Концепція культурно-виховної діяльності icon

Концепція культурно-виховної діяльності
Скачати 51.49 Kb.
НазваКонцепція культурно-виховної діяльності
Дата24.06.2012
Розмір51.49 Kb.
ТипКонцепція

концепція

культурно-виховної діяльності

східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля


Система культурно-виховної діяльності є система поглядів, переконань, ідеалів, традицій та професійної діяльності, що має за мету формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій молоді, передачу їй соціального досвіду, надбань попередніх поколінь. Виховання відображає духовний поступ народу, процес збереження й збагачення його культури.


Гуманістичний характер виховання передбачає побудову всього його змісту й форм на основі глибокого розуміння вихователем природи вихованця, його індивідуальних рис і можливостей, повазі до особистості, турботи про її гармонійний розвиток.


Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою.


Система виховання студентської молоді заснована на таких принципах:

 • народність – єдність національного й загальнолюдського. Національна спрямованість виховання, оволодіння і вживання рідної мови, формування національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу, оволодіння рідною мовою, використання всіх її багатств і засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливого ставлення до культури спадщини, народних традицій і звичаїв народів, що населяють Україну;

 • природовідповідність виховання - врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових й індивідуальних особливостей студентської молоді, її психологічних, національних і релігійних особливостей;

 • активність, самодіяльність і творча ініціатива студентської молоді, утвердження життєвого оптимізму, розвиток навичок позитивного мислення, ініціативи та самодіяльності студентів;

 • гуманізація і демократизація виховання;

 • розвиток різноманітних форм співробітництва між вихователями й студентами, повага до суверенітету особистості молоді, розуміння її запитів та інтересів, виховання особистості щирої, людяної, доброзичливої, милосердної;

 • безперервність і наступність виховання - досягнення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини, нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання, формуванню особистості;

 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу - врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного;

 • культуровідповідність виховання – органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинно-побутовими традиціями, народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь.


Найважливішою громадською рисою особистості є сформованість національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім‘я України.


Формування національної самосвідомості передбачає освоєння молоддю своєї етнічної спільності, національних цінностей, відчуття своєї причетності до розбудови національної держави, патріотизм, що сприяє утвердженню власної гідності, внутрішньої свободи, гордості за свою землю.


Особливу роль відіграє правове виховання – прищеплення поваги до Конституції, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, знання й дотримання у поведінці законів України, активна протидія особам та установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.


Основні напрямки виховання студентської молоді


Патріотичне виховання – виховання патріотичних почуттів, ідеалів служіння власному народу, державі. Воно націлене на формування громадянина-патріота, сприяє усвідомленню громадянських обов'язків, почуття відповідальності за долю Вітчизни через навчальні курси, діяльність студентських наукових гуртків, конференцій, екскурсій по історичних місцях.

^ Правове виховання – направлене на формування правової культури, що передбачає прищеплення поваги до прав й свобод людини й громадянина; розповсюдження знань та вмінь використовувати на практиці закони держави як через навчальні дисципліни, так і в позааудиторній роботі через роботу гуртків, семінарів, діяльність студентських наукових гуртків, конкурси, туризм, олімпіади, конференції.

^ Моральне виховання – розвиток моральних якостей в процесі навчання основним курсам й дисциплінам етичного циклу, а також через діяльність служб людини, роботу наставників, викладачів й всю систему позааудиторної роботи.

^ Художньо-естетичне виховання - розвиток естетичних почуттів, смаків, творчого започаткування в навчальному процесі на лекціях естетичного циклу, а також через діяльність клубів, гуртків, студій. Відвідування театрів, виставок, музеїв, зустрічі в театрально-музичній, літературній вітальнях.

^ Фізичне виховання – ствердження здорового образу життя як невід'ємного елементу загальної культури особистості через заняття фізичною культурою, в спортивних секціях, клубах, участь в спортивних іграх, змаганнях, туристичних походах.

^ Екологічне виховання – формування екологічної культури особистості через навчальні курси дисциплін, а також через роботу студентських наукових гуртків, екскурсії в музеї, на природу, туристичні подорожі.

^ Трудове виховання – зв'язане з навчальною діяльністю, з участю в роботі трудових студентських загонів у канікулярний час.


Завданнями виховання студентської молоді є:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, формування правової культури;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею своєї світоглядної позиції;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, толерантності, працелюбності та інших доброчинностей;

 • формування почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливості й ініціативи, підготовка молоді до життя в умовах ринкових відносин;

 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони й зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоровя;

 • формування соціальної активності особистості через включення вихованців у процес державотворення, реформування суспільних стосунків;

 • забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості особистості, розвиток почуттів;

 • вироблення екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації, формування наукового світогляду;

 • прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв‘язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю.


Концепція культурно-виховної діяльності є основою для розробки довгострокових та річних планів виховної роботи та розвитку культури на всіх рівнях від загальноуніверситетського до рівня студентської групи.


Схожі:

Концепція культурно-виховної діяльності iconКонцепція культурно-виховної діяльності
move to 0-7904025
Концепція культурно-виховної діяльності iconКонцепція культурно-виховної роботи
Виходячи з положень закону України "Про освіту" та з метою втілення в життя концепції національної школи та для формування особистості...
Концепція культурно-виховної діяльності iconКонцепція гуманітарно-виховної діяльності
Виховання відображає духовний поступ народу, процес збереження й збагачення його культури
Концепція культурно-виховної діяльності iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
Концепція культурно-виховної діяльності iconПерелік виховних кураторів груп та кураторів єктс до Вашої уваги!
Шановні студенти Інституту розвитку дитини, з усіх питань щодо виховної, культурно-дозвіллєвої та соціально-побутової частини Вашого...
Концепція культурно-виховної діяльності icon«Менеджмент соціокультурної діяльності. Культурно- дозвіллєва діяльність»
Бакалавр з менеджменту соціокуль-турної діяльності. Менеджер з індустрії дозвілля
Концепція культурно-виховної діяльності iconЛекція 3 Місце І роль сім’ї у вихованні План Роль сім’ї у вихованні підростаючого покоління. Педагогічні погляди Василя Сухомлинського на проблеми сімейного виховання
Регіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки, схвалена 28 січня 2011року...
Концепція культурно-виховної діяльності iconРегіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки
Чернівецької області на період 2011-2015роки, визначення шляхів взаємодії освітніх установ, державних інституцій та громадськості...
Концепція культурно-виховної діяльності iconВ. В. Гуменна, фам, 2 курс Л. В. Галаєва, к е. н., доц. Національний університет Біоресурсів І природокористування України в роботі розглядається концепція
В роботі розглядається концепція управління економічними ризиками. Наведено загальну логічну схема управління ризиками незалежно...
Концепція культурно-виховної діяльності iconМ. О. Гавриленко
Соціокультурна анімація, як іноваційна технологія підвищення рівня соціального виховання студентської молоді в культурно-дозвіллєвій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи