Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” icon

Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна”
Скачати 64.33 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна”
Дата24.06.2012
Розмір64.33 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Завдання для самостійної роботи

з курсу “Психогігієна”

для студентів спеціальності 6.010101 “Соціальна педагогіка”


Укладач — О. Цимбала,

викладач психології


ЛЬВІВ-2011

Курс “Основи психогігієни” призначено для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” освітнього рівня “бакалавр”. Психогігієна вивчає фактори і умови навколишнього середовища, що впливають на психічний стан людини і розробляє рекомендації щодо збереження і зміцнення психічного здоров’я.

Метою вивчення дисципліни — забезпечити відповідні знання студентів про загальні закономірності і суспільні механізми збереження і зміцнення психічного здоров'я дитячого і дорослого населення в його соціальній взаємодії.


Перед курсом “Основи психогігієни” ставляться такі завдання:

 • сформувати у студентів систему знань про особливості психічного здоров’я;

 • ознайомити з методами психопрофілактики та попередження негативних наслідків психотравмуючих факторів;

 • ознайомити з психогігієнічними особливостями кожного вікового періоду людини.


Курс “Основи психогігієни ” вивчається студентами ІІІ курсу протягом одного семестру. Аудиторний курс складається з 54 годин, з яких : 22 — лекційні, 8— семінарські, 6 — практичні, 18 годин відводиться на самостійну роботу.

Вивчення курсу завершується заліком.


У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: закономірності і суспільні механізми збереження і зміцнення психічного здоров'я дітей, підлітків, юнаків, дорослих людей; фактори і умови навколишнього середовища, що впливають на психічне здоров’я людини; психогігієнічні особливості кожного вікового періоду; методи та засоби забезпечення первинної психопрофілактики, яка полягає у проведенні психогігієнічних заходів серед здорового населення.


Студенти повинні вміти: здійснювати експертну оцінку якості стану психосоціального здоров'я суспільства; забезпечувати реалізацію соціально-педагогічної системи збереження і зміцнення психічного здоров'я населення; здійснювати кваліфікаційну пропаганду здорового способу життя.


На самостійну роботу виноситься опрацьовання додаткових літературних джерел, підготовка до семінарських занять.


Модуль 1. Психогігієна як наука. Особиста та вікова психогігієна


Розвиток психогігієни на теренах України


Література:

 1. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна.— К., 2000. — С. 9-64.

 2. Коцур Н. І., Гармат Л. С. Психогігієна: Навчальний посібник. — Чернівці- Книги – XXI, 2005.— С.9-27.Психологічні прийоми самодопомоги та їх використання в індивідуальній психопрофілактиці.

1. Вольові прийоми: самонаказування, “лобова атака”, самобичування.

2. Прийоми самодопомоги, які побудовані на уяві. Самонавіювання за допомогою спеціально підібраних словесних формул.

3. Раціональні прийоми.

4. Мнемічні прийоми: стимулювання емоційно-зорової пам’яті та емоційно-слухової пам’яті

5. Прийоми, які побудовані на увазі: переключення уваги на зовнішній об’єкт, фізіогенні прийоми переключення уваги

6. Емоційно-стресові прийоми самодопомоги


Література:

 1. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А. Основы психогигиены.— К.Здоров’я, 1989.— С. 6-38.

 2. Гройсман А.Л. Самонастанови та психічна саморегуляція. // Практична психологія та соціальна робота. - 2008.- №7.- С. 27-37

 3. Розов В.І. Адаптативні антистресові психотехнології // Практична психологія та соціальна робота. - 2007.- № 8, 10,11; - 2008.- № 6.- С. 26-35Аутогенне тренування

Історія створення аутогенного тренування


Література:

 1. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А. Основы психогигиены.— К.: Здоров’я, 1989. — С. 47-69.

 2. Психотерапия. Под ред. Б.Д. Карвасарського.— СП-б.: Питер, 2002. — С. 404-411.

 3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. Крилова, С.А. Паничева. — Спб.: Питер, 2001.— С.334-539.


Психогімнастика обличчя як метод особистої психогігієни.

 1. Особливості психогімнастики обличчя, її елементи.

 2. Правила та процедура проведення вправ.


Література:

1. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А. Основы психогигиены.— К.: Здоров’я, 1989. — С. 69-73.


Психогігієна підлітково-юнацького віку

 1. Вікові особливості підлітково-юнацького віку. Фізіологічні зміни в організмі підлітка, статеве дозрівання та їх вплив на кризу підліткового віку.

 2. Психогігієнічні аспекти виховання підлітка та юнака.

 3. Роль сім’ї в подоланні кризи підліткового віку.


Література:

 1. Гехт Карл. Психогигиена. — М.Прогресс, 1979.

 2. Коцур Н. І., Гармат Л. С.Психогігієна: Навчальний посібник. — Чернівці- Книги – XXI, 2005.-С.190-210.

 3. Коваль М. Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків // Практична психологія та соціальна робота. - 2007.- № 11.- С. 14-17Модуль 2. Психогігієна праці і побуту


Психогігієна праці. Психогігієнічні аспекти групової праці

  1. Поняття та форми колективної праці.

  2. Психогігієнічні резерви групової праці.


Література:

 1. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А. Основы психогигиены.— К.: Здоров’я, 1989. — С. 83-90.Психогігієнічні особливості організації розумової праці і навчання.

1. Психогігієнічні особливості розумової праці і навчання.

2. Рекомендації при організації розумової праці і навчання:

3. Особливості роботи з навчальною літературою


Література:

1. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А. Основы психогигиены.— К.: Здоров’я, 1989. — с.95-98.

2. Бачеринюк Н.Е. Психогигиена умственного труда учащиеся молодежи.— К., 1988.

3. Болтівець С.Г. Педагогічна психогігієна.— К., 2000.

4. Коцур Н. І., Гармат Л. С.Психогігієна: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. — с.90-107.

5. Фадєєв М.Ю., Галушко О.О. Не хвилюйтесь – у вас екзамени! // Практична психологія та соціальна робота. - 2003.- № 2-3; 2004.- № 2; 2005.- № 5,6


Психогігієна класу і роль учителя в її дотриманні


Література:

 1. Коцур Н. І., Гармат Л. С.Психогігієна: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. — с.261-264.

 2. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в колективе.— М.: Просвещение, 1989.— 224 с.Психопрофілактика шкідливих звичок

1. Вплив тютюну на організм людини. Профілактика куріння. Двохступенева система відмови від куріння А.С. Романова.

2. Алкоголізм. Причини виникнення алкоголізму. Методи боротьби з алкоголізмом.

3. Зловживання наркотиками і токсичними речовинами. Фактори, які сприяють розвитку наркоманії. Психопрофілактика та методи боротьби з наркоманією.


Література:

 1. Воробейчик Я.Н., Поклитар Е.А. Основы психогигиены.— К.: Здоров’я, 1989. — с. 148-156.

 2. Губенко О.В. Особливості пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед української молоді // Практична психологія та соціальна робота. - 2007.- № 12.- С. 55-56

 3. Коцур Н. І., Гармат Л. С.Психогігієна: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. — с.151-190.

 4. Мерзлякова О.Л. Профілактика деструктивних впливів мас-медіа: Програма занять для молоді.  К.: Шкільний світ, 2010.  128с.

 5. Сосін І.К., Кочарян О.С., Лозинський В.С., Бурмака Н.П., Гурова І.В., Кононков І.Є., Хосрошвілі М.С. Тренінг профілактики алкоголізму // Практична психологія та соціальна робота. - 2006.- № 6.- № 7.- С. 49-62

Психогігієнічні аспекти статевих відносин.

 1. Особливості статевого виховання в сім'ї.

 2. Культура статевих відносин.


Література:

 1. Гехт Карл. Психогигиена. — М.Прогресс, 1979.

 2. Коцур Н. І., Гармат Л. С.Психогігієна: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. — с. 291-327.

 3. Тіунова О.В. Розвиток психологічної готовності до материнства у старшокласниць засобами просвітницького тренінгу // Практична психологія та соціальна робота. - 2008.- №4.- С. 34-45, №5.- С.14-21

 4. Шкіряк-Нижник З.А., Непочатова-Курашкевич Сексуальна культура сімейних відносин,— К.Знання, 1990.

Схожі:

Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи
Методичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Електротехнічні матеріали"
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconДо самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка”
Методичні вказівки І завдання до самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconМетодичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель»
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» (для...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу “Вища математика”

Завдання для самостійної роботи з курсу “Психогігієна” iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи