Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати 172.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата24.06.2012
Розмір172.18 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


“Затверджую”

Директор_______ Д. Бородій

“____”_______2008 р.


Завдання для самостійної роботи

з «Технологій соціально – педагогічної діяльності»

для студентів напряму 6.010106 “Соціальна педагогіка”


Укладач : І. Субашкевич,

викладач фахових дисциплін


Схвалено цикловою комісією

викладачів фахових

дисциплін напряму

“Соціальна педагогіка”

Протокол №___ від”__”___2008 р.

Голова________ І. Субашкевич


ЛЬВІВ-2008


^ МОДУЛЬ - 1

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЯК НАУКИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ТЕМА 1: Соціальна та соціально-педагогічна робота як наука та практична діяльність


Опрацювати статтю:

 • «Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення і розвитку» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2003, - №6, с. 1-4.ТЕМА 3: Поняття об'єкта, суб'єкта та предмета

соціально-педагогічної роботи


 • Розробити тематику диспутів для різних категорій об'єктів. Розробити структуру і зміст одного диспуту на соціально-педагогічну тему.ТЕМА 4: Соціально – педагогічна робота в системі наукового знання


Література:

 1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К., 2003, с. 10 -11.

 2. Семигіна Т. В., Мигович І. І. Вступ до соціальної роботи. – К., 2005, с. 63 – 97.


Опрацювати статті:

 • «Професія працівника соціального захисту населення: вимоги

та типізація» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2000,

- №4, с. 43-45.

 • «Дефініції соціальної роботи та соціальної педагогіки» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №4, с. 12-16.ТЕМА 6: Західна та вітчизняна теоретичні парадигми соціально-педагогічної роботи


Опрацювати статтю:

 • «Становлення професії соціального педагога в Україні» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №4, с. 21-22.^ МОДУЛЬ - 2

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ


ТЕМА 9: Принципи соціально-педагогічної роботи


Література:

 1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К., 2003, с. 38 -41.

 2. Капська А. Й. Соціальна педагогіка. Підручник. – К., 2003, с. 34 -39.

 1. Капська А. Й. Соціальна робота: технологічний аспект. Навчальний посібник. – К., 2004, с. 29 -35.ТЕМА 10: Методи соціально-педагогічної роботи


 • Визначити виховний потенціал 10-15 ігор; створити систему позначень – «код» гри. Розробити ігротеку, що складається з ігор однієї спрямованості (ігри в приміщенні, естафети, ігри в колі, ігри з м'ячем і т. п.). Проведення однієї гри (робота в парах).^ ТЕМА 11: Організаційна форма як компонент соціально-педагогічної роботи


Опрацювати статті:

 • «Теория и практика групповой социальной роботы» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2003, - №4, с. 44-50; -2003, - №6, с. 7-21.

 • Запропонувати власні приклади (проекти) організаційних форм соціально-педагогічної роботи. Конкурс на кращій проект.

 • Розробити картотеку «Ігри нашого двору» (використання відомих вуличних ігор в практиці соціально-педагогічної роботи).^ МОДУЛЬ - 3

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ТЕМА 16 Особливості діяльності соціального педагога з вибору та реалізації соціально-педагогічних технологій


 • Розробити перелік об'єктивних та суб'єктивних умов реалізації соціально-педагогічних технологій. Обгрунтуйте свій вибір.

 • Заповнити таблицю «Класифікація соціальних технологій».ТЕМА 18: Рекламно – інформаційні технології в соціально – педагогічній діяльності


 • Провести аналіз різних видів інформаційно-рекламної продукції соціальних служб (робота в підгрупах).

 • Розробити зміст та макет інформаційного буклету (плакату). Захист авторських проектів.^ МОДУЛЬ - 4

СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


ТЕМА 21: Соціально-педагогічна робота в системі освіти


Опрацювати статті:

 • «Психологічна служба в вищих закладах освіти» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №6, с. 2-4.

 • «Положення про кабінет практичного психолога в закладах освіти» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №1, с. 27.

 • «Положення про психологічну службу системи освіти України» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №7, с. 33-36.ТЕМА 22: Професійний статус соціального педагога в школі


 • Проаналізуйте організацію роботи міського управління освіти з питань охорони дитинства. Нормативні документи, документи міськ УО : план роботи, накази щодо роботи з дітьми - сиротами та дітьми, що залишилися без батьківського піклування.


^ Опрацювати статтю:

 • «Структура управління психологічною службою освіти» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2000, - №6, с. 40-43.ТЕМА 23: Соціально-педагогічна робота з профорієнтації школярів


Опрацювати статті:

 • «Социальная помощь в школе: первые шаги» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №2, с. 40-47.

 • «Консиліум у системі психолого – педагогічного супроводу школярів» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №8, с. 24.

 • «Роль рефлексії у формуванні готовності до вибору професії» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №3, с. 67 – 71.ТЕМА 24: Методи профорієнтаційної роботи соціального педагога в школі


Опрацювати статті:

 • «Программа развивающих игор «Я выбираю професию» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №3, с. 66-67.

 • Программа «Психологические основы выбора професии» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2002, - №2-3, с. 64-65.

 • «Програма розвивальних заходів для учнів 9 – 10 – х класів щодо формування самовизначення та життєвої перспективи» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2008, - №1, с. 52-60.


Самостійно опрацювати тему: «Типологія позашкільних освітньо – виховних закладів»


Література:

 1. Капська А. Й. Соціальна педагогіка. Підручник. – К., 2003, с. 164 – 179.ТЕМА 25: Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми


Опрацювати статті:

 • «Психодиагностика одаренности» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2005, - №12, с. 59-65; - 2006, - №1, с. 24-36.

 • Розробити структуру та зміст щоденника творчого саморозвитку для дитини.

 • Розробити та представити пакет діагностик творчих якостей клієнтів (однієї соціальної групи).ТЕМА 26: Соціально-педагогічна робота в системі організації культурного дозвілля


 • Ознайомлення з заняттями учнів у різноманітних гуртках центру творчості дітей та юнацтва Галичини «Погулянка».


Опрацювати статтю:

 • «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно – дозвіллєвої діяльності» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №12, с. 21-23.ТЕМА 27: Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного типу

(Лекція)


Література:

 1. Волинець Л. С., Комарова Н. М. Соціальне сирітство в Україні. – К.,1998.

 2. Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей у дитячих інтернат них закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини. - К., 2005.

 3. Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. – К.,2005.
 • Зробіть аналіз роботи Будинку дитини № 1. Його призначення, приналежність до відомства; режимом та особливостями роботи, комплектування груп дітьми та забезпечення їх кадрами. Робота психолога та дефектолога. Організації життя, виховання та навчання дітей.Опрацювати статті:

 • «Соціально – педагогічна практика в школі – інтернаті» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2004, - №1, с. 58.

 • «Специфіка професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи – інтернату для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2004, - №2, с. 42-47.

 • «Особливості соціально – педагогічної роботи з дітьми – сиротами в умовах інтернатного закладу» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2004, - №4, с. 60-62.


Самостійно опрацювати тему: «Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – одна з умов соціального впливу на особистість»


Література:

 1. Капська А. Й. Соціальна педагогіка. Підручник. – К., 2003,

с. 179 – 194..


ТЕМА 28: Соціальна та соціально-педагогічна робота в системі соціальних служб


 • Охарактеризуйте роботу Обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЛОЦСССМ).


Опрацювати статтю:

 • «Проект «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді»: досягнення та перспективи» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2005, - №9, с. 58-62.ТЕМА 30: Соціально-педагогічна робота в закладах охорони здоров 'я

 • Проаналізуйте роботу обласної медико-психолого-педагогічної консультації. Опишіть структуру і зміст роботи членів ПМПК. Посадові обов'язки членів ПМПК, контингент дітей, яким надається допомога.Опрацювати статті:

 • «Актуальні питання психічного здоров’я молоді в умовах сьогодення» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №8, с. 1-3.

 • «Психологія обходження з хворими: діагностика професійного типу медичних сестер» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №2, с. 75-76.

ТЕМА 31: Соціально-педагогічна робота в пенітенціарній системі

Опрацювати статті:

 • «Странички из дневника тюремного психолога» // «Практична психологія та соціальна робота», - 1999, - №5, с. 37-39.

 • «Социально – психологическая адаптация воспитаников колонии к условиям жизни после освобождения» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №3, с. 35-40.^ МОДУЛЬ - 5

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ


ТЕМА 35: Соціальна діагностика і профілактика

Опрацювати статтю:

 • «Профилактика курения среди школьников» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2008, - №1, с. 65-69.

Опрацювати посібник:

 • Бойченко. Т. Освітні профілактичні програми. БСП. – К., 2006.ТЕМА 36: Соціальна реабілітація різних категорій населення


 • Проаналізуйте роботу навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору «Левен’я». Опишіть його структуру, основні напрями і специфіку роботи закладу,а також роботу соціальних педагогів та практичних психологів.


Опрацювати статті:

 • «Соціальний педагог у закладі соціальної реабілітації: основні напрямки діяльності» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №6, с. 74-78.

 • «Особливості завдань психологічної служби у закладах соціальної реабілітації» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2005, - №2, с. 69-71.ТЕМА 37: Соціальна корекція та соціально-психологічна терапія


 • Розробити план та зміст одного групового заняття з казкотерапії.


Самостійно опрацювати тему: «Технології соціального передбачення»


^ ТЕМА 40: Технології соціально-педагогічної роботи з «групами ризику»


 • Проаналізуйте особливості роботи соціального педагога у Притулоку для неповнолітніх. Призначення, структура, спеціалісти і їх обов'язки. Виховна робота з дітьми.


Опрацювати статтю:

 • «Психокорекційна робота в маргінальних групах на прикладі реабілітації батьків «ненаучуваних» дітей» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2008, - №1, с. 21-25.ТЕМА 41: Волонтерська діяльність в соціально-педагогічній роботі

Опрацювати статтю:

 • «О системе волонтерской помощи в Канаде» // «Практична психологія та соціальна робота», - 1999, - №6, с. 41-42.^ МОДУЛЬ - 6

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК ПРОФЕСІОНАЛИ


ТЕМА 42: Соціальний педагог і соціальний працівник: подібне і відмінне

Опрацювати статті:

 • «Професійно важливі якості соціального працівника» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №7, с. 78-80.

 • «Освітньо – кваліфікаційна характеристика фахівця з соціальної роботи» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №10, с. 43-48.ТЕМА 43: Зарубіжний досвід професійної підготовки соціальних педагогів, соціальних працівників


Опрацювати статті:

 • «Альмонери – професійні соціальні працівники Великої Британії» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №7, с. 30-32.

 • «Особливості підготовки соціальних працівників у структурі соціальної роботи Франції» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2005, - №9, с. 69-71.ТЕМА 44: Професійна «Я-концепція» соціального педагога


Опрацювати статті:

 • «Діагностика Я – концепції: адаптація тесту «Тенессійська школа Я – концепції» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №1, с. 11-14.

 • «Дослідження особливостей Я – концепції майбутніх практичних психологів» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №8, с. 11-13.ТЕМА 46: Відновлення професійного функціонування в соціально-педагогічній роботі


Опрацювати статті:

 • «Як зняти емоційне напруження, або що таке релаксація» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2002, - №2, с. 23-35.

 • «Як подолати стрес у педагогічній діяльності» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2004, - №8, с. 58-67; - 2004, - №9, с. 60-66.ТЕМА 47: Соціальна взаємодія з клієнтом в процесі соціально-педагогічної роботи


Опрацювати статтю:

 • «Рефлексивні компоненти взаємодії соціального працівника і клієнта у процесі соціального втручання» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №4, с. 4-9.ТЕМА 50: Технології соціальної роботи з людьми, що мають функціональні обмеження


 • Проаналізуйте роботу дошкільного закладу компенсуючого типу № 38 для дітей з важкими розладами мовлення. Приміщення, обладнання груп.

 • Організація роботи та навчально-корекційна діяльність в школі-інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку (№ 102 допоміжна школа).

 • Організація роботи та навчально-корекційна діяльність в спеціальній загальноосвітній школі- інтернаті для дітей з важким порушеннями мови (№6).

 • Ознайомлення з специфікою роботи, спеціалізованої школи-інтернату № 100 для сліпих дітей.

 • Розробити зміст діяльності соціального педагога - організатора акцій: «Книга - дитині інваліду», «Посмішка дитини», «Ігротека для дитини-інваліда». Захист авторських проектів.

 • Технологія проведення соціально-педагогічної акції «Разом заради розвитку». Захист проектів (робота в підгрупах).


Опрацювати літературу:

 • Соціально – психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами. Головко Н. О., Дане ляк Л. Є. – К., 2005.

 • Соціально – педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями: Навчально – методичний посібник. За ред. А. Й. Капської. К.: ДЦССМ – 2003.ТЕМА 51: Соціальна робота з «дітьми вулиці»

Опрацювати статтю:

 • «Діти вулиці: від усвідомлення проблеми до її вирішення» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2002, - №8, с. 66-68.ТЕМА 53: Соціально – педагогічна робота з дітьми які зазнали насильства


Опрацювати статтю:

 • «Жестокое обращение с детьми» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №2, -с. 17-29; - 2007, - №3, с. 17-20.^ МОДУЛЬ - 7

КЛІЄНТ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ


ТЕМА 55: Соціально-педагогічна робота з людьми різного віку


 • Опишіть роботу соціального педагога в інтернаті для інвалідів та пристарілих.


Опрацювати статті:

 • «Психологічна допомога людям похилого віку або практикум з геронтопсихології» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №2, -с. 15-17.

 • «Скаутська група і формування моральних якостей підлітка» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №6, с. 1-6; - 2006, №7, с. 7-9.

 • «Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах вищої школи до роботи з людьми похилого віку» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №11, с. 26-30.ТЕМА 56: Технології соціальної роботи з жінками


Опрацювати статтю:

 • «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2005, - №4, с. 67-69.ТЕМА 57: Форми і методи соціально – педагогічної роботи з юними матерями


 • Проаналізуйте соціальне законодавство України щодо прав і пільг неповнолітніх матерів.


Опрацювати статті:

 • «Чинники та етапи становлення материнства» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №3, с. 13-15.

 • «Технології соціальної роботи з неповнолітніми матерями в США» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №10, с. 42-45.ТЕМА 58: Профілактична робота щодо попередження відмови від новонароджених дітей


 • Проаналізуйте Положення про соціальний Центр матері та ди­тини (Постанова КМУ від 08.09.2005, № 879).


Опрацювати статті:

 • «Материнська школа: досвід роботи Херсонського обласного ЦССМ» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №4, с. 40-44.

 • «Тренинговое занятие адаптации к состоянию материнства» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2004, - №4,ТЕМА 60: Технології соціально – педагогічної роботи з сім’єю


Опрацювати статті:

 • «Особенности развития ребенка в неблагополучной семье» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2002, - №1, с. 39-42.

 • «Методика диагностики психологического здоров’я семьи» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2003, - №7, с. 35-38; - 2003, - №8, с. 51-65; - 2003, - №9, с. 30-36.ТЕМА 61: Вироблення умінь і прийомів роботи соціального педагога з різними типами сімей


 • Розробити генограму трьох сімей.

 • Розробити зміст і унаочнення соціального паспорту сім’ї.ТЕМА 63: Міжнародна співпраця у вирішенні соціально-педагогічних проблем


Опрацювати статтю:

 • «Міжнародні організації в соціальній сфері» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №4, с. 23-25.^ МОДУЛЬ - 8


ТЕМА 64: Теорія і методика соціально-педагогічної роботи як наука та практична діяльність. Методологія соціально-педагогічної роботи


 • Проаналізуйте класифікації методів соціально – педагогічної роботи і виберіть найраціональнішу. Обґрунтуйте свій вибір.^ ТЕМА 65: Інфраструктура соціально-педагогічної роботи


Опрацювати статті:

 • «Досвід діяльності навчальної лабораторії лікувальної педагогіки при Запорізькому національному університеті» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2006, - №12, с. 18-21.

 • «Психологічна готовність вчителя до праці в школі» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №2, с. 8-10.

 • «Соціальна робота в літніх таборах» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2000, - №4, с. 15-24; - 2000, - №5, с. 21-23.ТЕМА 66: Специфіка загальних та часткових технологій соціально-педагогічних технологій


Опрацювати статтю:

 • «Психологічна корекція високої особистісної тривожності у студентів – соціальних працівників» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2005, - №12, с. 66-72.ТЕМА 67: Соціальний педагог та соціальний працівник як професіонали


Опрацювати статті:

 • «Особистісно – орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №3, с. 20-26.

 • «Тренинг профессиональной комуникации социальных педагогов и социальных работников» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №3, с. 51-55.ТЕМА 68: Соціально-педагогічна робота з клієнтами різного віку


Опрацювати статті:

 • «Роль сім’ї у формуванні сексуальної культури старшокласників» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2007, - №3, с. 63-65.

 • «Дослідження автобіографії девіантного підлітка» // «Практична психологія та соціальна робота», - 2001, - №9, с. 43-44ЛІТЕРАТУРА


Основна:


 1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К., 2003.

 2. Звєрєва І. Д., Лактіонова Г. М. Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник. – К., 2004.

 3. Звєрєва І. Д. Соціальна педагогіка: теорія і технології. – К., 2006.

 4. Капська А. Й. Технології соціально – педагогічної роботи. Навчальний посібник. - К., 2000.

 5. Капська А. Й. Соціальна педагогіка. Підручник. – К., 2003.

 6. Капська А. Й. Соціальна робота: технологічний аспект. Навчальний посібник. – К., 2004.

 7. Семигіна Т. В., Мигович І. І. Вступ до соціальної роботи. – К., 2005.

 8. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика. Навчальний посібник. – К., 2008.

 9. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К., 2006.Додаткова:


 1. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально – методичний посібник – К., 2001.

 2. Карпенко О. Г. Професійне становлення соціального працівника. Навчально – методичний посібник – К., 2004.

 3. Словник – довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. Ред.. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000.

 4. Словник із соціальної політики. Семигіна Т. – К., 2005.

 5. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2005.

 6. Шендеровський К., Ткач І. Професія соціальний працівник. БСП. – К., 2006.

 7. Шендеровський К., Ткач І. Документація в соціальній роботі. БСП. – К., 2006.Схожі:

Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка Напрям 010105 «Корекційна освіта»
У науково-професійній підготовці бакалавра гуманітарного профілю значну роль відіграє курсова робота
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних...
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Міністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи