Довідник для студента icon

Довідник для студента
Скачати 168.53 Kb.
НазваДовідник для студента
Дата24.06.2012
Розмір168.53 Kb.
ТипДокументи

Довідник для студента


з дисципліни: “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет


Спеціальність


Кваліфікація

Кафедра


Курс

Семестр

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Диф. залік

Всього:

медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців


-6.110100 "Сестринська справа"


- бакалавр сестра медична

- догляду за хворими та вищої медсестринської освіти


- другий

-ІІІ

-18 акад. годин

-34 акад години

-27 акад. годин

-ІІІ семестр (2 год.)

- 81 акад. година


Робоча навчальна програма складена у відповідності до «Програми з медсестринства в геронтології та геріатрії» для студентів факультетів медсестринської освіти та коледжів (МОЗ України. – Київ, 1998. – 22 с.)


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 3 ДИСЦИПЛІНИ "МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – “БАКАЛАВР”) НА 2008-2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


п/п

^

Зміст лекцій

К-сть год
Біологія старіння. Геронтологія як наука. Будинки інтернати для престарілих.


2
Особливості перебігу захворювань системи кровообігу в похилому віці. Артеріальні гіпертензії.

2
Особливості ішемічної хвороби серця і недостатності кровообігу в геріатрії.


2
Особливості перебігу хвороб системи дихання у стариків.

2
Особливості захворювань системи травлення у хворих літнього і старечого віку.

2
Особливості хвороб нирок і сечових шляхів у стариків.


2
Основні відмінності хвороб ендокринної системи і порушення обміну речовин в осіб літнього і старечого віку.

2
Особливості перебігу нервових хвороб в геріатрії. Захворювання психічної сфери в старості.

2Особливості захворювань опорно-рухового апарату в геріатричних хворих.


2


Всього: 18 годин


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ "МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – “БАКАЛАВР”)

^ НА 2008-2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


п/п

Зміст


К-сть годБудинки-інтернати для престарілих. Особливості роботи медсестри.

2Геронтологія як наука. Біологія старіння.


2

Особливості медсестринського догляду за хворими літнього та старечого віку

2Особливості перебігу захворювань різних органів і систем у людей літнього і старечого віку.


2
Особливості перебігу артеріальних гіпертензій в похилому віці.

2
Особливості ішемічної хвороби серця в старечому віці.

2
Особливості перебігу інфаркту міокарда у старечому віці

2Аритмії у хворих літнього та старечого віку.


2
Недостатність кровообігу в старечому організмі.


2
Особливості перебігу бронхітів в старечому віці.


2
Пневмонії та емфізема легень у геріатричних хворих.


2
Хвороби шлунка та хвороби кишок у геріатричних хворих.

2Захворювання печінки і жовчних шляхів у людей літнього та старечого віку. .


2
Пієлонефрити і нефротичний синдром у хворих літнього і старечого віку.

2Особливості перебігу лейкозів та анемій у геріатричних хворих.

2Особливості перебігу судинних хвороб головного мозку та порушення психічної сфери в осіб літнього та старечого віку.


віці.


2Захворювання опорно-рухового апарату в геріатрії

2Диференційований залік.


2

Всього: 36 годин


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення

З дисципліни^ “МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – “БАКАЛАВР”) НА 2008-2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІКЗміст


^ К-сть годОсобливості харчування, гігієни у людей літнього та старечого віку.

2Бронхіальна астма у людей літнього та старечого віку.

2Аналіз електрокардіограм здорової людини, при порушеннях ритму в геріатричних хворих.

2

4-5.

Картина периферичної крові в нормі, при анеміях, гострих та хронічних лейкозах у хворих літнього та старечого віку.

4Особливості перебігу гломерулонефриту в старечому віці.

2Хвороби органа слуху в геріатрії.

2Хвороби органа зору в похилому віці.

2Хвороба Паркінсона у стариків.

2Захворювання щитовидної залози в похилому віці.

2Ожиріння і виснаження в осіб літнього та старечого віку.

2Особливості перебігу цукрового діабету в осіб літнього та старечого віку.

2Невідкладна допомога при діабетичних комах.

2Підготовка хворих до інструментальних досліджень.

1


Всього: 27 годин


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 3 ДИСЦИПЛІНИ "МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ ^ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”

(ОКР – “БАКАЛАВР”)


Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на попередніх курсах (анатомія, медсестринський процес, обстеження та визначення стану здоров’я, медсестринство в терапії) та проводиться методом фронтального усного опитування.

Поточний контроль знань проводиться на практичному занятті, більшість з яких проводиться в клініці і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять відповідних тем. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного фронтального опитування, вирішення тестових завдань різного ступеню важкості. Розв’язування клінічних ситуаційних задач. Теми для самостійного вивчення зараховуються на практичному занятті.

Підсумковий контроль знань у ІУ семестрі здійснюється під час проведення диференційованого заліку (питання додаються).

Оцінка виставляється згідно критеріїв оцінки, затверджених на кафедральній нараді.

Студенти, які були не допущенні до складання заліку через наявність академічної заборгованості, та студенти, які не з’явилися своєчасно на залік, складають семестровий диференційний залік в усній формі комісії у складі завідувача та доцента кафедри. Завідувачем кафедри та відповідальним на кафедрі за організацію навчального процесу вивчається, під час складання заліку, якість практичної та теоретичної підготовки студентів. Результати заліку заслуховуються і обговорюються на засіданні кафедри, де затверджуються і заходи, спрямовані на покращання підготовки студентів, оптимізацію навчального процесу на кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИків 3 ДИСЦИПЛІНИ "МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням ^ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – “БАКАЛАВР”)

на 2008-2009 навчальний рік 1. 2.

  3.


  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9

  Збір анамнезу геріатричного хворого.

 2. Долікарське обстеження хворих літнього віку.

 3. Клінічне тлумачення аналізів у хворих старечого віку:

  • загального аналізу крові;

  • біохімічних показників крові;

  • загального аналізу сечі;

  • аналізу сечі за Нечипоренком, за Зимницьким;

  • аналізу шлункового вмісту;

  • аналізу харкотиння.

 4. Запис і розшифрування ЕКГ.

 5. Проведення пневмотахометрії, оцінка результатів.

 6. Визначення групи крові.

 7. Дослідження цукрової кривої.

 8. Визначення експрес-методом цукру і ацетону в сечі.

 9. Підготовка хворих до інструментальних і апаратних методів дослідження.

 10. Промивання шлунка хворим літнього віку.

 11. Введення сечовивідного катетера.

 12. Очисна і лікувальна клізма.

 13. Гігієнічний догляд за лежачими хворими.

 14. Передня тампонада носа.

 15. Штучна вентиляція легень.

 16. Непрямий масаж серця.

 17. Невідкладна допомога при гіпертонічних кризах у людей літнього та старечого віку.

 18. Невідкладна допомога при приступі стенокардії у людей літнього та старечого віку.

 19. Невідкладна допомога при інфаркті міокарда у геріатрії.

 20. Недиференційоване лікування при гострому порушенні мозкового кровообігу.

 21. Невідкладна допомога при набряку легень у людей літнього та старечого віку.

 22. Невідкладна допомога при приступі бронхіальної астми в геріатрії.

 23. Розрахунок дози інсуліну та його введення.


Перелік питань для диференційованого заліку з дисципліни ”Медсестринство в геронтології та геріатрії” для студентів II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (ОКР - «БАКАЛАВР») на 2008-2009 навчальний рік

1. Геронтологія як наука, основні її поняття.

2. Будинок - інтернат для престарілих: структура і завдання.

3. Геріатрія. Особливості перебігу хвороб у старечому віці.

4. Психологічні особливості взаємовідносин медсестри і хворих літнього віку.

5. Метаболізм ліків у старечому організмі.

6. Методика збору анамнезу і обстеження хворого в геріатрії.

7. Принципи загального догляду за геріатричними хворими.

8. Особливості догляду за хворими які знаходяться на ліжковому режимі.

9. Вікові зміни серцево-судинної системи.

10. Сучасна класифікація гіпертонічної хвороби.

11. Систолічна артеріальна гіпертензія.

12. Симптоматичні, артеріальні гіпертензії у хворих літнього віку.

13. Типи гіпертонічних кризів. Невідкладна допомога.

14. Основні принципи призначення гіпотензивних ліків в геріатрії.

15. Фактори ризику ішемічної хвороби серця в похилому віці.

16. Клініка приступу стенокардії, його особливості у стариків. Невідкладна допомога.

17. Особливості перебігу інфаркту міокарда в похилому віці.

18. Атипові форми інфаркту міокарда.

19. Постадійні зміни на ЕКГ при інфаркті міокарда у старечому віці.

20. Топічна ЕКГ діагностика інфаркту міокарда.

21. Динаміка лабораторних змін при інфаркті міокарда у стариків.

22. Ускладнення інфаркту міокарда, характерне для хворих літнього віку.

23. Невідкладна долікарська допомога при гострому інфаркті міокарда.

24. Невідкладна допомога при гострій лівошлуночковій недостатності у хворих літнього віку.

25. Невідкладна допомога при кардіогенному шоці в геріатрії.

26. Клінічні особливості хронічної недостатності кровообігу у стариків.

27. Класифікація хронічної недостатності кровообігу.

28. Основні принципи лікування недостатності кровообігу в геріатрії.

29. Вікові зміни системи дихання.

30. Особливості етіології, патогенезу і клініки гострої пневмонії у хворих літнього віку. Основні принципи лікування.

31. Хронічний бронхіт в похилому віці.

32. Вікові зміни системи травлення. .

33. Хронічний атрофічний гастрит у старечому віці.

34. Особливості перебігу і лікування виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки у стариків.

35. Ускладнення виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки в похилому віці.

36. Хронічний гепатит, особливості клініки, діагностики і лікування в похилому віці.

37. Особливості етіології, патогенезу, клініки і лікування хронічного коліту у стариків.

38. Вікові особливості нирок і сечових шляхів.

39. Особливості перебігу і основні принципи лікування хронічного пієлонефриту в похилому віці.

40. Аденома передміхурової залози у старечому віці.

41. Вікові зміни системи кровотворення.

42. Етіологія і патогенез анемій в похилому віці.

43. Діагностичні критерії залізодефіцитної анемії у стариків. Основні принципи лікування.

44. Діагностичні критерії мегалобластної анемії у стариків. Принципи лікування.

45. Діагностичні критерії апластичної анемії у стариків. Принципи лікування.

46. Діагностичні критерії хронічного лімфолейкозу у стариків.

47. Діагностичні критерії хронічного мілолейкозу у стариків.

48. Діагностичні критерії хронічного монолейкозу у стариків.

49. Гострий лейкоз у старечому віці. Лейкемічний провал.

50. Лімфогранулематоз у старечому віці.

51. Вікові зміни ендокринної системи.

52. Фактори ризику цукрового діабету у стариків.

53. Клінічні форми цукрового діабету.

54. Стадії цукрового діабету.

55. Лабораторна діагностика латентного цукрового діабету в похилому віці.

56. Діабетичні мікро- та макроангіопатії у стариків.

57. Розрахунок необхідної добової дози інсуліну, розподіл його на протязі доби.

58. Невідкладна допомога при діабетичній комі.

59. Невідкладна допомога при гіпоглікемічній комі.

60. Вікові зміни нервової системи.

61. Атеросклеротична енцефалопатія.

62. Діагностичні критерії динамічного порушення мозкового кровообігу в похилому віці.

63. Гостре порушення мозкового кровообігу в старечому віці. Недиференційоване лікування церебральних інсультів.

64. Хвороба Паркінсона у стариків.

65. Функціональні психози пізнього віку.

66. Органічні психози пізнього віку.

67. Вікові зміни опорно-рухового апарату. Остеопороз.

68. Деформуючий артроз у стариків.

69. Остеохондроз хребта в похилому віці.

70. Стареча катаракта і глаукома.

71. Старече зниження слуху.


методика проведення диференційованого ЗАЛІКУ^ 3 ДИСЦИПЛІНИ "МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – “БАКАЛАВР”) на 2008-2009 навчальний рік


До диференційованого заліку допускаються студенти, які повністю виконали навчальну програму.

Диференційований залік проводиться у два етапи.

На першому етапі у студентів перевіряється рівень засвоєння практичних навичок, передбачених програмою. Контролюються вміння складати план обстеження геріатричних хворих з урахуванням етапів медсестринського процесу, складати план надання медичної допомоги, виконувати маніпуляції, здійснювати догляд за хворими, проведення деяких лабораторних та інструментальних досліджень, заповнення необхідної медичної документації.

На другому етапі студент відповідає на два питання (питання додаються) та демонструє володіння практичними навиками.

Оцінка виставляється згідно критеріїв оцінки, які затверджені на засіданні кафедри та на предметній методичній комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики і включає:

 • ступінь засвоєння практичних навичок.

 • якість та повнота відповіді на питання заліку


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

^ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”( ОКР "БАКАЛАВР")

Знання і вміння студента оцінюються викладачем по загальноприйнятій 4-х бальній систем ("відмінно", добре", 'задовільно", “незадовільно” з виставленням оцінки в журнал відвідування та успішності.

Оцінку "відмінно" отримує студент, який показав глибокі знання теоретичного матеріалу, передбачених програмою, досконало володіє практичними навиками, відзначається зразковою дисципліною та старанністю.

Оцінку "добре" отримує студент, який показав добрі знання теоретичного матеріалу, по темі заняття, оволодів практичними навиками згідно програми і виконує їх самостійно, відзначається доброю, виробничою оцінкою.

Оцінку "задовільно" одержує студент, який показав задовільні знання теоретичного матеріалу, оволодів більшістю практичних навичок по програмі, порушував трудову дисципліну, не проявляв ініціативи і старання при освоєнні практичних навичок.

Оцінка незадовільно" виставляється студенту, якщо він показав незадовільні знання теоретичного матеріалу, не володіє більшою частиною передбачених програмою практичних навичок і не може їх виконувати самостійно, систематично порушував виробничу дисципліну.


КРИТЕРІЇ

^ ОЦІНОК НА ДИФЕРЕНЦІЙНОМУ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР – “БАКААЛАВР”)


1.Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який правильно і глибоко відповів на питання, показав відмінне володіння передбаченими програмою, практичними навичками, проявив творче володіння матеріалом, вмінням логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставленні питання, бездоганно володіє практичними навичками.

2. Оцінка «добре» ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими, показав добре володіння передбаченими програмою, практичними навиками.

3.Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але відповіді на питання були неповними і неглибокими, показав задовільне володіння, передбаченими програмою, практичними навичками.

4.Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який дав відповідь лише на частину питань, відповіді на запитання були поверхневі і нечіткі, показав незадовільне володіння, передбаченими програмою, практичними навичками.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИОСНОВНА

 1. Гериатрия: Учеб.пособие/ Д.Ф.Чеботарев, В.В.Фролькис, О.В.Коркушко и др.; под ред. Д.Ф.Чеботарева –М.: Медицина, 1990. – 234 с.

 2. Д.Ф.Чеботарев, В.И.Бойко. Пособие по гериатрии для среднего медработника. –К.: Здоров’я, 1986. – 342 с.

 3. Токар А.В., Ена Л.М. Артериальная гипертензия в пожилом и старческом возрасте. – К.: Здоров’я, 1989. – 180 с.

 4. Щербина Е.А. Психические заболеваний пожилого возраста. К.: Здоров’я, 1981.-425 с


ДОДАТКОВА

 1. В.С. Гасалин, Б.А.Сидоренко. Стенокардия. – М.: Медицина, 1987. – 217 с.

 2. Сахарчук И.И. Медикаментозное лечение сердечно-сосудистых расстройств. – К.: Здоров’я, 1985. – 301с.

 3. Сильвестров В.В., Федотов П.И. :Пневмония. – М. : Медицина 1987. – 216 с.

 4. Практическая нефрология под ред. Пелещук А.П. – К.: Здоров’я. 1983. – 384с.

 5. Руководство по гематологии /под ред. А.И. Воробьева, Ю.И. Лорие. – М.: Медицина, 1979. - 624 с.

 6. Григорьев П.Я., Яковенко В.П. Диагностика и лечение хронических болезней органов пищеварения. – М.: Медицина, 1990. – 323 с.

 7. Терапия: пер. з англ. доп. /гл. ред. А.Г.Чучалин. – М.: ГЭСТАР, Медицина, 1997. – 534с.

Схожі:

Довідник для студента iconДовідник для студента
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з мікробіології, вірусології та імунології для студентів...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента IV vi курсу зі спеціальностей “лікувальна справа”, ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента icon«Довідник студента» Права студента
move to 0-16348080
Довідник для студента icon«Довідник студента» Права студента
Донецькою міською Радою, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, передбаченому Положенням про студентські гуртожитки Донецького...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до “Програми з лабораторної діагностики для студентів коледжів за спеціальністю...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми клінічне медсестринство для студентів факультетів медсестринської...
Довідник для студента iconДовідник для студента
Тематичний план лекцій з дисципліни “догляд за хворими терапевтичного профілю” для студентів 2-го курсу медичного факультету за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи