Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки icon

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки
Скачати 100.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки
Дата24.06.2012
Розмір100.37 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Викладач – Г. ОСІДАЧ


Львів – 2012

Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами обов'язкових аудиторних навчальних занять. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності.

Програмою курсу «Менеджмент соціальної роботи» передбачено у VII семестрі 54 аудиторних годин (26- лекційних, 28- практично-семінарських, 3,25 - консультаційних, 27 - самостійна робота студента), у VIII семестрі 20 аудиторних годин (10- лекційних, 10- практично-семінарських, 1,25 - консультаційних, 7 - самостійна робота студента). Практичним результатом творчої роботи студентів є захист студентами соціальних проектів. Підсумковий контроль - іспит.

Основною метою менеджменту соціальної роботи є оптимізація функціонування організації, що в свою чергу веде до потреби в кваліфікованих кадрах, які повинні володіти новаціями управлінської діяльності. Такий працівник, менеджер соціальної роботи, повинен використовувати практику успіху, вміння реалізовувати сформовані цілі, використовуючи працю, мотиви поведінки, інтелект людей та ресурси організації.

^ Мета викладання дисципліни: підготувати фахівців, які володіють управлінськими методами та прийомами роботи в соціальній сфері.

Головні завдання дисципліни:

 • теоретичне оволодіння студентами основ менеджменту соціальної роботи;

 • навчити студентів виявляти та аналізувати проблеми управління конкретною соціальною службою;

 • розвивати вміння використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи та теоретичні знання на практиці.


На кінець вивчення курсу студенти повинні знати:

 • сутність, структуру та типологію менеджменту соціальної роботи;

 • основні складові процесу менеджменту соціальної роботи;

 • принципи, функції та методи менеджменту соціальної роботи;

 • поняття соціальної політики та кадровий потенціал;

 • особливості та ознаки організації в менеджменті соціальної роботи;

 • критерії оцінки ефективності діяльності організації соціальної сфери;

 • елементи та основні види мотивації персоналу до праці;

 • шляхи та методи вирішення конфліктів;

 • особливості супервізії та консультування в системі менеджменту соціальної роботи;

 • основні принципи соціального проектування;

 • складові та етапи самоменеджменту соціального педагога.

На кінець вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • виявляти та аналізувати проблеми управління конкретною соціальною службою;

 • використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи;

 • застосовувати менеджерські методи;

 • аналізувати та впорядковувати становище з управлінням персоналом в соціальній службі;

 • розробляти проект надання соціальної послуги в умовах конкретної соціальної служби.^ МОДУЛЬ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота №1

Тема 2. Генеза менеджменту соціальної роботи

План

1.Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

2.Школи управління в процесі розвитку менеджменту.

2. Суть та зміст менеджменту соціальної роботи.

3. Види та типологія менеджменту соціальної роботи.

3. Теоретичні концепції менеджменту соціальної роботи.

Література :

1.Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч.посібник.-К. : Каравела, 2007.-С.6-50.

2.Основи менеджменту: Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. — К.: Академвидав, 2003. - С.12-15 с.

3.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. -С.9-13.

4.Шендоровський К. Менеджмент у соціальній роботі.-К.:Главник, 2007.- С.6-9.


Самостійна робота №2

Тема 3. Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

План

1.Основні підходи взаємозв’язку соціальної політики і менеджменту соціальної роботи.

2.Роль соціальної політики як управлінського інструменту розбудови соціальної держави.

3. Стратегічна місія менеджменту соціальної роботи як механізм реалізації соціальної політики.

Література:

1.Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч.посібник.-К. : Каравела, 2007.-С.142-159

2.Основи менеджменту: Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. — К.: Академвидав, 2003. — С-17-22.

3.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. - К.: МАУП, 2004. –С. 14-20.


Самостійна робота №3

Тема 5. Методологія менеджменту соціальної роботи

План

1.Характеристика поняття «метод менеджменту соціальної роботи».

2. Основні загальнонаукові методи, що застосовуються в менеджменті соціальної роботи.

3 . Конкретні та специфічні методи менеджменту соціальної роботи.

4. Взаємозв’язок методів менеджменту соціальної роботи з потребами та інтересами людей.

Література :

1.Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. посібник.-К. : Каравела, 2007.-С.122-142.

2.Основи менеджменту: Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. — К.: Академвидав, 2003. — С.25-30.

3.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. - К.: МАУП, 2004.-С.27-35.

4.Шендоровський К. Менеджмент у соціальній роботі.-К.:Главник, 2007.-С.19-23.


Самостійна робота №4

Скласти таблицю об’єктів та суб’єктів менеджменту соціальної роботи.

Література до теми:

1.Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. посібник.-К. : Каравела, 2007.

2.Основи менеджменту: Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. — К.: Академвидав, 2003. — 415 с.


Самостійна робота №5

Тема 7. Суть поняття самоменеджмент

План

1.Розробка стратегічного плану щодо організації власної діяльності відповідно до етапів стратегічного самоменеджменту.

2.Аргументувати вибір власної стратегії.

3.Оформлення практичної роботи відповідно до плану і вимог.

Література :

1.Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч.посібник.-К. : Каравела, 2007.-С.262-282.

2.Основи менеджменту: Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. — К.: Академвидав, 2003. — 415 с.


МОДУЛЬ 2. ^ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота №6

Скласти порівняльну табличку стилів управління.

Література:

2.Основи менеджменту: Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. — К.: Академвидав, 2003. — 415 с.

3.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. — 368 с.

4.Шендоровський К. Менеджмент у соціальній роботі.-К.:Главник, 2007.

Самостійна робота №7

Тема 9.Управлінські рішення, облік та контроль

План

1.Організація прийняття рішення та їх виконання.

2. Облік як завдання та функція менеджменту.

3.Контроль як функція менеджменту.

Література :

1.Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч.посібник.-К. : Каравела, 2007.-С.37-40.

3.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. - К.: МАУП, 2004. -С.51-57.

4.Шендоровський К. Менеджмент у соціальній роботі.-К.:Главник, 2007.-С.28


Самостійна робота №8

Тема 10. Суть і зміст кадрової політики

План

1.Підібрати методики на визначення кадрового потенціалу працівників певної соціальної служби чи організації.

2.Проаргументувати свій вибір.

3.Пробне проведення підібраних методик.


Самостійна робота №9

Тема 11.Кадрове планування та його зміст

1. Розробити критерії прийому на роботу компетентних працівників для роботи в таких закладах:

- Центр соціальних служб для дітей, сімї та молоді

-Геріатричний пансіонат

-Притулок для дітей

2. Підбір тестів, методик за допомогою яких може відбуватись прийом на роботу.
3. Змоделювати ситуацію прийому на роботу (бесіда).


Самостійна робота №10

Тема 13. Технологія управління мотивацією персоналу соціальних служб

План

1.Підібрати методики для визначення рівня мотивації діяльності персоналу соціальної служби чи організації.

2.Розробити анкети для проведення моніторингу потреб персоналу соціальної служби.


Самостійна робота №11

Тема 14. Місце та роль консалтингу в системі управління соціальною роботою

План

1. Розробити проблему з якою стикаються працівники соціальної сфери.

2.Проведення діагнозу проблем, які непокоять працівників соціальної сфери.

3.Розробка рекомендацій, які базуються на професійному діагнозі стану соціальної справи.

Література :

1.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. — 368 с.


Самостійна робота №12

Тема 15.Проектування як специфічний інструмент менеджменту соціальної роботи

План

1.Розробити авторський проект надання соціальних послуг в умовах конкретної соціальної служби чи організації.

2.Обгрунтувати вибір проблематики проекту.

3.Оформити відповідно до вимог написання соціального проекту.

Література :
1. Стратегія планування: Підручник для громадських організацій /гол. Ред. Холуйко О.В. – Львів, 1998.
2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. – Львів, 2001.

3.Шендоровський К. Менеджмент у соціальній роботі.-К.:Главник, 2007.


МОДУЛЬ 3. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота №12

Тема 16.Організація в менеджменті соціальної роботи

План

1.Зробити перелік і проаналізувати діяльність соціальних організацій, особливості напрямків роботи.

2.Характеристика особливостей і відмінностей приватної та державної соціальної організації.

3.Оформити інформацію відповідно до вимог і рекомендацій.


Характеристика особливостей державної організації

Характеристика особливостей приватної організації

Самостійна робота №13

Скласти картотеку рольових ігор для лідерів (10 ігор).


Самостійна робота № 14

Тема 19.Оцінювання персоналу соціальних служб

План

1.Види оцінювання діяльності персоналу соціальних служб.

2. Методи оцінювання персоналу соціальних служб.
3. Атестація соціальних працівників.

Література :

1.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. — С.259-285 с.


Самостійна робота №15

Тема 20. Шляхи та методи вирішення конфліктів в організації

План

1.Спрогнозувати дві конфліктні ситуації різного виду в умовах організації.

2. Знайти шляхи вирішення запропонованих конфліктних ситуацій.

Література :

1.Лукашевич М.П.,Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. посібник.-К. : Каравела, 2007.-С.122-142.

2.Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. — 368 с.


Самостійна робота №16

Тема 21. Особливості ділового спілкування в менеджменті соціальної роботи

План

1.Загальні правила поведінки з керівником. Особливості стосунків Із заступниками.

2. "Тяжкі боси" і стратегія поведінки з ними.

3.Техніка ведення ділових індивідуальних бесід.

4.Мистецтво слухати і схиляти до своєї думки.

Література :
1. Ділове спілкування в системі культури управління: текст лекцій / О.С. Пономарьов, С.М. Пазиніч, А.О. Харченко, С.М. Резнік, А.В. Долгарєв; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2009. – 64 с.

2.Ділове спілкування й адміністрування: Навч. посіб. / Ред.: В.Я. Яковенко; А.В. Яковенко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 166 с.

3.Ділове спілкування. (Риторика та ораторське мистецтво): Практ. посіб. / О.З. Дюмін, А.О. Ніколаєва; М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти, Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон.. — Х.: Вид-во ХТУРЕ, 2001. — 146 с.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестування в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки
Практичним результатом творчої роботи студентів мають стати захист студентами сценарних розробок виховних заходів. Підсумковий контроль...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconО. М. Віноградська Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи з дисципліни
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 «Економіка підприємств»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «будівельна теплофізика»
Для студентів 2-3 курсів всіїх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconДо виконання самостійної роботи з дисципліни «економічна діагностика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки iconДо виконання самостійної роботи з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи