.261-343.Тема 13. Механізми між групового сприймання в міжетнічних відносинах. Етнічні установки та стереотипи

Особливості етнічних стереотипів українців.

Література:

 1. Федотова Т. Психологічні особливості етнічних стереотипів українців// Практична психологія та соціальна робота.— 2006.— №3.— с. 72-74.

 2. Філіпова І. Стереотип поляків в свідомості українців // Практична психологія та соціальна робота.— 2005.— №11.— с. 74-78.Тема 15. Адаптація в умовах нового культурного середовища

Особливості між культурної комунікації і культура

Література:

 1. Баронин А.С. Этнопсихология.— К.:Тандем, 2000. С.238-241. (невербальні засоби спілкування)

 2. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. С.99-138.

Тема 16. Етнопсихологія українців

Загальний підхід до вивчення особливостей українського етносу.

Екологічний чинник у формуванні етносу. Взаємодія з іншими народами і формування українського національного характеру. Вплив геополітичного чинника на український національний характер. Історичний фактор у формуванні української самосвідомості. Релігія як фактор формування українського етносу. Сім’я і формування українського національного характеру.


Література:

  1. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. С.77-99.

  2. Пірен М.І. Етнопсихологія: підруч.  К.: Університет «Україна», 2011. С.176-196.

  3. Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство.— 2001.— № 1.—С.9-74.

Схожі:

Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconЗавдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія”
Дошкільна освіта’’ освітнього рівня “бакалавр”. Етнопсихологія— це галузь психології, що вивчає етнічні особливості психіки людей,...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи
Методичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Електротехнічні матеріали"
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconДо самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка”
Методичні вказівки І завдання до самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconМетодичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель»
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» (для...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Завдання для самостійної роботи з курсу “Етнопсихологія” iconЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу “Вища математика”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи