Довідник для студента icon

Довідник для студента
Скачати 322.88 Kb.
НазваДовідник для студента
Дата24.06.2012
Розмір322.88 Kb.
ТипДокументи

Довідник для студента


з дисципліни: “Медсестринський процес”

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет


Спеціальність


Кваліфікація

Кафедра


Курс

Семестр

Лекції

практичні заняття

самостійна робота

Іспит

Всього:

- медичний №4 з відділенням молодших

медичних і фармацевтичних фахівців


- 6.110100 Сестринська справа


- бакалавр сестра медична

- догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

- перший-18 акад. годин

-54 акад години

-36 акад. годин

-І семестр

- 108 акад. годин

^ Виробнича практика 3 тижні

практичних занять 106 акад. годин

самостійна робота 54 акад. години

диференційований залік 2 акад. години

Всього 162 акад. години


Робоча навчальна програма складена у відповідності до «Програми з медсестринського процесу» для студентів факультетів медсестринської освіти та коледжів.(МОЗ України – Київ, 1998. – 9 с.)


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ СТУДЕНТІВ І-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділення^ М МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР - «БАКАЛАВР») НА 2008–2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


п/п

Тема

К-сть год

1.

Медсестринський процес – історичний нарис. Професійні організації медичних сестер.

2

2.

Медсестринські теорії, історія та сучасність. Видатні теоретики сестринства.

2

3.

Основні концептуальні сестринські моделі.

2

4.

Стандарти (норми) медсестринської діяльності.

2

5.

Медсестринська модель Вірджінії Хендерсон.

2

6.

Вдосконалена модель здоров’я – модель Аллен (модель Мак Гілла).

2

7.

Поняття медсестринського процесу. Функції сестринства

2

8.

Перший і другий етапи сестринського процесу

2

9.

Третій, четвертий та п’ятий етапи сестринського процесу.

2

Всього 18 год


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення ^ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ СТУДЕНТІВ І-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР - «БАКАЛАВР»)
^ НА 2008–2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п\п

Тема

К-сть год

1.

Функції сестринства. Розвиток в історичному аспекті.

2

2.

Етичний кодекс медсестри. Законодавство в медицині

4

3.

Засновники та видатні діячі сестринства.

4

4.

Ієрархія людських потреб за Маслоу.

4

5.

Міжособове спілкування в сестринському процесі.

4

6.

Стандарти сестринської діяльності.

4

7.

Теорії сестринства - порівняльна характеристика.

4

8.

Етапи сестринського процесу (підготовка дидактичного роздаткового матеріалу).

4

9.

Сестринський діагноз, формулювання.

4

10.

Особливості сестринської документації.

2
^

Всього 36 год.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ СТУДЕНТІВ І-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ^ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР - «БАКАЛАВР») НА 2008–2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


п/п

Тема занять

К-сть год
^ Модуль 1. Основні положення та концепції сестринських моделей.


Людські потреби як основа медсестринських моделей.

2Визначення сестринства, його функцій. Професійні організації медичних сестер

2Індивідуум, родина, суспільство, як об’єкти сестринського догляду. Поняття про здоров’я та хворобу.

2Медсестринські теорії (моделі – історія та сучасність.). теорії Ф. Найтінгейл, Х. Пеплау, Л. Холл, Д. Орем.

2Підходи до обслуговування та особливостей моделей Д.Джонсон, Ф. Абдулли, І.Д. Орландо, Е. Віденбах. І. Кіна.

2Поріняльна характеристика та особливості медсестринських моделей М. Роджерс, С. Рой, Б. Нюман, Д. Ватсон, Р. Парсі, М. Лейнінгер, Е. Бойкін, С. Шоенгофер.

2Сестринська модель Вірджінії Хендерсон, як основа сестринського процесу для країн реформаційного періоду.

2Модель Вірджінії Хендерсон – Позитивні сторони, окремі недоліки

2Основні положення та загальні концепції медсестринської моделі Аллен. Принцип моделей Аллен у вивченні ситуації “Громада”. Визначення медсестрою своєї ролі.

2

2Підсумкове заняття. Модульний контроль №1. Основні положення та концепції сестринських моделей.

2
Модуль 2. Етапи сестринського процесу.


Медсестринський процес, завдання, функції, етапи.

2Збір та синтез даних як одна із фаз першого етапу сестринського процесу

2ІІ фаза першого етапу сестринського процесу – загальна оцінка стану здоров’я пацієнта.

2Другий етап сестринського – сестринська діагностика.

2Чотири фази третього етапу сестринського процесу

2Четвертий етап сестринського процесу – реалізація плану. Види документацій догляду за пацієнтом, як складова частина четвертого етапу сестринського процесу.

2

2П’ятий етап медсестринського процесу.

2Підсумкове заняття. Модульний контроль №2. Етапи сестринського процесу.

2
Модуль 3. Таксономія сестринського діагнозу, сестринський процес в пульмонології, кардіології, гастроентерології.


Особливості сестринського процесу при нефрологічній патології.

2Особливості сестринського процесу при гастроентерологічній патології.

2Особливості сестринського процесу у пульмонологічних хворих.

2Особливості сестринського процесу з розладами функцій системи кровообігу.

2Офіційні форми медичної та сестринської документації в стаціонарах та амбулаторно-поліклінічних закладах України.

2

2Стандарти сестринського догляду та документація сестринського процесу.

2Особливості та відмінності сестринського та медичного діагнозів.

2Таксономія сестринського діагнозу.

2Підсумкове заняття. Модульний контроль №3. Таксономія сестринського діагнозу, сестринський процес в пульмонології, кардіології, гастроентерології.

2

Всього : 54 години


^ ЗАСОБИ ДЛЯ

ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 3 ДИСЦИПЛІНИ "МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ СТУДЕНТІВ I КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ^ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР - «БАКАЛАВР»)


Початковий контроль знань студентів здійснюється на першому практичному занятті і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на попередніх курсах (медсестринство в терапії, основи медсестринства, основи психології та міжособистого спілкування, медсестринська етика та деонтологія, обстеження та визначення стану здоров’я людини, клінічна фармакологія), що проводиться методом фронтального усного опитування.

^ Поточний контроль знань проводиться на практичних заняттях, більшість з яких проводиться в клініці і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навиками, які передбачені методичними розробками занять відповідних тем. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного фронтального опитування, вирішення тестових завдань різного ступеню важкості, розв’язування клінічних ситуаційних задач. Теми для самостійного вивчення зараховуються на практичному занятті.

^ Проміжний контроль знань проводиться під час підсумкових занять по модулю №1 (основні положення та концепції сестринських моделей), по модулю №2 (етапи сестринського процесу), по модулю №3 (таксономія сестринського діагнозу, сестринський процес в пульмонології, кардіології, гастроентерології).

^ Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення перевідного іспиту, який проводиться в усній формі. У студентів з’ясовуються знання теоретичного матеріалу згідно екзаменаційної програми, а також засвоєння практичних навиків.


Перелік практичних навиків з дисципліни “Медсестринський процес”для студентів І курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (ОКР – «бакалавр») на 2008-2009 н.р.


 1. Обстежити пацієнта та визначити стан здоров'я.

 2. Визначити проблеми пацієнта.

 3. Спланувати догляд на основі медсестринського процесу.

 4. Заповнювати медичну та медсестринську документацію

 5. Спілкуватись із пацієнтами в залежності від їх індивідуальних особливостей

 6. Проводити інтерв’ю із хворими та здоровими людьми.

 7. Проводити інтерв’ю із при агресивній поведінці пацієнта

 8. Проводити інтерв’ю при невпевненій поведінці пацієнта.

 9. Будувати схему ієрархії людських потреб за Маслоу обстежуваних пацієнтів.

 10. Відрізнити риси індивідуального та групового стилю життя.

 11. Використовувати основні форми і методи санітарної освіти.

 12. Схематично відтворити структуру і життєвий цикл сім’ї.

 13. Сформувати завдання медсестри при спілкуванні із сім’єю пацієнта.

 14. Охарактеризувати різні сили керівництва (лідерства) і методи дії на членів групи.

 15. Вміти аналізувати причини виникнення міжособових, внутрігрупових і міжгрупових конфліктів.

 16. Слідкувати, аналізувати та допомагати хворому при задоволенні його фізіологічних потреб .

 17. Навчати пацієнта дотримання санітарно-гігієнічних норм.

 18. Харчування хворих і догляд при порушенні травлення.

 19. Реакція на ситуацію.

 20. Описати і використати 4 загальні концепції моделі Аллен.

 21. Використовувати два підходи до медсестринської діяльності (модель Аллен і традиційна).

 22. Застосувати на практиці підходи швидкого реагування медсестри на ситуацію (проблему).

 23. Застосувати план для вивчення ситуації (пов’язаної із здоров’ям) – невідкладна допомога.

 24. Спілкуватись у клінічних відділах

 25. Використання моделі у ситуації - здоров’я – сім’я.

 26. Правильно проводити збір даних про особу перший етап сестринського процесу).

 27. Користуватись всіма методами збору даних.

 28. Працювати з пацієнтом згідно фази обстеження.

 29. Оцінювати життєві ознаки.

 30. Оцінювати результати збору даних про пацієнта.

 31. Дотримуватись принципів партнерства в діагностиці.

 32. Обговорювати з пацієнтом виявлені потреби і проблеми.

 33. Записувати відомості орієнтовані на джерело

 34. Працювати з фокусними картами.

 35. Проводити дослідження і записи шляхом виключення.

 36. Вивчити записи за допомогою комп’ютера.

 37. Визначати проблеми пацієнта при патології органів дихання (пневмонія, хронічний бронхіт, бронхіальна астма).

 38. Визначення проблеми пацієнта при патології серцево-судинної системи (гіпертонічна хвороба, вади серця, ІХС).

 39. Складати плани індивідуального догляду при нефрологічній патології.

 40. Контролювати частоту і характер сечовипускання, визначити величину діурезу.

 41. Оформляти документацію медсестринського процесу при даній патології.

 42. Складати плани індивідуального догляду за хворими з захворюваннями травної системи.

 43. Визначати проблеми пацієнта у хворих з порушенням функції травлення.

 44. Оформляти документацію медсестринського процесу при даній патології.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ білетної програми З дисципліни “МЕДСЕСТРИНСЬКий ПРОЦЕС” для студентів І курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (ОКР – “бакалавр”) на 2008-2009 н.р.


 1. Етичний кодекс медичної сестри.

 2. Професійні організації медичних сестер.

 3. Залежні, незалежні, взаємозалежні функції медичних сестер.

 4. Видатні теоретики та практики сестринства.

 5. Індивідуум, родина, суспільство як об’єкти сестринського догляду.

 6. Поняття здоров’я та хвороби.

 7. Людські потреби та реакції як основа медсестринських моделей. Ієрархія людських потреб за Маслоу.

 8. Медсестринські теорії (моделі) - загальна характеристика.

 9. Модель Флоранс Найгінгейл.

11. Модель Д. Орем.

12. Модель І. Ордандо.

ІЗ. Модель Ф. Абделла.

14. Модель Е Віденбах.

15. Модель Р. Парсі.

16. Модель М. Лейнінгер.

17. Модель І. Кінг.

18. Модель М Роджерс.

19. Модель С.Рой.

20. Модель Б. Нойман.

21. Модель Д Ватсон.

22. Модезд Е Бойкін, С. Шоенгофер.

23. Порівняльна характеристика медсестринських моделей.

24. Модель В Хендерсон як основа сестринського процесу для країн реформаційного періоду.

25. Модель Аллен - вдосконалена модель здоров’я.

26. Визначення сестринського процесу.

27. Завдання та функції сестринського процесу.

28. П’ять етапів сестринського процесу: визначення, сестринське діагностування, планування, здійснення, оцінка

29. Перший етап сестринського процесу.

30. Фази першого етапу.

31. Обстеження та визначення стану здоров’я як одна з фаз першого етапу сестринського процесу.

32. Другий етап сестринського процесу.

33. Сестринський діагноз - діагностування та лікування людських реакцій на існуючі та потенційні проблеми здоров’я.

34. Історична еволюція сестринського діагнозу, принципи сестринського, діагностування.

35. Медичний та сестринський діагнози, основні відмінності.

36. Таксономія сестринського діагнозу.

37. Сестринські діагнози Півночно-Aмериканської асоціації сестринських діагнозів (1990 рік).

38. Формування сестринських діагнозів. Помилки в процесі діагностування.

39. Третій етап сестринського процесу.

40. Чотири фази етапу планування.

41. Правила формування результатів.

42. Сестринські втручання, порівняння з медичними втручаннями.

43. Основні характеристики сестринських втручань.

44. Четвертий етап сестринського процесу.

45. Реалізація плану догляду - підготовка, сестринське втручання, занесення в документацію.

46. Моделі реакцій люпини.

47. Моделі сестринського догляду: функціональне сестринство, бригадне сестринство, первинне сестринство, ведення медичної справи.

48. Типи ведення документації догляду за пацієнтом.

49. П’ятий етап сестринського процесу.

50. Безперервність процесу оцінки.

51. Чотири кроки процесу оцінки.

52. Стандарти сестринського догляду.

53. Забезпечення якості догляду.

54. Оцінка якості догляду.

55. Пневмонія. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

56.Бронхіальна астма. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

57. Гнійні захворювання легень. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

58. Хронічний бронхіт. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

59. Туберкульоз легень. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

60. Рак легень. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

61. Хронічний гастрит. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

62. Виразкова хвороба. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

63. Хронічний холецистит. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

64. Хронічний гепатит. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

65. Хронічний панкреатит. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

66. Хронічний коліт. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

67. Мітральні вади серця. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

68. Аортальні вади серця. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

69. Міокардити. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

70. Гіпертонічна хвороба. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

71. Ішемічна хвороба серця. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

72. Інфаркт міокарду. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

73. Хронічний гломерулонефрит. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

75. Хронічний пієлонефрит. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

76. Сечо-кам’яна хвороба. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

77. Цукровий діабет. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

78. Ожиріння. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

79. Анемія (залізодефіцитна). Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

80. Алергози. Проблеми пацієнта та вирішення їх на етапах сестринського процесу.

81. Імунодефіцитні стани.


МЕТОДИКА

^ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІДНОГО ІСПИТУ З ДИЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ СТУДЕНТІВ І-ГО МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ за спеціальністю “Сестринська справа” (ОКР – “бакалавр”) на 2008-2009 н.р.


До іспиту допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості і виконали програму в повному обсязі - про що ставиться відмітка “зараховано” в залікову книжку. Іспит проводиться в два етапи.


І етап

Контроль практичних навиків, який вимагає складання п’яти етапів сестринського процесу по догляду за пацієнтом в конкретних випадках, який в свою чергу, вимагає вміння обстежувати пацієнта (опитування, фізичне обстеження, складання плану лабораторного та інструментального обстеження, призначення лікування), визначення проблеми пацієнта попереднього сестринського діагнозу, оформлення елементів сестринської історії хвороби.


ІІ етап

Співбесіда за екзаменаційною білетною програмою. Кожний білет складається з 3-х питань. (Питання додаються).

Оцінка виставляється згідно критеріїв оцінки, затверджених на кафедральній нараді та предметній методичній комісії з мед сестринської справи та лабораторної діагностики.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ ^ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР - «БАКАЛАВР»)

Знання і вміння студента оцінюються викладачем за загальноприйнятою 4-х бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з виставленням оцінки в журнал відвідування та успішності.

Оцінку "відмінно" отримує студент, який показав глибокі знання теоретичного матеріалу, передбаченого програмою, досконало володіє практичними навичками, відзначається зразковою дисципліною та старанністю.

Оцінку "добре" отримує студент, який показав добрі знання теоретичного матеріалу по темі заняття, оволодів практичними навичками згідно програми і виконує їх самостійно, відзначається доброю, виробничою дисципліною.

Оцінку "задовільно" одержує студент, який показав задовільні знання теоретичного матеріалу, оволодів більшістю практичних навичок по програмі, порушував трудову дисципліну, не проявляв ініціативи і старання при освоєнні практичних навичок.

Оцінка "незадовільно" виставляється студенту, якщо він показав незадовільні знання теоретичного матеріалу, не володіє більшою частиною передбачених програмою практичних навичок і не може їх виконувати самостійно, систематично порушував виробничу дисципліну.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК перевідного ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенняМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР - «БАКАЛАВР»)


1. Оцінка “відмінно” ставиться студенту, який правильно і глибоко відповів на питання екзаменатора, показав відмінне володіння передбаченими програмою практичними навичками, проявив творче володіння учбовим матеріалом, вмінням логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставленні питання, бездоганно володіє практичними навичками.

2. Оцінка “добре” ставиться студенту, який правильно відповів на питання екзаменатора, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими, показав добре володіння передбаченими програмою, практичними навичками.

3. Оцінка “задовільно” ставиться студенту, який правильно відповів на питання екзаменатора, але відповіді на питання були неповними і неглибокими, показав задовільне володіння, передбаченими програмою, практичними навичками.

4. Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який дав відповіді лише на частину питань екзаменатора, відповіді на запитання були поверхневі, нечіткі, показав незадовільне володіння, передбаченими програмою, практичними навичками.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ОСНОВНА1. Сестринское дело (учебное пособие под ред. проф. А.Ф.Краснова ) // Самара, «Перспектива». - 1998. - 365с.

2. Сестринська справа ( навчальний посібник під ред. проф. М.Г.Шевчука)// Київ, "Здоров'я". - 1994. - 493с.

3. Пасечко Н.В. Основи сестринської справи // Курс лекцій, Тернопіль: "Укрмедкнига", 1999. – 494с.

додатковА


1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Основы общего ухода за больными // "М: «Медицина», 1991. - 356с.

2. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи // Сімферополь: "Таврида", 1995.- 248с.

3. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мазниченко Л.Г., Новікова Т.Г. Загальний догляд за хворими: посібник для самостійного освоєння практичних навичок студентами медичних вузів // К: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ. 1992. - 186с.

4. Щулипенко И.М., Общий й специальный уход за больными терапевтического профиля: Учеб.-метод. пособие для самостоятельной подготовки студентов мед. ВУЗов // К: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1991. - 256с.

5. Шуліпенко І.М. Загальний та спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології // К.: "Кий", 1998. - 384с.


^ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ для студентів
І курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”


(ОКР – “БАКАЛАВР”) на 2008-2009 н.р.


Мета і завдання практики:

Виробнича практика з медсестринського процесу у відділеннях стаціонару (терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілю) проводиться з метою:

 • працювати по стандартам сестринської діяльності;

 • поглиблення знань з медсестринського процесу як інструменту професії медсестри;

 • відпрацювання методології сестринської практичної діяльності;

 • визначати проблеми пацієнта, вирішувати їх, робити аналіз своєї діяльності;

Виробнича практика проводиться на завершальному етапі вивчення медсестринського процесу. За час проходження практики студенти відпрацьовують використання п’ять етапів медсестринського процесу в роботі з пацієнтом, вчаться працювати згідно стандартів сестринської діяльності, виставляти сестринський діагноз, вчаться використовувати сестринські моделі в догляді за хворими.
^

Розподіл часу на практиці:

№№

Відділення

Дні

Години


робота у відділенні

самостійна робота

1

Терапевтичне відділення

5

36 год

18 год.

2

Хірургічне відділення

5

36 год.

18 год.

3

Педіатричне відділення

5

36 год.

18 год.
Диф. залік
2 год.Всього:

15

108 год.

54 год.

^ Терапевтичне відділення ( 5 днів)

Хірургічне відділення (5 днів)

Педіатричне відділення (5 днів)

В повсякденній роботі з пацієнтом студенти-практиканти ознайомлюються зі способами задоволення потреб пацієнта під час проведення сестринського обстеження та оцінюють їх. Відпрацьовують практичні навички з визначення мети, обсягу сестринських втручань, зі складання планів догляду за пацієнтом, визначення моменту оцінки результатів догляду, документування етапів сестринського процесу. Удосконалюють практичні навички під час опитування пацієнта і його родичів, оцінку даних суб'єктивного та об'єк­тивного обстежень, виявлення, формулювання проблем паціє­нта, документування даних у навчальній сестринській історії хвороби.


Після закінчення практики студент повинен знати:

 • значення сестринського об­стеження пацієнта для виявлення його проблем;

 • методи об­стеження пацієнта;

 • фактори, що сприяють спілкуванню;

 • зміст інформації, зібраної медичною сестрою: фізіологічні та психологічні дані, соціологічні дані про навколишнє се­редовище;

 • об'єктивні методи обстеження пацієнта: прави­ла і техніку загального огляду, вимірювання зросту, зважу­вання, особливості визначення пульсу на різних артеріях, ха­рактеристики пульсу;

 • фізіологічні норми АТ, види задишки, типи дихання, патологічні типи дихання;

 • значення сест­ринської та лікарської документації, визначення терміну "проблеми пацієнта", різницю між проблемами пацієнта і медичним (лікарським) діагнозом, класифікацію проблем пацієнта.

 • види, елементи мети сестринсь­ких втручань, види, методи сестринських втручань, аспекти, джерела, критерії оцінювання;

 • основні теорії і класифікації потреб;

 • основні життєво важливі потреби пацієнта (виз­начення та основні характеристики), приклади проблем пацієнта, пов'язаних з порушенням задоволення основних потреб людини, сестринські втручання.


Після закінчення практики студент повинен вміти:

 • провести опитування пацієнта, родичів, проаналізувати отримані дані;

 • оцінити дані фізичного обстеження: зовнішній вигляд, свідомість, положення тіла, стан шкіри та слизових оболонок (колір, вологість);

 • навчити пацієнта вимірювати АТ;

 • реєструвати дані стану здоров'я пацієнта;

 • виявити і сформулювати проблеми пацієнта;

 • визначити мету, обсяг сестринських втручань, використовувати стандартні плани догляду під час складання індивідуального плану сестринських втручань;

 • погод­жувати план догляду за пацієнтом, з його сім'єю;

 • визначати момент оцінки і терміни досягнення мети, вносити корективи в мету і план догляду;

 • документувати ІІІ, ІV, V стадії сестринського про­цесу;

 • виявити спосіб задоволення по­треб пацієнта під час проведення сестринського обстеження, оцінити його.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, які студент повинен опанувати під час виробничої практики З МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ для студентів
І курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – “БАКАЛАВР”) на 2008-2009 н.р.


 1. Вимірювання зросту.

 2. Зважування.

 3. Вимірювання АТ.

 4. Підрахунок ЧДР.

 5. Дослідження пульсу.

 6. Визначення температури тіла.

 7. Здійснення цифрового і графічного запису показників функціонального стану пацієнта.

 8. Документування проблем пацієнта у приблизній навчальній сестринській історії хвороби.

 9. Опитування пацієнта, родичів, проаналізувати отримані дані.

 10. Оцінка даних фізичного обстеження: зовнішній вигляд, свідомість, положення тіла, стан шкіри та слизових оболонок (колір, вологість).

 11. Навчання пацієнта вимірювати АТ.

 12. Реєстрування даних стану здоров'я пацієнта в історію хвороби.

 13. Виявлення і формулювання проблем пацієнта.

 14. Визначення мети, обсягу сестринських втручань, використовування стандартних планів догляду під час складання індивідуального плану сестринських втручань.

 15. Визначення моменту оцінки і терміну досягнення мети, внесення корективів в мету і план догляду.

 16. Документування етапів сестринського про­цесу.

 17. Виявлення способу задоволення по­треб пацієнта під час проведення сестринського обстеження, його оцінка.


Перелік ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ для студентів І курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – "БАКАЛАВР") на 2008-2009 Н.Р. 1. Значення сестринського обстеження пацієнта для виявлення його проблем.

 2. Методи обстеження пацієнта.

 3. Фактори, що сприяють спілкуванню з пацієнтом, родиною, спільнотою.

 4. Зміст інформації, зібраної медичною сестрою: фізіологічні та психологічні дані, соціологічні дані про навколишнє середовище.

 5. Об'єктивні методи обстеження пацієнта: прави­ла і техніку загального огляду, вимірювання зросту, зважування, особливості визначення пульсу на різних артеріях, характеристики пульсу.

 6. Фізіологічні норми АТ, види задишки, типи дихання, патологічні типи дихання.

 7. Значення сестринської та лікарської документації, визначення терміну "проблеми пацієнта", різницю між проблемами пацієнта і медичним (лікарським) діагнозом, класифікацію проблем пацієнта.

 8. Види, елементи мети сестринсь­ких втручань, види, методи сестринських втручань, аспекти, джерела, критерії оцінювання.

 9. Основні теорії і класифікації потреб.

 10. Основні життєво важливі потреби пацієнта (виз­начення та основні характеристики), приклади проблем пацієнта, пов'язаних з порушенням задоволення основних потреб людини, сестринські втручання.

 11. Визначення сестринства.

 12. Індивідуум, родина, суспільство як об'єкти сестринського догляду.

 13. Медсестринські теорії (моделі) – загальна.

 14. Модель Д. Орем.

 15. Модель І.Орландо.

 16. Модель Ф.Абделла.

 17. Модель Е.Віденбах.

 18. Модель Р.Парсі.

 19. Модель Лейніигер.

 20. Модель І.Кінс.

 21. Модель М.Роджерс.

 22. Модель С.Рой.

 23. Модель Б.Нойман.

 24. Модель Д.Ватсон,

 25. Модель Е.Бойкін, С.Шоенгофер.

 26. Визначення сестринського процесу.

 27. П'ять етапів сестринського процесу: визначення, сестринське діагностування.

 28. Перший етап сестринського процесу.

 29. Фази першого етапу.

 30. Сестринський діагноз - діагностування та лікування людських реакцій на іс­нуючі та потенційні проблеми здоров'я.

 31. Історична еволюція сестринського діагнозу, принципи сестринського діаг­ностування.

 32. Третій етап сестринського процесу.

 33. Чотири фази етапу планування.

 34. Правила формулювання результатів.

 35. Сестринські втручання, порівняння з медичними втручаннями.

 36. Основні характеристики сестринських втручань.

 37. Четвертим етапом сестринського процесу.

 38. Реалізація плану догляду - підготовка, сестринське втручання, занесення в документацію.

 39. П'ятий етап сестринського процесу.

 40. Безперервність процесу оцінки.

 41. Чотири кроки процесу оцінки.

 42. Стандарти сестринського догляду.


^ ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

З МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Особистою документацією студента є щоденник виробничої практики, до якого в хронологічній послідовності заносяться всі дані про проведену роботу виконану студентом особисто або за його участю.

ЩОДЕННИК

виробничої практики студента ________ групи І курсу медичного №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців______________
База практики____________________________________________________

Керівник (від бази)_______________________________________________

Керівник (від навчального закладу)

Термін проходження практики:

з _______________ 200 р. до ___________________200 р


Дата години роботи


Зміст виконаної роботи


Кількість маніпуляцій
Був присутній на інструктажі по техніці безпеки під час проходження виробничої практики, який провів інженер з техніки безпеки Лисенко О.О. У терапевтичному відділенні старша медична сестра Каліцина Л.І. ознайомила студентів із режимом дня у лікарні, згідно програми практики. Ознайомила із функціональними обов'язками молодшого медичного персоналу, зупинилась на питаннях дотримування деонтології під час проходження практики.

^ Виконав на протязі дня:

 1. Виявив проблеми пацієнта Петрова В.І. з виразковою хворобою 12-палої кишки. Склав етапи сестринського процесу. Виставив сестринські діагнози. Заповнив сестринську історію хвороби.

 2. Провів бесіду з дружиною хворого Петренко С.В. про значення стресів у виникненні гіпертонічної хвороби і способи їх усунення.

 3. Робив цифровий і графічний запис показників функціонального стану пацієнта у історії хвороби.1


1


10


Підпис студента_____________________________

Підпис керівника від бази___________________

Підпис керівника від навчального закладу___________________

^ ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

з виробничої практики з основ медсестринського процесу студента______групи І курсу медичного №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців_______________________

База практики____________________________________________________

Керівник (від бази)_______________________________________________

Керівник (від навчального закладу)

Термін проходження практики:

з _______________ 200 р. до ___________________200 р


№ п/п

Практичні навики

Мінімум

ВиконаноВизначення етапів і здійснення сестринського процесу у хворих:

 • терапевтичного відділення

 • хірургічного відділення

 • педіатричного відділення

10

10

10


Реєстрація цифрового, графічного запису показників функціонального стану пацієнта в історію хвороби (вимірювання росту, зважування вимірювання АД, Підрахунок ЧДР, пульсу, вимірювання температури тіла).

15


Оцінка даних фізичного обстеження хворих.

15


Використання стандартних планів догляду під час складання індивідуального плану сестринських втручань.

10


Визначення терміну досягнення мети, вносити корективи в мету і план догляду.

10


Документування етапів сестринського процесу (заповнення сестринських історій хвороб).

30


М.П. Керівник від бази___________________

Керівник від навчального закладу_____________________


Список тем для самостійного опрацювання та підготовки НДРС


 1. Професійні організації медичних сестер.

 2. Етичний кодекс медичної сестри.

 3. Видатні теоретики та практики сестринства.

 4. Поняття здоров'я та хвороби.

 5. Людські потреби та реакції як основа медсестринських моделей.

 6. Ієрархія людських потреб за Маслоу.

 7. Модель Флоренс Найтінгейл.

 8. Порівняльна характеристика різних медсестринських моделей.

 9. Модель В.Хендерсон як основа сестринського процесу для країн реформаційного періоду.

 10. Модель Аллен - вдосконалена модель здоров'я.

 11. Завдання та функції сестринського процесу.

 12. Обстеження та визначення стану здоров'я як одна з фаз першого етапу сестринського процесу.

 13. Медичний та сестринський діагнози, основні відмінності.

 14. Сестринські діагнози Північно-американської асоціації сестринських діагнозів (1990 рік).

 15. Формулювання сестринських діагнозів. Помилки в процесі діагностування.

 16. Моделі реакцій людини. Навчання пацієнта.

 17. Моделі сестринського догляду: функціональне сестринство, бригадне сестринство, первинне сестринство, ведення медичної справи.

 18. Типи ведення документації догляду за пацієнтом.

 19. Стандарти сестринського догляду.

 20. Забезпечення якості догляду.

 21. Оцінка якості догляду.


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ для студентів І-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – "БАКАЛАВР") на 2008-2009 навч. рік


При закінченні терміну виробничої практики студенти звітують про виконання її програми. Вони подають комісії оформлений та підписаний керівни­ками практики від клінічної бази університету щоденник прак­тичної підготовки і реферат по НДРС.

В щоденнику повинні бути віддзеркалені відомості про опанування студентом усіх розділів програми практики. Він повинен містити підписану керівниками практики характеристику, висновки та пропозицій, щодо покращання практики.

Залік по практиці з виставленням оцінки приймаєть­ся комісією, в яку входять керівники виробничої практики від клінічної бази та медичної університету.

Комісія приймає залік у студентів на базі практики або у вищому навчальному закладі в останній день практики.

При прийомі диференційованого заліку члени комісії проглядають щоденник практичної підготовки студента та його реферат по НДРС, знайомляться з об'ємом виконаної роботи.


Диференційований залік проводиться в два етапи.

І етап

Перший етап включає перевірку вміння визначати мету, обсяг сестринських втручань, складати план догляду за пацієнтом, визначати оцінку результатів догляду, документувати етапи сестринського процесу, а також вміння опитувати пацієнта і його родичів, оцінки даних суб'єктивного та об'єк­тивного обстежень, виявлення, формулювання проблем паціє­нта, документування даних у навчальній сестринській історії хвороби.

ІІ етап

Другий етап включає відповідь на 3 питання (питання додаються).

При виставленні загальної оцінки з виробничої практики враховується дисципліна студента, участь у НДРС та громадському житті бази практики.

Оцінка виставляється згідно критеріїв оцінки, затверджених на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики та організаційно-методичної комісії з виробничої практики.

Оцінка з виробничої практики фіксується в заліково-екзаменаційній відомості і вноситься в залікову книжку студента за підписами членів комісії.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДИФЕРЕЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З "МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ" для студентів І-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – "БАКАЛАВР")


Оцінку "відмінно" заслуговує студент, який досконало оволодів всіма практичними навичками, передбачених програмою і виконував їх самостійно, показав глибокі знання теоретичного матеріалу стосовно винесених на залік питань, відзначався зразковою виробничою дисципліною та старанністю, написав реферат по НДРС на "відмінно", відзначався зразковим веденням документації по практиці, приймав активну участь у громадському житті колективу, отримав відмінну характеристику керівників базових відділень лікарні.

Оцінку "добре" отримує студент, який оволодів практичними навичками згідно програми і переважну кількість їх виконував самостійно, показав добрі знання теоретичного матеріалу по винесених на залік питаннях, відзначався доброю виробничою дисципліною, наполегливістю при засвоєнні практичних навичок, написав реферат по НДРС на "добре", відзначався добрим веденням документації по практиці, приймав участь у громадському житті колективу, отримав позитивну характеристику керівників базових відділень лікарні.

Оцінка "задовільно" отримує студент, який оволодів більшістю практичних навичок по програмі практики, але самостійно їх виконував частково, показав задовільні знання теоретичного матеріалу по винесених на залік питаннях, порушував виробничу дисципліну, не проявляв ініціативи та старання при виконанні практичних навичок, написав реферат по НДРС на "задовільно", встановлену документацію по практиці заповнював нерегулярно, не приймав участі у громадському житті колективу, отримав задовільну характеристику керівників базових відділень лікарні.

Оцінка "незадовільно" виставляється студенту, якщо він не оволодів більшою частиною передбачених програмою практичних навичок і не може їх виконати самостійно, показав незадовільні знання теоретичного матеріалу з питань, що винесені на залік, систематично порушував дисципліну, проявляв пасивність при виконанні практичних навичок, не підготував реферат по НДРС або виконав його з оцінкою "незадовільно". Відзначався недбайливістю при заповненні щоденника або зовсім не вів відповідних записів, не приймав участі у громадському житті колективу, отримав негативну оцінку базових керівників базових відділень лікарні.

Схожі:

Довідник для студента iconДовідник для студента
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з мікробіології, вірусології та імунології для студентів...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV vi курсу зі спеціальностей “лікувальна справа”, ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента icon«Довідник студента» Права студента
move to 0-16348080
Довідник для студента icon«Довідник студента» Права студента
Донецькою міською Радою, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, передбаченому Положенням про студентські гуртожитки Донецького...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до “Програми з лабораторної діагностики для студентів коледжів за спеціальністю...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми клінічне медсестринство для студентів факультетів медсестринської...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Тематичний план лекцій з дисципліни “догляд за хворими терапевтичного профілю” для студентів 2-го курсу медичного факультету за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи