Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Скачати 58.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Дата24.06.2012
Розмір58.42 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету

імені Івана Франка


ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання для самостійної роботи студентів

для студентів напряму 6.010100 «Соціальна педагогіка»


Укладач – В.Корнят,

викладач фахових дисциплін


ЛЬВІВ – 2009


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Модуль 1. Професійна орієнтація особистості: мета, завдання і шляхи вирішення


^ Тема 3. Професійна орієнтація дітей і молоді як одна з складових діяльності соціального педагога


Завдання для самостійної роботи:

Написати есе «Один день з професійного життя соціального педагога».

У роботі прокоментувати зміст профорієнтаційної роботи, яку мали можливість спостерігати студенти в ході педагогічної праткики та оцінити кваліфікаційні повноваження соціального педагога.


^ Тема 5. Професійна консультація- складова профорієнтаційної діяльності. (Практичне заняття)


Завдання для самостійної роботи:

Скласти план проведення професійної консультації в одному із соціальних інститутів (на вибір).


^ Тема 11. Психологічні основи професійного самовизначення особистості


Завдання для самостійної роботи студентів.

Робота в мережі Internet з метою ознайомлення з міжнародними досягненнями в ділянці профорієнтаційної роботи.


^ Модуль 2 Основні форми та методи профорієнтаційної роботи


Тема 12. Основи організації і планування профорієнтаційної роботи


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати «Концепцію державної системи профорієнтації населення» (1994р) р. та «Положення про організацію профорієнтації населення».


^ Тема 14 Особливості підготовки та проведення профорієнтаційного тренінгу


Завдання для самостійної роботи:

Продумати і описати алгоритм підготовки і проведення профорієнтаційного тренінгу в загальноосвітній школі з учнями 9 – 11 класів.


^ Тема 16. Особливості профорієнтаційної роботи соціального педагога в різних соціальних інститутах


Завдання для самостійної роботи:

Скласти план профорієнтаційної роботи в одному із соціальних інститутів з конкретно визначеною категорією населення (за вибором).


^ Тема 17. Методика вивчення особистості оптанта


Завдання для самостійної роботи:

Провести дослідження професійної орієнтації старшокласника, його індивідуальних особливостей. Зробити висновки та рекомендації щодо його майбутньої професійної діяльності.


Література

Основна

 1. Вірна Ж.П. Основи професійної орієнтації: Навч. посіб. – Луцьк, 2003.

 2. Довідник професій / Упор. Д.О. Закатнов, Н.В. Жемера, М.П. Тименко. – К., 1999.

 3. Концепція державної системи профорійної орієнтації населення: Постанова

Кабінету Міністрів України. 27 січня 1994 р., №45.

 1. Основи профорієнтації. Навч.-метод. посіб. для студентів психолого-педагогічних спеціальностей університету. – Львів: ЛДУ. – 1999.

 2. Пилипчук О.Ф., Томенко М.П., Янцур М.С. Основи вибору професії. Рівне, 1994. –Ч. 1,2.

 3. Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається. Затверджено Міністерством юстиції України 3 липня 1996 р., № 198/734


Додаткова

 1. Барабаш Ю. Г. Професійна консультація молоді. – Луцьк, 1996.

 2. Зінченко В. П., Янцур М.С. Система професійної орієнтації молоді в умовах ринку // Людина і праця. – 1995. - №1.

 3. Основи професіографії. –К., 1997.

 4. Педагогічне керівництво професійним самовизначенням школярів: Метод. рек. – К., 1991.

 5. Професійна орієнтація молоді. –Тернопіль, 1995.

 6. Профорієнтаційна робота зі школярами: Метод. посіб. для учителів / За ред. М.П. Тименка. – Рівне, 1992.Питання до заліку

 1. ^
  Соціальний педагог у системі суспільних інститутів виховання.
 2. Особливості діяльності соціального педагога у виховній системі загальноосвітньої школи, позашкільному вихованні, закладах охорони здоров’я та інших закладах соціальної сфери.
 3. ^
  Специфіка роботи соціального педагога у соціальних центрах та службах для молоді.
4. Функції соціального педагога у профорієнтаційній діяльності.

 1. Професійна орієнтація як суспільно-економічна потреба сьогодення.

 2. Система професійної орієнтації як органічна складова виховної роботи суспільних інститутів виховання.

 3. Сутність, специфіка профорієнтаційної роботи в структурі діяльності соціального педагога.

 4. Характеристика загальної структури професійної орієнтації, її зв’язок із структурою діяльності соціального педагога.

 5. Основні елементи профорієнтації, їх детальна характеристика: професійна інформація, професійне консультування, професійний відбір.

 6. Характеристика світу професій як багатогранного явища.

 7. Професія та спеціальність: спільне та відмінне.

12. Професіограма: структура, принципи побудови.

13. Співвідношення понять: професійна орієнтація і професійне консультування, професійне і особистісне самовизначення, кар’єра і професійний вибір.

 1. Концептуальні рівні допомоги людині в професійному і особистісному самовизначенні.

 2. Ідеальна мета, основні завдання і рівні професійного самовизначення.

 3. Специфіка профорієнтаційної допомоги на різних етапах розвитку суб’єкта професійного самовизначення.

 4. Характеристика основних варіантів (схем) планування людиною своєї кар’єри.

 5. Характеристика основних організаційних принципів профорієнтаційної роботи.

 1. Сутність основних організаційних моделей профорієнтаційної допомоги.

 2. Проблема оцінювання ефективності профконсультаційної допомоги.

 3. Основи складання програм, планування і проведення конкретних занять і професійних консультацій.

 4. Концептуальна схема організації профконсультаційної взаємодії соціального педагога з клієнтом.

 5. Основні форми профорієнтаційної роботи соціального педагога у різних мікросоціумах.

 6. Загальна характеристика сучасних профорієнтаційних методик.

 7. Основні напрямки роботи соціального педагога з профорієнтації в соціальних службах для молоді.

 8. Зміст профорієнтаційної роботи соціального педагога в школі.

 9. Основні напрямки та види профорієнтаційної роботи соціального педагога в школі.

 10. Профорієнтаційна робота соціального педагога за місцем проживання.

 11. Характеристика профорієнтаційної діяльності соціального педагога в центрах зайнятості.

 12. Профадаптація. Допомога соціального педагога в профадаптації різнним групам молоді.Орієнтовна тематика рефератів


    1. Професійна орієнтація молоді як соціально-економічна проблема.

    2. Становлення системи профорієнтації: історичний аспект.

    3. Принципи професійної орієнтації.

    4. Психолого-педагогічні проблеми профорієнтації.

    5. Етапи профорієнтації.

    6. Елементи профорієнтації.

    7. Структура особистості та її профорієнтація.

    8. Методи вивчення особистості.

    9. Професіограма, її застосування.

    10. Критерії ефективності профорієнтації.

    11. Спрямованість особистості і вибір професії.

    12. Загальні здібності і вибір професії.

    13. Спеціальні здібності і вибір професії.

    14. Провідні риси психіки і вибір професії.

    15. Здоров’я і професія.

    16. Протипоказання і професія.

    17. Професійна придатність.

    18. Формування професійного покликання.

    19. Професійна консультація, етика проведення.

    20. Профорієнтація з випускниками школи.

    21. Професійний відбір.

    22. Складові елементи вибору професії.

    23. Індивідуальний план оволодіння обраною професією: технологія розробки і реалізація.

    24. Особа як сукупність соціальних якостей індивіда та культурних потреб.

    25. Особа і суспільство: можливості та шляхи гармонізації.

    26. Особистісні якості як передумова творчої реалізації професійних здібностей.

    27. Особистісні потреби та професійні норми і вимоги.

    28. Формула вибору професії.

    29. Психологія професійного самовизначення.

    30. Професія як фактор формування особистісних якостей.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
«Початкова освіта» для студентів іy–х курсів у yіі семестрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи