З дисципліни «туристичні ресурси україни» icon

З дисципліни «туристичні ресурси україни»
Скачати 446.98 Kb.
НазваЗ дисципліни «туристичні ресурси україни»
Сторінка2/2
Дата28.07.2012
Розмір446.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2
^

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства
КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ”

на тему:__________________________________


Виконав:

студент (ка) 3-го курсу

________________групи

П.І.Б_________________

Перевірив:

к.г.н., доцент кафедри

туризму і готельного

господарства

Поколодна М.М.


Харків - 2007

Додаток В

Приклад оформлення змісту курсового проекту


ЗМІСТ

стор

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………..................................

3

ВСТУП…………………………………………….......................................

4

РОЗДІЛ 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ...............................................................


6

1.1. Характеристика географічного положення ............................

6

1.2. Сучасний рівень розвитку туризму .........................................

8

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ ...............

12

2.1. Природні туристські ресурси....................................................

12

2.1.1. Кліматичні ресурси.................................................................

12

2.1.2. Гідрологічні ресурси...............................................................

14

2.1.3. Геоморфологічні ресурси.......................................................

16

2.1.4. Біологічні ресурси...................................................................

18

2.1.5. Курортні ресурси ....................................................................

20

2.1.6. Ресурси об’єктів природно-заповідного фонду...................

23

2.2. Історико-культурні туристські ресурси……………...............

27

2.2.1. Архітектурно-містобудівні ресурси......................................

27

2.2.2. Археологічні ресурси .............................................................

29

2.2.3. Біографо-соціальні ресурси....................................................

31

2.2.4. Етнографічні особливості регіону.........................................

33

2.2.5. Подієві ресурси.......................................................................

35

2.2.6. Музеї, театри, галереї.............................................................

37

2.3. Інфраструктурні туристські ресурси……................................

39

2.3.1. Характеристика засобів розміщення.....................................

39

2.3.2. Транспортні ресурси...............................................................

42

2.3.3. Підприємства сфери дозвілля і розваг..................................

44

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ.........................................................


46

3.1. Проблеми і перспективи використання туристських ресурсів області/регіону...............................................................................


46

3.2. Розробка пропозицій по раціоналізації використання туристських ресурсів....................................................................................


50

3.2.1 Розробка програми туру__(назва туру)________.........................

50

3.2.2. Розрахунок економічних показників.....................................

52

ВИСНОВКИ………………………………………......................................

56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………….............................

60

ДОДАТКИ……………………………………………………......................

63Додаток Д

Приклад оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Один автор

Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М., Финанасы и статистика, 2001. – 400 с.

Два автори

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пососбие. – М.: Финанасы и стаистика, 2000. – 176 с.

Три автори

Мальська М.П., Худо В.В, Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

П’ять і більше авторів

Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник / Л.И. Лукичева, В.А. Квартальнов, В.А. Исаев и др. – М.: Финанасы и статистика, 2002. – 352 с.

Перекладні видання

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

Стандарти

ДСТУ № 4268 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

Словники

(Довідники)

Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Укл. О.О. Бейдик. – К.: Палитра, 1997. – 130 с.

Складові частини
окремий том

(частина)

Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. В 2-х частях. Ч. ІІ: Информационные технологии в сфере гостеприимства: Учебно-методическое пособие. / Н.И. Плотникова.– М.: Советский спорт, 2001. – 208 с.

книги

Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 258-168.

словника

(енциклопедії, довідника)

Виды туризма // Энциклопедия туризма: Справочник / Зорин И.В., Квартальнов В.А. –М.: Финанасы и статистика, 2003.- С.269-282.

журналу

Сидоренко В. Фрістайл Вашої зими: Австрія, Андорра, Польща, Словаччина, Словенія, Україна, Туреччина, Фінляндія, Україна / Сидоренко В. // Міжнародний туризм. – 2005. – 6 (66). – С.42-51.

газети

UITT 2005: выставка как шоу // Весь мир в кармане. Украинская туристическая газета. – 2005.- № 149 май. – С. 4.

трудів, конференцій семінарів, тез доповідей

Поколодна М.М. Глобалізація міжнародного туризму та її наслідки / М.М. Поколодна // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Харків, 21-22 листопада 2003 р. – Харків: ХДАК, 2003. – С. 33-34.

Карти, атласи

Україна. Туристична карта. – 1 : 1 000 000. ДНВП “Картографія”, 2001 р.

Ресурси локального доступу

Туристический атлас Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] – Электронный справочник. – М.: 2001. – 2 электрон. диск. (CD-ROM).–

Internet

Туризм сільський зелений. Особливості організації. [Електронний ресурс] / ССРСЗТ в Україні – Режим доступу:

http: // www/ greentour.com.ua

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристичні ресурси України» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050400 – «Туризм» кваліфікація «Бакалавр з туризму», за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» кваліфікація «Бакалавр з готельно –ресторанної справи»


Укладач: Марія Миколаївна Поколодна


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2007, поз. додаткова

Підп. до друку 12.10.07

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл.-вид. арк. 1,7

Ум.-друк арк. 1,2

Тираж 100 прим.

Зам. №


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


1   2

Схожі:

З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconПрограма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни "Туристичні ресурси України"
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconПрограма фахового вступного випробування з «Туристичного обслуговування»
Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни "Туристичні ресурси України"
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Туристичні ресурси...
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства л. В. Крамаренко конспект лекцій з дисципліни «гідротехнічні споруди»
«Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси» спеціальності 092601, 06010108 «Водопостачання та водовідведення»)
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Ландшафтно-туристичні маршрути Українських Карпат. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconМіністерство Освіти І Науки України
Курс лекцій з дисципліни "Насосні І повітродувні станції" (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «гідравлічні та аеродинамічні машини»
Для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання напрямів 0926 – «Водні ресурси», 060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», спеціальності...
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconКонспект лекцій з дисципліни «масопередача»
Водні ресурси”, 060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси) ” спеціальності 092600 – “Водопостачання та водовідведення”)
З дисципліни «туристичні ресурси україни» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Гідротехніка (Водні ресурси), 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 092600 – “Водопостачання та водовідведення”)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи