Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві icon

Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві
Скачати 51.15 Kb.
НазваЛьвів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві
Дата24.06.2012
Розмір51.15 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Завдання для самостійної роботи

з «Людина в сучасному соціумі»

для студентів напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач : І. Субашкевич,

викладач фахових дисциплін


ЛЬВІВ-2008


МОДУЛЬ - 1

СУТНІСТЬ І СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ


ТЕМА 2: Світогляд як найвища форма самоусвідомлення людини


Завдання для самостійної роботи:

 • Напишіть есе на тему: « Чи потрібні міфи у XXI столітті?»^ ТЕМА 3: Особливості сучасної цивілізації


Завдання для самостійної роботи:

 • Які міжнародні (економічні, культурні, політичні) організації, діяльність котрих свідчила б про взаємозв'язаність і цілісність людської цивілізації, ви знаєте?

 • Які, на вашу думку, можливі шляхи досягнення Україною вершин сучасної цивілізації?


^ ТЕМА 4: Глобальні проблеми сучасності


Завдання для самостійної роботи:

 • Чим викликане загострення екологічних проблем? Охарактеризуйте екологічну ситуацію, що склалася в Україні. Що робиться і що необхідно зробити для поліпшення екологічних умов у нашій області?

 • Які шляхи, на ваш погляд, існують для розв'язання проблеми голоду на Землі, а також енергетичної, ресурсної та інших глобальних проблем сучасності?

 • Чому тільки спільними зусиллями народи можуть розв'язати глобальні проблеми? Яка роль у розв'язанні цих проблем належить Україні?


Література:


 1. Арцішевський P. A. Людина в сучасному світі. Підручник для 11 кл. — К.: Ірпінь, 1997, с. 22 – 37.ТЕМА 5: Доля людини в XXI столітті


Завдання для самостійної роботи:

 • Напишіть ессе на тему: «Кого ви вважаєте найвидатнішими людьми XX століття?» Поясніть, чому?

^ МОДУЛЬ - 2

ЛЮДИНА В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ


ТЕМА 8: Природа як необхідна передумова функціонування

та розвитку людства


Завдання для самостійної роботи:

 • Які вам відомі наукові відкриття та технічні винахо­ди, що були здійснені як «наслідування природі»?

 • Чи згодні ви з висловлюванням Й. В. Гете, що приро­да не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди сувора, що помилки й хибні думки йдуть від людей?


Література:


 1. Вілков В. Ю., Салтовський О. І. Людина і світ. — К., 2004, с. 92 – 120.

 2. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І. Людина і світ. — К., 1995, с. 134 – 140.

 3. Людина і світ: Підручник / Л. В Губерський, В. Т. Кремень, А. О. Приятельчук та ін.; Голов. Ред. Л. В. Губерський. — К., 2001, с. 158 – 186.ТЕМА 11: Система соціального захисту населення


Завдання для самостійної роботи:

 • Підготуватись до диспуту на тему: «Чи потрібна Україні платна система освіти і медичного обслугову­вання?»


Література:


 1. Арцішевський P. A. Особа і суспільство. Підручник. для 10 кл. — К.: Ірпінь, 1997, с. 115 – 132.ТЕМА 13: Політичні засади людського співіснування


Завдання для самостійної роботи:

 • Підготувати дискусійні питання:

  • Політичні лідери – хто вони?

  • Чи потрібне різнобарв’я партій?

  • Політичне майбутнє України?


Література:

 1. Арцішевський P. A. Людина в сучасному світі. Підручник. для 11 кл. — К.: Ірпінь, 1997, с. 191 – 198.

 2. Арцішевський P. A. Особа і суспільство. Підручник. для 10 кл. — К.: Ірпінь, 1997, с. 174 – 213.

 3. Вілков В. Ю., Салтовський О. І. Людина і світ. — К., 2004, с. 175 – 253.

 4. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І. Людина і світ. — К., 1995, с. 191 – 202.

 5. Людина і світ: Підручник / Л. В Губерський, В. Т. Кремень, А. О. Приятельчук та ін.; Голов. Ред. Л. В. Губерський. — К., 2001, с. 226 – 261.


16. Підсумково-узагальнююче заняття


Питання до заліку:


 1. Феномен людини. Основні тлумачення походження людини.

 2. Поняття світогляду. Основні світоглядні проблеми. Структура світогляду.

 3. Особливості релігійного світогляду.

 4. Основні ознаки нашої цивілізації.

 5. Шляхи зміцнення міжнародної стабільності.

 6. Екологічні проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

 7. Взаємозв’язок глобальних проблем.

 8. Світові війни та їх вплив на долю людини.

 9. Відбиток фашизму та сталінської диктатури в житті народу України.

 10. Поняття «суспільне», «соціальне».

 11. Структура суспільства. Її основні елементи.

 12. Що таке природа. Історичний розвиток уявлень про природу.

 13. Сім'я як соціальна ланка суспільства, економічний та морально-правовий союз людей. Форма сім'ї.

 14. Функції сім’ї, здійснення яких забезпечує відтворення сім'ї як стійкого елемента соціальної структури суспільства протягом історії людства.

 15. Соціальна сутність праці. Предмет, мотивація та мета праці.

 16. Світ професій та професійне самовизначення молодої людини.

 17. Людина і власність. Історичні типи та форми власності.

 18. Поняття ринку і його функцій. Сучасна структура ринку.

 19. Політика як явище суспільного життя.

 20. Основні структурні елементи політики.

 21. Конституційні права і свободи громадян України.

 22. Сутність та основні функції культури.

 23. Поняття та особливості духовної культури.

 24. Поняття масової культури.

 25. Національне і загальнолюдське в культурі.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Арцішевський P. A. Особа і суспільство. Підручник. для 10 кл. — К.: Ірпінь, 1997.

 2. Арцішевський P. A. Людина в сучасному світі. Підручник. для 11 кл. — К.: Ірпінь, 1997.

 3. Вілков В. Ю., Салтовський О. І. Людина і світ. — К., 2004.

 4. Людина і світ: видання друге, доповнене та перероблене. Навч. посібник / В. Ю. Вілков, В. М. Ніколаєвський, В. В. Омельченко, О. І. Салтовський. — X., 2003.

 5. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І. Людина і світ. — К., 1995.

 6. Людина і світ: Підручник / Л. В Губерський, В. Т. Кремень, А. О. Приятельчук та ін.; Голов. Ред. Л. В. Губерський. — К., 2001.

 7. Філософський словник соціальних термінів. — X., 2002.Схожі:

Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconСпецкурс змістовий модуль І. Теоретичні аспекти літературознавства Тема Літературознавство як комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури, як система наукового знання про мистецтво слова
Тема Літературознавство як комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури, як система...
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconШапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості
У статті розкривається зміст поняття «духовність», а також розглядаються важливі аспекти проблеми формування духовності. Обґрунтовується...
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconВиховання здорового способу життя як важлива умова гармонійного становлення особистості
Татті обґрунтовано проблему виховання здорового способу життя дітей та молоді як важливої умови гармонійного становлення особистості....
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconПлани семінарських занять модуль сім’я як соціокультурне середовище, в якому виховується дитина семінар І тема: Стан сім’ї в сучасному суспільстві План
Балушок В. Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології нан україни. – Львів,...
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconТема виховання як складова цілісного педагогічного процесу лекція 3 сутність процесу виховання, його мета план
Процес самовдосконалення особистості. Самовиховання, перевиховання. Вихованість як інтегральна властивість особистості, результат...
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconЗаявку на участь та тексти статей
Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві ”
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconПлани семінарських занять змістовий модуль І сутність мистецтва. Характеристика його видів. Семінарське заняття Тема: Сутність поняття «мистецтво»
Особливі принципи поділу історії художнього процесу: художня епоха, художній напрям або течія, художній метод і художній стиль
Львів-2008 модуль 1 сутність І становлення особистості в суспільстві iconІндивідуальна робота
Мета курсу – розкрити сутність мови як соціокультурного феномену, її нерозривний зв’язок з мисленням та роль у суспільному житті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи