Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 77.21 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір77.21 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Охорона праці і техніка безпеки при виробництві стерильних лікарських форм та проведенні контрольно-аналітичних досліджень»


Навчальний предмет:

основи охорони праці

та безпеки життєдіяльності1 курс медичного факультету №4 з відділенням

молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність - фармація, ОКР – молодший спеціаліст, кваліфікація – фармацевт, заочна форма навчання)
Методичну розробку склав

доц. Прунчак І.Ф.ЧЕРНІВЦІ-2006


^ Актуальність теми. При виготовленні стерильних лікарських форм необхідно отримати апірогенну воду. Остання виробляється спеціальними установками. Заготовлені лікарські форми в тарі зі скла стерилізують в медичному автоклаві.

Крім цього в аптечних закладах проводять контрольно-аналітичні дослідження при яких використовують різні хімічні речовини.

При виконанні вказаних робіт на організм працюючих можуть негативно впливати хімічні фактори, а недотримання правил роботи з приладами зі скла, електроприладами та посудинами, що працюють під тиском може привести до травматизму та нещасних випадків.

Актуальність теми полягає в засвоєнні студентами правил техніки безпеки при роботі с електроприладами, приладами зі скла та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском с метою створення безпечних та здорових умов праці.


 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • основні положення безпеки праці при роботі з електроприладами.

 1. Студент повинен вміти:

 • надавати першу медичну допомогу при ураженні електрострумом;

 • користуватись збірниками нормативних документів;

 • дотримуватись правил техніки безпеки при виготовленні стерильних лікарських форм та проведенні контрольно-аналітичних досліджень.
 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Кафедра медичної хіміїПравила роботи в хімічних лабораторях з приладами зі скла. 1. ^ Зміст теми.

При розгляді питань звертається увага на особливості роботи при виготовленні стерильних лікарських форм.

В аптечних закладах виготовлення стерильних лікарських засобів проводиться в спеціально обладнаному блоці. До складу асептичного блоку входять: дефекторська зі шлюзом, асептична зі шлюзом, стерилізаційна, дистиляційно- стерилізаційа.

Найважливіше значення при приготуванні стерильних ін’єкційних форм має процес отримання апірогенної води. Пірогенні речовини - білкові чи ліпополісахаридні фракції мікроорганізмів (розміри 1 - 50 нм). В ін’єкційні розчини мікроорганізми можуть попадати з аптечного посуду, повітря, дистильованої води.

Тому в дистиляційно-стерилізаційній, де відбівається перегонка апіро­генної води повинен дотримуватись суворий санітарний режим.

Особи, які там працюють, при медичних оглядах обов’язково обстежуються на бактеріоносійство.

Перед початком роботи проводиться якісне вологе прибирання всіх приміщень з використанням дезинфікуючих засобів. Для знезаражування повітря, робочої поверхні столів використовують УФ - опромінення - бактеріоцидні лампи (безпека роботи: інструктажі, інструкції з безпечної роботи, інструкції по наданню першої медичної допомоги при ураженні електрострумом).

Для отримання апірогенної води використовують різні апарати (АА - 1), в яких є фільтри для затримки пірогенів (ультрафільтраційні ацетатні мем­брани, іонообмінні смоли та ін.).

Вікна асептичної, де виготовляють стерильні форми повинні бути щільно (герметично) закриті. Штучна вентиляція (приплив переважає над витяжкою 4,-2). При цьому повітря, що подається проходить через фільтри, які затримують пил та мікроорганізми.

Фармацевти при виготовленні ін’єкційних розчинів повинні працювати в стерильних халатах і головних уборах, взутті, марлевих пов’язках, суворо дотримуватись правил особистої гігієни та обробки рук перед роботою відповідно до інструкції. Ін’єкційні препарати стерилізують в автоклавах.

При розгляді питання щодо заходів безпеки при роботі з електроприладами відзначається, що в закладах охорони здоров’я, зо­кре­ма в аптечних установах, використовується різноманітна електроапаратура - ви­мі­рювальні прилади, стерилізатори, автоклави, ультрафіолетові лам­пи,сушильні шафи та ін.

Для попередження і недопущення нещасних випадків при роботі з електроприладами необхідно щоби облаштування всього електрообладнання відповідало діючим «Правилам облаштування електроустановок (ПОУ)» та «Правилам техніки безпеки (ПТБ) при експлуатації електроустановок споживачів»

Вимоги до безпечної експлуатації електроустановок викладені також в «ГОСТ. ССБТ. 12.1. 919 - 79. Электробезопасность. Общие требования и но­мен­­клатура видов защиты» та в «ГОСТ ССБТ 12. 1 030 - 81 Электро­безо­пасность. Защитное заземление, зануление».

Медичний персонал повинен знати типи і класи медичної апаратури і безпечно користуватись нею.

Монтажем, наладкою та підключенням медичної апаратури займається інженерно - технічний персонал.

Апаратура повинна бути заземлена. Забороняється використовувати в якості заземляючого пристрою водопровідні труби, труби центрального опалення і каналізації.

Медичні працівники, в обов’язки яких входить обслуговування певної апа­ратури, при необхідності, повинні пройти навчання по безпечній екс­плуатації і бути атестовані.

Персонал, який працює з електрообладнанням повинен бути старше 18 років, пройти медогляд і бути придатним до роботи, пройти вступний, первинний інструктажі та через кожних 3 місяці проходити повторні інструктажі.

На кожному робочому місці має бути інструкція з безпечної роботи, а також заходи по наданню медичної допомоги при ураженні електрострумом.

^ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ УРАЖЕНІ СТРУМОМ

Умовно ураження електрострумом поділяють на:

 1. Місцеві електротравми, для яких характерно місцеве ураження.

 2. Загальні електротравми (електричні удари) - вражається весь організм.

 3. Змішані електротравми.

За важкістю загальні електротравми поділяються на 5 ступенів.

 1. Ледь відчутні судомні скорочення м’язів.

 2. Судомні скорочення м’язів, що супроводжується сильним болем.

 3. Судомне скорочення м’язів з втратою свідомості при збереженому диханні і роботі серця.

 4. Втрата свідомості і порушення роботи серця та дихання.

 5. Клінічна смерть.

Перша медична допомога - комплекс заходів, спрямованих на від­новлення і збереження здоров’я потерпілих, здійснюється немедичними пра­цівниками.

 1. Вимкнення струму (рубильник, вимикач) або звільнення потерпілого від струмоведучих предметів, до яких він торкається (сухі палиця, дошка або інші предмети, що не проводять струм). Потерпілого можна відтягнути за його одяг (якщо він сухий і відстає від тіла).Той хто надає допомогу повинен одягнути діелектричні рукавиці або руку обмотати шарфом чи іншим сухим матеріалом. Провід можна також перерубати сокирою, пе­рекусити інструментом з ізольованими ручками.

 2. Якщо у потерпілого при свідомості працює серце, ритмічне дихання, але до цього він непритомнів треба розстебнути одяг, щоб полегшити дихання - доступ свіжого повітря, нашатирний спирт, ополоснути обличчя хо­лод­ною водою.

 3. Коли потерпілий непритомний, але збережені кровообіг і дихання - горизонтальне положення і те, що в пункті попередньому та додатково гарячі чай, каву.

 4. При зупинці серця, дихання потрібен непрямий масаж серця і штучне дихання. У всіх випадках необхідно викликати лікаря.

Розглядаючи питання техніки безпеки при проведенні контрольно - аналітичних досліджень зазначається, що основним виробничим приміщенням є аналітичний зал (кабінет), в якому проводяться дослідження. Він обладнаний аналітичними столами, столами для титрування розчинів, виготовлення реактивів, нагрівальних приладів, сейфами для зберігання отруйних та вогненебезпечних речовин.

Вентиляція штучна з переважанням витяжки. Крім цього обов’язково має бути витяжна шафа (в лабораторії - дві). Стіни покривають масляною фарбою, підлогу - ліноліумом.

В аналітичних залах (кабінетах) повинна підтримуватись ідеальна чистота, щоденне вологе прибирання, високі рівні природного і штучного освітлення.

Хімік-аналітик може працювати з отруйними, легкозаймистими, вибу­хо­не­безпечними речовинами. Тому він повинен дотримуватись відповідних правил безпечної роботи (інструктажі, інструкції з безпечних умов праці).

При проведенні аналітичних досліджень використовується різноманітна електроапаратура. При роботі з нею необхідно дотримуватись відповідних правил.

Прийом на роботу - не молодше 18 років. Попередні та періодичні медичні огляди, інструктажі з безпечних умов праці.

Техніка безпеки при роботі з вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами передбачає, що банки, бутлі з леткими вогне- та вибухо­небезпечними речовинами відкривають безпосередньо перед використанням.

Робота з легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами проводиться у вентиляційній шафі з приспущеними дверцятами при працюючій вентиляції і виключених горілках та електроприладах.

Відпрацьовані горючі рідини збирають в спеціальну тару, що герметично закривається і передають для знищення. Спуск їх в каналізацію забороняється.

Посуд, в якому проводилась робота з горючими і вибухонебезпечними речовинами, необхідно помити зразу ж після закінчення роботи.

При розливі вогненебезпечних рідин зразу ж виключають елек­тронагрівальні прилади, місце розливу засипають піском, який потім збирають дерев’яною чи пластмасовою лопаткою.


 1. Рекомендована література:

1. Жарков Г.Н. Охрана труда. - К., 1988. - с. 109-126, 221-225.

2.Большаков А.М. Общая гигиєна. - М., 1988.

3. Гигиена /под ред. Г.А.Митерева. - М., 1970. - с. 160-208.

4.Лекції.

 1. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

 1. Техніка безпеки при виробництві стерильних лікарських форм.

 2. Заходи безпеки при роботі з електроприладами.

 3. Надання першої медичної допомоги при ураженні електрострумом.

 4. Техніка безпеки при проведенні контрольно-аналітичних досліджень.

 5. Техніка безпеки при роботі з вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи