Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт”
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт”
Сторінка1/5
Дата24.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ ”ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

РУХОМОГО СКЛАДУ”

(для студентів спеціальності 7. 092202 – „Електричний транспорт”)


Харків - 2007

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» для студентів спеціальності 7.092 202 – „Електричний транспорт ”./ Укл. Андрійченко В.П., Пушков П.М., Закурдай С.О. – Харків: ХНАМГ, 2007.-67с.


Укладачі: В. П. Андрійченко ,

П. М. Пушков,

С. О. Закурдай


Рецензенти: завідувач кафедри міського електричного транспорту ХНАМГ,

професор, д. т. н. Далека В. Х.;


Професор кафедри міського електричного транспорту ХНАМГ, к. т. н. Карпушин Е. І.


Рекомендовано кафедрою міського електричного транспорту,

протокол № 8 від 06 березня 2007 р.


ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП..............................................................................................................5


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1................................................................................8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2...............................................................................14

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3...............................................................................18

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4...............................................................................20

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5...............................................................................24

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6...............................................................................26

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7...............................................................................39

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8...............................................................................42

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9...............................................................................53

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10.............................................................................57

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11.............................................................................62


ВСТУП


Мета лабораторних робіт - поглибити та закріпити теоретичні знання, які отримують студенти на лекціях, ознайомитись зі складом електрообладнання, принциповими схемами, розташуванням електрообладнання на контакторних панелях, навчитися перевіряти функціонування схем, досліджувати схеми рухомого складу з автоматичною непрямою системою керування у різних режимах (підготовка до роботи, пуск, гальмування), визначати несправності і знати способи їх усунення.

Досягнення цієї мети визначається підготовкою робочих місць та організацією проведення лабораторних робіт.

Робочим місцем для проведення лабораторних робіт є спеціальні стенди, що містять електрообладнання тролейбусів ЗіУ-9В та 14ТР, трамвайних вагонів КТМ-5МЗ, Т-3М та Т-3, які підготовлені до роботи при зниженій напрузі. Робочі місця обладнані плакатами принципових схем, таблицями номінальних та припустимих значень параметрів, правилами техніки безпеки. Тривалість однієї лабораторної роботи 2-4 години.

Для виконання лабораторних робіт групу студентів розподіляють на бригади по 4-5 чоловік, при цьому одного з них призначають старшим.

Перед початком занять викладач знайомить студентів з порядком зміни робочих місць, загальною організацією проведення та оформлення робіт, основними правилами техніки безпеки. Особлива увага звертається на підготовку студентів до занять, перевірку знання принципових схем, які вони будуть досліджувати. Студенти повинні дома готуватися до лабораторної роботи, уяснити мету та завдання її проведення, ознайомитися з літературою.

При виконанні лабораторних робіт рекомендується штучно створювати пошкодження, які студенти повинні виявляти, відшукати причину, усунути її і правильно пояснити причини зміни того чи іншого режиму, а також вказати ознаки, за якими можна виявити несправності.

У заключній частині виконання лабораторних робіт студенти оформлюють звіт, який повинен містити:

1) еквівалентні принципові схеми електрообладнання в одному з заданих викладачем режимів роботи: підготовка до пуску, пуск та регулювання швидкості на одному з положень контролера водія; вибіг, електричне гальмування на одному з положень КВ, електромеханічне (механічне) або екстрене гальмува­ння;

2) опис лабораторного стенда;

3) еквівалентні схеми вузлів, у яких були відтворені несправності;

4) опис причини зміни режиму й ознаки виявлення несправності;

5) осцилограми режимів роботи блоків і параметри досліджень.


^ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ


Перед початком лабораторних робіт студенти повинні пройти інструктаж з безпечних методів роботи і розписатися у спеціальному журналі. Перед проведенням кожної роботи студенти додатково проходять інструктаж на робочому місті, під час якого звертається увага на особливості охорони праці при виконанні конкретних лабораторних робіт.

Відповідно до інструктажу кожен студент повинен ознайомитися з технологією виконання лабораторних робіт, організацією робочих місць, уяснити наявність небезпечних зон, освоїти безпечні прийоми виконання тих чи інших операцій, ознайомитись зі схемами розташування електрообладнання у лабораторії і на робочому місці, встановленою апаратурою увімкнення-вимкнення, захисту і сигналізації.

Пускати двигуни, а також вмикати в роботу установки й прилади можна тільки з дозволу викладача, завідувача лабораторії або лаборанта. Перед пус­ком «двигун-генератора» у роботу потрібно встановити в нульові положення рукоятки апаратів управління.

Дії студентів одної групи повинні строго узгоджуватися.

Дозволяється ввімкнення електрообладнання тільки на одному лабораторному стенді.

При роботі з електричними й електронними приладами слід забезпечити їх електробезпеку та надійність. При виконанні лабораторних робіт не дозволяється працювати на несправному обладнанні, використовувати несправний інструмент.

Необхідно додержуватись запобіжних заходів при діагностиці електрообладнання і увімкнених джерелах живлення.

Забороняється залишати увімкненим електрообладнання навіть на короткий термін.

У приміщенні лабораторії категорично забороняється курити й використовувати відкритий вогонь.

Забороняється проводити будь-які роботи під час встановлених перерв.

У разі виникнення пожежі вогонь треба гасити за допомогою вогнегасника. При загорянні електропроводки потрібно спочатку вимкнути живлення, а потім гасити вогонь. Місцеве живлення лабораторних стендів вимикається встановленим на кожному стенді вимикачем ВВЦ, кнопками відклю­чення, встановленими на розподільних щитках ЯУ1, ЯУ2, а загальне живлення лабораторних стендів вимикається автоматом SF, встановленим на розподільному пристрої РП.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

^ СХЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ


МЕТА РОБОТИ: отримати практичні навички по організації дистанційного управління та розподілу електропостачання в лабораторії рухомого складу електричного транспорту.


ЗМІСТ РОБОТИ: 1. Ознайомиться з розташуванням та складом лабораторних

стендів, які містять електрообладнання рухомого складу

тролейбусів ЗІУ-9Б, 14ТР, трамвайних вагонів КТМ-5МЗ,

Т-3 і пристосовані для живлення зниженою

напругою.

2. Вивчити схему дистанційного управління розподілом

електропостачання лабораторних стендів.

3. Вивчити розташування джерел вводу й розподілу

електричної енергії, розташування дистанційних апаратів

управління, контроль стану і захист споживачів.

4.Скласти звіт, який повинен вмістити:

а) опис розподілу електропос­тачання та дистанційного управління його підключенням до одного з лабораторних стендів по вказівці викладача;

б) схему дистанційного підключення напруги до вказаного лабораторного стенду;

в)технічні характеристики системи живлення.


Рис.1.1 – Схема підключення до споживачів

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЛАБОРАТОРІЇ


^ Системою розподілу електричної енергії є сукупність пристроїв, що передають електричну енергію від системи генерування до споживачів. Елементами системи розподілу електричної енергії є електрична мережа (дроти, шини, комутаційна апаратура, апаратура захисту мережі, прилади контролю електричної енергії (вольтметри, амперметри); монтажно-установочне обладнання (розподільні пристрої та т.п.)).

У лабораторії електрообладнання рухомого складу електрична енергія від розподільного пристрою ^ РП спочатку підводиться до місцевого розподільного пристрою, а тоді через автоматичний вимикач SF типу АЕ 2066 й проміжні розподільні пристрої ЯУ1-ЯУ8 передається до лабораторних стендів, а підключення до споживачів виконується через місцеві комутуючи та захисні апарати ( див. рис.1.1). За способом підключення джерел система розподілу енергії в лабораторії є централізованою, тобто підключення джерел виконано згідно з рис.1.2.Рис.1.2 - Схема розподілу електроенергії в лабораторії електричного обладнання РС МЕТ

В якості первинної системи електропостачання використовується трифазна мережа змінного струму напругою 380 В, f=50Гц, у другорядній системі - мережа однофазного змінного струму 220В, яка через перетворювачі знижується до напруги постійного струму U = 24В для живлення електро­обладнання, встановленого на лабора­торних стендах.

Технічне використовування мережі характеризується способом з'єднання з корпусом. У лабораторії використана трифазна мережа з нейтраллю, яка з'єднана з металевим корпусом, що дозволяє підключати споживачів як на фазну, так і на лінійну напругу. Використання мережі однофаз­ного струму, у якому в якості «мінусово­го» дроту використаний металевий корпус дозволило зменшити масу мережі та монтажного обладнання.

Електричні дроти згруповані у джгути, які прокладені у мурі, та виведені до розподільних пристроїв ЯУ1-ЯУ8.

Максимальний струмовий захист, який призначений для захисту первинної мережі при виникненні недопустимих перевантажень та коротких замикань, виконаний з використанням автомата АЕ2066 Ін = 50А, відсічка 12 Ін.

Для споживачів, увімкнення яких супроводжується перехідним процесом (джерела живлення власних потреб «двигун-генератор»), для захисту при виникненні недопустимих перевантажень використовуються запобіжники. При використанні в якості апарата захисту запобіжників, їх характеристики повинні задовольняти співвідношенню, ІНА ? ІНЗП , виходячи з пускового струму двигуна.


ОПИС СХЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ


Схема дистанційного управління розподілом електропостачання наведена на рис.1.1, згідно з якою підключення однофазного змінного струму до лабораторних стендів виконується магнітними пускачами, які встановлені у розподільних коробках ЯУ1-ЯУ8.

Дистанційне управління магнітними пускачами виконано за допомогою кнопок увімкнення S1.2, S2.2, S3.2 і кнопок вимкнення S1.1, S2.1, S3.1, а контроль вимкненого й увімкненого стану магнітних пускачів виконано неоновими лампами Н1.1 - Н3.1, НІ.2 - Н3.2, встановлених в розподільних коробках ЯУ1-ЯУ2.

У кнопках увімкнення S1.2 - S1.3 використані замикаючі контакти, а в кнопках вимкнення S1.1 - S3.1, - розмикаючі. Згідно зі схемою рис.1.1 розмикаючий контакт кнопки S1.1 ввімкнено послідовно з замикаючим контактом S1.2, що забезпечує «дозвіл» увімкнення магнітного пускача при натисканні на кнопку S1.2, при цьому обмотка ПІ пускача одержує живлення, а його замикаючий контакт ПІ блокує кнопку S1.2 при його відпусканні. Обмотка пускача ПІ при відпусканні кнопки залишається увімкнутою, при цьому лампа НІ.1 гасне, а лампа НІ.2 засвічена. Силові контакти пускача ПІ, з'єднані паралельно, через запобіжник підключають однофазне живлення до лабораторних стендів. Вимкнення живлення від стенда виконується натисканням на кнопку S1.1, яка розриває ланцюг живлення пускача, при цьому лампа НІ.1 засвічена, а лампа НІ.2 гасне.


ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

- розподільні щитки системи електропостачання лабораторії і схема їх підключення до лабораторних стендів;

- дистанційні комутаційні апарати, які встановлені на розподільних щитках і лабораторних стендах;

- прилади, що дозволяють перевірити подачу напруги до робочого місця;

- джерела живлення власних потреб;

- «двигун-генератор», джерело випрямленої напруги.


ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Перевірте початковий стан автоматичного вимикача, магнітних пускачів, вимикачів ланцюгів управління. При цьому автоматичний вимикач SF повинен знаходитись у положенні «О», при цьому всі сигнальні на розподільних пристроях ЯУ1-ЯУ2 виключені, що свідчить про відключений стан магнітних пускачів.

2. Натисніть автоматичний вимикач ланцюгів управління. При цьому автоматич­ний вимикач SF на розподільному пристрої РП у положенні «1».

3. Натисніть кнопку S1.2 на розподільному пристрої ЯУ2, при цьому сигнальна лампа Н1.1 гасне, а лампа Н1.2 - засвічена. За вольтметром, який підключений до розетки на лабораторному стенді №1 перевірте надходження однофазної змінної напруги U= 220В.

4.Підключіть вольтметр до точок 5,6 клемника контактної панелі, що встановлена на лабораторному стенді №1. Натисніть вимикач ланцюгів управління ВВЦ. При цьому починає працювати джерело власних потреб, у точках 5,6 встановлюється напругаU=20-24 В за час t=2-5с.

5. Відключіть вимикач ВВЦ.

6. Відключіть кнопку S3.2 на розподільному пристрої ЯУ2, при цьому лампа НІ.2 гасне, а лампа Н1.1 засвічена.

7. Натисніть кнопку S3.2 на розподільному пристрої ЯУ1, при цьому сигнальна лампа Н3.1 гасне, а лампа Н3.2 - засвічена. За вольтметром, який підключено до розетки на лабораторному стенді №3, перевірте надходження однофазної змінної напруги U =220 В.

8. Підключіть вольтметр до об'єднаних контактів контролера водія КВ та до точки «О» контакторної панелі. Увімкніть вимикач ланцюгів управління ВВЦ, при цьому починає працювати джерело власних потреб і в точках підключення вольтметра, встановлюється напруга U =17-19 В за час t = 2-5с.

9. Відключіть вимикач ВВЦ.

10.Натисніть кнопку S3.1 на розподільному пристрої ЯУ1, при цьому лампа Н3.2 гасне, а лампа Н3.1 засвічена.

11.Вимкніть автоматичний вимикач SF.


ЗАПИТАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

 1. Які елементи розподілу електричної енергії використані при підключенні напруги лабораторних стендів?

 2. Які пристрої захисту використовуються в лабораторних стендах та як вибирають їх параметри?

 3. Яке технічне виконання електричної мережі в лабораторії?

 4. Як працює джерело живлення власних потреб лабораторного стенду №1, які його технічні данні?

 5. Який порядок увімкнення джерела живлення лабораторних стендів №3 і №4?ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НИЗЬКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТРОЛЕЙБУСА ЗіУ-9Б”

МЕТА РОБОТИ: дослідити функціонування електричного обладнання

тролейбусу ЗіУ-9Б у цілому та його складових частин.

ЗМІСТ РОБОТИ: 1. Вивчити розташування елементів електрообладнання за схемою, їх призначення та шляхи протікання струму до них від джерела живлення.

2. Вивчити загальну характеристику електрообладнання тролейбуса ЗіУ-9Б, роботу електричних ланцюгів у режимах підготовки до пуску, автоматичного пуску і регулювання швидкості, відключення силового кола і вибігу, електричного гальмування з використанням принципової електричної схеми, таблиці замикання контакторів, розгортки кулачкових елементів контролера водія і реостатного контролера, пускових і гальмівних характеристик.

3. Вивчити будову, компоновку й схему з’єднань панелі ТП-94В, конструкцію групових електричних апаратів (контролера водія і реостатного контролера).

4.Дослідити функціонування електричного обладнання лабораторного стенду при встановленні контролера водія в різні ходові й гальмівні положення.

5. Скласти звіт по лабораторній роботі згідно з виданим завданням.

ЗАВДАННЯ


№1

 1. Конструкція, призначення та підключення реле прискорення Р-52Б.

 2. Показати шлях протікання струму в силовому ланцюгу тролейбуса на 8-й позиції реостатного контролера.

 3. Проаналізувати можливі причини відсутності напруги на котушці ЛК1, як це впливає на роботу тролейбуса.

 4. Описати роботу електричної схеми при встановленні контролера керування на позицію маневрового режиму.


№2

 1. Конструкція та призначення реостатного контролера тролейбуса ЗІУ-9.

 2. Показати шлях протікання струму в силовому ланцюгу тролейбуса на 5-й позиції реостатного контролера.

 3. Проаналізувати можливі причини відсутності напруги на котушці реле часу РВ, як це впливає на роботу тролейбуса.

 4. Описати роботу електричної схеми при встановленні контролера керування у перше ходове положення.


№3

 1. Конструкція, призначення та підключення нульового реле (реле напруги) тролейбуса ЗІУ-9.

 2. Показати шлях протікання струму в силовому ланцюгу тролейбуса на маневровій позиції контролера керування.

 3. Проаналізувати можливі причини відсутності напруги на котушці контактора Ш1, як це впливає на роботу тролейбуса.

 4. Описати роботу електричної схеми при встановленні контролера керування у друге ходове положення.


№4

 1. Конструкція, призначення та підключення автоматичного вимикача АВ тролейбуса ЗІУ-9.

 2. Показати шлях протікання струму в силовому ланцюгу тролейбуса на 13-й позиції реостатного контролера.

 3. Проаналізувати можливі несправності у схемі, якщо реостатний контролер не повертається на першу позицію і як це впливає на роботу тролейбуса.

 4. Описати роботу електричної схеми при встановленні контролера керування у трете ходове положення.


№5

 1. Конструкція, призначення та підключення реле мінімального струму РМТ тролейбуса ЗІУ-9.

 2. Показати шлях протікання струму в силовому ланцюгу тролейбуса при електричному гальмуванні.

 3. Проаналізувати можливі причини відсутності напруги на котушці контактора Т, як це впливає на роботу тролейбуса.

 4. Описати роботу електричної схеми при встановленні контролера керування у перше гальмівне положення.


№6

 1. Конструкція, призначення та підключення реле максимального струму РТ тролейбуса ЗІУ-9.

 2. Показати шлях протікання струму в силовому ланцюгу тролейбуса на 18-й позиції контролера керування.

 3. Проаналізувати можливі причини відсутності фіксації реостатного контролера на 15-ї позиції при установленні контролера керування у перше ходове положення.

 4. Описати роботу електричної схеми при встановленні контролера керування в маневрове положення.


ЗАПИТАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2


 1. Розташування електричних апаратів на контакторної панелі.

 2. Призначення та конструкція електричних апаратів тролейбуса ЗіУ-9.

 3. Призначення та робота реостатного контролера ЕКГ-20Б.

 4. Конструкція та робота привода реостатного контролера ЕКГ-20Б.

 5. Конструкція та призначення контролера керування КВП-22Б.

 6. Конструкція, призначення, підключення та принцип дії реле часу.

 7. Конструкція, призначення та підключення реле прискорення Р-52Б.

 8. Конструкція, призначення та підключення реле мінімального струму.

 9. Конструкція, призначення та підключення нульового реле.

 10. Спосіб реверсування тролейбуса ЗІУ-9.

 11. Способи зміни швидкості руху тролейбуса.

 12. Загальна характеристика електрообладнання тролейбуса типу ЗіУ-9

 13. Скорочення, що використовуються в електричних схемах тролейбуса ЗІУ-9.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

ПОШУК ПОШКОДЖЕНЬ У СХЕМІ КЕРУВАННЯ ТРОЛЕЙБУСА ЗІУ-9Б”

МЕТА РОБОТИ: визначити пошкодження у схемі керування тролейбуса ЗіУ-9Б з проведенням мінімальної кількості перевірок при пошуку будь-якого пошкодженого елемента.

ЗМІСТ РОБОТИ: 1. Дослідити ланцюги керування тролейбуса ЗіУ-9Б.

2.Знайти пошкодження в ланцюгах керування, що пов’язані з не вмиканням контакторів, зломів проводів й порушенням контактів на клемниках контакторних панелей, згідно з визначеним завданням.

3.Скласти звіт по лабораторної роботі, який для спрощення виконують у вигляду таблиці, що містить:

 • вид операції керування,

 • ділянку ланцюга, що перевірюється,

 • ознаки нормальної роботи кола,

 • метод визначення пошкодження ланцюга.

4. Виконати принципову електричну схему заданого для перевірки

кола.


ЗАВДАННЯ

З ПОШУКУ ПОШКОДЖЕНЬ У СХЕМІ КЕРУВАННЯ

1. Не вмикається лінійний контактор ЛК3.

2. Реостатний контролер не повертається на першу позицію.

3. Не збирається схема реостатного гальмування.

4. Не має фіксації реостатного контролера на 15й позиції.

5. Реостатний контролер не виводить пускові опори.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconЕлектричне обладнання рухомого складу для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання спеціальності 092202 – „Електричний транспорт”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconВ. П. Андрійченко, С. О. Закурдай методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисціпліни “електричне обладнання рухомого складу”
Електричне обладнання рухомого складу” для студентів 3 та 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Механічне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту” (для студентів 3-4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу" (для студентів...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconМіністерство освіти І науки україни
Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconСкуріхін І. Л. Коваленко А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу»
«Механічне обладнання рухомого складу» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу" (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Діагностування рухомого складу електричного транспорту” (для студентів...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconМіського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту
Електричне обладнання рухомого складу” та ”Електричне обладнання транспортних засобів”
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”електричне обладнання рухомого складу” для студентів спеціальності 092202 – „Електричний транспорт” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з курсу “Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи